Vastuuvapauslauseke

Näillä verkkosivuilla olevien tietojen ja asiakirjojen (”Tiedot”) saatavuutta on rajoitettu sääntelyn vuoksi. Teitä pyydetään lukemaan seuraavat tiedot huolellisesti. Tiedot koskevat kaikkia henkilöitä, jotka vierailevat tässä osassa internetsivustoa.

Jotta pääsisitte tutustumaan listautumisantia koskevaan materiaaliin, teidän tulee ensin tutustua seuraaviin tietoihin ja tämän jälkeen valita ”Hyväksy”. Jos ette valitse ”Hyväksy”, ette pääse tutustumaan listautumisantia koskevaan materiaaliin.

TIETOJA ON RAJOITETTU JA NIITÄ EI OLE TARKOITETTU EIKÄ NIITÄ TULE LUOVUTTAA, JAKAA, LEVITTÄÄ TAI VÄLITTÄÄ SUORAAN TAI VÄLILLISESTI HENKILÖILLE, JOTKA ASUVAT TAI OVAT TÄLLÄ HETKELLÄ YHDYSVALLOISSA, MISSÄÄN YHDYSVALTAIN OSAVALTIOSSA JA DISTRICT OF COLUMBIASSA (YHDESSÄ, ”YHDYSVALLAT”), AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA, UUDESSA-SEELANNISSA, SINGAPORESSA TAI ETELÄ-AFRIKASSA EIKÄ MUILLA ALUEILLA, JOISSA TÄMÄ SAATTAISI JOHTAA PAIKALLISTEN ARVOPAPERILAKIEN TAI MÄÄRÄYSTEN RIKKOMISEEN.

Tiedot eivät ole tarjous arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa. Tiedoissa mainittuja Kojamo Oyj:n osakkeita (”Osakkeet”) ei ole rekisteröity eikä niitä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain, muutoksineen (”Arvopaperilaki”) mukaisesti, eikä niitä saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa ilman rekisteröintiä tai soveltuvaa poikkeusta rekisteröinnistä.

Osakkeita ei ole rekisteröity eikä niitä tulla rekisteröimään Yhdysvaltojen, Australian, Kanadan, Hongkongin, Japanin, Uuden-Seelannin, Singaporen tai Etelä-Afrikan arvopaperilakien mukaisesti, ja tiettyjä rajoitettuja poikkeuksia lukuun ottamatta niitä ei saa tarjota tai myydä henkilöille, joiden rekisteröity osoite on, tai jotka ovat tai asuvat, Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Singaporessa tai Etelä-Afrikassa, eikä tällaisten henkilöiden lukuun tai eduksi. Osakkeita ei tarjota yleisölle Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Singaporessa tai Etelä-Afrikassa.

Esitedirektiivin (2003/71/EY) implementoineiden Euroopan talousalueen jäsenvaltioiden osalta (kukin ”Relevantti jäsenvaltio”), lukuun ottamatta Suomea, mihinkään toimiin ei ole ryhdytty eikä niihin ryhdytä Osakkeiden tarjoamiseksi yleisölle siten, että syntyisi velvollisuus julkaista esite missään Relevantissa jäsenvaltiossa. Osakkeita saa myydä Relevanteissa jäsenvaltioissa vain Esitedirektiivin mukaisen poikkeuksen nojalla. Muualla kuin Suomessa, nämä tiedot on kohdistettu vain ETA:n jäsenvaltioissa oleville henkilöille, jotka ovat ”kokeneita sijoittajia” Esitedirektiivin artiklan 2(1)(e) mukaisesti tai muita Esitedirektiivin 3(2) artiklan tarkoittamia tahoja.

Tiedot on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat Yhdistyneen kuningaskunnan ulkopuolella tai (ii) henkilöille, joilla on ammattimaista kokemusta sijoittamisesta Yhdistyneen kuningaskunnan vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen (”Määräys”) 19(5) artiklan tarkoittamalla tavalla tai (iii) Määräyksen 49(2) mukaisille korkean varallisuustason omaaville tahoille (high net worth entities) taikka muille henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti tiedottaa (kaikki edellä mainitut henkilöt yhdessä, ”relevantit henkilöt”). Kaikki Tietoihin liittyvä sijoitustoiminta on ainoastaan relevanttien henkilöiden saatavilla ja siihen ryhdytään ainoastaan relevanttien henkilöiden kanssa. Kenenkään, joka ei ole relevantti henkilö, ei tule toimia Tietojen perusteella tai luottaa niiden sisältöön.

Tietojen käyttö voi olla lainvastaista tietyissä maissa, ja vain tietyt henkilöryhmät voivat olla oikeutettuja saamaan Tiedot. Suomen ulkopuolella asuvien henkilöiden, jotka haluavat nähdä Tiedot, on ensin varmistuttava siitä, että heihin sovellettavat paikalliset lait tai määräykset eivät kiellä tai rajoita Tietoihin pääsyä tai edellytä rekisteröintiä tai hyväksyntää arvopapereiden hankintaa varten. Mitään tällaista rekisteröintiä tai hyväksyntää ei ole haettu eikä myönnetty Suomen ulkopuolella. OP Ryhmä ja sen edustajat eivät ota mitään vastuuta siitä, mikäli joku henkilö rikkoo sovellettavia lakeja tai määräyksiä.

VAIN HENKILÖT, JOTKA ASUVAT TAI OVAT SUOMESSA, SAAVAT OSALLISTUA LISTAUTUMISANTIIN NÄIDEN INTERNET-SIVUJEN VÄLITYKSELLÄ.

Painamalla alla olevaa linkkiä vahvistan, että 1) olen lukenut ja ymmärtänyt kaikki yllä esitetyt rajoitukset ja suostun toimimaan edellä mainittujen rajoitusten mukaisesti ja vahvistan, että asun ja olen tällä hetkellä Yhdysvaltojen, Australian, Kanadan, Hongkongin, Japanin, Uuden-Seelannin, Singaporen ja Etelä-Afrikan ulkopuolella, ja 2) asun ja olen tällä hetkellä (a) Suomessa tai (b) Suomen ja edellä kohdassa (1) tarkoitettujen maiden ulkopuolella, ja olen hankkinut asianmukaiset tiedot ehdoista ja rajoituksista, jotka koskevat Tietojen jakelua ja olen oikeutettu näkemään Tiedot ilman mitään oikeudellisia rajoituksia ja OP Ryhmän puolelta edellytettäviä lisätoimenpiteitä.