Tule tapaamaan Altiaa!

Johtava pohjoismainen alkoholijuomayhtiö, bränditalo Altia suunnittelee listautumista Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalle. Tule tapaamaan yhtiötä ja kuulemaan lisää seuraaville paikkakunnille:

HELSINKI – Maanantaina 12.3. kello 18.00–20.00, Kasarmin Salit, Kasarmikatu 21, 00130 Helsinki

SEINÄJOKI – Lauantaina 17.3. kello 13.00–15.00, Kokouskeskus Frami, B-rakennus, 1. kerros, Kampusranta 9 B, 60320 Seinäjoki

Ilmoittauduthan mahdollisimman pian, sillä osallistujamäärä on rajoitettu:

Altia lyhyesti

Altia on johtava pohjoismainen alkoholijuomayhtiö viinien ja väkevien alkoholijuomien markkinoilla. Yhtiön tuoteportfolio koostuu juoma-alan klassikoista ja uusista innovaatioista. Altian avainbrändejä ovat Koskenkorva, Chill Out, Blossa, Larsen, O.P. Anderson, Renault, Xanté ja Valhalla. Perinteisiä paikallisia brändejä ovat muun muassa Leijona ja Jaloviina Suomessa, Explorer ja Grönstedts Ruotsissa, Brøndums ja 1-Enkelt Tanskassa sekä Saaremaa Virossa. Keskeisiä päämiesbrändejä ovat muun muassa Bollinger, Finlandia Vodka, Jack Daniel's, Codorníu, Pasqua, Nederburg, Tarapacá, Lindeman’s ja Penfolds. Altian liikevaihto on tasapainoisesti jakaantunut niin viinien ja väkevien alkoholijuomien tuotekategorioiden kuin Yhtiön omien ja päämiesbrändien välillä. Yhtiöllä on johtava markkina-asema viineissä ja väkevissä alkoholijuomissa Suomessa ja väkevissä alkoholijuomissa Ruotsissa, ja Yhtiö on myös läsnä kaikilla muilla keskeisillä markkinoillaan Pohjoismaissa ja Baltiassa. 

Altia-konserniin kuuluu kolme segmenttiä: Finland & Exports, Scandinavia ja Altia Industrial. Finland & Exports- ja Scandinavia-segmentit käsittävät viinien, väkevien alkoholijuomien ja muiden juomatuotteiden maahantuonnin, myynnin ja markkinoinnin. Finland & Exports segmentti toimii Suomessa, Baltian maissa ja matkustajamyynnissä sekä harjoittaa vientiä. Segmentin liikevaihto oli 134 miljoonaa euroa vuonna 2017 ja vertailukelpoinen käyttökateprosentti oli 14,6 prosenttia. Scandinavia-segmentti toimii Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa, ja sen liikevaihto oli 124 miljoonaa euroa vuonna 2017 ja vertailukelpoinen käyttökateprosentti oli 9,3 prosenttia. Altia Industrial vastaa Yhtiön etanoli-, tärkkelys- ja rehuraaka-aineen tuotannosta, logistiikasta, hankinnasta ja valmistustoiminnasta sekä sopimusvalmistuspalveluista. Segmentin liikevaihto oli 101 miljoonaa euroa vuonna 2017 ja vertailukelpoinen käyttökateprosentti oli 12,3 prosenttia. Yhtiö on voimakkaasti pyrkinyt keskittämään toimintojansa, minkä lopputuloksena on saavutettu nykyinen integroitu ja tehokas alusta toiminnalle.

Altian pääkonttori sijaitsee Helsingissä. Yhtiöllä on tislaamo Koskenkorvan kylässä, akvaviittitislaamo Ruotsin Sundsvallissa, alkoholijuoma- ja teknisen etanolin tehtaat Rajamäellä ja alkoholijuomatehdas Viron Tabasalussa sekä varastoja ja toimipisteitä Yhtiön kotimarkkinoilla. Yhtiö omistaa myös konjakkitalon, jolla on tuotanto-, varasto- ja kypsytystilat Ranskan Cognacissa.

Merkittävimpiä asiakkaita ovat pohjoismaiset valtioiden alkoholijuomien vähittäismyyntimonopolit Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa (Alko, Systembolaget ja Vinmonopolet), kansainväliset alkoholijuomayhtiöt, alkoholijuomia myyvät tukut, ravintolat, matkustajamyyntiä harjoittavat laiva- ja lentoyhtiöt, päivittäistavarakaupat ja vientimarkkinoilla toimivat maahantuojat sekä Suomen ja Ruotsin teollisuusasiakkaat.

Altian vahvuudet

Yhtiön johto uskoo seuraavien keskeisten vahvuuksien tuovan Altialle kilpailuetua ja luovan Altiasta tuleville sijoittajille mielenkiintoisen sijoituskohteen:

 • Pohjoismainen markkinajohtaja, jonka portfolioon kuuluvat ikoniset alkoholibrändit ja kattava viinivalikoima
 • Kokemuksen ja koon tarjoamat vahvat edellytykset toimia vakailla ja tuottavilla pohjoismaisilla markkinoilla
 • Selkeä strategia, jolla rakennetaan kannattavaa kasvua
 • Integroitu toimintamalli tuo mittakaavaetuja ja synergioita sekä mahdollistaa vastuullisemman tuotannon
 • Kokenut johtoryhmä toteuttaa strategiaa tuloksellisesti
 • Vahva kannattavuus, vakaa kassavirta sekä houkutteleva osinkopolitiikka

Altian strategia

Altian strategian ja toiminnan tarkoituksena on uudenlaisen, modernin ja vastuullisen pohjoismaisen juomakulttuurin kehittäminen, jonka Yhtiö tiivistää sanoihin ”Let’s Drink Better”. Altian visiona on olla juomayhtiö, joka hakee kasvua vahvan kuluttajaymmärryksen ja markkinoiden kehittämisen kautta. Yhtiö tähtää valtioiden vähittäismyyntimonopolien tärkeäksi kumppaniksi ja pyrkii luomaan positiivista arvokehitystä kaikilla markkina-alueillaan. 

Kokenut johtoryhmä toteuttaa Altian kestävään ja kannattavaan kasvuun pyrkivää strategiaa. Kasvustrategia perustuu pohjoismaisten avainbrändien kasvattamiseen, strategisten kumppanuuksien vahvistamiseen, myyntikanavien laajentamiseen, merkittävän muutoksen toteuttamiseen viineissä, toiminnan tehostamiseen ja brändiportfolion aktiiviseen hallintaan. Yhtiön innovaatiokyvyllä on keskeinen osa kasvussa. Altia haluaa parantaa toimintansa tuottavuutta pitkäjänteisesti uudistamalla tuotevalikoimaansa ja toimintatapojaan jatkuvasti

Altian taloudelliset tavoitteet

Yhtiön hallitus on hyväksynyt Altialle seuraavat pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet:

 • Kannattava kasvu:
  • Vertailukelpoinen käyttökateprosentti kasvaa 15 prosenttiin pitkällä aikavälillä.
  • Vuotuinen liikevaihto kasvaa kaksi prosenttia ajan mittaan (CAGR).
 • Osinkopolitiikka: Osingonmaksusuhde 60 prosenttia tai enemmän tilikauden tuloksesta.
  • Yhtiö pyrkii noudattamaan aktiivista osingonjakopolitiikkaa, ja se osa tilikauden tuloksesta, jota ei arvioida tarvittavan Yhtiön kasvuun ja kehittämiseen, jaetaan osakkeenomistajille.
 • Pääomarakenne: Yhtiön tavoitteena on pitää raportoitu nettovelka pitkällä aikavälillä alle 2,5-kertaisena suhteessa vertailukelpoiseen käyttökatteeseen.
  • Pääomarakenteen tulisi mahdollistaa joustavuus ja Yhtiön strategisten mahdollisuuksien toteuttaminen säilyttäen kuitenkin vakaan taloudellisen aseman.

Mikäli Altia päättäisi hakea osakkeitaan kaupankäynnin kohteeksi pörssilistalla, lisätietoja annettaisiin listalleottoesitteessä, joka olisi julkaisemisensa jälkeen saatavilla Altian verkkosivuilla osoitteessa

OP Ryhmä toimii suunnitellun listautumisen järjestäjänä yhdessä Nordea Bank Ab (publ), Suomen sivuliikkeen ja Carnegie Investment Bank AB:n kanssa.

Yhtiöesittelymateriaali ei ole listalleottoesite. Osakkeisiin sijoittamista harkitsevia sijoittajia kehotetaan tutustumaan huolellisesti listalleottoesitteeseen ja siinä esitettäviin tietoihin sekä erityisesti siinä kuvattuihin riskitekijöihin.