Osakerahastot – Osakerahasto hajauttaa riskiä

Osakerahasto sijoittaa osakkeisiin, kuten nimikin kertoo. Se on hyvä vaihtoehto, kun sijoitusaika on pitkä ja sijoitukselleen tavoittelee korkeaa tuottoa – tiedostaen myös korkean riskin. Osakerahastoon sijoittaminen sopii niin suorien osakeostojen korvaajaksi kuin täydennykseksi.

Osakerahastoon sijoittamisen suositeltava kesto on vähintään viisi vuotta, osassa osakerahastoja vähintään seitsemän vuotta. Pitkä aikaväli tasoittaa osakemarkkinoilla tapahtuvan tuotonvaihtelun vaikutuksia.

Osakerahaston etuina hajauttaminen, helppous ja hyvä tuotto-odotus pitkällä aikajänteellä

Sijoitus jakautuu osakerahastossa useisiin kohteisiin, ja se laskee riskiä alemmaksi kuin yksittäisissä osakesijoituksissa. Mitä hajautetummin osakerahasto sijoittaa markkina-alueen erilaisten yritysten osakkeisiin, sitä vähäisempää arvonvaihtelua osakerahastoon on ennakoitavissa.

Myös vaivattomuus kuuluu sijoittajan näkökulmasta osakerahaston etuihin. Salkunhoidosta sekä sijoituskohteiden valinnasta ja markkinoiden jatkuvasta seurannasta pitävät sijoitusammattilaiset huolen. Osakerahastoon tehdyn sijoituksen voi lunastaa milloin tahansa.

Osakerahaston tuotto-odotus on pitkällä tähtäimellä korkea, joten osakerahastosijoittajalla maltti on valttia. Vaikka heilahduksiin on aina syytä varautua, pitkällä aikajänteellä osakemarkkinoiden tuotto-odotus on 6–10 prosenttia.

Osakerahastot markkina-alueittain ja vastuullisuuden teemoilla

OP:lla osakerahastot jakautuvat neljään pääryhmään:

  • Kehittyneille markkinoille (Länsi-Eurooppa, Pohjois-Amerikka ja Japani) sijoittavat osakerahastot
  • Kehittyville markkinoille (mm. Kiina, Intia, Etelä-Amerikan ja Afrikan maat) sijoittavat osakerahastot
  • Pääosakemarkkinoille sijoittavat indeksirahastot
  • Vastuulliset osakerahastot

Kehittyneiltä markkinoilta sijoittaja voi valita myös Euroopan, USA:n ja Japanin pienyhtiöihin ja nouseviin yrityksiin erikoistuneita osakerahastoja.

Kehittyville markkinoille sijoittavien osakerahastojen valikoima on OP:lla Suomen kattavin. Näissä esimerkiksi Latinalaisen Amerikan, Intian ja Kiinan markkinoihin keskittyneissä osakerahastoissa sekä tuottomahdollisuudet että riskit ovat suurempia. Euroalueen ulkopuolelle tehtävissä sijoituksissa on aina mukana myös valuuttakurssien vaihteluun liittyviä riskejä.

Kolmantena sijoitusrahastojen ryhmänä ovat indeksirahastot, jotka seuraavat passiivisesti osakemarkkinaindeksien kehitystä. Tutustu indeksirahastojen valikoimaan

Indeksirahastoissa ei tehdä aktiivista salkunhoitoa, joten niiden kustannukset ovat matalampia. OP:n valikoimaan sisältyy kuusi eri puolille maailmaa sijoittavaa indeksirahastoa.

OP:lla on monipuolinen valikoima tällä hetkellä vahvassa kasvussa olevia vastuullisen sijoittamisen osakerahastoja. Vastuullisuuden periaatteita suosiva sijoittaja voi valita OP:sta osakerahaston, joka painottaa ilmastotavoitteita, puhtaan veden turvaamista tai vähähiilisen yhteiskunnan edistämistä. Lisäksi OP:n valikoimaan sisältyy globaalisti kestävää kehitystä painottava yhdistelmärahasto.

Näin aloitat osakerahastosijoittamisen

Meillä on laaja valikoima osakerahastoja. Löydät kaikki osakerahastot täältä.

Samalla sivulla on listattuna myös indeksirahastot, säästämiseen soveltuvat rahastot,  korkorahastot ja vastuulliset rahastot. Kun klikkaat tietyn rahaston nimeä, saat näkyviin kyseistä rahastoa koskevat keskeiset tiedot ja voit myös tutustua avaintietoesitteeseen, jossa kerromme rahaston sijoituskohteiden valintaperiaatteista.

OP:n omistaja-asiakkaana saat vuosittaista OP-bonusta 0,25 % osakerahasto-omistustesi arvosta. Lähes kaikki rahastoistamme ovat omistaja-asiakkaalle veloituksettomia merkintä-, lunastus- ja vaihtopalkkioiden osalta.

Jos suora osakesijoittaminen kiinnostaa, avaa arvo-osuustili OP:lle. Osuuspankin omistaja-asiakkaana saat arvo-osuustilin maksutta. Lue lisää