OP Amerikka Kasvu

OP-Amerikka Kasvu

Kasvusijoittaja katsoo tulevaan

Maailman suurimmat osakemarkkinat kuuluvat jokaiseen hyvin hajautettuun salkkuun. OP-Amerikka Kasvu poimii portfolioonsa pitkällä aikajänteellä uskottavia kasvuyhtiöitä, jotka tarjoavat sijoittajalle korkean osingon sijasta markkinoita nopeampaa kurssinousua.

  • Kohdemarkkinana Amerikka, joka muodostaa yli 40 prosenttia maailman osakemarkkinoiden markkina-arvosta.
  • Sijoituskohteena osakkeet, joiden arvostustaso on houkutteleva suhteessa salkunhoitajan arvioon yhtiön kasvunäkymistä.

OP-Amerikka Kasvu

Palkkiot verkossa

Merkintäpalkkio Vuosittainen hallinnointipalkkio Lunastuspalkkio
0,75 % 1,80 % 0,75 %

Jatkuvista säästösopimuksista ei peritä merkintäpalkkiota. Rahasto-osuudet kerryttävät OP-bonuksia henkilöasiakkaille, jotka ovat osuuspankin omistaja-asiakkaita.

OP-Amerikka Kasvun amerikkalaisiin osakkeisiin ja kasvutyylin sijoittamiseen erikoistunut salkunhoitotiimi sijoittaa rahaston varat pääasiassa yhdysvaltalaisiin suuriin ja keskisuuriin yhtiöihin, joiden kasvun odotetaan olevan pitkällä aikajänteellä vahvaa ja kestävää. Kasvuyhtiöiden valinnassa kiinnitetään erityistä huomiota liikevaihdon ja tuloksen kasvuun ja ennen kaikkea kasvuodotuksiin, jotka perustuvat muutoksiin yhtiöiden tulevaisuuden näkymissä.

Nimensä mukaisesti OP-Amerikka Kasvu sijoittaa yhtiöihin, joiden liikevaihdon ja tuloksen ripeän kasvun ennakoidaan heijastuvan myös osakekurssin markkinoita nopeampaan nousuun. Kasvusijoittaja ei arastele jyrkkiäkään kurssikäyriä, sillä kasvuosakkeiden kehitys voi poiketa osakemarkkinoiden yleisestä arvonkehityksestä. Heikossa markkinatilanteessa kasvuodotukset osoittautuvat ehkä optimistisiksi ja kasvuosakkeet jäävät jälkeen keskimääräisistä tuotoista. Toisaalta noususuhdanteessa ne nousevat usein vähäriskisempiä arvo-osakkeita enemmän. Rahastoa suositellaan lähinnä sijoittajalle, joka aikoo lunastaa osuutensa rahastosta aikaisintaan seitsemän vuoden kuluttua.

Huhtikuussa salkun ylipaino teknologiayhtiöissä edisti suhteellista tuotto- ja arvokehitystä, mutta alipaino viestintäpalveluyrityksissä heikensi sitä.
Osakemarkkina jatkoi kasvuaan huhtikuussa, kun S&P 500 nousi 4%. Osakenousun taustalla olivat julkistetut hyvät taloustilastot eli työpaikkojen määrän kasvu ja vahva työllisyyskehitys. Palkkasumma kasvoi 3,3 % viime vuoden vertailukaudesta. Monet pitivät sitä myönteisenä merkkinä, sillä nousu riittää hyödyttämään kuluttajaa muttei vielä aiheuta huolia Yhdysvaltain keskuspankille (Fed). Lisäksi bruttokansantuote kasvoi 3,2 % ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Lukema ylitti odotukset ja osoitti talouden kasvavan edelleen vankasti. Fed piti Yhdysvaltain hallituksen joukkovelkakirjamarkkinoiden lyhyen aikavälin tavoitekoron ennallaan 2,25–2,50 prosentissa. Tavoitekoron odotetaan pysyvän muuttumattomana lähitulevaisuudessa, joskin Fedin poliittiset päätökset riippuvat talouden luvuista. Talous on vakaalla pohjalla ja työttömyysaste (3,8 %) on edelleen alimmillaan 50 vuoteen. Tätä taustaa vasten elvyttävä finanssi- ja rahapolitiikka, vakaa palkkainflaatio ja kohtuulliset energian hinnat tukevat tervettä kuluttajaympäristöä.

OP-Amerikka Kasvun salkusta löytyy laajasti hajautettu valikoima yhdysvaltalaisten suurten ja keskisuurten eli markkina-arvoltaan yli 2 miljardin dollarin arvoisten kasvuyhtiöiden osakkeita.

Tyypillisessä tilanteessa osakkeita on noin 75‒100. Näistä yksittäisen osakkeen maksimipaino on 7 % ja sektoripaino pääsektoreilla korkeintaan tuplasti indeksipainon verran. Salkun menestys perustuu pääosin osakevalintaan ja sektorijakaumat ovat seurausta osakevalinnasta.

Rahasto pyrkii saavuttamaan Russell 1000 Growth TR -vertailuindeksiään paremman tuoton pitkällä aikavälillä. Se voikin ottaa korkeaa aktiiviriskiä ja salkunhoitajana toimiva Wells Capital Management voi poiketa merkittävästi vertailuindeksin koostumuksesta, painotuksista ja riskitasosta.

Lisätiedot Perustiedot, tuotto- ja tunnusluvut

Perustiedot

Salkunhoitaja
Wells Fargo Asset Management
Vertailuindeksi
Russell 1000 Growth Net
Perustamispäivä
30.05.2014
ISIN
FI4000094628
Osuussarja
Kasvuosuus
Rahaston koko
163 Meur
Osuuden arvo (18.07.)
215,97 EUR
Kuukausikatsaus
Lataa
Säännöt
Lataa
Avaintietoesite
Lataa
Vastuullisuusraportti
Lataa

Kumulatiivinen tuotto (18.07)

1kk 3kk 6kk 1 v 3 v p.a. 5 v p.a.
OP-Amerikka Kasvu A +2,95 % +7,16 % +21,24 % +14,98 % +17,59 % +15,58 %
Vertailuindeksi +2,87 % +4,41 % +17,37 % +12,24 % +15,58 % +16,48 %

Vuosittainen tuotto

2014 2015 2016 2017 2018 Vuoden alusta
OP-Amerikka Kasvu A +22,08 % +12,45 % -1,84 % +15,75 % +4,96 % +31,91 %
Vertailuindeksi +21,16 % +15,88 % +8,50 % +12,75 % +2,11 % +26,36 %

Tunnuslukuja

Volatiliteetti 12 kk vola 12kk Sharpe 12 kk
OP-Amerikka Kasvu A 20,22 % 0,76
Vertailuindeksi - -

Omistaja-asiakkaan edut

  • Omistaja-asiakkaana ostat, myyt ja vaihdat lähes kaikkia rahastojamme ilman kuluja.
  • OP-sijoituskumppani on palvelukokonaisuus omistaja-asiakkaalle, jolle on kertynyt sijoitusvarallisuutta. Saat oman yhteyshenkilön sekä kattavaa ja ajantasaista markkinatietoa sijoituspäätöstesi tueksi.
  • Omistaja-asiakkaat pääsevät automaattisesti osakekaupankäynnin hinnaston toiselle hintaportaalle, jossa välityspalkkion suuruus on 0,18 % (vähintään 8 €), kun ensimmäisen palkkioportaan välityspalkkio on 0,2 % (vähintään 8 €).

OP-bonukset

Omistaja-asiakkaalle kertyy säästöjen ja sijoitusten lisäksi OP-bonuksia myös

  • lainoista
  • tileillä olevat varoista
  • OP-Visan Credit-ominaisuudella maksetuista ostoksista
  • kodin, perheen ja ajoneuvojen vakuutusmaksuista.

OP-bonuksia käytetään pankin palvelumaksuihin ja vakuutusmaksuihin.

Rahastoja hallinnoi OP-Rahastoyhtiö Oy.