OP-Amerikka Kasvu

Kasvusijoittaja katsoo tulevaan

Maailman suurimmat osakemarkkinat kuuluvat jokaiseen hyvin hajautettuun salkkuun. OP-Amerikka Kasvu poimii portfolioonsa pitkällä aikajänteellä uskottavia kasvuyhtiöitä, jotka tarjoavat sijoittajalle korkean osingon sijasta markkinoita nopeampaa kurssinousua.

 • Kohdemarkkinana Amerikka, joka muodostaa yli 40 prosenttia maailman osakemarkkinoiden markkina-arvosta.
 • Sijoituskohteena osakkeet, joiden arvostustaso on houkutteleva suhteessa salkunhoitajan arvioon yhtiön kasvunäkymistä.
Merkintäpalkkio Vuosittainen hallinnointipalkkio Lunastuspalkkio
0,75 % 1,80 % 0,75 %

Jatkuvista säästösopimuksista ei peritä merkintäpalkkiota. Rahasto-osuudet kerryttävät OP-bonuksia henkilöasiakkaille, jotka ovat osuuspankin omistaja-asiakkaita.

OP-Amerikka Kasvun amerikkalaisiin osakkeisiin ja kasvutyylin sijoittamiseen erikoistunut salkunhoitotiimi sijoittaa rahaston varat pääasiassa yhdysvaltalaisiin suuriin ja keskisuuriin yhtiöihin, joiden kasvun odotetaan olevan pitkällä aikajänteellä vahvaa ja kestävää. Kasvuyhtiöiden valinnassa kiinnitetään erityistä huomiota liikevaihdon ja tuloksen kasvuun ja ennen kaikkea kasvuodotuksiin, jotka perustuvat muutoksiin yhtiöiden tulevaisuuden näkymissä.

Nimensä mukaisesti OP-Amerikka Kasvu sijoittaa yhtiöihin, joiden liikevaihdon ja tuloksen ripeän kasvun ennakoidaan heijastuvan myös osakekurssin markkinoita nopeampaan nousuun. Kasvusijoittaja ei arastele jyrkkiäkään kurssikäyriä, sillä kasvuosakkeiden kehitys voi poiketa osakemarkkinoiden yleisestä arvonkehityksestä. Heikossa markkinatilanteessa kasvuodotukset osoittautuvat ehkä optimistisiksi ja kasvuosakkeet jäävät jälkeen keskimääräisistä tuotoista. Toisaalta noususuhdanteessa ne nousevat usein vähäriskisempiä arvo-osakkeita enemmän. Rahastoa suositellaan lähinnä sijoittajalle, joka aikoo lunastaa osuutensa rahastosta aikaisintaan seitsemän vuoden kuluttua.

Koronaviruksen deltavariantti pääsi jälleen otsikoihin, kun tartuntojen äkillinen lisääntyminen alkoi näkyä sairaalahoitoa tarvitsevien määrän lisääntymisenä eri alueilla ympäri maan. Jatkuvasti kasvava huoli äärimmäisen herkästi tarttuvasta virusmuunnoksesta näkyi auttamatta tietyissä kuluttajiin liittyvissä mittareissa, kuten vähittäismyynnissä ja kuluttajaluottamuksessa. Silti osakemarkkinat kipusivat korkeammalle jo seitsemäntenä peräkkäisenä kuukautena S&P 500:n kasvaessa kolmella prosentilla tällä ajanjaksolla. Muita huomioitavia tapahtumia maailmalla olivat Kiinan tehostettu tekniikkayhtiöiden kurinpalautus, Afganistanin päätyminen Talibanin valtaan ja Louisianan rannikkoa tuhonnut Ida-hurrikaani. Silti volatiliteetti on säilynyt suhteellisen vakaana VIX:n asettuessa noin 16 prosenttiin kuun lopussa. Edelliseen kuukauteen verrattuna työllisyystilanne oli vahva, sillä Yhdysvalloissa luotiin 943 000 uutta työpaikkaa heinäkuun työllisyysraportin seuranta-aikana ja myös palkat nousivat 0,4 prosenttia. Yleinen kuluttajaindeksi kasvoi 5,4 prosenttia edellisvuoteen verrattuna ja pysyi kymmenen vuoden ennätyslukemissa. Silti keskeiseen kuluttajaindeksiin kohdistui painetta tiettyjen kestohyödykkeiden myynnin hidastuessa ajanjaksolla. Rahatalouden puolella Yhdysvaltain keskuspankin pääjohtaja Jerome Powell kertoi säilyttävänsä valtiokonttorin ostojen supistamiselle ja lainoilla taatuille arvopapereille vuoden loppuun asettamansa aikarajan. Suuryhtiöt pärjäsivät jälleen pienyhtiöitä paremmin, ja tuotot kipusivat korkeammalle 10 vuoden tuoton noustessa 9 peruspisteellä 1,31 prosenttiin, kun taas 30 vuoden tuotto nousi 4 peruspisteellä 1,93 prosenttiin. Vaikka suuryhtiöiden kasvuosakkeet ovatkin pärjänneet lähikuukausina paremmin kuin korkean arvon vastapuolensa, pienen arvon ja pienen kasvun välinen tuottoero pysyy edelleen laajana. Pienten perusvaikutusten sekä toimituksen ja työvoiman pullonkaulojen yhdistelmä on kiihdyttänyt inflaatiota, mikä taas on auttanut monia suhdanneriippuvaisia yhtiöitä kasvuosakkeiden kustannuksella. Tätä liikettä on entisestään kiihdyttänyt tulosodotusten nopea nousu laajapohjaisilla markkinoilla, kun vahva taloustilanne vähentää kasvuvaikutuksen niukkuutta. Vaikka odotimmekin tämän dynamiikan tulevan esiin elpymisen aikana, olemme yhä optimistisia omistamiemme yhtiöiden rakenteellisten etujen ja vahvan pitkän tähtäimen tuottokyvyn suhteen. Meistä nyt onkin hyvä ostotilaisuus asiakkaille, joilla on pitkän aikavälin perspektiivi. Uskomme myös, että kärjessä kulkevilla yhtiöillä, joilla on kestävän kasvun ominaisuuksia, on hyvät mahdollisuudet saada erinomaista tuottoa ylivoimaisen kasvun, rakenteellisesti paremman kannattavuuden ja vahvempien taseiden perusteella.

OP-Amerikka Kasvu on osakerahasto, joka sijoittaa varansa pääosin yhdysvaltalaisiin suuriin ja keskisuuriin kasvuyhtiöihin, joiden markkina-arvo on yli 2 miljardia Yhdysvaltain dollaria. Kasvuosakkeina pidetään tyypillisesti sellaisia osakkeita, joiden kasvuodotukset ylittävät markkinoiden, toimialan tai yleiset
talouskasvuodotukset. Rahaston sijoitukset toteutetaan pääasiassa suorien osakesijoitusten avulla, mutta rahasto voi käyttää sijoitustoiminnassaan johdannaisinstrumentteja suojautuakseen markkinoiden muutoksilta, korvatakseen suoria sijoituksia sekä edistääkseen muutoin tehokasta salkunhoitoa.

Rahasto hajauttaa normaalitilanteessa varansa noin 75-100 yhtiön osakkeeseen, mutta määrä voi vaihdellasalkunhoitajan näkemyksestä riippuen. Osakkeiden valinnassa painotetaan yhtiöiden liikevaihdon kasvua.

Rahaston salkunhoito tekee rahastoa koskevat sijoituspäätökset kulloisenkin markkinanäkemyksen perusteella. Rahaston sijoituspäätöksissä korostuu erityisesti salkunhoidon näkemys yksittäisistä yhtiöistä.

Rahaston vertailuindeksi on MSCI USA Growth Net Total Return Index. Rahasto pyrkii aktiivisella sijoittamisella saavuttamaan vertailuindeksiään paremman tuoton pitkällä aikavälillä. Rahasto ottaa pääsääntöisesti huomattavaa aktiiviriskiä ja voi poiketa merkittävästi vertailuindeksin koostumuksesta, painotuksista ja riskitasosta.

Rahasto noudattaa OP Varainhoidon Vastuullisen sijoittamisen periaatteita. Vastuullisuusasioiden huomioiminen sijoitusanalyysissa ja -päätöksenteossa tuo lisäinformaatiota perinteisen taloudellisen ja markkinadatan lisäksi. Olennaiset vastuullisuusasiat voivat vaikuttaa pitkällä aikavälillä sijoituskohteiden taloudelliseen menestykseen ja siten tuottoon.   

Poissulkeminen: Rahasto poissulkee aktiivisista suorista sijoituksistaan kiistanalaisten aseiden valmistajia, lämpöhiiltä tuottavia kaivosyhtiöitä, lämpöhiiltä käyttäviä sähköyhtiöitä, sekä kansainvälisiä normeja rikkoneita yhtiöitä, joihin vaikuttaminen on ollut tuloksetonta. Poissulkulista on julkinen.

Yhtiökokoukset: OP:n rahastot osallistuvat kotimaisiin ja ulkomaisiin yhtiökokouksiin vastuullisuusnäkökulmia huomioivan OP-rahastoyhtiön omistajaohjauksen periaatteiden mukaisesti.

Kansainväliset normirikkomukset: Kansainväliset normit, kuten YK:n Global Compact, määrittelevät minimitason vastuulliselle liiketoiminnalle. OP Varainhoito vaikuttaa aktiivisissa suoria sijoituksia tekevissä OP-rahastoissa yhtiöihin, joiden nähdään rikkoneen kansainvälisiä normeja. Tavoitteena on, että normeja rikkoneet yhtiöt muuttavat toimintaansa ja alkavat noudattaa kansainvälisiä normeja toiminnassaan. Käytämme Sustainalytics-yhtiötä palveluntarjoajana tunnistamaan kansainväliset normirikkomukset. 

OP Varainhoito vaikuttaa tiettyihin yhtiöihin myös eri vastuullisuusteemoissa, kuten ilmastonmuutoskysymyksessä.

OP:n rahastojen ajankohtaisista vastuullisuusaiheista ja käytännön omistajavaikuttamisesta löytyy lisätietoja kaksi kertaa vuodessa julkaistavassa vastuullisen sijoittamisen katsauksessa. Tuorein vastuullisen sijoittamisen katsaus löytyy vastuullisen sijoittamisen sivulta.

Rahaston vastuullisuusanalyysin voi lukea rahaston kuukausikatsauksesta.

Lisätiedot Perustiedot, tuotto- ja tunnusluvut

Perustiedot

Salkunhoitaja
Wells Capital Management
Vertailuindeksi
MSCI USA Growth Net Total Return Index
Perustamispäivä
30.05.2014
ISIN
FI4000094628
Osuussarja
Kasvuosuus
Rahaston koko
349 Meur
Osuuden arvo (15.10.)
338,26 EUR
Kuukausikatsaus
Lataa
Säännöt
Lataa
Avaintietoesite
Lataa

Kumulatiivinen tuotto (15.10)

1kk 3kk 6kk 1 v 3 v p.a. 5 v p.a.
OP-Amerikka Kasvu A +0,82 % +6,97 % +9,90 % +26,40 % +23,76 % +20,74 %
Vertailuindeksi +0,22 % +5,00 % +12,93 % +29,37 % +19,64 % +18,19 %

Vuosittainen tuotto

2016 2017 2018 2019 2020 Vuoden alusta
OP-Amerikka Kasvu A −1,84 % +15,75 % +4,96 % +34,38 % +25,49 % +22,51 %
Vertailuindeksi +8,50 % +12,75 % +2,11 % +37,16 % +8,91 % +25,44 %

Tunnuslukuja

Volatiliteetti 12 kk vola 12kk Sharpe 12 kk Duraatio
OP-Amerikka Kasvu A 20,63 % 1,31 -
Vertailuindeksi - - -

Omistaja-asiakkaan edut 1.1.2021 alkaen

 • Arvo-osuustili ja säilytys 0 €: Koti- ja ulkomaisten osakkeiden ja ETF:ien säilytys ilman kuukausimaksuja. 
 • Rahastojen ostot ja myynnit 0 €: Osta, myy ja vaihda lähes kaikkia rahastoja ilman kuluja sekä kerrytä rahastosäästämisestä OP-bonuksia.*
 • Edut osakekaupankäynnistä:
  • 1 %:n välityspalkkiokatto Suomen ja Ruotsin osakkeista sekä arvopapereista – osakkeista, warranteista ja ETF:stä.
  • Välityspalkkio 0,05-0,17 % eli mitä enemmän kauppaa käyt, sitä alhaisemmat kaupankäyntikustannukset. Edellä mainitut edut voimassa OP-mobiilissa, OP-yritysmobiilissa ja op.fi-palvelussa.
 • Osakeanalyysi 0 €: maksuton osake- ja markkina-analyysi. 
 • Vakuutussäästämisen edut: Vakuutuksen avaaminen, sijoituskohteiden vaihto ja varojen siirto on kulutonta. Sijoitussidonnaiset vakuutussäästöt kerryttävät OP-bonuksia.

*OP-bonuksia ei kerry R2 Crystal -rahastosta ja rahastojen instituutiosarjoista.

OP-bonukset

Omistaja-asiakkaalle kertyy säästöjen ja sijoitusten lisäksi OP-bonuksia myös

 • lainoista
 • tileillä olevat varoista
 • kodin, perheen ja ajoneuvojen vakuutusmaksuista

OP-bonuksia kerryttävät 1.11.2020 alkaen:

 • asuntolainat, vakuudelliset pankkilainat, opintolainat
 • säästämisen ja sijoittamisen tilit
 • rahastot ja sijoitussidonnaiset vakuutukset
 • vahinkovakuutuksen laskut

Muutoksen myötä 1.11.2020 OP-bonuksia ei kerry:

 • Käyttötilin talletuksista
 • vakuudettomista kulutusluotoista (Jousto-, Täsmä-, Kerta- ja Tililuotto)
 • OP:n osamaksurahoituksesta
 • OP-Visa credit-ominaisuudella maksetuista ostoksista, OP-Visa ja OP-Mastercard -korttien korollisen luoton saldosta.

OP-bonuksia käytetään pankin palvelumaksuihin ja vakuutusmaksuihin.

Rahastoja hallinnoi OP-Rahastoyhtiö Oy.