OP-Japani B

Haasteiden keskeltä löytyy mahdollisuuksia

Onnistunut sijoittaminen on taitoa tunnistaa ja hyödyntää mahdollisuuksia. Pitkään taloushaasteiden kanssa painineen Japanin osakemarkkinoilta löytyy runsaasti heikosti seurattuja ja houkuttelevasti hinnoiteltuja osakkeita. Parhaan tuottopotentiaalin paikantamiseksi tarvitaan erikoistunutta kohdemarkkinatuntemusta. Sitä sijoittajalle tarjoaa OP-Japani.

 • Kohdemarkkinana Japani, joka on maailman kolmanneksi suurin talous.
 • Japanin osakemarkkinoiden kehitys poikkeaa usein muista osakemarkkinoista, joten tarjolla on merkittävää hajautushyötyä.
Merkintäpalkkio Vuosittainen hallinnointipalkkio Lunastuspalkkio
0,75 % 1,95 % 0,75 %

Jatkuvista säästösopimuksista ei peritä merkintäpalkkiota. Rahasto-osuudet kerryttävät OP-bonuksia henkilöasiakkaille, jotka ovat osuuspankin omistaja-asiakkaita.

Viimeiset kaksikymmentä vuotta vaikeat haasteet ovat värittäneet Japanin taloudellista toimintaympäristöä. Maan vientisektori on kuitenkin edelleen vahvassa kunnossa ja vaihtotase korkeasta valtion velkaantumisesta huolimatta positiivinen. Lisäksi kotitalouksien ja yrityksien taloudellinen asema on erittäin vahva. Koska Japani on maailman kolmanneksi suurin talous ja sellaisena jo pitkälle kehittynyt, ei sen kasvu yllä muiden Aasian markkinoiden tasolle. Japanilaiset osakkeet ovat kuitenkin edullisia ja yritykset pystyvät tekemään varsin hyvää tulosta suhteessa osakkeiden arvostustasoihin. Haasteelliselle ajanjaksolle mahtuneina voimakkaimpina nousujaksoina kasvuosakkeet ovat dominoineet selvästi arvo-osakkeita.

OP-Japani palvelee sijoittajaa, joka haluaa hajauttaa salkkuaan maailman kolmanneksi suurimpaan talouteen. Hajautushyöty on merkittävä, sillä Japanin markkinoilla osakkeiden hintakehitys poikkeaa eurooppalaisten ja yhdysvaltalaisten osakkeiden kehityksestä. Rahastoa suositellaan ensisijaisesti sijoittajalle, joka aikoo lunastaa osuutensa rahastosta aikaisintaan seitsemän vuoden kuluttua.

Japanin osakemarkkinat laskivat marraskuussa 2021. Vaikka kuun aikana raportoitiin vahvoja tuloksia, markkina laski jyrkästi muutaman viimeisen kaupankäyntipäivän aikana globaalien osakemarkkinoiden mukana. Maailmanmarkkinoita hermostuttivat tieto uudesta omikronmuunnoksesta ja Yhdysvaltain keskuspankin pääjohtajan Jerome Powellin kommentit tukiostojen nopeasta supistamisesta.

Yhteensä 33 TOPIX-toimialasta 31 laski ja myönteisiä tuloksia julkistettiin vain kahdella toimialalla. Toimialoista parhaiten tuottivat sähkölaitteet ja tarkkuusinstrumentit, kun puolijohdeteollisuuden tuotteisiin ja materiaaleihin kohdistuvan kysynnän kasvettua alojen yhtiöt ilmoittivat vahvoista tuloksista. Heikoimmin menestyivät lentokuljetusala sekä rauta- ja terästeollisuus. Koko kuukauden aikana suuryritysten osakkeet tuottivat keskisuurten yritysten osakkeita paremmin. Sijoitusfaktorien osalta kasvu oli selvästi tuottavampi tekijä kuin arvo.

Salkku tuotti tässä kuussa vertailuindeksiään paremmin. Sijoitustyylien osalta kasvu oli kuukauden aikana selvästi tuottavampi tyyli kuin arvo, mikä oli salkun strategian kannalta negatiivista. Sektoriallokaatio sekä etenkin osakevalinnat lisäsivät salkun arvoa. Toimialatasolla arvoa lisäsi palvelujen ja vähittäiskaupan ylipainotukset. Osaketasolla salkun arvoa lisäsivät ylipainotetut positiomme Tokyo Electronissa (puolijohteet), HOYA:ssa (lasituotteet) ja Nomura Research Institutessa (IT-palvelut). Näiden yhtiöiden tuotteiden ja palvelujen kysyntä kasvoi ja osakkeet menestyivät edelleen markkinoita paremmin. Ylipainotettu positiomme MonotaROssa sen sijaan vähensi salkun arvoa, kun yhtiön osakkeen hinta lähti laskuun. Yhtiö on kotimaassaan teollisuusalan huolto- ja korjaustarvikkeiden ja -palvelujen verkkokaupan ykkösnimi. Perinteisesti alalla on ollut lähinnä perheyrityksiä, mutta MonotaRO johtaa alan siirtymää verkkoon. Yhtiö on edelleen kasvanut vahvasti, mutta osakkeen pitkä nousukiito katkesi, kun sijoittajat alkoivat kotiuttaa voittojaan. Ylipainotettu positiomme suosittua työnhakusivustoa ylläpitävässä henkilöstövuokrausyritys Recruitissa kärsi myös voittojen kotiuttamisesta.

OP-Japani on osakerahasto, joka sijoittaa varansa pääosin Japanin osakemarkkinoille. Rahaston sijoitukset ovat pääosin tehty Japanin jeneissä ja täten rahastossa on merkittävä valuuttakurssiriski.

Rahaston sijoitukset toteutetaan pääasiassa suorien osakesijoitusten avulla. Rahasto voi käyttää sijoitustoiminnassaan johdannaisinstrumentteja suojautuakseen markkinoiden ja valuuttakurssien muutoksilta, korvatakseen suoria sijoituksia sekä edistääkseen muutoin tehokasta salkunhoitoa.

Rahaston sijoitusaste voi vaihdella siten, että rahaston arvosta vähintään 75% ja enintään 100% sijoitetaan osakemarkkinoille. Tyypillisesti osakepaino liikkuu välillä 90-100%.

Rahaston varat sijoitetaan laajasti eri yhtiöiden osakkeisiin. Tyypillisesti rahasto sijoittaa varansa noin 50-80 yhtiön osakkeeseen, mutta määrä voi vaihdella salkunhoitajan näkemyksestä riippuen.

Rahaston vertailuindeksi on TOPIX TR. Rahasto pyrkii aktiivisella sijoittamisella saavuttamaan vertailuindeksiään paremman tuoton pitkällä aikavälillä. Rahasto ottaa pääsääntöisesti korkeaa aktiiviriskiä ja voi poiketa erittäin merkittävästi vertailuindeksin koostumuksesta, painotuksista ja riskitasosta.

Rahasto noudattaa OP Varainhoidon Vastuullisen sijoittamisen periaatteita. Vastuullisuusasioiden huomioiminen sijoitusanalyysissa ja -päätöksenteossa tuo lisäinformaatiota perinteisen taloudellisen ja markkinadatan lisäksi. Olennaiset vastuullisuusasiat voivat vaikuttaa pitkällä aikavälillä sijoituskohteiden taloudelliseen menestykseen ja siten tuottoon.   

Poissulkeminen: Rahasto poissulkee aktiivisista suorista sijoituksistaan kiistanalaisten aseiden valmistajia, lämpöhiiltä tuottavia kaivosyhtiöitä, lämpöhiiltä käyttäviä sähköyhtiöitä, sekä kansainvälisiä normeja rikkoneita yhtiöitä, joihin vaikuttaminen on ollut tuloksetonta. Poissulkulista on julkinen.

Yhtiökokoukset: OP:n rahastot osallistuvat kotimaisiin ja ulkomaisiin yhtiökokouksiin vastuullisuusnäkökulmia huomioivan OP-rahastoyhtiön omistajaohjauksen periaatteiden mukaisesti.

Kansainväliset normirikkomukset: Kansainväliset normit, kuten YK:n Global Compact, määrittelevät minimitason vastuulliselle liiketoiminnalle. OP Varainhoito vaikuttaa aktiivisissa suoria sijoituksia tekevissä OP-rahastoissa yhtiöihin, joiden nähdään rikkoneen kansainvälisiä normeja. Tavoitteena on, että normeja rikkoneet yhtiöt muuttavat toimintaansa ja alkavat noudattaa kansainvälisiä normeja toiminnassaan. Käytämme Sustainalytics-yhtiötä palveluntarjoajana tunnistamaan kansainväliset normirikkomukset. 

OP Varainhoito vaikuttaa tiettyihin yhtiöihin myös eri vastuullisuusteemoissa, kuten ilmastonmuutoskysymyksessä.

OP:n rahastojen ajankohtaisista vastuullisuusaiheista ja käytännön omistajavaikuttamisesta löytyy lisätietoja kaksi kertaa vuodessa julkaistavassa vastuullisen sijoittamisen katsauksessa. Tuorein vastuullisen sijoittamisen katsaus löytyy vastuullisen sijoittamisen sivulta.

Rahaston vastuullisuusanalyysin voi lukea rahaston kuukausikatsauksesta.

Lisätiedot Perustiedot, tuotto- ja tunnusluvut

Perustiedot

Salkunhoitaja
JP Morgan Asset Management
Vertailuindeksi
Topix TR
Perustamispäivä
29.06.2004
ISIN
FI0008807425
Osuussarja
Tuotto-osuus
Rahaston koko
303 Meur
Osuuden arvo (19.05.)
98,98 EUR
Kuukausikatsaus
Lataa
Säännöt
Lataa
Avaintietoesite
Lataa

Kumulatiivinen tuotto (19.05)

1kk 3kk 6kk 1 v 3 v p.a. 5 v p.a.
OP-Japani B −1,93 % −8,95 % −31,47 % −15,36 % +2,72 % +4,80 %
Vertailuindeksi +1,08 % −5,35 % −11,94 % −1,20 % +5,31 % +4,37 %

Vuosittainen tuotto

2017 2018 2019 2020 2021 Vuoden alusta
OP-Japani B +18,04 % −12,27 % +29,67 % +28,80 % +3,79 % −26,01 %
Vertailuindeksi +11,16 % −9,38 % +21,44 % +3,70 % +8,76 % −8,31 %

Tunnuslukuja

Volatiliteetti 12 kk vola 12kk Sharpe 12 kk Duraatio
OP-Japani B 22,70 % -0,66 -
Vertailuindeksi - - -

Omistaja-asiakkaan edut 1.1.2021 alkaen

 • Arvo-osuustili ja säilytys 0 €: Koti- ja ulkomaisten osakkeiden ja ETF:ien säilytys ilman kuukausimaksuja. 
 • Rahastojen ostot ja myynnit 0 €: Osta, myy ja vaihda lähes kaikkia rahastoja ilman kuluja sekä kerrytä rahastosäästämisestä OP-bonuksia.*
 • Edut osakekaupankäynnistä:
  • 1 %:n välityspalkkiokatto Suomen ja Ruotsin osakkeista sekä arvopapereista – osakkeista, warranteista ja ETF:stä.
  • Välityspalkkio 0,05-0,17 % eli mitä enemmän kauppaa käyt, sitä alhaisemmat kaupankäyntikustannukset. Edellä mainitut edut voimassa OP-mobiilissa, OP-yritysmobiilissa ja op.fi-palvelussa.
 • Osakeanalyysi 0 €: maksuton osake- ja markkina-analyysi. 
 • Vakuutussäästämisen edut: Vakuutuksen avaaminen, sijoituskohteiden vaihto ja varojen siirto on kulutonta. Sijoitussidonnaiset vakuutussäästöt kerryttävät OP-bonuksia.

*OP-bonuksia ei kerry R2 Crystal -rahastosta ja rahastojen instituutiosarjoista.

OP-bonukset

Omistaja-asiakkaalle kertyy säästöjen ja sijoitusten lisäksi OP-bonuksia myös

 • lainoista
 • tileillä olevat varoista
 • kodin, perheen ja ajoneuvojen vakuutusmaksuista

OP-bonuksia kerryttävät 1.11.2020 alkaen:

 • asuntolainat, vakuudelliset pankkilainat, opintolainat
 • säästämisen ja sijoittamisen tilit
 • rahastot ja sijoitussidonnaiset vakuutukset
 • vahinkovakuutuksen laskut

Muutoksen myötä 1.11.2020 OP-bonuksia ei kerry:

 • Käyttötilin talletuksista
 • vakuudettomista kulutusluotoista (Jousto-, Täsmä-, Kerta- ja Tililuotto)
 • OP:n osamaksurahoituksesta
 • OP-Visa credit-ominaisuudella maksetuista ostoksista, OP-Visa ja OP Duo -korttien korollisen luoton saldosta.

OP-bonuksia käytetään pankin palvelumaksuihin ja vakuutusmaksuihin.

OP-rahastoja hallinnoi OP-Rahastoyhtiö Oy, jonka asiamiehenä osuuspankki toimii.