OP-Kiinteisto

OP-Kiinteistö

Laaja kattaus kiinteistötoimialaa yhdellä sijoituksella

Kiinteistöihin sijoittaminen vaatii tavallisesti sekä huomattavan alkupääoman että kiinteistöjen tuntemusta. OP-Kiinteistön kautta kiinteistötoimialan voi saada salkkuunsa ilman kumpaakaan näistä. Rahasto ei sijoita suoraan kiinteistöihin, vaan toimialan kiinnostavimpiin sijoitusyrityksiin.

 • Sijoituskohteena kiinteistösijoitusyritykset sekä kiinteistöliiketoimintaa palvelevat yritykset.
 • Ensisijaisena kohdemarkkinana Länsi-Eurooppa, josta suurimmalla painolla Iso-Britannia.

OP-Kiinteistö

Palkkiot verkossa

Merkintäpalkkio Vuosittainen hallinnointipalkkio Lunastuspalkkio
0,75 % 1,80 % 0,75 %

Jatkuvista säästösopimuksista ei peritä merkintäpalkkiota. Rahasto-osuudet kerryttävät OP-bonuksia henkilöasiakkaille, jotka ovat osuuspankin omistaja-asiakkaita.

Vuokrausasteiden nousu on omiaan lisäämään kiinteistösijoitusten kiinnostavuutta. OP-Kiinteistö -sijoitusrahasto on vaivaton tapa päästä jo pienellä sijoituksella hyötymään toimialan kehityksestä. OP-Kiinteistö on osakemarkkinoille sijoittava toimialarahasto eli ei siis itsessään omista kiinteistöjä. Rahaston sijoituskohteita ovat ensisijaisesti länsieurooppalaiset pörssinoteeratut kiinteistösijoitusyritykset sekä kiinteistöliiketoimintaa palvelevat yritykset. Kiinteistösijoitusyhtiöt ostavat kiinteistöjä ja vuokraavat niitä asiakkaille sekä ylläpitävät ja kehittävät kiinteistöjä, jolloin ne pysyvät elinvoimaisina ja tuottavat omistajilleen tuottoja myös jatkossa. Kiinteistösijoitusyhtiöiden tuotot koostuvatkin pääosin vuokratuloista sekä mahdollisista kiinteistöjen arvonmuutoksista.

OP-Kiinteistö on suunnattu sijoittajalle, joka arvioi kiinteistötoimialan tuottonäkymät kiinnostaviksi ja haluaa hajauttaa osakesijoituksensa riskiä lisäämällä salkkuun kiinteistösijoitusyhtiöitä. Koska OP-Kiinteistö hajauttaa varojaan vain yhdelle toimialalle, nostaa se rahaston riippuvuutta toimialan yleisestä kehityksestä. Näin rahaston arvonkehitys voi poiketa osakemarkkinoiden yleisestä arvonkehityksestä. Rahastoa suositellaan ensisijaisesti sijoittajalle, joka aikoo lunastaa osuutensa aikaisintaan seitsemän vuoden kuluttua.

OP-Kiinteistö -rahaston elokuun tuotto oli 1,75 %

OP-Kiinteistö -rahaston elokuun tuotto oli 1,75 % kulujen jälkeen vertailuindeksin ollessa 1,65 %. Merkittävimmät kuukauden suhteelliseen tuottokehitykseen positiivisesti vaikuttaneet osakkeet olivat ylipainossa olleet suomalainen siirrettäviä tilaratkaisuja valmistava ja vuokraava Adapteo ja UK:ssa vuokra-asumista tarjoava Grainger. Merkittävimmät kuukauden suhteelliseen tuottokehitykseen negatiivisesti vaikuttaneet osakkeet olivat alipainossa olleet saksalainen TAG Immobilien ja espanjalainen Merlin Properties.

Salkun viisi suurinta omistusta ovat saksalaiset vuokra-asuntoihin sijoittavat Vonovia, LEG ja Deutsche Wohnen, logistiikkakiinteistöjä omistava Segro UK:sta ja ranskalainen toimitiloja tarjoava Gecina.

Elokuu oli erittäin vahva kuukausi kaikilla keskeisillä osakemarkkinoilla. Toisen neljänneksen tuloskausi oli takana ja tulokset olivat analyytikkoennusteisiin nähden parempia, joskin edellistä vuotta heikompia. Kiinteistösektorilla lähes kaikki alasektorit hotelleja lukuun ottamatta ylsivät ennusteisiin. Yleensä uutisköyhä elokuu oli varsin vilkas osakeanti- ja yrityskauppauutisten osalta. Kaupan alan vaikeuksista kärsivä kauppakeskuksiin ja muihin liiketiloihin UK:ssa sijoittava Hammerson haki hätärahoitusta osakeannilla ja kiinteistöjen myynnillä selvitäkseen velkataakastaan. Vaikka asiakkaat ovat palanneet kauppakeskuksiin, siellä olevien palveluiden, kuten elokuvateattereiden, tilanne on jatkunut koronaviruksen vuoksi tukalana. Salkussa lisäsimme alipainoa liikekiinteistöissä, koska odotamme kauppakeskusten ahdingonkoronaviruksen siirtävän kauppaa yhä enemmän verkkoon.

Minna Laine
salkunhoitaja

OP-Kiinteistö on osakerahasto, joka sijoittaa varansa pääosin läntisen Euroopan osakemarkkinoille kiinteistösijoitusyhtiöiden ja kiinteistöliiketoimintaa palvelevien yhtiöiden osakkeisiin.

Rahaston sijoitukset toteutetaan pääasiassa suorien osakesijoitusten avulla. Rahasto voi käyttää sijoitustoiminnassaan johdannaisinstrumentteja suojautuakseen markkinoiden muutoksilta, korvatakseen suoria sijoituksia sekä edistääkseen muutoin tehokasta salkunhoitoa.

Rahaston sijoitusaste voi vaihdella siten, että rahaston arvosta vähintään 75 % ja enintään 100 % sijoitetaan osakemarkkinoille. Tyypillisesti osakepaino liikkuu välillä 90–100 %.

Rahaston varat sijoitetaan hajautetusti eri yhtiöiden osakkeisiin. Tyypillisesti rahasto sijoittaa varansa noin 30–50 yhtiön osakkeeseen, mutta määrä voi vaihdella salkunhoitajan näkemyksestä riippuen.

Rahaston vertailuindeksi on GPR General Quoted Europe TOP 75 (8% constituent-capped). Rahasto pyrkii aktiivisella sijoittamisella saavuttamaan vertailuindeksiään paremman tuoton pitkällä aikavälillä. Rahasto ottaa pääsääntöisesti huomattavaa aktiiviriskiä ja voi poiketa merkittävästi vertailuindeksin koostumuksesta, painotuksista ja riskitasosta.

Rahasto noudattaa OP Varainhoidon Vastuullisen sijoittamisen periaatteita. Vastuullisuusasioiden huomioiminen sijoitusanalyysissa ja -päätöksenteossa tuo lisäinformaatiota perinteisen taloudellisen ja markkinadatan lisäksi. Olennaiset vastuullisuusasiat voivat vaikuttaa pitkällä aikavälillä sijoituskohteiden taloudelliseen menestykseen ja siten tuottoon.   

Poissulkeminen: Rahasto poissulkee aktiivisista suorista sijoituksistaan kiistanalaisten aseiden valmistajia, lämpöhiiltä tuottavia kaivosyhtiöitä, lämpöhiiltä käyttäviä sähköyhtiöitä, sekä kansainvälisiä normeja rikkoneita yhtiöitä, joihin vaikuttaminen on ollut tuloksetonta. Poissulkulista on julkinen.

Yhtiökokoukset: OP:n rahastot osallistuvat kotimaisiin ja ulkomaisiin yhtiökokouksiin vastuullisuusnäkökulmia huomioivan OP-rahastoyhtiön omistajaohjauksen periaatteiden mukaisesti.

Kansainväliset normirikkomukset: Kansainväliset normit, kuten YK:n Global Compact, määrittelevät minimitason vastuulliselle liiketoiminnalle. OP Varainhoito vaikuttaa aktiivisissa suoria sijoituksia tekevissä OP-rahastoissa yhtiöihin, joiden nähdään rikkoneen kansainvälisiä normeja. Tavoitteena on, että normeja rikkoneet yhtiöt muuttavat toimintaansa ja alkavat noudattaa kansainvälisiä normeja toiminnassaan. Käytämme Sustainalytics-yhtiötä palveluntarjoajana tunnistamaan kansainväliset normirikkomukset. 

OP Varainhoito vaikuttaa tiettyihin yhtiöihin myös eri vastuullisuusteemoissa, kuten ilmastonmuutoskysymyksessä.

OP:n rahastojen ajankohtaisista vastuullisuusaiheista ja käytännön omistajavaikuttamisesta löytyy lisätietoja kaksi kertaa vuodessa julkaistavassa vastuullisen sijoittamisen katsauksessa. Tuorein vastuullisen sijoittamisen katsaus löytyy vastuullisen sijoittamisen sivulta.

Rahaston vastuullisuusanalyysin voi lukea rahaston kuukausikatsauksesta.

Lisätiedot Perustiedot, tuotto- ja tunnusluvut

Perustiedot

Salkunhoitaja
Minna Laine
Vertailuindeksi
GPR General Quoted Europe TOP 75 (8% constituent-capped)
Perustamispäivä
01.11.2004
ISIN
FI0008807573
Osuussarja
Kasvuosuus
Rahaston koko
57 Meur
Osuuden arvo (18.09.)
212,91 EUR
Kuukausikatsaus
Lataa
Säännöt
Lataa
Avaintietoesite
Lataa

Kumulatiivinen tuotto (17.09)

1kk 3kk 6kk 1 v 3 v p.a. 5 v p.a.
OP-Kiinteistö A +1,89 % +0,17 % +22,44 % -7,46 % +1,61 % +1,43 %
Vertailuindeksi +2,46 % -0,38 % +24,78 % -7,19 % +1,82 % +2,42 %

Vuosittainen tuotto

2015 2016 2017 2018 2019 Vuoden alusta
OP-Kiinteistö A +15,53 % -5,86 % +13,44 % -9,15 % +30,67 % -18,64 %
Vertailuindeksi +18,81 % -4,99 % +14,96 % -6,95 % +31,06 % -20,02 %

Tunnuslukuja

Volatiliteetti 12 kk vola 12kk Sharpe 12 kk
OP-Kiinteistö A 28,94 % -0,24
Vertailuindeksi - -

Omistaja-asiakkaan edut

 • Omistaja-asiakkaana ostat, myyt ja vaihdat lähes kaikkia rahastojamme (säästäjän rahastot, vastuulliset rahastot sekä osake- ja korkorahastot) ilman kuluja.
 • Omistaja-asiakkaana voit säästää rahastoihin myös vakuutussäästämisen kautta. OP-sijoitusvakuutus ja OP-säästösopimus ovat omistaja-asiakkaille tarkoitettuja vakuutussäästämisen tuotteita, joihin on vaivatonta ja joustavaa säästää pitkäaikaisesti. Sijoituskohteiden vaihto ja varojen siirto vakuutukseen on kulutonta. 
 • Omistaja-asiakkaat pääsevät automaattisesti osakekaupankäynnin hinnaston toiselle hintaportaalle, jossa välityspalkkion suuruus on 0,17 % (vähintään 7 €), kun ensimmäisen palkkioportaan välityspalkkio on 0,2 % (vähintään 9 €).

OP-bonukset

Omistaja-asiakkaalle kertyy säästöjen ja sijoitusten lisäksi OP-bonuksia myös

 • lainoista
 • tileillä olevat varoista
 • OP-Visan Credit-ominaisuudella maksetuista ostoksista
 • kodin, perheen ja ajoneuvojen vakuutusmaksuista

OP-bonuksia kerryttävät 1.11.2020 alkaen:

 • asuntolainat, vakuudelliset pankkilainat, opintolainat
 • säästämisen ja sijoittamisen tilit
 • rahastot ja sijoitussidonnaiset vakuutukset
 • vahinkovakuutuksen laskut

Muutoksen myötä 1.11.2020 OP-bonuksia ei kerry:

 • Käyttötilin talletuksista
 • vakuudettomista kulutusluotoista (Jousto-, Täsmä-, Kerta- ja Tililuotto)
 • OP:n osamaksurahoituksesta
 • OP-Visa credit-ominaisuudella maksetuista ostoksista, OP-Visa ja OP-Mastercard -korttien korollisen luoton saldosta.

OP-bonuksia käytetään pankin palvelumaksuihin ja vakuutusmaksuihin.

Rahastoja hallinnoi OP-Rahastoyhtiö Oy.