OP-Kiinteistö

Laaja kattaus kiinteistötoimialaa yhdellä sijoituksella

Kiinteistöihin sijoittaminen vaatii tavallisesti sekä huomattavan alkupääoman että kiinteistöjen tuntemusta. OP-Kiinteistön kautta kiinteistötoimialan voi saada salkkuunsa ilman kumpaakaan näistä. Rahasto ei sijoita suoraan kiinteistöihin, vaan toimialan kiinnostavimpiin sijoitusyrityksiin.

 • Sijoituskohteena kiinteistösijoitusyritykset sekä kiinteistöliiketoimintaa palvelevat yritykset.
 • Ensisijaisena kohdemarkkinana Länsi-Eurooppa, josta suurimmalla painolla Iso-Britannia.
Merkintäpalkkio Vuosittainen hallinnointipalkkio Lunastuspalkkio
0,75 % 1,80 % 0,75 %

Jatkuvista säästösopimuksista ei peritä merkintäpalkkiota. Rahasto-osuudet kerryttävät OP-bonuksia henkilöasiakkaille, jotka ovat osuuspankin omistaja-asiakkaita.

Vuokrausasteiden nousu on omiaan lisäämään kiinteistösijoitusten kiinnostavuutta. OP-Kiinteistö -sijoitusrahasto on vaivaton tapa päästä jo pienellä sijoituksella hyötymään toimialan kehityksestä. OP-Kiinteistö on osakemarkkinoille sijoittava toimialarahasto eli ei siis itsessään omista kiinteistöjä. Rahaston sijoituskohteita ovat ensisijaisesti länsieurooppalaiset pörssinoteeratut kiinteistösijoitusyritykset sekä kiinteistöliiketoimintaa palvelevat yritykset. Kiinteistösijoitusyhtiöt ostavat kiinteistöjä ja vuokraavat niitä asiakkaille sekä ylläpitävät ja kehittävät kiinteistöjä, jolloin ne pysyvät elinvoimaisina ja tuottavat omistajilleen tuottoja myös jatkossa. Kiinteistösijoitusyhtiöiden tuotot koostuvatkin pääosin vuokratuloista sekä mahdollisista kiinteistöjen arvonmuutoksista.

OP-Kiinteistö on suunnattu sijoittajalle, joka arvioi kiinteistötoimialan tuottonäkymät kiinnostaviksi ja haluaa hajauttaa osakesijoituksensa riskiä lisäämällä salkkuun kiinteistösijoitusyhtiöitä. Koska OP-Kiinteistö hajauttaa varojaan vain yhdelle toimialalle, nostaa se rahaston riippuvuutta toimialan yleisestä kehityksestä. Näin rahaston arvonkehitys voi poiketa osakemarkkinoiden yleisestä arvonkehityksestä. Rahastoa suositellaan ensisijaisesti sijoittajalle, joka aikoo lunastaa osuutensa aikaisintaan seitsemän vuoden kuluttua.

OP-Kiinteistö -rahaston syyskuun tuotto oli -9 %

OP-Kiinteistö -rahaston syyskuun tuotto oli -9 % kulujen jälkeen vertailuindeksin ollessa -8,53 %. Merkittävimmät kuukauden suhteelliseen tuottokehitykseen positiivisesti vaikuttaneet osakkeet olivat alipainossa olleet kauppakeskuksia Euroopassa omistava Eurocommercial ja toimitilakiinteistöjä Ruotsissa omistava Wihlborgs Fastigheter AB. Merkittävimmät kuukauden suhteelliseen tuottokehitykseen negatiivisesti vaikuttaneet osakkeet olivat ylipainossa olleet Fastighets AB Balder Ruotsista ja Tritax Big Box Reit UK:sta.

Salkun viisi suurinta omistusta ovat saksalaiset vuokra-asuntoihin sijoittavat Vonovia ja LEG, logistiikkakiinteistöjä omistava Segro UK:sta, ruotsalainen Fastighets AB Balder ja ranskalainen kauppakeskuskiinteistöjä Euroopassa ja Amerikassa omistava ja operoiva Unibail-Rodamco-Westfield.

Sijoitusmarkkinoilla syyskuu oli heikko kuukausi. Pörssikurssit laskivat kaikilla keskeisillä osakemarkkinoilla.
Negatiivisia tuottoja tuli sekä koroista että osakkeista. Korkojen nousu oli varsin rivakkaa Yhdysvaltain keskuspankin annettua ymmärtää, että arvopaperiostot tulevat kohta vähenemään. Tämä käynnisti osakemarkkinoilla jälleen alkuvuodesta tutun rotaation arvoyhtiöihin. Inflaatio-odotusten pysyttyä vakaina nousivat myös reaalikorot, mikä ruokkii riskimarkkinoiden varovaisuutta.

Pelko korkojen noususta iski erityisesti kiinteistösijoitussektoriin, joka tuotti laajaa eurooppalaista osakeindeksiä huomattavasti heikommin. Korkojen nousun ohella huoli Kiinan kiinteistömarkkinan tilanteesta vahvistui. Osa korkeasti velkaantuneista kiinalaisista kiinteistökehitysyhtiöistä ei suoriutunut maksamaan velkakirjalainojensa erääntyneitä kuponkikorkoja. Saksassa pidettyjen parlamenttivaalien tuloksen uskotaan olevan myönteinen asuntosijoittajille. Vaaleissa eniten ääniä saaneet puolueet etsivät rakentavia ratkaisuja asuntopulaan. Perustuslain vastaiset keinot, kuten asuntojen pakkolunastukset, näyttävät hyvin epätodennäköisiltä ratkaisuilta.

Katsauskauden aikana myimme sveitsiläisen PSP Swiss Propertyn osakkeet ja vähensimme painoa ruotsalaisessa Castellumissa. Ostimme salkkuun saksalaisen asuntovuokraaja Adlerin osakkeita. Yhtiön osakekurssi oli kärsinyt vertailuryhmäänsä enemmän, koska sen asuntokanta on suurelta osin Berliinissä ja velkataakka korkea. Yhtiö ilmoittikin, että se tutkii eri mahdollisuuksia velkaantumisensa leikkaamiseen.

Minna Laine
salkunhoitaja

OP-Kiinteistö on osakerahasto, joka sijoittaa varansa pääosin läntisen Euroopan osakemarkkinoille kiinteistösijoitusyhtiöiden ja kiinteistöliiketoimintaa palvelevien yhtiöiden osakkeisiin.

Rahaston sijoitukset toteutetaan pääasiassa suorien osakesijoitusten avulla. Rahasto voi käyttää sijoitustoiminnassaan johdannaisinstrumentteja suojautuakseen markkinoiden muutoksilta, korvatakseen suoria sijoituksia sekä edistääkseen muutoin tehokasta salkunhoitoa.

Rahaston sijoitusaste voi vaihdella siten, että rahaston arvosta vähintään 75 % ja enintään 100 % sijoitetaan osakemarkkinoille. Tyypillisesti osakepaino liikkuu välillä 90–100 %.

Rahaston varat sijoitetaan hajautetusti eri yhtiöiden osakkeisiin. Tyypillisesti rahasto sijoittaa varansa noin 30–50 yhtiön osakkeeseen, mutta määrä voi vaihdella salkunhoitajan näkemyksestä riippuen.

Rahaston vertailuindeksi on GPR General Quoted Europe TOP 75 (8% constituent-capped). Rahasto pyrkii aktiivisella sijoittamisella saavuttamaan vertailuindeksiään paremman tuoton pitkällä aikavälillä. Rahasto ottaa pääsääntöisesti huomattavaa aktiiviriskiä ja voi poiketa merkittävästi vertailuindeksin koostumuksesta, painotuksista ja riskitasosta.

Rahasto noudattaa OP Varainhoidon Vastuullisen sijoittamisen periaatteita. Vastuullisuusasioiden huomioiminen sijoitusanalyysissa ja -päätöksenteossa tuo lisäinformaatiota perinteisen taloudellisen ja markkinadatan lisäksi. Olennaiset vastuullisuusasiat voivat vaikuttaa pitkällä aikavälillä sijoituskohteiden taloudelliseen menestykseen ja siten tuottoon.   

Poissulkeminen: Rahasto poissulkee aktiivisista suorista sijoituksistaan kiistanalaisten aseiden valmistajia, lämpöhiiltä tuottavia kaivosyhtiöitä, lämpöhiiltä käyttäviä sähköyhtiöitä, sekä kansainvälisiä normeja rikkoneita yhtiöitä, joihin vaikuttaminen on ollut tuloksetonta. Poissulkulista on julkinen.

Yhtiökokoukset: OP:n rahastot osallistuvat kotimaisiin ja ulkomaisiin yhtiökokouksiin vastuullisuusnäkökulmia huomioivan OP-rahastoyhtiön omistajaohjauksen periaatteiden mukaisesti.

Kansainväliset normirikkomukset: Kansainväliset normit, kuten YK:n Global Compact, määrittelevät minimitason vastuulliselle liiketoiminnalle. OP Varainhoito vaikuttaa aktiivisissa suoria sijoituksia tekevissä OP-rahastoissa yhtiöihin, joiden nähdään rikkoneen kansainvälisiä normeja. Tavoitteena on, että normeja rikkoneet yhtiöt muuttavat toimintaansa ja alkavat noudattaa kansainvälisiä normeja toiminnassaan. Käytämme Sustainalytics-yhtiötä palveluntarjoajana tunnistamaan kansainväliset normirikkomukset. 

OP Varainhoito vaikuttaa tiettyihin yhtiöihin myös eri vastuullisuusteemoissa, kuten ilmastonmuutoskysymyksessä.

OP:n rahastojen ajankohtaisista vastuullisuusaiheista ja käytännön omistajavaikuttamisesta löytyy lisätietoja kaksi kertaa vuodessa julkaistavassa vastuullisen sijoittamisen katsauksessa. Tuorein vastuullisen sijoittamisen katsaus löytyy vastuullisen sijoittamisen sivulta.

Rahaston vastuullisuusanalyysin voi lukea rahaston kuukausikatsauksesta.

Lisätiedot Perustiedot, tuotto- ja tunnusluvut

Perustiedot

Salkunhoitaja
Minna Laine
Vertailuindeksi
GPR General Quoted Europe TOP 75 (8% constituent-capped)
Perustamispäivä
01.11.2004
ISIN
FI0008807573
Osuussarja
Kasvuosuus
Rahaston koko
67 Meur
Osuuden arvo (27.10.)
281,29 EUR
Kuukausikatsaus
Lataa
Säännöt
Lataa
Avaintietoesite
Lataa

Kumulatiivinen tuotto (26.10)

1kk 3kk 6kk 1 v 3 v p.a. 5 v p.a.
OP-Kiinteistö A +1,97 % −0,33 % +12,32 % +35,96 % +9,50 % +7,98 %
Vertailuindeksi +2,85 % +0,80 % +11,43 % +36,50 % +9,46 % +8,65 %

Vuosittainen tuotto

2016 2017 2018 2019 2020 Vuoden alusta
OP-Kiinteistö A −5,86 % +13,44 % −9,15 % +30,67 % −9,99 % +19,43 %
Vertailuindeksi −4,99 % +14,96 % −6,95 % +31,06 % −10,99 % +19,07 %

Tunnuslukuja

Volatiliteetti 12 kk vola 12kk Sharpe 12 kk Duraatio
OP-Kiinteistö A 15,48 % 2,36 -
Vertailuindeksi - - -

Omistaja-asiakkaan edut 1.1.2021 alkaen

 • Arvo-osuustili ja säilytys 0 €: Koti- ja ulkomaisten osakkeiden ja ETF:ien säilytys ilman kuukausimaksuja. 
 • Rahastojen ostot ja myynnit 0 €: Osta, myy ja vaihda lähes kaikkia rahastoja ilman kuluja sekä kerrytä rahastosäästämisestä OP-bonuksia.*
 • Edut osakekaupankäynnistä:
  • 1 %:n välityspalkkiokatto Suomen ja Ruotsin osakkeista sekä arvopapereista – osakkeista, warranteista ja ETF:stä.
  • Välityspalkkio 0,05-0,17 % eli mitä enemmän kauppaa käyt, sitä alhaisemmat kaupankäyntikustannukset. Edellä mainitut edut voimassa OP-mobiilissa, OP-yritysmobiilissa ja op.fi-palvelussa.
 • Osakeanalyysi 0 €: maksuton osake- ja markkina-analyysi. 
 • Vakuutussäästämisen edut: Vakuutuksen avaaminen, sijoituskohteiden vaihto ja varojen siirto on kulutonta. Sijoitussidonnaiset vakuutussäästöt kerryttävät OP-bonuksia.

*OP-bonuksia ei kerry R2 Crystal -rahastosta ja rahastojen instituutiosarjoista.

OP-bonukset

Omistaja-asiakkaalle kertyy säästöjen ja sijoitusten lisäksi OP-bonuksia myös

 • lainoista
 • tileillä olevat varoista
 • kodin, perheen ja ajoneuvojen vakuutusmaksuista

OP-bonuksia kerryttävät 1.11.2020 alkaen:

 • asuntolainat, vakuudelliset pankkilainat, opintolainat
 • säästämisen ja sijoittamisen tilit
 • rahastot ja sijoitussidonnaiset vakuutukset
 • vahinkovakuutuksen laskut

Muutoksen myötä 1.11.2020 OP-bonuksia ei kerry:

 • Käyttötilin talletuksista
 • vakuudettomista kulutusluotoista (Jousto-, Täsmä-, Kerta- ja Tililuotto)
 • OP:n osamaksurahoituksesta
 • OP-Visa credit-ominaisuudella maksetuista ostoksista, OP-Visa ja OP-Mastercard -korttien korollisen luoton saldosta.

OP-bonuksia käytetään pankin palvelumaksuihin ja vakuutusmaksuihin.

Rahastoja hallinnoi OP-Rahastoyhtiö Oy.