Laama Machu Picchun yläpuolella.

OP-Latinalainen Amerikka

Tulista latinopotentiaalia salkun mausteeksi

OP-Latinalainen Amerikka avaa yhdellä sijoituksella ovet Etelä-Amerikan mielenkiintoisille markkinoille. Talousympäristön yleinen vakautuminen tukee pitkäjänteistä kasvutarinaa. Markkinoiden pitkän aikavälin näkymät ovat suotuisat ja erityisesti raaka-aineiden hinnannousu tukee alueen taloudellista kehitystä.

  • Kohdemarkkinana Latinalaisen Amerikan osakemarkkinat, jossa keskeisimpiä markkinoita Brasilia, Meksiko, Chile, Argentiina, Kolumbia ja Peru.
  • Salkunhoitajaksi on valittu laajan paikallisosaaminen perusteella BTG Pactual Asset Management.

OP-Latinalainen Amerikka

Palkkiot verkossa

MERKINTÄPALKKIO VUOSITTAINEN HALLINNOINTIPALKKIO LUNASTUSPALKKIO
0,75% 2,20% 0,75%

Jatkuvista säästösopimuksista ei peritä merkintäpalkkiota. Rahaston tuottosidonnainen palkkio on 15% siitä osasta tuottoa, joka ylittää MSCI EM Latin America 10/40 Net TR:n tuoton. Tuottopalkkio lasketaan neljännesvuosittain. Rahasto-osuudet kerryttävät OP-bonuksia henkilöasiakkaille, jotka ovat osuuspankin omistaja-asiakkaita.

Toisin kuin harmaantuvalla vanhalla mantereella, on työikäisen väestön kasvu Latinalaisessa Amerikassa tulevina vuosikymmeninä voimakasta. Samaan aikaan kulutusvoimaisen keskiluokan osuus paisuu raaka-ainevarantojen vaurastuttamissa maissa voimakkaasti. Suotuisa työllisyyskehitys ja kotitalouksien alhainen velkaantuneisuusaste tukevat kysynnän lisääntymistä. Niinpä erityisesti kotimarkkinavetoisten yritysten kasvunäkymät ovat valoisia. Sijoittajia miellyttävät myös alueen taloudellisen ja poliittisen ympäristön vakautuminen ja ennustettavuuden parantuminen sen myötä.

OP-Latinalainen Amerikka sijoittaa varansa pääosin latinalaisen Amerikan osakemarkkinoille sekä sellaisiin muihin yhtiöihin, joiden taloudellisesta toiminnasta merkittävä osa on latinalaisessa Amerikassa. Rahaston keskeisiä kohdemarkkinoita ovat Brasilia, Meksiko, Chile, Argentiina, Kolumbia ja Peru. Sijoituksia voidaan tehdä myös latinalaisen Amerikan pienemmille markkinoille, kuten Venezuelaan ja Panamaan. Lisäksi latinalaisessa Amerikassa toimiviin yhtiöihin voidaan sijoittaa esimerkiksi USA:n, Kanadan, Euroopan pörssien kautta.

OP-Latinalainen Amerikka sopii riskiä sietävälle osakesijoittajalle, joka uskoo Latinalaisen Amerikan kasvuun pitkällä aikajänteellä. Koska OP-Latinalainen Amerikka hakee korkeita tuottoja pääosin kehittyviltä osakemarkkinoilta, vaihtelee rahaston arvo huomattavasti markkinatilanteiden mukaan, ja sen riskitaso on jo lähtökohtaisesti korkeampi kuin kehittyneille markkinoille sijoittavalla rahastolla. Myös valuuttakurssimuutokset vaikuttavat rahaston arvoon. Ja vaikka alueen poliittinen ja talousympäristö ovatkin viime vuosina kohentuneet, muodostavat ne edelleen kohdemarkkinoiden keskeisimmän riskitekijän. Merkittävät poliittiset kriisit voisivat toteutuessaan vaikuttaa voimakkaastikin rahaston arvonkehitykseen vaikeuttaen sen toimintaa. Rahastoa suositellaankin sijoittajalle, joka aikoo lunastaa osuutensa siitä aikaisintaan yhdeksän vuoden kuluttua.

Kesäkuun aikana rahaston tuotto oli 4,31 % eli parempi kuin MSCI EM Latin America 10/40 -vertailuindeksin 3,89 %:n tuotto. Kuukausi oli kaikissa alueen maissa positiivinen. Siihen vaikuttivat Brasilian eläkeuudistusäänestykseen liittyvien odotusten paraneminen, kauppasotahuolten hienoinen väheneminen sekä vertailuindeksiin palautetun Argentiinan osalta positiivinen pääomavirta ja presidentinvaaligallupien suotuisammat tulokset.

Rahaston tuotto- ja arvokehitystä edisti eniten ylipainotus Brasiliassa. Kehitykseen vaikutti eniten positiivisempi suhtautuminen eläkeuudistukseen, mikä nosti osakkeita kautta linjan. Vaikka Meksikossakin markkina nousi, 1.4 % Yhdysvaltain dollarin määräisesti laskettuna, lukema oli kesäkuun huonoin – rahaston ylituottoon vaikutti merkittävästi alueen alipainotus ja onnistuneet osakevalintamme. Rahaston kehitystä painoi Argentiinaan tehtyjen sijoitusten puuttuminen.

Osakekohtaisesti tuotto- ja arvokehitystä paransivat etenkin ylipainossa olevat brasilialaiset Cyrela-asuntorakennusyhtiö, Localiza-autonvuokrausyhtiö ja Lojas Renner -vähittäismyyjä. Niitä nostivat odotukset Brasilian talouden vilkastumisesta eläkeuudistuksen jälkeen. Lisäksi sijoituksemme vertailuindeksiin kuulumattomaan kuparintuottaja Antofagastaan kehittyi hyvin, kun maailmankauppaa koskevat odotukset paranivat. Eniten rahaston tuottoa vertailuindeksiin verrattuna heikensivät argentiinalaispankit Macro ja Galicia, joihin indeksiin palautetun Argentiinan positio painottui.

OP-Latinalaisen Amerikan sijoitukset kohdistuvat laajasti Latinalaiseen Amerikkaan pääosin suorilla osakesijoituksilla. Myös johdannaisinstrumentteja voidaan käyttää markkinoiden muutoksilta suojautumiseen, suorien sijoitusten korvaamiseen sekä muutoin tehokkaan salkunhoidon edistämiseen. Rahasto panostaa pitkällä, useamman vuoden sijoitushorisontilla laadukkaiden ja riittävän syvällisesti tuntemiensa yhtiöiden valintaan ilman sektori- tai tyylipainotuksia. Voimakkaasti keskittyneessä salkussa on kerrallaan vain noin 25-40 osaketta ja 20-25 suurinta sijoituskohdetta muodostavat niistä noin 80 %.

Käytännössä rahaston sijoituspolitiikka on vertailuindeksistä riippumatonta. Korkealla aktiiviriskillä haetaan merkittävää ylituottoa suhteessa vertailuindeksiin ja kilpailijoihin. Asetelma vaatii salkunhoitajalta paljon. Rahaston salkunhoitajana toimivalla BTG Pactual Asset Managementilla onkin kohdemarkkinoilla vahvat salkunhoitoprosessiin lisäarvoa luovat paikallisorganisaatiot.

Lisätiedot Perustiedot, tuotto- ja tunnusluvut

Perustiedot

Salkunhoitaja
BTG Pactual Asset Management
Vertailuindeksi
MSCI EM Latin America 10/40
Perustamispäivä
02.09.2008
ISIN
FI0008813506
Osuussarja
Kasvuosuus
Rahaston koko
99 Meur
Osuuden arvo (12.09.)
137,27 EUR
Kuukausikatsaus
Lataa
Säännöt
Lataa
Avaintietoesite
Lataa
Vastuullisuusraportti
Lataa

Kumulatiivinen tuotto (12.09)

1kk 3kk 6kk 1 v 3 v p.a. 5 v p.a.
OP-Latinalainen Amerikka A +3,37 % +1,28 % +2,94 % +24,28 % +6,25 % +2,06 %
Vertailuindeksi +4,54 % +0,39 % +0,32 % +21,77 % +8,19 % +1,42 %

Vuosittainen tuotto

2014 2015 2016 2017 2018 Vuoden alusta
OP-Latinalainen Amerikka A +5,73 % -15,68 % +19,27 % +9,61 % -3,72 % +14,34 %
Vertailuindeksi -0,13 % -23,18 % +34,96 % +8,69 % -1,76 % +12,29 %

Tunnuslukuja

Volatiliteetti 12 kk vola 12kk Sharpe 12 kk
OP-Latinalainen Amerikka A 21,31 % 1,16
Vertailuindeksi - -

Omistaja-asiakkaan edut

  • Omistaja-asiakkaana ostat, myyt ja vaihdat lähes kaikkia rahastojamme ilman kuluja.
  • OP-sijoituskumppani on palvelukokonaisuus omistaja-asiakkaalle, jolle on kertynyt sijoitusvarallisuutta. Saat oman yhteyshenkilön sekä kattavaa ja ajantasaista markkinatietoa sijoituspäätöstesi tueksi.
  • Omistaja-asiakkaat pääsevät automaattisesti osakekaupankäynnin hinnaston toiselle hintaportaalle, jossa välityspalkkion suuruus on 0,18 % (vähintään 8 €), kun ensimmäisen palkkioportaan välityspalkkio on 0,2 % (vähintään 8 €).

OP-bonukset

Omistaja-asiakkaalle kertyy säästöjen ja sijoitusten lisäksi OP-bonuksia myös

  • lainoista
  • tileillä olevat varoista
  • OP-Visan Credit-ominaisuudella maksetuista ostoksista
  • kodin, perheen ja ajoneuvojen vakuutusmaksuista.

OP-bonuksia käytetään pankin palvelumaksuihin ja vakuutusmaksuihin.

Rahastoja hallinnoi OP-Rahastoyhtiö Oy.