Maapallo

OP-Maailma II A

Tasaista tuottoa laajalla otannalla

Hajauttaminen viisainta, mitä salkulleen voi tehdä. OP-Maailman kautta laaja hajautus onnistuu helposti ja kustannustehokkaasti. Rahasto sijoittaa sekä kehittyneille että kehittyville osakemarkkinoille ympäri maailmaa. Globaali hajautus pienentää yksittäisiin markkina-alueisiin liittyvää riskiä.

 • Sijoituskohteina osakemarkkinat ympäri maailmaa. Suurimpina markkina-alueina Pohjois-Amerikka ja Eurooppa. 
 • Rahaston sijoitukset toteutetaan pääosin toisten rahastojen avulla kattavan hajautuksen saavuttamiseksi.
Merkintäpalkkio Vuosittainen hallinnointipalkkio Lunastuspalkkio
0,75 % 1,00 % 0,75 %
OP-Maailma II-sarjan minimimerkintäsumma on 1.000.000 euroa. II-sarja ei kerrytä OP-bonuksia. Rahasto maksaa sijoituskohteena olevista rahasto-osuuksista perityt hallinnointi- ja säilytyspalkkiot.

OP-Maailman varat hajautetaan laajasti Amerikan, Aasian ja Euroopan osakemarkkinoille. Rahasto on aktiivisesti hoidettu osakerahasto eli sen salkunhoitaja tutkii ja seuraa puolestasi eri maantieteellisten alueiden ja toimialojen markkinakehitystä ja toteuttaa rahaston sijoituspolitiikkaa oman näkemyksensä pohjalta. Osakesijoittaminen ei ole koskaan täysin riskitöntä puuhaa. Yleinen markkinariski on ja pysyy, ja rahaston arvo voi vaihdella huomattavasti markkinatilanteiden mukaan. Laajalla hajautuksella voidaan kuitenkin merkittävästi pienentää yksittäisiin kohdemarkkinoihin, toimialoihin tai osakkeisiin sisältyvää heilahtelua.

Osakemarkkinoiden mittakaavassa tasaisen hyvää riskikorjattua tuottoa tarjoava OP-Maailma sopii salkun kivijalaksi vaivatonta sijoituskohdetta etsivälle osakesijoittajalle. Rahasto soveltuu hyvin myös säästäjälle. Halutessaan salkkua voi täydentää omaa markkinanäkemystä tukevilla erikoistuneemmilla rahastoilla. OP-Maailma -rahastoa suositellaan ensisijaisesti sijoittajalle, joka aikoo lunastaa osuutensa aikaisintaan seitsemän vuoden kuluttua.

Rahaston tammikuun tuotto oli 5,4 %

Vuosi 2023 lähti sijoitusmarkkinoilla käyntiin hyvinkin vahvoissa merkeissä. Tammikuun aikana globaalit osakemarkkinat tuottivat euroissa 5,2 %, huolimatta Yhdysvaltain dollarin parin prosentin heikentymisestä euroa vastaan. Jo loppusyksyllä alkanut eurooppalaisten ja kehittyvien markkinoiden osakkeiden vahva kehitys sai jatkoa tammikuussa, eurosijoittajan saadessa näiltä markkinoilta selkeästi paremmat tuotot kuin Yhdysvalloista.

Rahaston sijoitukset on hajautettu laajasti sekä maantieteellisesti että eri toimialoille. Kuukauden aikana salkussa pienennettiin altistumaa brasilialaisiin osakkeisiin ja vastaavasti lisättiin sijoituksia laajaan EM-indeksiin, joka on hyvin Kiina- ja Aasia-pitoinen. Yhdysvalloissa puolestaan myytiin päivittäistavarasektorin (consumer staples) yhtiöihin sijoittavaa ETF-rahastoa ja lisättiin altistumaa yhtiöihin, jotka tuottavat niin kutsuttuja harkinnanvaraisia käyttötavaratuotteita (consumer discretionary). Tämä sektori on päivittäistavarasektoria huomattavasti syklisempi, mutta samanaikaisesti sen arvostustasot suhteessa kasvuodotuksiin ovat houkuttelevia.

Vahvasta tammikuusta huolimatta markkinakehitykseen liittyy edelleen merkittäviä riskejä. Merkittävimmät tekijät ovat globaali inflaation kehitys, keskuspankkien rahapoliittinen suunta, yritysten tuloskunto sekä maailman geopoliittinen tilanne. Inflaatio osoittaa jo taittumisen merkkejä Yhdysvalloissa ja pikkuhiljaa Euroopassakin, mutta keskuspankkien koronnostopolkuun liittyy vielä aimo annos epävarmuutta. Yritysten tuloskausi on niin ikään käynnistynyt ja esimerkiksi yhdysvaltalaisesta S&P 500-indeksin yhtiöistä on raportoinut tähän mennessä hieman vajaa puolet. Liikevaihto ja tulokset ovat kehittyneet vain marginaalisesti odotuksia paremmin, mutta absoluuttisesti tuloksissa on nähty pientä laskua. Geopoliittisella rintamalla puolestaan Ukrainan sodan kehitys sekä Kiinan ja Taiwanin välinen tilanne pitävät ilmapiirin jännittyneenä ja riskit koholla. Vaikka osakesijoitusten pidemmän aikavälin tuotto-odotukset ovat houkuttelevalla tasolla, kannattaa sijoittajan varautua lyhyellä aikavälillä pomppuiseen kyytiin ja hallita sijoitustensa riskiä hajautuksen avulla.

Lauri Tynys
salkunhoitaja

OP-Maailma on osakerahasto, joka sijoittaa varansa laajasti koko maailman osakemarkkinoille.

Rahaston sijoitukset toteutetaan pääasiassa sijoittamalla varat toisten sijoitusrahastojen, erikoissijoitusrahastojen ja yhteissijoitusyritysten osuuksiin (Kohderahastot). Rahaston varat voidaan sijoittaa kokonaisuudessaan kohderahastoihin ja yhteen Kohderahastoon voidaan sijoittaa enintään 20 % Rahaston arvosta.

Erikoissijoitusrahastoihin ja muihin kuin sijoitusrahastodirektiivin mukaisiin yhteissijoitusyrityksiin voidaan sijoittaa yhteensä enintään 30 % Rahaston arvosta. Rahasto voi käyttää sijoitustoiminnassaan johdannaisinstrumentteja suojautuakseen markkinoiden muutoksilta, korvatakseen suoria sijoituksia sekä edistääkseen muutoin tehokasta salkunhoitoa.

Rahaston sijoitusaste voi vaihdella siten, että rahaston arvosta vähintään 75 % ja enintään 100 % sijoitetaan osakemarkkinoille. Tyypillisesti osakepaino liikkuu välillä 90–100 %.

Rahaston osakesijoitukset tulevat hajautetuksi laajasti eri yhtiöiden osakkeisiin, koska rahaston sijoitukset toteutetaan pääasiassa rahastoilla.

Rahaston vertailuindeksi on MSCI World EUR. Rahasto pyrkii aktiivisella sijoittamisella saavuttamaan vertailuindeksiään paremman tuoton pitkällä aikavälillä. Rahasto ottaa pääsääntöisesti huomattavaa aktiiviriskiä ja voi poiketa merkittävästi vertailuindeksin koostumuksesta, painotuksista ja riskitasosta.

Lisätiedot Perustiedot, tuotto- ja tunnusluvut

Perustiedot

Salkunhoitaja
Lauri Tynys
Vertailuindeksi
MSCI World EUR
Perustamispäivä
02.06.1997
ISIN
FI0008802442
Osuussarja
Institutionaalinen kasvuosuus
Rahaston koko
328 Meur
Osuuden arvo (30.03.)
59,34 EUR
Kuukausikatsaus
Lataa
Avaintietoasiakirja
Lataa
Säännöt
Lataa

Kumulatiivinen tuotto (30.03)

1kk 3kk 6kk 1 v 3 v p.a. 5 v p.a.
OP-Maailma A −2,59 % +2,86 % +2,05 % −8,48 % +13,49 % +7,06 %
Vertailuindeksi −1,12 % +4,16 % +4,94 % −7,28 % +16,00 % +10,38 %

Vuosittainen tuotto

2018 2019 2020 2021 2022 Vuoden alusta
OP-Maailma A −10,01 % +27,72 % +5,16 % +27,52 % −14,27 % +2,86 %
Vertailuindeksi −4,11 % +30,02 % +6,33 % +31,07 % −12,78 % +4,16 %

Tunnuslukuja

Volatiliteetti 12 kk vola 12kk Sharpe 12 kk Duraatio
OP-Maailma A 15,01 % - -
Vertailuindeksi - - -

Omistaja-asiakkaana säästäminen ja sijoittaminen kannattaa erityisesti, koska saat siihen erinomaisia etuja.

Edut rahasto- ja vakuutussäästämiseen:

 • Ostat ja myyt lähes kaikkia rahastoja ilman kuluja.*
 • Rahastoista ja vakuutussäästöistä kerrytät 0,25 % OP-bonuksia vuodessa.** Lisäksi vuonna 2023 saat 30 % enemmän OP-bonuksia. 
 • Aloitat vakuutussäästämisen maksutta. 
 • Vaihdat sijoituskohteita, teet lisäsijoituksia ja vaihdat maksu- ja sijoitussuunnitelmaa OP Sijoitusvakuutukseen ja OP Säästösopimukseen maksutta digipalveluissa.  

Edut osake- ja ETF-sijoittamiseen:

 • Avaat osakesäästötilin ja arvo-osuustilin maksutta.
 • Saat alennusta osakekaupoista ja 1 prosentin palkkiokaton kotimaisiin osakekauppoihin arvo-osuustilillä. Edut ovat voimassa digipalveluissa.
 • Saat osakesuositukset ja -analyysit maksutta käyttöösi.
 • Saat alennusta säästäjän ja sijoittajan palvelupaketeista:
  Osakesäästötili: 
  Säästäjä 0 €/kk (norm. 2,99 €/kk)
  Sijoittaja 9,99 €/kk (norm. 14,99 €/kk)
  Arvo-osuustili: 
  Säästäjä 0 €/kk (norm. 2,99 €/kk)
  Sijoittaja 2,40 €/kk (norm. 5,39 €/kk)

Muut edut:

 • Vain omistaja-asiakkaana voit sijoittaa Tuotto-osuuteen.

Varmista, että saat kaikki edut ja hyödyt käyttöösi:

*Seuraavista erikoissijoitusrahastoista veloitetaan normaalit kulut: OP-Palvelukiinteistöt, OP-Metsänomistaja, OP-Vuokratuotto, OP-Alternative Portfolio ja OP-Private Equity.

**OP-bonuksia käytetään pankin palvelumaksuihin ja vakuutusmaksuihin. OP-bonuksia ei kerry R2 Crystal -erikoissijoitusrahastosta ja rahastojen instituutiosarjoista. Seuraavat vakuutussäästöihin liitetyt sijoituskohteet eivät kerrytä OP-bonuksia: JPM Russia A, JPM Emerging Europe Equity Fund ja BlackRock GF Emerging Europe Fund A. Sijoitussidonnaiset vakuutukset kerryttävät OP-bonuksia, pois lukien yksilölliset sijoitusvakuutukset ja yksilölliset sijoitussopimukset.  

Muistathan, että sijoittamiseen liittyy aina riskejä. Sijoitusten arvo voi nousta ja laskea, ja sijoittaja voi menettää sijoittamansa pääoman osittain tai kokonaan.  OP-rahastoja hallinnoi OP-Rahastoyhtiö Oy ja salkunhoitajana toimii OP Varainhoito Oy. Seuraavista erikoissijoitusrahastoista veloitetaan normaalit kaupankäyntikulut: OP-Palvelukiinteistöt-, OP-Metsänomistaja-, OP-Vuokratuotto- ,OP-Alternative Portfolio- ja OP-Private Equity -erikoissijoitusrahastot.