Maapallo

OP-Maailma III A

Tasaista tuottoa laajalla otannalla

 

Hajauttaminen viisainta, mitä salkulleen voi tehdä. OP-Maailman kautta laaja hajautus onnistuu helposti ja kustannustehokkaasti. Rahasto sijoittaa sekä kehittyneille että kehittyville osakemarkkinoille ympäri maailmaa. Globaali hajautus pienentää yksittäisiin markkina-alueisiin liittyvää riskiä.

 • Sijoituskohteina osakemarkkinat ympäri maailmaa. Suurimpina markkina-alueina Pohjois-Amerikka ja Eurooppa. 
 • Rahaston sijoitukset toteutetaan pääosin toisten rahastojen avulla kattavan hajautuksen saavuttamiseksi.

 

 
Merkintäpalkkio Vuosittainen hallinnointipalkkio Lunastuspalkkio
0,75 % 0,95 % 0,75 %
OP-Maailma III-sarjan minimimerkintäsumma on 1.000.000 euroa. III-sarja ei kerrytä OP-bonuksia. Rahasto maksaa sijoituskohteena olevista rahasto-osuuksista perityt hallinnointi- ja säilytyspalkkiot.

OP-Maailman varat hajautetaan laajasti Amerikan, Aasian ja Euroopan osakemarkkinoille. Rahasto on aktiivisesti hoidettu osakerahasto eli sen salkunhoitaja tutkii ja seuraa puolestasi eri maantieteellisten alueiden ja toimialojen markkinakehitystä ja toteuttaa rahaston sijoituspolitiikkaa oman näkemyksensä pohjalta. Osakesijoittaminen ei ole koskaan täysin riskitöntä puuhaa. Yleinen markkinariski on ja pysyy, ja rahaston arvo voi vaihdella huomattavasti markkinatilanteiden mukaan. Laajalla hajautuksella voidaan kuitenkin merkittävästi pienentää yksittäisiin kohdemarkkinoihin, toimialoihin tai osakkeisiin sisältyvää heilahtelua.

Osakemarkkinoiden mittakaavassa tasaisen hyvää riskikorjattua tuottoa tarjoava OP-Maailma sopii salkun kivijalaksi vaivatonta sijoituskohdetta etsivälle osakesijoittajalle. Rahasto soveltuu hyvin myös säästäjälle. Halutessaan salkkua voi täydentää omaa markkinanäkemystä tukevilla erikoistuneemmilla rahastoilla. OP-Maailma -rahastoa suositellaan ensisijaisesti sijoittajalle, joka aikoo lunastaa osuutensa aikaisintaan seitsemän vuoden kuluttua.

Rahaston tuotto oli toukokuussa +1.32% ja tuotto vuoden alusta +6.90%

Huhtikuun korjausliikkeen jälkeen osakemarkkinat jatkoivat vahvaa menestystään toukokuussa. Kuten on edelleen tyypillistä, korkotason lasku etenkin Yhdysvalloissa rohkaisi markkinatoimijoita osakeostoksille eli lisäämään jälleen riskillisten sijoitusten määrää salkuissaan. Korot nousivat huhtikuussa selvästi ja odotettujen ohjauskorkojen ajankohta siirtyi kauemmas, mutta tämä kehitys rauhoittui toukokuussa, joskaan ei dramaattisesti. Osakemarkkinan tekoälyteemalla ratsastava lempilapsi yhdysvaltalainen Nvidia julkisti jälleen ällistyttävän hyvän tuloksen, joka siivitti myös muita tämän teeman piirissä toimivien yritysten kursseja. Tekoälyn hyödyntäminen on merkittävä puheenaihe markkinoilla ja varmasti syystäkin.

Osakemarkkinoiden tuotot olivat toukokuussa aluksi erittäin vahvat, mutta heikkenivät kuun loppua kohden korkojen nousun masennettua tunnelmaa. Aasia-Tyynimeri oli heikoin markkina-alueista Japanin markkinan annettua takaisin alkuvuoden hyvää menestystään. Yhdysvaltain markkina nautti suurien teknologiayritystensä ja dollarin vahvistumisen tuomasta positiivisuudesta. Kehittyvillä markkinoilla voimakkaan nousun tehnyt Kiinan markkina luisui alemmas, korjaten tuota jyrkkää nousuaan.

Rahastossa tehtiin muutamia pieniä muutoksia toukokuussa, joissa Yhdysvaltain osakemarkkinapaino nostettiin pieneen ylipainoon ja Japanin vastaavasti pieneen alipainoon. Euroopassa ja Yhdysvalloissa nostettiin pienyhtiöiden painoa, jotka hyötyvät rahoitusolosuhteiden kevenemisestä, omaavat korkean kasvuodotuksen ja ovat edelleen edullisesti arvostettuja.

Mukavaa sijoitusmarkkinoiden näkökulmasta on se, että eräänlainen varoventtiili on olemassa, eli talouden mahdollisesti osoittaessa heikkenemistä, odotuksia korkotason laskusta lisätään, joka puolestaan toimii markkinoita tukevana tekijänä. Kasvun heikkeneminen olisi luonnollisesti pitemmällä tähtäyksellä yrityksille ja sitä kautta niiden osakekursseille huono asia, mutta lyhyemmällä tähtäyksellä tähän liittyvä korkojen lasku toimii tämän negatiivisen tekijän vastavoimana. Ohjauskorkojen nostot perustuivat inflaation voimakkaaseen röyhähtämiseen ja nyt tämä todennäköisesti väliaikainen tekijä on poistunut avaten latua korkotason alenemiseen, vaikka paluuta esimerkiksi Euroopassa nollakorkoihin ei olekaan näköpiirissä ilman todella rajua talouden heikkenemistä.

Harri Kojonen
salkunhoitaja

OP-Maailma on osakerahasto, joka sijoittaa varansa laajasti koko maailman osakemarkkinoille.

Rahaston sijoitukset toteutetaan pääasiassa sijoittamalla varat toisten sijoitusrahastojen, erikoissijoitusrahastojen ja yhteissijoitusyritysten osuuksiin (Kohderahastot). Rahaston varat voidaan sijoittaa kokonaisuudessaan kohderahastoihin ja yhteen Kohderahastoon voidaan sijoittaa enintään 20 % Rahaston arvosta.

Erikoissijoitusrahastoihin ja muihin kuin sijoitusrahastodirektiivin mukaisiin yhteissijoitusyrityksiin voidaan sijoittaa yhteensä enintään 30 % Rahaston arvosta. Rahasto voi käyttää sijoitustoiminnassaan johdannaisinstrumentteja suojautuakseen markkinoiden muutoksilta, korvatakseen suoria sijoituksia sekä edistääkseen muutoin tehokasta salkunhoitoa.

Rahaston sijoitusaste voi vaihdella siten, että rahaston arvosta vähintään 75 % ja enintään 100 % sijoitetaan osakemarkkinoille. Tyypillisesti osakepaino liikkuu välillä 90–100 %.

Rahaston osakesijoitukset tulevat hajautetuksi laajasti eri yhtiöiden osakkeisiin, koska rahaston sijoitukset toteutetaan pääasiassa rahastoilla.

Rahaston vertailuindeksi on MSCI World EUR. Rahasto pyrkii aktiivisella sijoittamisella saavuttamaan vertailuindeksiään paremman tuoton pitkällä aikavälillä. Rahasto ottaa pääsääntöisesti huomattavaa aktiiviriskiä ja voi poiketa merkittävästi vertailuindeksin koostumuksesta, painotuksista ja riskitasosta.

Lisätiedot Perustiedot, tuotto- ja tunnusluvut

Perustiedot

Salkunhoitaja
Lauri Tynys
Vertailuindeksi
MSCI World EUR
Perustamispäivä
02.06.1997
ISIN
FI0008802442
Osuussarja
Institutionaalinen kasvuosuus
Rahaston koko
385 Meur
Osuuden arvo (24.06.)
75,16 EUR
Kuukausikatsaus
Lataa
Avaintietoasiakirja
Lataa
Säännöt
Lataa

Kumulatiivinen tuotto (20.06)

1kk 3kk 6kk 1 v 3 v p.a. 5 v p.a.
OP-Maailma A +3,16 % +6,45 % +13,08 % +19,97 % +8,22 % +10,48 %
Vertailuindeksi +2,70 % +4,89 % +16,37 % +23,63 % +11,37 % +12,94 %

Vuosittainen tuotto

2019 2020 2021 2022 2023 Vuoden alusta
OP-Maailma A +27,72 % +5,16 % +27,52 % −14,27 % +16,14 % +12,18 %
Vertailuindeksi +30,02 % +6,33 % +31,07 % −12,78 % +19,60 % +15,35 %

Tunnuslukuja

Volatiliteetti 12 kk vola 12kk Sharpe 12 kk Duraatio
OP-Maailma A 9,45 % - -
Vertailuindeksi - - -

Omistaja-asiakkaana säästäminen ja sijoittaminen kannattaa erityisesti, koska saat siihen erinomaisia etuja.

Edut rahasto- ja vakuutussäästämiseen:

 • Ostat ja myyt lähes kaikkia rahastoja ilman kuluja.*
 • Rahastoista ja vakuutussäästöistä kerrytät 0,35 % OP-bonuksia.** 
 • Aloitat vakuutussäästämisen maksutta. 
 • Vaihdat sijoituskohteita, teet lisäsijoituksia ja vaihdat maksu- ja sijoitussuunnitelmaa OP Sijoitusvakuutukseen ja OP Säästösopimukseen maksutta digipalveluissa.  

Edut osake- ja ETF-sijoittamiseen:

 • Avaat osakesäästötilin ja arvo-osuustilin maksutta.
 • Saat alennusta osakekaupoista ja 1 prosentin palkkiokaton kotimaisiin osakekauppoihin arvo-osuustilillä. Edut ovat voimassa digipalveluissa.
 • Saat osakesuositukset ja -analyysit maksutta käyttöösi.
 • Saat alennusta säästäjän ja sijoittajan palvelupaketeista:
  Osakesäästötili: 
  Säästäjä 0 €/kk (norm. 2,99 €/kk)
  Sijoittaja 9,99 €/kk (norm. 14,99 €/kk)
  Arvo-osuustili: 
  Säästäjä 0 €/kk (norm. 2,99 €/kk)
  Sijoittaja 0 €/kk (norm. 5,39 €/kk)

Muut edut:

 • Vain omistaja-asiakkaana voit sijoittaa Tuotto-osuuteen.

Varmista, että saat kaikki edut ja hyödyt käyttöösi:

*Seuraavista erikoissijoitusrahastoista veloitetaan normaalit kulut: OP-Palvelukiinteistöt, OP-Metsänomistaja, OP-Vuokratuotto, OP-Alternative Portfolio ja OP-Private Equity.

**OP-bonuksia käytetään pankin palvelumaksuihin ja vakuutusmaksuihin. OP-bonuksia ei kerry R2 Crystal -erikoissijoitusrahastosta ja rahastojen instituutiosarjoista. Seuraavat vakuutussäästöihin liitetyt sijoituskohteet eivät kerrytä OP-bonuksia: JPM Russia A, JPM Emerging Europe Equity Fund ja BlackRock GF Emerging Europe Fund A. Sijoitussidonnaiset vakuutukset kerryttävät OP-bonuksia, pois lukien yksilölliset sijoitusvakuutukset ja yksilölliset sijoitussopimukset.  

Tämä on mainos. Rahastoja hallinnoi OP-Rahastoyhtiö Oy ja salkunhoidosta vastaa OP:n rahastojen rahastoesitteessä yksilöity salkunhoitoyhteisö. Sijoittamiseen liittyy aina riskejä. Sijoitusten arvo voi nousta ja laskea, ja sijoittaja voi menettää sijoittamansa pääoman osittain tai kokonaan. Historiallinen kehitys ei ole tae mahdollisesta tuotosta tulevaisuudessa. Mitä suuremmat rahaston kulut ovat sitä suurempi vaikutus niillä on sijoituksen odotettuun tuottoon. Lisäksi mahdollinen tuotto riippuu verotuksesta, joka puolestaan riippuu kunkin sijoittajan henkilökohtaisesta tilanteesta ja voi muuttua jatkossa. Jos rahastoa markkinoidaan ulkomailla, voi OP-Rahastoyhtiö Oy päättää lopettaa tällaisen markkinoinnin. Tällä sivulla esitetyt tiedot eivät anna täydellistä kuvaa rahaston ominaisuuksista.

Sijoittamista koskevassa päätöksessä on otettava huomioon kaikki rahaston ominaisuudet tai tavoitteet, jotka kuvataan OP:n rahastojen rahastoesitteessä ja muissa rahastoa koskevissa asiakirjoissa. Tutustu ennen lopullisen sijoituspäätöksen tekemistä rahastojen rahastoesitteeseen ja kunkin rahaston rahastokohtaisilta sivuilta löytyvään avaintietoasiakirjaan ja rahaston sääntöihin. Rahastoesite sekä sijoitusrahastoja koskeva tiivistelmä sijoittajien oikeuksista ovat saatavilla op.fi-palvelusta. Materiaalit ovat saatavilla suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.