OP-Maltillinen

Rahasto, joka mahdollistaa paremman tuoton ilman suuria riskejä

 • Rahastosäästäminen kannattaa

  OP-Maltillinen on vaivaton rahasto säästäjälle, joka on kiinnostunut tuotosta, muttei osakemarkkinan tiiviistä seuraamisesta.

 • Tasapainoinen rahasto

  Tasapainoinen yhdistelmä tuottopotentiaalia kasvattavia osakkeita sekä suojaa tarjoavia korkosijoituksia.

 • Hyödynnä omistaja-asiakkaan edut

  Omistaja-asiakkaana ostat, myyt ja vaihdat OP-Maltillinen-rahastoa ilman kuluja. 

Säästäminen on helppoa – salkunhoitaja tekee sen puolestasi

OP-Maltillinen on yksi kolmesta OP:n säästäjälle tarjoamasta rahastovaihtoehdosta. Yhdistelmärahastoille ominaiseen tapaan OP-Maltillinen rakentuu sekä noususuhdanteessa tuottoa tuovista osakkeista että laskusuhdanteessa suojaa tarjoavista korkosijoituksista. Salkunhoidon ammattilainen säätelee sijoittajan puolesta aktiivisesti rahaston osakepainoa. Sijoitukset hajautetaan laajalti maantieteellisesti ja sekä kehittyneille että kehittyville markkinoille.

OP-Maltillinen tarjoaa laajan hajautukset hyödyt myös piensijoittajalle.

Rahasto maltillista tuottoa tavoittelevalle

OP-Maltillinen sopii sijoittajalle, joka tavoittelee kohtuullista arvonnousua ja hyväksyy paremman tuoton kumppaniksi hieman korkeamman riskitason. OP-Maltillisen tapauksessa se asettuu korko- ja osakesijoitusten välimaastoon. OP-Maltillinen soveltuu parhaiten säästäjälle, joka aikoo lunastaa osuutensa aikaisintaan 3‒4 vuoden kuluttua. Rahasto sopii esimerkiksi uuden auton hankintaa tai keittiöremonttia suunnittelevalle säästäjälle.

 
Merkintäpalkkio Vuosittainen hallintopalkkio Lunastuspalkkio
0,00 % 1,25 % 0,50 %

Rahastoon tehdyistä merkinnöistä ei peritä merkintäpalkkiota. Rahasto-osuudet kerryttävät OP-bonuksia henkilöasiakkaille, jotka ovat osuuspankin omistaja-asiakkaita.

OP-Maltillinen on yhdistelmärahasto, joka sijoittaa varansa maailman korko- ja osakemarkkinoille.

Perustilanteessa rahaston varoista 50 % sijoitetaan korkomarkkinoille ja 50 % osakemarkkinoille. Korkosijoitusten osuus voi vaihdella välillä 30–70 % ja osakesidonnaisten sijoitusten osuus välillä 30–70 %.

Rahaston sijoitukset toteutetaan pääasiassa toisten rahastojen avulla. Rahasto voi käyttää sijoitustoiminnassaan johdannaisinstrumentteja suojautuakseen markkinoiden muutoksilta, korvatakseen suoria sijoituksia sekä edistääkseen muutoin tehokasta salkunhoitoa. Keskeisimmin johdannaisia käytetään osake- ja korkoriskien hallintaan.

Rahaston sijoitukset tulevat hajautetuksi laajasti eri yhtiöiden osakkeisiin ja joukkovelkakirjalainoihin, koska rahaston sijoitukset toteutetaan pääasiassa rahastoilla.

Rahaston vertailuindeksi koostuu usean indeksin yhdistelmästä. Vertailuindeksin koostumus on saatavilla rahastoesitteestä.

Rahasto pyrkii aktiivisella sijoittamisella saavuttamaan vertailuindeksiään paremman tuoton pitkällä aikavälillä. Rahasto ottaa pääsääntöisesti huomattavaa aktiiviriskiä ja voi poiketa merkittävästi vertailuindeksin koostumuksesta, painotuksista ja riskitasosta.

Osakesijoitukset hajautetaan maailmanlaajuisesti sekä kehittyneille että kehittyville markkinoille. Korkosijoitusten pääpaino on julkisyhteisöjen ja hyvin luokiteltujen yritysten liikkeeseen laskemissa korkoinstrumenteissa. Rajoitetusti varoja voidaan sijoittaa myös heikommin luokiteltujen tai luokittelemattomien liikkeeseenlaskijoiden korkoinstrumentteihin.

Sijoitusmarkkinoilla oli eloisaa myös huhtikuussa korkojen jatkaessa nousuaan kummallakin puolella Atlanttia. Osakemarkkinat ovat itse asiassa olleet melko rauhalliset ja kulkeneet sivuittaisliikkeessä etenkin hyvän hajautuksen omaavan eurosijoittajan silmin, koska dollarin vahvistuminen euroon nähden on auttanut Yhdysvaltain osakemarkkinan menestystä euroissa mitattuna. Ukrainan kriisin vaikutus on edelleen vaimentunut, mutta keskuspankkipolitiikan käynnissä olevan muutoksen merkitys kasvanut entuudestaan. Inflaatio jatkaa edelleen hyvin korkeana ja tämä pitää keskuspankkiirien kämmenet kosteina. Miten saada inflaatio talttumaan ilman, että talouskehitys tästä kärsisi? Perinteinen tapa taistella inflaatiota vastaan on ohjauskorkojen nosto, joka pyrkii talouden jarruttamiseen ja siten inflaatiopaineiden neutraloimiseen. Koronakriisistä elvyttäessä rahapolitiikan muutoksessa ei ole pidetty kiirettä epävarmuuksien vallitessa ja siten tämä muutos normaalimpaan suuntaan onkin viivästynyt normaalia pidemmäksi. Normalisointi on kuitenkin nyt käynnistynyt ja ohjauskorkojen nostoja odotetaan reippaasti Yhdysvalloista ja myös euroalueella odotukset useista koronnostoista ovat nousseet jo tälle vuodelle.

Inflaatio tuskin jaksaa jatkaa näin korkeana pitkään, mutta reippaasti alempikin taso oikeuttaa rahapolitiikan muutokseen. Korkojen nousu on tänä vuonna aiheuttanut korkosijoittajille tappiota, jopa historiallisen korkeita, mutta positiivinen puoli muutoksessa on se, että korkosijoituksista on nyt saatavissa juoksevaa korkoa, joka on aiempaa huomattavasti paremmalla tasolla etenkin Yhdysvalloissa, jossa esimerkiksi paremman luottokelpoisuuden yrityslainat tarjoavat yli 4%:n juoksevaa tuottoa. Euroopassa tilanne ei vielä yhtä mairitteleva vastaavan koron ollessa korkeintaan 2%:a. Yhdysvaltojen osalta korkomarkkinan tuottotaso on siis varmastikin joillekin sijoittajille jo houkuttavalla tasolla, mutta keskuspankin koronnostosyklin ollessa vasta alullaan, ei siirtymistä osakkeista korkosijoituksiin vielä ole suuremmassa mittakaavassa nähty.

Valuuttamarkkinoilla on pitkästä aikaa merkittävää liikettä. Valuutat olivat yllättävänkin stabiileja viime vuonna huolimatta muissa omaisuusluokissa koetusta heilunnasta ja nyt markkinoiden merkittävimmän valuutan eli dollarin huomattava vahvistuminen lähes kaikkiin valuuttoihin nähden on saanut aikaan aaltoja, jotka tuppaavat heijastumaan myös muihin omaisuusluokkiin. Dollarin laajaa vahvuutta kuvaava indeksi on vahvistunut tänä vuonna 7-8%, joka on merkittävä liike näin lyhyessä ajassa. Valuuttakursseja liikuttavat monet asiat, joista esimerkiksi korkoero eri markkinoiden välillä on vain yksi ja siksi valuuttojen suunnan ennakointi onkin varsin haastavaa. Voidaan kuitenkin todeta dollarin olevan tällä hetkellä pitkäaikaisessa vaihteluvälissään varsin arvokas.

Kiina kamppailee edelleen Koronatartuntojen estämisessä pystyttäen tarpeen mukaan rajoitteita, jotka samalla haittaavat talouskasvua. Kiina on maailman toiseksi suuri n kansantalous, joten Kiinan talouskasvulla on yhä suurempi merkitys koko maailman talouskasvulle. Tukitoimia taloudelle on tehty ja niitä ollaan tekemässä lisää ja siten Kiina kulkee sekä rahapolitiikassa, että finanssipolitiikassa toiseen suuntaan kuin muut suuret taloudet. Tämä tukee välillisesti taloutta myös meillä.

Varainhoidon allokaatiossa, eli sijoitusten jakautumisessa on tehty muutamia muutoksia sitten edellisen Sijoitusnäkymät -materiaalin ilmestyttyä. Osakesijoituksissa kehittyvien maiden osakkeista varoja siirrettiin japanin osakemarkkinoille relatiivisen houkuttelevuuden kasvettua Japanissa. Yhdysvalloissa pienyhtiöiden määrää alennettiin suurempien yritysten hyödyksi. Osakemarkkinoilla yhdysvaltalaiset ja japanilaiset osakkeet ovat näkemyksemme mukaan parhaassa asemassa lähitulevaisuudessa. Korkosijoituksissa korkoriskin alipainotusta pienennettiin, korkojen nyt noustua reippaasti aiemmasta. Pidämme osakkeet toistaiseksi edelleen ylipainossa korkoihin nähden, mikä onkin ollut hyvä painotus, koska esimerkiksi eurooppalaisten yrityslainat ovat tuottaneet lähes kaksinkertaisen negatiivisen tuoton hyvin hajautettuun globaaliin osakesalkkuun nähden vuoden alusta laskien.

Harri Kojonen
salkunhoitaja

Vastuullisuusasioiden huomioiminen sijoitusanalyysissä ja -päätöksenteossa tuo lisäinformaatiota perinteisen taloudellisen ja markkinadatan lisäksi. Olennaiset vastuullisuusasiat voivat vaikuttaa pitkällä aikavälillä sijoituskohteiden taloudelliseen menestykseen ja siten tuottoon.   

Rahasto noudattaa OP Varainhoidon Vastuullisen sijoittamisen periaatteita soveltuvin osin. Vastuullisen sijoittamisen periaatteissa on kuvattu muun muassa, miten OP Varainhoito huomioi vastuullisuuskysymyksiä ulkopuolisten salkunhoitoyhtiöiden valinnassa.

OP:n rahastojen ajankohtaisista vastuullisuusaiheista löytyy lisätietoja kaksi kertaa vuodessa julkaistavassa vastuullisen sijoittamisen katsauksessa. Tuorein vastuullisen sijoittamisen katsaus löytyy vastuullisen sijoittamisen sivulta.    

Rahaston vastuullisuusanalyysin voi lukea rahaston kuukausikatsauksesta.

Lisätiedot Perustiedot, tuotto- ja tunnusluvut

Perustiedot

Salkunhoitaja
Harri Kojonen
Vertailuindeksi
Yhdistelmäindeksi, katso tarkemmat tiedot Rahastoesitteestä.
Perustamispäivä
08.03.2012
ISIN
FI4000036108
Osuussarja
Kasvuosuus
Rahaston koko
2334 Meur
Osuuden arvo (18.05.)
142,31 EUR
Kuukausikatsaus
Lataa
Säännöt
Lataa
Avaintietoesite
Lataa

Kumulatiivinen tuotto (17.05)

1kk 3kk 6kk 1 v 3 v p.a. 5 v p.a.
OP-Maltillinen A −3,53 % −4,00 % −9,67 % −2,73 % +3,56 % +2,32 %
Vertailuindeksi - - - - - -

Vuosittainen tuotto

2017 2018 2019 2020 2021 Vuoden alusta
OP-Maltillinen A +2,51 % −7,41 % +14,44 % +3,27 % +10,85 % −9,52 %
Vertailuindeksi - - - - - -

Tunnuslukuja

Volatiliteetti 12 kk vola 12kk Sharpe 12 kk Duraatio
OP-Maltillinen A 7,06 % -0,33 2,43
Vertailuindeksi - - -

Omistaja-asiakkaan edut 1.1.2021 alkaen

 • Arvo-osuustili ja säilytys 0 €: Koti- ja ulkomaisten osakkeiden ja ETF:ien säilytys ilman kuukausimaksuja. 
 • Rahastojen ostot ja myynnit 0 €: Osta, myy ja vaihda lähes kaikkia rahastoja ilman kuluja sekä kerrytä rahastosäästämisestä OP-bonuksia.*
 • Edut osakekaupankäynnistä:
  • 1 %:n välityspalkkiokatto Suomen ja Ruotsin osakkeista sekä arvopapereista – osakkeista, warranteista ja ETF:stä.
  • Välityspalkkio 0,05-0,17 % eli mitä enemmän kauppaa käyt, sitä alhaisemmat kaupankäyntikustannukset. Edellä mainitut edut voimassa OP-mobiilissa, OP-yritysmobiilissa ja op.fi-palvelussa.
 • Osakeanalyysi 0 €: maksuton osake- ja markkina-analyysi. 
 • Vakuutussäästämisen edut: Vakuutuksen avaaminen, sijoituskohteiden vaihto ja varojen siirto on kulutonta. Sijoitussidonnaiset vakuutussäästöt kerryttävät OP-bonuksia.

*OP-bonuksia ei kerry R2 Crystal -rahastosta ja rahastojen instituutiosarjoista.

OP-bonukset

Omistaja-asiakkaalle kertyy säästöjen ja sijoitusten lisäksi OP-bonuksia myös

 • lainoista
 • tileillä olevat varoista
 • kodin, perheen ja ajoneuvojen vakuutusmaksuista

OP-bonuksia kerryttävät 1.11.2020 alkaen:

 • asuntolainat, vakuudelliset pankkilainat, opintolainat
 • säästämisen ja sijoittamisen tilit
 • rahastot ja sijoitussidonnaiset vakuutukset
 • vahinkovakuutuksen laskut

Muutoksen myötä 1.11.2020 OP-bonuksia ei kerry:

 • Käyttötilin talletuksista
 • vakuudettomista kulutusluotoista (Jousto-, Täsmä-, Kerta- ja Tililuotto)
 • OP:n osamaksurahoituksesta
 • OP-Visa credit-ominaisuudella maksetuista ostoksista, OP-Visa ja OP Duo -korttien korollisen luoton saldosta.

OP-bonuksia käytetään pankin palvelumaksuihin ja vakuutusmaksuihin.

OP-rahastoja hallinnoi OP-Rahastoyhtiö Oy, jonka asiamiehenä osuuspankki toimii.