OP-Pohjoismaat Mikroyhtiöt -erikoissijoitusrahasto

OP-Pohjoismaat Mikroyhtiöt -erikoissijoitusrahasto

Tuottopotentiaalia pohjoismaisten pienyhtiöiden kasvusta

Helppo tapa sijoittaa potentiaalisiin pienyhtiöihin sekä hyötyä niiden menestyksestä.

Uusi erikoissijoitusrahastomme, OP-Pohjoismaat Mikroyhtiöt, on vaivaton tapa sijoittaa potentiaalisiin pienyhtiöihin ja hyötyä niiden menestyksestä. Rahasto sijoittaa pieniin, vähän seurattuihin alle 500 miljoonan pörssilistattuihin yrityksiin. Rahaston salkkuun poimitaan yrityksiä, joilla on esimerkiksi innovaation tai markkinatrendiin perustuen edellytykset kasvaa selvästi nykyistä suuremmaksi ja arvokkaammaksi ja joissa tätä potentiaalia ei vielä hinnoitella.

Rahasto tavoittelee hyviä tuottoja pitkällä aikavälillä.

Rahastoon valikoiduilla yhtiöillä on edellytykset kasvaa pitkällä aikavälillä nykyistä suuremmiksi. Yhtiöiden pienen koon vuoksi likvidi on tyypillisesti heikko, jonka vuoksi myös sijoitusten aikahorisontti on pitkä. Rahastoon haetaan myös listaamattomia ja listautumista suunnittelevia yrityksiä tuomaan salkkuun lisätuottopotentiaalia.

Pohjoismaat erityisen aktiivisia kasvuyhtiöiden listautumisessa

Listautuminen etenkin Ruotsissa ja Norjassa on ollut ennätyksellistä. Useat varhaisen vaiheen yhtiöt ovat hakeneet listautumisella pääomia kasvun vauhdittamiseen. Listautumiset ovat monipuolistaneet pohjoismaista kasvuyhtiöiden tarjontaa.

Uusia yhtiöitä on perustettu mm. uusiutuvan energian, terveysteknologian sekä informaatioteknologian aloille.

Näin ostat rahastoa

Rahastoon voit tehdä merkintöjä kvartaaleittain. Rahasto sopii sijoittajalle, joka aikoo lunastaa sijoituksensa rahastosta aikaisintaan 7 vuoden kuluttua.

OP-Pohjoismaat Mikroyhtiöiden tuotto syyskuussa kolme prosenttia negatiivinen

OP-Pohjoismaat Mikroyhtiöiden arvo laski syyskuussa kolme prosenttia verrattuna vertailuindeksi 4,8 prosentin laskuun. Rahaston aloituksesta kesäkuun lopussa tuotto on 0,5 prosenttia positiivinen, vertailuindeksin laskettua samalla aikavälillä 1,5 prosenttia. Sijoituksistamme syyskuussa hyvin tuottivat etenkin Alcadon (+15%), Nordhealth (+4%) ja Distit (+6%). Tuottoa rasitti puolestaan Brodrene A&O Johansenin (-9%), Svedbergsin (-17%) ja Napatechin (-18%) osakkeiden heikko kehitys. OP-Pohjoismaat Mikroyhtiöiden arvo laski syyskuussa kolme prosenttia verrattuna vertailuindeksi 4,8 prosentin laskuun. Rahaston aloituksesta kesäkuun lopussa tuotto on 0,5 prosenttia positiivinen, vertailuindeksin laskettua samalla aikavälillä 1,5 prosenttia. Sijoituksistamme syyskuussa hyvin tuottivat etenkin Alcadon (+15%), Nordhealth (+4%) ja Distit (+6%). Tuottoa rasitti puolestaan Brodrene A&O Johansenin (-9%), Svedbergsin (-17%) ja Napatechin (-18%) osakkeiden heikko kehitys.

Jatkoimme syyskuun aikana kesäkuun lopussa aloittaneen rahaston varojen sijoittamista. Uusina sijoituksina ostimme salkkuun norjalaisen ohjelmistosensoreita kehittävän Ellipticlabsin osakkeita sekä osallistuimme ruotsalaisen elektroniikan lisävarusteiden vähittäisketjun Kjell & companyn listautumisantiin. Kasvatimme omistustamme myös Detection Technologyn osakkeessa. Rahastossa on elokuun lopussa 41 yhtiön osaketta, joista 5 suurinta olivat Brodrene A&O Johansen, Nimbus, Ferronordic, Detection technology ja Nordic Waterproofing. Rahaston varoista 51% oli sijoitettu ruotsalaisiin, 25% norjalaisiin, 18% suomalaisiin ja 7% tanskalaisiin osakkeisiin.

Talouden kasvunäkymät ovat jatkaneet pehmenemistään syyskuun aikana. Kasvu on toki edelleen vahvaa, mutta kovimman nousun periodi on selkeästi ohitettu. Kustannusinflaatio on osoittanut olevansa sitkeämpää, kuin mitä ekonomistit olivat odottaneet. Tuotannon pullonkaulat ovat nostaneet hintoja laajasti, yksittäisistä komponenteista energiaan, ja tämä näkyy nyt kaikkialla. Kun samaan aikaan Kiinan kasvukuva on jatkanut heikkenemistään entisestään, on tällä väistämättä vaikutuksia myös globaaliin kasvuun. Tämä nostaa suosimamme rakenteellisen kasvun tärkeyttä osakevalinnassa entisestään. Inflaatio-odotusten hienoinen nousu on aiheuttanut pientä nousua koroissa, mikä puolestaan heijastuu suoraan kasvu-osakkeiden arvostukseen. Uskomme inflaation ja korkojen pysyvän alhaisella tasolla, joten mahdollisesti jatkuva korjausliike kasvuosakkeissa voi avata houkuttelevan paikan lisätä valikoituja yhtiöitä salkkuun. Jatkamme rahaston varojen sijoittamista valittuihin pohjoismaihin alle 500 miljoonan euron markkina-arvon yhtiöihin. Etsimme salkkuun yhtiöitä, joilla on esimerkiksi innovaation tai markkinatrendiin perustuen edellytykset kasvaa selvästi nykyistä suuremmaksi ja arvokkaammaksi ja joissa tätä potentiaalia ei vielä vähäisen seurannan vuoksi hinnoitella.

Antti Karessuo
salkunhoitaja

OP-Pohjoismaat Mikroyhtiöt on erikoissijoitusrahasto, joka sijoittaa varansa pääosin Pohjoismaiden osakemarkkinoille listattuihin, markkina-arvoltaan alle 500 miljoonan euron yhtiöihin. Yhtiöiden tuottopotentiaali muodostuu osingosta ja arvonkehityksestä. Sijoituskohteet ovat kasvu- ja tulospotentiaaliinsa nähden arvostukseltaan edullisia yhtiöitä, rakenteellisia voittajia ja/tai houkuttelevia osingonmaksajia.

Rahasto voi sijoittaa myös listaamattomiin osakkeisiin, joiden osuus voi olla maksimissaan 20 prosenttia rahaston arvosta. Rahasto voi sijoittaa enintään 25 prosenttia varoistaan myös muihin eurooppalaisiin yhtiöihin.

Rahasto tarjoaa mahdollisuuden hyötyä pienten menestysyhtiöiden kasvusta. Monet pienyhtiöt tarjoavat hyvän liikevaihto- ja tuloskasvupotentiaalin, jota markkinoilla ei vielä hinnoitella.

Rahasto on likvidi tapa sijoittaa tarkoin valikoituihin pohjoismaisiin mikroyhtiöihin.

Rahaston vertailuindeksi: MSCI Nordic Countries Micro Cap Total Return Index.

Rahasto noudattaa OP Varainhoidon Vastuullisen sijoittamisen periaatteita. Vastuullisuusasioiden huomioiminen sijoitusanalyysissa ja -päätöksenteossa tuo lisäinformaatiota perinteisen taloudellisen ja markkinadatan lisäksi. Olennaiset vastuullisuusasiat voivat vaikuttaa pitkällä aikavälillä sijoituskohteiden taloudelliseen menestykseen ja siten tuottoon.

Poissulkeminen: Rahasto poissulkee aktiivisista suorista sijoituksistaan kiistanalaisten aseiden valmistajia, lämpöhiiltä tuottavia kaivosyhtiöitä, lämpöhiiltä käyttäviä sähköyhtiöitä, sekä kansainvälisiä normeja rikkoneita yhtiöitä, joihin vaikuttaminen on ollut tuloksetonta.

Yhtiökokoukset: OP:n rahastot osallistuvat kotimaisiin ja ulkomaisiin yhtiökokouksiin vastuullisuusnäkökulmia huomioivan OP-rahastoyhtiön omistajaohjauksen periaatteiden mukaisesti.

Kansainväliset normirikkomukset: Kansainväliset normit, kuten YK:n Global Compact, määrittelevät minimitason vastuulliselle liiketoiminnalle. OP Varainhoito vaikuttaa aktiivisissa suoria sijoituksia tekevissä OP-rahastoissa yhtiöihin, joiden nähdään rikkoneen kansainvälisiä normeja. Tavoitteena on, että normeja rikkoneet yhtiöt muuttavat toimintaansa ja alkavat noudattaa kansainvälisiä normeja toiminnassaan. Käytämme Sustainalytics-yhtiötä palveluntarjoajana tunnistamaan kansainväliset normirikkomukset.

OP Varainhoito vaikuttaa tiettyihin yhtiöihin myös eri vastuullisuusteemoissa, kuten ilmastonmuutoskysymyksessä.

OP:n rahastojen ajankohtaisista vastuullisuusaiheista ja käytännön omistajavaikuttamisesta löytyy lisätietoja kaksi kertaa vuodessa julkaistavassa vastuullisen sijoittamisen katsauksessa. Tuorein vastuullisen sijoittamisen katsaus löytyy vastuullisen sijoittamisen sivulta.

Merkintäpalkkio Vuosittainen hallintopalkkio Lunastuspalkkio
0,75 % 1,2 % 0,75 %

Rahaston arvo lasketaan 4 kertaa vuodessa ja epävirallinen arvo voidaan laskea useammin. Rahasto-osuudet kerryttävät OP-bonuksia henkilöasiakkaille, jotka ovat osuuspankin omistaja-asiakkaita. Rahaston tuottopalkkio on 20,00 % vuodessa siitä määrästä, jolla rahasto ylittää vertailuindeksin kehityksen. Tuottopalkkiota ei peritä, jos rahaston arvonkehitys suhteessa rahaston vertailuindeksiin on negatiivinen rahaston perustamisesta alkaen tai enimmillään edellisen viiden (5) vuoden ajalta. Tuottopalkkiota voi kertyä, vaikka rahasto-osuuden arvo laskee tarkastelujaksolla.

Lisätiedot Perustiedot, tuotto- ja tunnusluvut

Perustiedot

Salkunhoitaja
Antti Karessuo
Vertailuindeksi
MSCI Nordic Countries Micro Cap Total Return Index
Perustamispäivä
28.05.2021
ISIN
FI4000507405
Osuussarja
Kasvuosuus
Rahaston koko
15 Meur
Osuuden arvo (27.10.)
103,30 EUR
Kuukausikatsaus
Lataa
Säännöt
Lataa
Avaintietoesite
Lataa

Kumulatiivinen tuotto (26.10)

1kk 3kk 6kk 1 v 3 v p.a. 5 v p.a.
OP-Pohjoismaat Mikroyhtiöt A +2,04 % +3,16 % - - - -
Vertailuindeksi +2,76 % +2,49 % - - - -

Vuosittainen tuotto

2016 2017 2018 2019 2020 Vuoden alusta
OP-Pohjoismaat Mikroyhtiöt A - - - - - +3,30 %
Vertailuindeksi - - - - - +3,05 %

Tunnuslukuja

Volatiliteetti 12 kk vola 12kk Sharpe 12 kk Duraatio
OP-Pohjoismaat Mikroyhtiöt A - - -
Vertailuindeksi - - -

Omistaja-asiakkaan edut 1.1.2021 alkaen

 • Arvo-osuustili ja säilytys 0 €: Koti- ja ulkomaisten osakkeiden ja ETF:ien säilytys ilman kuukausimaksuja. 
 • Rahastojen ostot ja myynnit 0 €: Osta, myy ja vaihda lähes kaikkia rahastoja ilman kuluja sekä kerrytä rahastosäästämisestä OP-bonuksia.*
 • Edut osakekaupankäynnistä:
  • 1 %:n välityspalkkiokatto Suomen ja Ruotsin osakkeista sekä arvopapereista – osakkeista, warranteista ja ETF:stä.
  • Välityspalkkio 0,05-0,17 % eli mitä enemmän kauppaa käyt, sitä alhaisemmat kaupankäyntikustannukset. Edellä mainitut edut voimassa OP-mobiilissa, OP-yritysmobiilissa ja op.fi-palvelussa.
 • Osakeanalyysi 0 €: maksuton osake- ja markkina-analyysi. 
 • Vakuutussäästämisen edut: Vakuutuksen avaaminen, sijoituskohteiden vaihto ja varojen siirto on kulutonta. Sijoitussidonnaiset vakuutussäästöt kerryttävät OP-bonuksia.

*OP-bonuksia ei kerry R2 Crystal -rahastosta ja rahastojen instituutiosarjoista.

OP-bonukset

Omistaja-asiakkaalle kertyy säästöjen ja sijoitusten lisäksi OP-bonuksia myös

 • lainoista
 • tileillä olevat varoista
 • kodin, perheen ja ajoneuvojen vakuutusmaksuista

OP-bonuksia kerryttävät 1.11.2020 alkaen:

 • asuntolainat, vakuudelliset pankkilainat, opintolainat
 • säästämisen ja sijoittamisen tilit
 • rahastot ja sijoitussidonnaiset vakuutukset
 • vahinkovakuutuksen laskut

Muutoksen myötä 1.11.2020 OP-bonuksia ei kerry:

 • Käyttötilin talletuksista
 • vakuudettomista kulutusluotoista (Jousto-, Täsmä-, Kerta- ja Tililuotto)
 • OP:n osamaksurahoituksesta
 • OP-Visa credit-ominaisuudella maksetuista ostoksista, OP-Visa ja OP-Mastercard -korttien korollisen luoton saldosta.

OP-bonuksia käytetään pankin palvelumaksuihin ja vakuutusmaksuihin.

Rahaston IIA sarja jossa minimimerkintäsumma 500.000 e

Rahastoja hallinnoi OP-Rahastoyhtiö Oy.