Kolme vesipisaraa vihreällä lehdellä.

OP-Puhdas Vesi B

Tuottoa rahalle, ratkaisuja vesiongelmiin

Puhdas vesi on elinehto ja monin paikoin silti harvojen ylellisyyttä. Maailman Pankin arvion mukaan pula puhtaasta juomavedestä tulee koskettamaan kolmasosaa koko maailman väestöstä viimeistään vuoteen 2025 mennessä. Sijoittamalla voi parantaa maailmaa. OP-Puhdas Vesi tarjoaa tuottavan sijoituskohteen ohella mahdollisuuden vaikuttaa vesiongelmien ratkaisemiseen.

  • Sijoituskohteena yritykset, joiden liiketoiminnan ydin liittyy puhtaan veden riittävyyteen tulevaisuudessa.

OP-Puhdas Vesi B

Palkkiot verkossa

Merkintäpalkkio Vuosittainen hallinnointipalkkio Lunastuspalkkio
0,75 % 1,80 % 0,75 %

Jatkuvista säästösopimuksista ei peritä merkintäpalkkiota. Rahasto-osuudet kerryttävät OP-bonuksia henkilöasiakkaille, jotka ovat osuuspankin omistaja-asiakkaita.

Ilman vettä ei voi elää eikä vettä voi korvata. Vaikka vesi itsessään ei ole ehtyvä luonnonvara, vain alle prosentti maailman vesivarannoista on ihmisen hyödynnettävissä. Juomakelpoisen veden määrä myös vähenee jatkuvasti saastumisen, pohjavesien hupenemisen ja ilmastonmuutoksen seurauksena. Samaan aikaan väestönkasvu ja nouseva elintaso kasvattavat vedenkulutusta kaikkialla. Yksin Yhdysvalloissa puhtaan veden tarve on kolminkertaistunut 30 vuodessa, vaikka väestö on kasvanut vain puolella. Kiinassa puhtaan veden puute koettelee jo kahta kolmasosaa kaupungeista ja voimakas kasvu pahentaa vesipulaa. Vesi onkin haaste kaikkialla. Kehittyneissä talouksissa rahaa nielee rappeutuvan infrastruktuurin kunnostaminen ajanmukaiseksi. Kehittyvissä talouksissa investoinnit painottuvat toimivan vesihuollon rakentamiseen sekä saastumiseen hillitsemiseen. Vesihuoltoon joudutaan investoimaan valtavia summia jo aivan lähivuosina.

Vesiongelmien ratkaisut piilevät kulutuksen, jakelun, puhdistuksen ja tuotannon innovaatioissa. Yritykset, jotka onnistuvat tehostamaan puhtaan veden saatavuutta ja jakelua ovat etulyöntiasemassa. Yhtälö on sijoittajalle selvä. Puhtaan veden hinta nousee. Kysyntä vesiosaamiselle kasvaa. Vesiongelmien globaali luonne tarjoaa puhtaaseen veteen sijoittavalle luontevan tilaisuuden salkun maantieteelliseen hajautukseen ja toimialan monimuotoinen yritysrakenne mahdollistaa sekä kasvu- että arvoyhtiöiden huomioimisen.

OP-Puhdas Vesi on tarkoitettu vastuulliselle säästäjälle, joka etsii rahoilleen tuottoa ja haluaa samalla edistää puhtaan veden riittävyyteen liittyvien ongelmien ratkaisua. Koska rahasto sijoittaa varansa osakemarkkinoille, voi sen arvo vaihdella huomattavasti markkinatilanteen mukaan ja vesiteeman mukaisesti sijoitettaessa osakkeiden arvonkehitys voi poiketa merkittävästi osakemarkkinoiden yleisestä arvonkehityksestä. Euroalueen ulkopuolisten osakesijoitusten osalta rahastoon kohdistuu myös valuuttariskiä. Rahastoa suositellaan ensisijaisesti sijoittajalla, joka aikoo lunastaa osuutensa aikaisintaan yhdeksän vuoden kuluttua.

Rahaston tuotto +7,2%, vertailuindeksi +7,4%

OP-Puhdas Vesi tuotti kuun aikana +7,2%, vertailuindeksi +7,4%. Rahaston tuottokehitykseen suhteessa vertailuindeksiin kuukauden aikana positiivisesti vaikuttivat mm. ylipainot Ecolab, Uponor ja Masco yhtiöissä ja negatiivisesti ylipainot Accionassa ja Watts Waterissa sekä alipaino Danaher Corp:issa. 

Maaliskuun nopean ja voimakkaan markkinalaskun jälkeen nähtiin huhtikuussa markkinoilla merkittävä korjausliike ylöspäin: tuloksena historiallisesti yksi suurimmista markkinanousuista kuukauden sisään. Yhdysvaltain osakkeet korjasivat maaliskuun laskusta yli puolet huhtikuun aikana. Muilla osakemarkkinoilla korjausliike oli maltillisempi. Sijoitusmarkkinoiden vahvistumisen taustalla olivat keskuspankkien ja valtioiden erittäin massiiviset tukiohjelmat. Nämä saivat markkinat katsomaan synkkenevän Q2 2020 talousnäkymän yli, pidemmälle tulevaisuuteen. Erityisesti keskuspankit ovat ottaneet opikseen finanssikriisin aikaisesta toiminnasta ja toimittivat nyt hyvin nopeasti valtavat ohjelmat, joilla rahoituskustannuksia painetaan alas ja likviditeetin määrää ylös. Keskuspankeilta on nähty jopa suoraa rahoitusta yrityssektorille. Valtioiden tukitoimet ovat myös hyvin merkittäviä erityisesti Yhdysvalloissa, Kiinassa ja Saksassa, mutta laajemmin EU on jäänyt jälleen omien jäykkyyksiensä vangiksi. Solidaarisuuden puute yhteisen valuuttaunionin alueella on nostanut esiin pelon toistuvasta EU-kriisistä.

Koronakriisin syventyessä vesisektorin kysynnän muutoksiin hinnoitellaan suurinta resilienssiä edelleen kunnallisen kysynnän puolella sillä kunnilla on hyvä mahdollisuus lisätä markkinavelkaa ja tukea taloutta kriisin aikana. Suurimmat vesipalvelujen kysynnän pudotukset (jopa -60%:iin asti tänä vuonna) hinnoitellaan rakennus- ja teollisen kysynnän puolella, joista viimeisellä on heikkoutena myös liitos heikosti viime aikoina menestyvään öljyteollisuuteen (vettä käytetään merkittävästi öljyporaus-palveluiden yhteydessä). Maatalouden veden kysynnän lasku on maltillinen, ennuste n. -20%:in paikkeilla. Maatalouspuolella haitaksi kysynnälle ovat myös Koronakriisistä johtuvat kansainvälisten ruokahankintaketjujen rikkoutumiset ja keskeisten maanviljelystuotteiden hintojen heikkous (kuten maissin hinnan odotetaan pysyvän heikkona läpi syksyn). 

Kristiina Vares-Wartiovaara
salkunhoitaja

OP-Puhdas Vesi on osakerahasto, joka sijoittaa varansa maailman osakemarkkinoille.Sijoituksia voidaan tehdä sekä kehittyneille että kehittyville osakemarkkinoille.

Rahaston varat sijoitetaan vesitoimialalla toimivien kestävän kehityksen mukaisten yritysten osakkeisiin. Tämä tarkoittaa erityisesti vesihuoltoinfrastruktuurin toimittamiseen tai vesiteknologioiden kehittämiseen keskittyviä yrityksiä sekä sellaisia monialayrityksiä, jotka ovat markkinajohtajia jollakin vesitoimialaan kuuluvalla alasektorilla. Vesitoimialalla kokonaisuutena on monipuolisesti sekä kasvu- ja arvoyhtiöitä, ja rahasto pyrkii hallinnoimaan aktiivisesti sektoripainotusten avulla salkun riskitasoa markkinatilanteen mukaiseksi.

Rahaston vertailuindeksi on S&P Gb Water USD NTR. Rahasto pyrkii aktiivisella sijoittamisella saavuttamaan vertailuindeksiään paremman tuoton pitkällä aikavälillä. Rahasto ottaa pääsääntöisesti huomattavaa aktiiviriskiä ja voi poiketa merkittävästi vertailuindeksin koostumuksesta, painotuksista ja riskitasosta.

Rahaston omien vastuullisuusperiaatteiden lisäksi rahasto noudattaa OP Varainhoidon Vastuullisen sijoittamisen periaatteita

Poissulkeminen: Rahasto poissulkee aktiivisista suorista sijoituksistaan kiistanalaisten aseiden valmistajia, lämpöhiiltä tuottavia kaivosyhtiöitä, lämpöhiiltä käyttäviä sähköyhtiöitä, sekä kansainvälisiä normeja rikkoneita yhtiöitä, joihin vaikuttaminen on ollut tuloksetonta. Poissulkulista on julkinen.

Yhtiökokoukset: OP:n rahastot osallistuvat kotimaisiin ja ulkomaisiin yhtiökokouksiin vastuullisuusnäkökulmia huomioivan OP-rahastoyhtiön omistajaohjauksen periaatteiden mukaisesti.

Kansainväliset normirikkomukset: Kansainväliset normit, kuten YK:n Global Compact, määrittelevät minimitason vastuulliselle liiketoiminnalle. OP Varainhoito vaikuttaa aktiivisissa suoria sijoituksia tekevissä OP-rahastoissa yhtiöihin, joiden nähdään rikkoneen kansainvälisiä normeja. Tavoitteena on, että normeja rikkoneet yhtiöt muuttavat toimintaansa ja alkavat noudattaa kansainvälisiä normeja toiminnassaan. Käytämme Sustainalytics-yhtiötä palveluntarjoajana tunnistamaan kansainväliset normirikkomukset.

OP Varainhoito vaikuttaa tiettyihin yhtiöihin myös eri vastuullisuusteemoissa, kuten ilmastonmuutoskysymyksessä.

OP:n rahastojen ajankohtaisista vastuullisuusaiheista ja käytännön omistajavaikuttamisesta löytyy lisätietoja kaksi kertaa vuodessa julkaistavassa vastuullisen sijoittamisen katsauksessa. Tuorein vastuullisen sijoittamisen katsaus löytyy vastuullisen sijoittamisen sivulta.   

Rahaston vastuullisuusanalyysin voi lukea rahaston kuukausikatsauksesta.

Lisätiedot Perustiedot, tuotto- ja tunnusluvut

Perustiedot

Salkunhoitaja
Juha Asikainen, Joonas Hämäläinen
Vertailuindeksi
S&P Gb Water USD NTR
Perustamispäivä
14.11.2012
ISIN
FI4000048459
Osuussarja
Tuotto-osuus
Rahaston koko
82 Meur
Osuuden arvo (04.06.)
145,47 EUR
Kuukausikatsaus
Lataa
Säännöt
Lataa
Avaintietoesite
Lataa

Kumulatiivinen tuotto (04.06)

1kk 3kk 6kk 1 v 3 v p.a. 5 v p.a.
OP-Puhdas Vesi B +7,70 % -7,69 % -4,71 % +4,46 % +3,46 % +3,60 %
Vertailuindeksi - - - - - -

Vuosittainen tuotto

2015 2016 2017 2018 2019 Vuoden alusta
OP-Puhdas Vesi B -2,99 % +12,95 % +7,91 % -10,83 % +32,96 % -7,48 %
Vertailuindeksi - - - - - -

Tunnuslukuja

Volatiliteetti 12 kk vola 12kk Sharpe 12 kk Duraatio
OP-Puhdas Vesi B 26,57 % 0,18 -
Vertailuindeksi - - -

Omistaja-asiakkaan edut

  • Omistaja-asiakkaana ostat, myyt ja vaihdat lähes kaikkia rahastojamme (säästäjän rahastot, vastuulliset rahastot sekä osake- ja korkorahastot) ilman kuluja.
  • Omistaja-asiakkaana voit säästää rahastoihin myös vakuutussäästämisen kautta. OP-sijoitusvakuutus ja OP-säästösopimus ovat omistaja-asiakkaille tarkoitettuja vakuutussäästämisen tuotteita, joihin on vaivatonta ja joustavaa säästää pitkäaikaisesti. Sijoituskohteiden vaihto ja varojen siirto vakuutukseen on kulutonta. 
  • Omistaja-asiakkaat pääsevät automaattisesti osakekaupankäynnin hinnaston toiselle hintaportaalle, jossa välityspalkkion suuruus on 0,17 % (vähintään 7 €), kun ensimmäisen palkkioportaan välityspalkkio on 0,2 % (vähintään 9 €).

OP-bonukset

Omistaja-asiakkaalle kertyy säästöjen ja sijoitusten lisäksi OP-bonuksia myös

  • lainoista
  • tileillä olevat varoista
  • OP-Visan Credit-ominaisuudella maksetuista ostoksista
  • kodin, perheen ja ajoneuvojen vakuutusmaksuista.

OP-bonuksia käytetään pankin palvelumaksuihin ja vakuutusmaksuihin.

 

Rahastoja hallinnoi OP-Rahastoyhtiö Oy.