OP-Suomi Mikroyhtiöt

OP-Suomi Mikroyhtiöt

Hyvää tuottopotentiaalia kotimaisista mikroyrityksistä

Sijoita hallitusti ja hajautetusti

OP-Suomi Mikroyhtiöt -erikoissijoitusrahasto sijoittaa Suomen osakemarkkinoille listattuihin tarkoin valittuihin mikroyrityksiin. Haemme rahastoon aktiivisesti myös pörssilistautumista suunnittelevia yhtiöitä, joihin yksityissijoittajan on muutoin hankala sijoittaa.

Monet mikroyhtiöt tarjoavat hyvän liikevaihto- ja tuloskasvupotentiaalin, jota markkinoilla ei vielä hinnoitella. OP:n asiantuntijoiden paikallistuntemuksella tästä joukosta on mahdollista löytää todellisia helmiä.

Rahaston avulla sijoitat hallitusti ja hajautetusti suomalaisiin mikroyhtiöihin. Näet rahaston suurimmat sijoituskohteet rahaston kuukausikatsauksesta, jonka löydät tämän sivun alaosan Dokumenteista ja lisätiedoista.

 

Kärsivällisyys palkitaan

OP-Suomi Mikroyhtiöt -erikoissijoitusrahasto sopii sijoittajalle, joka etsii pitkällä aikavälillä korkeaa tuottoa vähemmän seuratuista suomalaisista mikroyhtiöistä ja sietää korkeita hinnan vaihteluita. Suosittelemme rahastoa lähinnä sijoittajalle, joka aikoo lunastaa osuutensa aikaisintaan seitsemän vuoden kuluttua.

Rahasto sijoittaa pieniin kotimaisiin pörssinoteerattuihin ja listaamattomiin yrityksiin, joiden likviditeetti on tavanomaista heikompaa. Rahaston pääomat ovat kasvaneet merkittävästi ja OP-Rahastoyhtiö Oy on päättänyt sulkea rahaston toistaiseksi merkinnöiltä 1.4.2021 alkaen. Merkintöjen keskeyttämisellä varmistamme, että rahaston sijoituksia voidaan hoitaa vastuullisesti ja tuottavasti. Rahasto on auki lunastuksille normaalisti.

 

 

Merkintäpalkkio Vuosittainen hallinnointipalkkio Lunastuspalkkio
0,75 % 1,20 % 0,75 %

Rahaston tuottopalkkio on 20,00 % vuodessa siitä määrästä, jolla rahasto ylittää vertailuindeksin kehityksen. Tuottopalkkiota ei peritä, jos rahaston arvonkehitys suhteessa rahaston vertailuindeksiin on negatiivinen rahaston perustamisesta alkaen tai enimmillään edellisen viiden (5) vuoden ajalta. Tuottopalkkiota voi kertyä, vaikka rahasto-osuuden arvo laskee tarkastelujaksolla.

Rahaston virallinen arvo lasketaan 4 kertaa vuodessa. Epävirallinen arvo voidaan laskea useammin. Rahasto-osuudet kerryttävät OP-bonuksia henkilöasiakkaille, jotka ovat osuuspankin omistaja-asiakkaita.

OP-Suomi Mikroyhtiöiden arvo laski marraskuussa 5 prosenttia

OP-Suomi Mikroyhtiöiden marraskuun tuotto oli 4,8 prosenttia negatiivinen, vertailuindeksin 5,1 prosentin laskun mukaisesti. Marraskuun mollivoittoisessa markkinassa sijoituksistamme parhaiten tuottivat Nimbus (+7%), Scanfil (+2%) Suominen (+2%). Tuottoa rasitti etenkin Leaddesk (-12%) ja Detection Technology (-8%) Heilunta pienissä epälikvideissä yhtiöissä on kesän ja syksyn aikana ollut poikkeuksellisen voimakasta, aiheuttaen tuottoeroa vertailuindeksiin. Olemme kuitenkin pysyneet uskollisina strategialle valita salkkuun kasvuhakuisia yrityksiä, joissa näemme pitkänaikavälin potentiaalia selvästi suurempaan kokoluokkaan.

Suurimmissa omistuksissamme ei tapahtunut merkittäviä muutoksia marraskuussa. Uusina yhtiönä salkkuun nousivat moottoriajoneuvojen tarvikemarkkinoinilla toimiva Duell ja hydraulisylinterivalmistaja Norrhydro. Toimimme molempien yhtiöiden listautumisanneissa ankkurisijoittajana. Rahastossamme oli kuun lopussa 33 sijoitusta, joista viisi suurinta olivat: Detection Technology, Leaddesk, Efecte, Optomed ja Robit.

Hyvä talouden kasvukuva,kiihtyvä inflaatio sekä epävarmuus keskuspankkien elvytyksen keventämisen aikataulusta säilyivät tuttuina markkinateemoina marraskuussa. Kuun lopulla heikkenevä tautitilanne, uudet talouksien sulkemiset ja epätietoisuus omicron-virusvariantin vaikutuksista lisäsivät epävarmuutta. Vaikka epävarmuus on lisääntynyt, emme näe pidemmän aikavälin näkymän muuttuneen merkittävästi – uskomme keskuspankkien reagoivan elvytystä jatkamalla, jos tilanne heikkenisi olennaisesti, ja näin tukevan edelleen osakesijoituksia. Painotamme osakevalinnoissamme edelleen rakenteellista kasvua ja skaalautuvuutta. Listautumisaktiviteetti jatkuu aktiivisena, tarjoten potentiaalisia uusia sijoituskohteita rahastollemme. Listautumisten hintatasot ovat tosin monin paikoin nousseet todella kireiksi verrattuna jo listattuihin verrokkeihin. Haemme rahastoon pääosin listattuja alle 200 miljoonan euron markkina-arvon yhtiöitä, joilla on edellytykset kasvaa pitkällä aikavälillä niin liiketoiminnaltaan kuin arvoltaan selvästi nykyistä suuremmiksi.

Antti Karessuo
salkunhoitaja

OP-Suomi Mikroyhtiöt on erikoissijoitusrahasto joka sijoittaa varansa pääosin Suomen osakemarkkinoille listattuihin, markkina-arvoltaan alle 500 miljoonan euron yrityksiin. Rahasto voi sijoittaa myös listaamattomiin osakkeisiin, joiden osuus voi olla maksimissaan 20 prosenttia rahaston arvosta.

Rahasto voi sijoittaa enintään 25 prosenttia varoistaan eurooppalaisiin yhtiöihin.

Tyypillisesti rahaston varat sijoitetaan hajautetusti eri yhtiöiden osakkeisiin, joiden markkina-arvo on sijoitushetkellä alle 200 miljoonaa euroa.

Rahaston sijoitukset toteutetaan pääasiassa suorien osakesijoitusten avulla, mutta sijoituksia voidaan tehdä myös listaamattomiin yhtiöihin sijoittaviin rahastoihin, sekä kohdeyhtiöiden velkakirjoihin korvatakseen osakesijoituksia. Listaamattomien sijoitusten määrä riippuu Rahaston koosta ja likviditeetistä. Tavoitepaino listaamattomille sijoituksille on 10–15 %.

Tyypillisesti Rahasto sijoittaa varansa 30–50 yhtiön osakkeeseen, mutta määrä voi vaihdella salkunhoitajan näkemyksestä riippuen.

Rahasto voi käyttää sijoitustoiminnassaan johdannaisinstrumentteja suojautuakseen markkinoiden muutoksilta, korvatakseen suoria sijoituksia sekä edistääkseen muutoin tehokasta salkunhoitoa.

Rahaston vertailuindeksi on OMX Helsinki Small Cap Total Return Index (EUR). Rahasto pyrkii aktiivisella sijoittamisella saavuttamaan vertailuindeksiään paremman tuoton pitkällä aikavälillä. Rahasto ottaa pääsääntöisesti korkeaa aktiiviriskiä ja voi poiketa erittäin merkittävästi vertailuindeksin koostumuksesta, painotuksista ja riskitasosta.

Rahasto noudattaa OP Varainhoidon Vastuullisen sijoittamisen periaatteita. Vastuullisuusasioiden huomioiminen sijoitusanalyysissa ja -päätöksenteossa tuo lisäinformaatiota perinteisen taloudellisen ja markkinadatan lisäksi. Olennaiset vastuullisuusasiat voivat vaikuttaa pitkällä aikavälillä sijoituskohteiden taloudelliseen menestykseen ja siten tuottoon.   

Poissulkeminen: Rahasto poissulkee aktiivisista suorista sijoituksistaan kiistanalaisten aseiden valmistajia, lämpöhiiltä tuottavia kaivosyhtiöitä, lämpöhiiltä käyttäviä sähköyhtiöitä, sekä kansainvälisiä normeja rikkoneita yhtiöitä, joihin vaikuttaminen on ollut tuloksetonta. Poissulkulista on julkinen.

Yhtiökokoukset: OP:n rahastot osallistuvat kotimaisiin ja ulkomaisiin yhtiökokouksiin vastuullisuusnäkökulmia huomioivan OP-rahastoyhtiön omistajaohjauksen periaatteiden mukaisesti.

Kansainväliset normirikkomukset: Kansainväliset normit, kuten YK:n Global Compact, määrittelevät minimitason vastuulliselle liiketoiminnalle. OP Varainhoito vaikuttaa aktiivisissa suoria sijoituksia tekevissä OP-rahastoissa yhtiöihin, joiden nähdään rikkoneen kansainvälisiä normeja. Tavoitteena on, että normeja rikkoneet yhtiöt muuttavat toimintaansa ja alkavat noudattaa kansainvälisiä normeja toiminnassaan. Käytämme Sustainalytics-yhtiötä palveluntarjoajana tunnistamaan kansainväliset normirikkomukset. 

OP Varainhoito vaikuttaa tiettyihin yhtiöihin myös eri vastuullisuusteemoissa, kuten ilmastonmuutoskysymyksessä.

OP:n rahastojen ajankohtaisista vastuullisuusaiheista ja käytännön omistajavaikuttamisesta löytyy lisätietoja kaksi kertaa vuodessa julkaistavassa vastuullisen sijoittamisen katsauksessa. Tuorein vastuullisen sijoittamisen katsaus löytyy vastuullisen sijoittamisen sivulta.

Lisätiedot Perustiedot, tuotto- ja tunnusluvut

Perustiedot

Salkunhoitaja
Antti Karessuo, Teemu Salonen
Vertailuindeksi
OMX Helsinki Small Cap
Perustamispäivä
02.05.2018
ISIN
FI4000315353
Osuussarja
Kasvuosuus
Rahaston koko
80 Meur
Osuuden arvo (18.01.)
190,30 EUR
Kuukausikatsaus
Lataa
Säännöt
Lataa
Avaintietoesite
Lataa

Kumulatiivinen tuotto (17.01)

1kk 3kk 6kk 1 v 3 v p.a. 5 v p.a.
OP-Suomi Mikroyhtiöt A +3,31 % −3,33 % −10,81 % +10,46 % +27,35 % -
Vertailuindeksi +6,22 % +1,74 % −1,17 % +34,17 % +34,22 % -

Vuosittainen tuotto

2017 2018 2019 2020 2021 Vuoden alusta
OP-Suomi Mikroyhtiöt A - −16,26 % +45,20 % +38,58 % +16,53 % −3,09 %
Vertailuindeksi - −13,37 % +43,02 % +33,97 % +37,12 % −0,66 %

Tunnuslukuja

Volatiliteetti 12 kk vola 12kk Sharpe 12 kk Duraatio
OP-Suomi Mikroyhtiöt A 14,90 % 0,74 -
Vertailuindeksi - - -

Omistaja-asiakkaan edut 1.1.2021 alkaen

 • Arvo-osuustili ja säilytys 0 €: Koti- ja ulkomaisten osakkeiden ja ETF:ien säilytys ilman kuukausimaksuja. 
 • Rahastojen ostot ja myynnit 0 €: Osta, myy ja vaihda lähes kaikkia rahastoja ilman kuluja sekä kerrytä rahastosäästämisestä OP-bonuksia.*
 • Edut osakekaupankäynnistä:
  • 1 %:n välityspalkkiokatto Suomen ja Ruotsin osakkeista sekä arvopapereista – osakkeista, warranteista ja ETF:stä.
  • Välityspalkkio 0,05-0,17 % eli mitä enemmän kauppaa käyt, sitä alhaisemmat kaupankäyntikustannukset. Edellä mainitut edut voimassa OP-mobiilissa, OP-yritysmobiilissa ja op.fi-palvelussa.
 • Osakeanalyysi 0 €: maksuton osake- ja markkina-analyysi. 
 • Vakuutussäästämisen edut: Vakuutuksen avaaminen, sijoituskohteiden vaihto ja varojen siirto on kulutonta. Sijoitussidonnaiset vakuutussäästöt kerryttävät OP-bonuksia.

*OP-bonuksia ei kerry R2 Crystal -rahastosta ja rahastojen instituutiosarjoista.

OP-bonukset

Omistaja-asiakkaalle kertyy säästöjen ja sijoitusten lisäksi OP-bonuksia myös

 • lainoista
 • tileillä olevat varoista
 • kodin, perheen ja ajoneuvojen vakuutusmaksuista

OP-bonuksia kerryttävät 1.11.2020 alkaen:

 • asuntolainat, vakuudelliset pankkilainat, opintolainat
 • säästämisen ja sijoittamisen tilit
 • rahastot ja sijoitussidonnaiset vakuutukset
 • vahinkovakuutuksen laskut

Muutoksen myötä 1.11.2020 OP-bonuksia ei kerry:

 • Käyttötilin talletuksista
 • vakuudettomista kulutusluotoista (Jousto-, Täsmä-, Kerta- ja Tililuotto)
 • OP:n osamaksurahoituksesta
 • OP-Visa credit-ominaisuudella maksetuista ostoksista, OP-Visa ja OP Duo -korttien korollisen luoton saldosta.

OP-bonuksia käytetään pankin palvelumaksuihin ja vakuutusmaksuihin.

OP-rahastoja hallinnoi OP-Rahastoyhtiö Oy, jonka asiamiehenä osuuspankki toimii.