OP-Suomi Mikroyhtiöt

OP-Suomi Mikroyhtiöt

Hyvää tuottopotentiaalia kotimaisista mikroyrityksistä
1

Sijoita helposti vähemmän seurattuihin suomalaisiin mikroyrityksiin

OP-Suomi Mikroyhtiöt -erikoissijoitusrahasto tarjoaa tehokkaan tavan sijoittaa hajautetusti tarkoin valittuihin suomalaisiin mikroyhtiöihin.

2

Pääset mukaan myös pörssilistautumista suunnitteleviin yhtiöihin

OP:n asiantuntijat hakevat rahastoon myös pörssilistautumista suunnittelevia yhtiöitä, joihin yksityissijoittajan on muutoin hankala päästä mukaan.

3

Mikroyrityksissä piilee huomattava kasvupotentiaali

Useat mikroyhtiöt tarjoavat hyvän liikevaihto- ja tuloskasvupotentiaalin, jota markkinoilla ei vielä hinnoitella.

Sijoita hallitusti ja hajautetusti

OP-Suomi Mikroyhtiöt -erikoissijoitusrahasto sijoittaa Suomen osakemarkkinoille listattuihin tarkoin valittuihin mikroyrityksiin. Haemme rahastoon aktiivisesti myös pörssilistautumista suunnittelevia yhtiöitä, joihin yksityissijoittajan on muutoin hankala sijoittaa.

Monet mikroyhtiöt tarjoavat hyvän liikevaihto- ja tuloskasvupotentiaalin, jota markkinoilla ei vielä hinnoitella. OP:n asiantuntijoiden paikallistuntemuksella tästä joukosta on mahdollista löytää todellisia helmiä.

Rahaston avulla sijoitat hallitusti ja hajautetusti suomalaisiin mikroyhtiöihin. Näet rahaston suurimmat sijoituskohteet rahaston kuukausikatsauksesta, jonka löydät tämän sivun alaosan Dokumenteista ja lisätiedoista.

Kärsivällisyys palkitaan

OP-Suomi Mikroyhtiöt -erikoissijoitusrahasto sopii sijoittajalle, joka etsii pitkällä aikavälillä korkeaa tuottoa vähemmän seuratuista suomalaisista mikroyhtiöistä ja sietää korkeita hinnan vaihteluita. Suosittelemme rahastoa lähinnä sijoittajalle, joka aikoo lunastaa osuutensa aikaisintaan seitsemän vuoden kuluttua.

OP-Suomi Mikroyhtiöt

Palkkiot verkossa

Merkintäpalkkio Vuosittainen hallinnointipalkkio Lunastuspalkkio
0,75 % 1,20 % 0,75 %

Rahastosta peritään tuottopalkkio, joka on enintään kaksikymmentä (20) prosenttia OMX Helsinki Small Cap Total Return Index -tuottoindeksin (Indeksi) tuoton ylittävästä tuotosta.

Rahaston virallinen arvo lasketaan 4 kertaa vuodessa. Epävirallinen arvo voidaan laskea useammin. Rahasto-osuudet kerryttävät OP-bonuksia henkilöasiakkaille, jotka ovat osuuspankin omistaja-asiakkaita.

OP-Suomi Mikroyhtiöiden tuotto huhtikuussa yhdeksän prosenttia

OP-Suomi Mikroyhtiöiden tuotto huhtikuussa oli reilut yhdeksän prosenttia positiivinen, finanssimarkkinoiden palautuessa nopeasti maaliskuun jyrkästä pudotuksesta. Rahaston vertailuindeksi ja Suomen laaja osakemarkkina nousivat kumpikin huhtikuussa vajaat 12 prosenttia. Vuoden alusta rahaston arvo on vielä vajaat 12 prosenttia pakkasella, hieman vertailuindeksin reilun 11 prosentin laskua enemmän.

Rahaston suurimmista sijoituksista huhtikuussa hyvin tuottivat etenkin 27 prosenttia vahvistunut Bittium, 25 prosenttia noussut QT Group sekä 22 prosenttia noussut Optomed.  Myös 30-40 prosenttia nousseet Vincit, Remedy ja Musti Group tukivat rahaston tuottoa. Tuottoa rasitti etenkin kulutusluottojen 10 prosentin korkokatosta kärsivä Fellow Finance, jonka kurssi laski 27 prosenttia sekä viisi prosenttia laskenut Detection Technology, joka raportoi odotuksia heikomman tuloksen. 

Käytimme edelleen kurssilaskua hyväksi kasvattamalla omistustamme useassa rahaston yhtiössä, joissa näemme rakenteellisen kasvun jatkuvan epävarmuudesta huolimatta. Lisäsimme salkkuun muun muassa Detection Technologya, Bittiumia ja Siili Solutionia. Osallistuimme myös Faron Pharman suunnattuun osakeantiin, jolla yhtiö haki rahoitusta kahden lääkeaihionsa jatkokehittämiseen. Rahastossamme oli kuun lopussa 27 sijoitusta, joista viisi suurinta olivat: QT Group, Detection Technology, Bittium ja Robit. 

Maaliskuussa sijoitusmarkkinoilla nähtiin ennätyksellisen nopea ja voimakas lasku, kun koronakriisin vaikutukset lamauttivat maailmantalouden. Hieman yllättäen, tästä rahoitusmarkkinoiden kriisistä toivuttiin jo huhtikuussa hyvinkin vahvasti. Huhtikuu olikin itse asiassa yksi vahvimpia osakekuukausia miesmuistiin. Sijoitusmarkkinoiden vahvistumisen taustalla olivat vanhat lääkkeet. Keskuspankkien ja valtioiden erittäin massiiviset tukiohjelmat saivat markkinat katsomaan synkkenevän talousnäkymän yli, pidemmälle tulevaisuuteen. Koronakriisin alkuvaiheissa joka puolella on keskitytty hoitamaan tilanteesta kärsivien ongelmia ja estämään taudin hallitsematon leviäminen. Kovin pitkään taloudet eivät nykyisenkaltaisia rajoituksia kestä ja siksi suunnitelmat talouksien asteittaisesta avaamisesta on myös ollut merkittävä sijoitusmarkkinoiden optimismin lähde. Tässä ympäristössä vaihtoehtoisten tuottavien sijoituskohteiden puute tukee edelleen osakkeiden houkuttelevuutta pidemmällä aikavälillä, mutta viruksen vaikutukset yritysten tuloksiin lyhyellä aikavälillä on vielä pääosin näkemättä. Painotamme osakevalinnoissamme tavallistakin enemmän rakenteellista kasvua sekä vahvaa tasetta.  Haemme rahastoon myös uusia pääosin listattuja alle 200 miljoonan euron markkina-arvon yhtiöitä, joilla on edellytykset kasvaa pitkällä aikavälillä niin liiketoiminnaltaan kuin arvoltaan selvästi nykyistä suuremmiksi.

Antti Karessuo
s
alkunhoitaja

OP-Suomi Mikroyhtiöt on erikoissijoitusrahasto joka sijoittaa varansa pääosin Suomen osakemarkkinoille listattuihin, markkina-arvoltaan alle 500 miljoonan euron yrityksiin. Rahasto voi sijoittaa myös listaamattomiin osakkeisiin, joiden osuus voi olla maksimissaan 20 prosenttia rahaston arvosta.

Rahasto voi sijoittaa enintään 25 prosenttia varoistaan eurooppalaisiin yhtiöihin.

Tyypillisesti rahaston varat sijoitetaan hajautetusti eri yhtiöiden osakkeisiin, joiden markkina-arvo on sijoitushetkellä alle 200 miljoonaa euroa.

Rahaston sijoitukset toteutetaan pääasiassa suorien osakesijoitusten avulla, mutta sijoituksia voidaan tehdä myös listaamattomiin yhtiöihin sijoittaviin rahastoihin, sekä kohdeyhtiöiden velkakirjoihin korvatakseen osakesijoituksia. Listaamattomien sijoitusten määrä riippuu Rahaston koosta ja likviditeetistä. Tavoitepaino listaamattomille sijoituksille on 10–15 %.

Tyypillisesti Rahasto sijoittaa varansa 30–50 yhtiön osakkeeseen, mutta määrä voi vaihdella salkunhoitajan näkemyksestä riippuen.

Rahasto voi käyttää sijoitustoiminnassaan johdannaisinstrumentteja suojautuakseen markkinoiden muutoksilta, korvatakseen suoria sijoituksia sekä edistääkseen muutoin tehokasta salkunhoitoa.

Rahaston vertailuindeksi on OMX Helsinki Small Cap Total Return Index (EUR). Rahasto pyrkii aktiivisella sijoittamisella saavuttamaan vertailuindeksiään paremman tuoton pitkällä aikavälillä. Rahasto ottaa pääsääntöisesti korkeaa aktiiviriskiä ja voi poiketa erittäin merkittävästi vertailuindeksin koostumuksesta, painotuksista ja riskitasosta.

Rahasto noudattaa OP Varainhoidon Vastuullisen sijoittamisen periaatteita. Vastuullisuusasioiden huomioiminen sijoitusanalyysissa ja -päätöksenteossa tuo lisäinformaatiota perinteisen taloudellisen ja markkinadatan lisäksi. Olennaiset vastuullisuusasiat voivat vaikuttaa pitkällä aikavälillä sijoituskohteiden taloudelliseen menestykseen ja siten tuottoon.   

Poissulkeminen: Rahasto poissulkee aktiivisista suorista sijoituksistaan kiistanalaisten aseiden valmistajia, lämpöhiiltä tuottavia kaivosyhtiöitä, lämpöhiiltä käyttäviä sähköyhtiöitä, sekä kansainvälisiä normeja rikkoneita yhtiöitä, joihin vaikuttaminen on ollut tuloksetonta. Poissulkulista on julkinen.

Yhtiökokoukset: OP:n rahastot osallistuvat kotimaisiin ja ulkomaisiin yhtiökokouksiin vastuullisuusnäkökulmia huomioivan OP-rahastoyhtiön omistajaohjauksen periaatteiden mukaisesti.

Kansainväliset normirikkomukset: Kansainväliset normit, kuten YK:n Global Compact, määrittelevät minimitason vastuulliselle liiketoiminnalle. OP Varainhoito vaikuttaa aktiivisissa suoria sijoituksia tekevissä OP-rahastoissa yhtiöihin, joiden nähdään rikkoneen kansainvälisiä normeja. Tavoitteena on, että normeja rikkoneet yhtiöt muuttavat toimintaansa ja alkavat noudattaa kansainvälisiä normeja toiminnassaan. Käytämme Sustainalytics-yhtiötä palveluntarjoajana tunnistamaan kansainväliset normirikkomukset. 

OP Varainhoito vaikuttaa tiettyihin yhtiöihin myös eri vastuullisuusteemoissa, kuten ilmastonmuutoskysymyksessä.

OP:n rahastojen ajankohtaisista vastuullisuusaiheista ja käytännön omistajavaikuttamisesta löytyy lisätietoja kaksi kertaa vuodessa julkaistavassa vastuullisen sijoittamisen katsauksessa. Tuorein vastuullisen sijoittamisen katsaus löytyy vastuullisen sijoittamisen sivulta.

Lisätiedot Perustiedot, tuotto- ja tunnusluvut

Perustiedot

Salkunhoitaja
Antti Karessuo, Teemu Salonen
Vertailuindeksi
OMX Helsinki Small Cap
Perustamispäivä
02.05.2018
ISIN
FI4000315353
Osuussarja
Kasvuosuus
Rahaston koko
26 Meur
Osuuden arvo (27.05.)
111,38 EUR
Kuukausikatsaus
Lataa
Säännöt
Lataa
Avaintietoesite
Lataa

Kumulatiivinen tuotto (26.05)

1kk 3kk 6kk 1 v 3 v p.a. 5 v p.a.
OP-Suomi Mikroyhtiöt A +5,65 % -4,64 % -2,33 % +11,34 % - -
Vertailuindeksi +10,36 % -6,22 % -2,41 % +12,75 % - -

Vuosittainen tuotto

2015 2016 2017 2018 2019 Vuoden alusta
OP-Suomi Mikroyhtiöt A - - - -16,26 % +45,20 % -8,40 %
Vertailuindeksi - - - -13,37 % +43,02 % -7,55 %

Tunnuslukuja

Volatiliteetti 12 kk vola 12kk Sharpe 12 kk
OP-Suomi Mikroyhtiöt A 21,58 % 0,54
Vertailuindeksi - -

Omistaja-asiakkaan edut

  • Omistaja-asiakkaana ostat, myyt ja vaihdat lähes kaikkia rahastojamme (säästäjän rahastot, vastuulliset rahastot sekä osake- ja korkorahastot) ilman kuluja.
  • Omistaja-asiakkaana voit säästää rahastoihin myös vakuutussäästämisen kautta. OP-sijoitusvakuutus ja OP-säästösopimus ovat omistaja-asiakkaille tarkoitettuja vakuutussäästämisen tuotteita, joihin on vaivatonta ja joustavaa säästää pitkäaikaisesti. Sijoituskohteiden vaihto ja varojen siirto vakuutukseen on kulutonta. 
  • Omistaja-asiakkaat pääsevät automaattisesti osakekaupankäynnin hinnaston toiselle hintaportaalle, jossa välityspalkkion suuruus on 0,17 % (vähintään 7 €), kun ensimmäisen palkkioportaan välityspalkkio on 0,2 % (vähintään 9 €).

OP-bonukset

Omistaja-asiakkaalle kertyy säästöjen ja sijoitusten lisäksi OP-bonuksia myös

  • lainoista
  • tileillä olevat varoista
  • OP-Visan Credit-ominaisuudella maksetuista ostoksista
  • kodin, perheen ja ajoneuvojen vakuutusmaksuista.

OP-bonuksia käytetään pankin palvelumaksuihin ja vakuutusmaksuihin.

 

Rahastoja hallinnoi OP-Rahastoyhtiö Oy.