OP-Suomi Mikroyhtiöt

OP-Suomi Mikroyhtiöt

Hyvää tuottopotentiaalia kotimaisista mikroyrityksistä
1

Sijoita helposti vähemmän seurattuihin suomalaisiin mikroyrityksiin

OP-Suomi Mikroyhtiöt -erikoissijoitusrahasto tarjoaa tehokkaan tavan sijoittaa hajautetusti tarkoin valittuihin suomalaisiin mikroyhtiöihin.

2

Pääset mukaan myös pörssilistautumista suunnitteleviin yhtiöihin

OP:n asiantuntijat hakevat rahastoon myös pörssilistautumista suunnittelevia yhtiöitä, joihin yksityissijoittajan on muutoin hankala päästä mukaan.

3

Mikroyrityksissä piilee huomattava kasvupotentiaali

Useat mikroyhtiöt tarjoavat hyvän liikevaihto- ja tuloskasvupotentiaalin, jota markkinoilla ei vielä hinnoitella.

Sijoita hallitusti ja hajautetusti

OP-Suomi Mikroyhtiöt -erikoisrahasto sijoittaa Suomen osakemarkkinoille listattuihin tarkoin valittuihin mikroyrityksiin. Haemme rahastoon aktiivisesti myös pörssilistautumista suunnittelevia yhtiöitä, joihin yksityissijoittajan on muutoin hankala sijoittaa.

Monet mikroyhtiöt tarjoavat hyvän liikevaihto- ja tuloskasvupotentiaalin, jota markkinoilla ei vielä hinnoitella. OP:n asiantuntijoiden paikallistuntemuksella tästä joukosta on mahdollista löytää todellisia helmiä.

Rahaston avulla sijoitat hallitusti ja hajautetusti suomalaisiin mikroyhtiöihin. Näet rahaston suurimmat sijoituskohteet rahaston kuukausikatsauksesta, jonka löydät tämän sivun alaosan Dokumenteista ja lisätiedoista.

Kärsivällisyys palkitaan

OP-Suomi Mikroyhtiöt -erikoissijoitusrahasto sopii sijoittajalle, joka etsii pitkällä aikavälillä korkeaa tuottoa vähemmän seuratuista suomalaisista mikroyhtiöistä ja sietää korkeita hinnan vaihteluita. Suosittelemme rahastoa lähinnä sijoittajalle, joka aikoo lunastaa osuutensa aikaisintaan seitsemän vuoden kuluttua.

OP-Suomi Mikroyhtiöt

Palkkiot verkossa

Merkintäpalkkio Vuosittainen hallinnointipalkkio Lunastuspalkkio
0,75 % 1,20 % 0,75 %

Rahastosta peritään tuottopalkkio, joka on enintään kaksikymmentä (20) prosenttia OMX Helsinki Small Cap Total Return Index -tuottoindeksin (Indeksi) tuoton ylittävästä tuotosta.

Rahaston virallinen arvo lasketaan 4 kertaa vuodessa. Epävirallinen arvo voidaan laskea useammin. Rahasto-osuudet kerryttävät OP-bonuksia henkilöasiakkaille, jotka ovat osuuspankin omistaja-asiakkaita. Minimimerkintä 5 000 euroa.

OP-Suomi Mikroyhtiöiden tuotto helmikuussa oli epävirallisin arvoin laskettuna 1,3 prosenttia negatiivinen ja alitti vertailuindeksin tuoton noin puolellatoista prosenttiyksiköllä. Vuoden alusta rahaston tuotto on noin 12 prosenttia plussalla, hieman vertailuindeksin reilun 13 prosentin tuottoa jäljessä. Tammikuun vahvan ja laajan kurssinousun jälkeen liikkeet tasoittuivat helmikuussa, ja markkinoilla sulateltiin raportoituja tuloksia ja annettuja ohjauksia. Rahaston sijoituksista hyvin helmikuussa tuottivat etenkin Detection Technology ja Fellow Finance sekä rahaston uusin sijoitus Leaddesk. Heikosti tuottivat Nitro Games, Robit ja Digia. Suhteellista tuottoa rasitti myös Talenomin ja Marimekon puuttuminen salkusta.

Helmikuussa rahastoon nousi uusi sijoitus, kun osallistuimme ankkurisijoittajana pilvipalveluyhtiö Leaddeskin listautumisantiin. Yhtiön pilvipalveluna tarjottava puhelinratkaisu myynti- ja asiakaspalvelukäyttöön on kilpailijoihin nähden helposti käyttöönotettava ja kustannustehokas, ja yhtiöllä on näyttöjä liiketoiminnan skaalautuvuudesta niin suomessa kuin ulkomaillakin. Muuten rahaston omistuksissa ei tapahtunut suuria muutoksia. Rahastossamme oli kuun lopussa 22 sijoitusta, joista viisi suurinta olivat edelleen QT Group, Detection Technology, Teleste, Nixu ja Fellow Finance.

Alkuvuonna nähty osakemarkkinoiden voimakas nousu on ollut vastareaktio loppuvuoden ylisuurille kasvupeloille. Tilannetta on rauhoittanut Kiinan aloittamat elvytystoimet, Yhdysvaltojen keskuspankin rauhallisempi tahti koronnostoissa ja edistykset kauppaneuvotteluissa suurvaltojen välillä. Uskomme globaalin talouden toistaiseksi välttävän taantuman, pitkälti vahvan kuluttajasektorin tukemana. Uskomme osakemarkkinoiden hinnoittelevan nähdyn hidastumisen hyvin, ja osakkeiden olevan edelleen houkuttelevia. Haemme OP Suomi Mikroyhtiöt rahastoon pääosin listattuja alle 200 miljoonan euron markkina-arvon yhtiöitä, joilla on edellytykset kasvaa pitkällä aikavälillä niin liiketoiminnaltaan kuin arvoltaan selvästi nykyistä suuremmiksi. Pyrimme edelleen hyödyntämään ostonpaikat yhtiöissä, joiden pitkän aikavälin kasvutarina on vahva.

OP-Suomi Mikroyhtiöt on erikoissijoitusrahasto joka sijoittaa varansa pääosin Suomen osakemarkkinoille listattuihin, markkina-arvoltaan alle 500 miljoonan euron yrityksiin. Rahasto voi sijoittaa myös listaamattomiin osakkeisiin, joiden osuus voi olla maksimissaan 20 prosenttia rahaston arvosta.

Rahasto voi sijoittaa enintään 25 prosenttia varoistaan eurooppalaisiin yhtiöihin.

Tyypillisesti rahaston varat sijoitetaan hajautetusti eri yhtiöiden osakkeisiin, joiden markkina-arvo on sijoitushetkellä alle 200 miljoonaa euroa.

Rahaston sijoitukset toteutetaan pääasiassa suorien osakesijoitusten avulla, mutta sijoituksia voidaan tehdä myös listaamattomiin yhtiöihin sijoittaviin rahastoihin, sekä kohdeyhtiöiden velkakirjoihin korvatakseen osakesijoituksia.

Listaamattomien sijoitusten määrä riippuu Rahaston koosta ja likviditeetistä. Tavoitepaino listaamattomille sijoituksille on 10–15 %.

Tyypillisesti Rahasto sijoittaa varansa 30–50 yhtiön osakkeeseen, mutta määrä voi vaihdella salkunhoitajan näkemyksestä riippuen.

Rahasto voi käyttää sijoitustoiminnassaan johdannaisinstrumentteja suojautuakseen markkinoiden muutoksilta, korvatakseen suoria sijoituksia sekä edistääkseen muutoin tehokasta salkunhoitoa.

Dokumentit ja lisätiedot Perustiedot, tuotto- ja tunnusluvut

Perustiedot

Salkunhoitaja
Antti Karessuo, Teemu Salonen
Vertailuindeksi
OMX Helsinki Small Cap
Perustamispäivä
02.05.2018
ISIN
FI4000315353
Osuussarja
Kasvuosuus
Rahaston koko
16 Meur
Osuuden arvo (20.03.)
94,91 EUR
Kuukausikatsaus
Lataa
Säännöt
Lataa
Avaintietoesite
Lataa

Kumulatiivinen tuotto (19.03)

1kk 3kk 6kk 1 v 3 v p.a. 5 v p.a.
OP-Suomi Mikroyhtiöt A +0,58 % +10,00 % -5,24 % - - -
Vertailuindeksi +0,10 % +9,86 % -1,55 % - - -

Vuosittainen tuotto

2014 2015 2016 2017 2018 Vuoden alusta
OP-Suomi Mikroyhtiöt A - - - - -16,26 % +13,34 %
Vertailuindeksi - - - - -13,37 % +13,66 %

Tunnuslukuja

Volatiliteetti 12 kk vola 12kk Sharpe 12 kk
OP-Suomi Mikroyhtiöt A - -
Vertailuindeksi - -

Omistaja-asiakkaan edut

  • Omistaja-asiakkaana ostat, myyt ja vaihdat lähes kaikkia rahastojamme ilman kuluja.
  • OP-sijoituskumppani on palvelukokonaisuus omistaja-asiakkaalle, jolle on kertynyt sijoitusvarallisuutta. Saat oman yhteyshenkilön sekä kattavaa ja ajantasaista markkinatietoa sijoituspäätöstesi tueksi.
  • Omistaja-asiakkaat pääsevät automaattisesti osakekaupankäynnin hinnaston toiselle hintaportaalle, jossa välityspalkkion suuruus on 0,18 % (vähintään 8 €), kun ensimmäisen palkkioportaan välityspalkkio on 0,2 % (vähintään 8 €).

OP-bonukset

Omistaja-asiakkaalle kertyy säästöjen ja sijoitusten lisäksi OP-bonuksia myös

  • lainoista
  • tileillä olevat varoista
  • OP-Visan Credit-ominaisuudella maksetuista ostoksista
  • kodin, perheen ja ajoneuvojen vakuutusmaksuista.

OP-bonuksia käytetään pankin palvelumaksuihin ja vakuutusmaksuihin.

Rahastoja hallinnoi OP-Rahastoyhtiö Oy.