OP-Suomi Mikroyhtiöt

OP-Suomi Mikroyhtiöt

Hyvää tuottopotentiaalia kotimaisista mikroyrityksistä
1

Sijoita helposti vähemmän seurattuihin suomalaisiin mikroyrityksiin

OP-Suomi Mikroyhtiöt -erikoissijoitusrahasto tarjoaa tehokkaan tavan sijoittaa hajautetusti tarkoin valittuihin suomalaisiin mikroyhtiöihin.

2

Pääset mukaan myös pörssilistautumista suunnitteleviin yhtiöihin

OP:n asiantuntijat hakevat rahastoon myös pörssilistautumista suunnittelevia yhtiöitä, joihin yksityissijoittajan on muutoin hankala päästä mukaan.

3

Mikroyrityksissä piilee huomattava kasvupotentiaali

Useat mikroyhtiöt tarjoavat hyvän liikevaihto- ja tuloskasvupotentiaalin, jota markkinoilla ei vielä hinnoitella.

Sijoita hallitusti ja hajautetusti

OP-Suomi Mikroyhtiöt -erikoissijoitusrahasto sijoittaa Suomen osakemarkkinoille listattuihin tarkoin valittuihin mikroyrityksiin. Haemme rahastoon aktiivisesti myös pörssilistautumista suunnittelevia yhtiöitä, joihin yksityissijoittajan on muutoin hankala sijoittaa.

Monet mikroyhtiöt tarjoavat hyvän liikevaihto- ja tuloskasvupotentiaalin, jota markkinoilla ei vielä hinnoitella. OP:n asiantuntijoiden paikallistuntemuksella tästä joukosta on mahdollista löytää todellisia helmiä.

Rahaston avulla sijoitat hallitusti ja hajautetusti suomalaisiin mikroyhtiöihin. Näet rahaston suurimmat sijoituskohteet rahaston kuukausikatsauksesta, jonka löydät tämän sivun alaosan Dokumenteista ja lisätiedoista.

Kärsivällisyys palkitaan

OP-Suomi Mikroyhtiöt -erikoissijoitusrahasto sopii sijoittajalle, joka etsii pitkällä aikavälillä korkeaa tuottoa vähemmän seuratuista suomalaisista mikroyhtiöistä ja sietää korkeita hinnan vaihteluita. Suosittelemme rahastoa lähinnä sijoittajalle, joka aikoo lunastaa osuutensa aikaisintaan seitsemän vuoden kuluttua.

OP-Suomi Mikroyhtiöt

Palkkiot verkossa

Merkintäpalkkio Vuosittainen hallinnointipalkkio Lunastuspalkkio
0,75 % 1,20 % 0,75 %

Rahastosta peritään tuottopalkkio, joka on enintään kaksikymmentä (20) prosenttia OMX Helsinki Small Cap Total Return Index -tuottoindeksin (Indeksi) tuoton ylittävästä tuotosta.

Rahaston virallinen arvo lasketaan 4 kertaa vuodessa. Epävirallinen arvo voidaan laskea useammin. Rahasto-osuudet kerryttävät OP-bonuksia henkilöasiakkaille, jotka ovat osuuspankin omistaja-asiakkaita. Minimimerkintä 5 000 euroa.

Mikroyhtiöiden tuotto pakkasella elokuussa 

OP-Suomi Mikroyhtiöiden elokuun tuotto oli neljä prosenttia negatiivinen alittaen vertailuindeksin tuoton kahdella prosenttiyksiköllä. Vuoden alusta rahaston tuotto on vajaat 20 prosenttia plussalla vertailuindeksin mukaisesti ja kymmenen prosenttia Helsingin laajan osakemarkkinan tuottoa edellä. Rahaston tuottoa rasitti erityisesti Fellow Financen voimakas kurssilasku yhtiön varoitettua lainavolyymin kasvun hidastumisesta. Myös Leaddeskin kurssilasku rasitti tuottoa. Hyvin elokuussa tuotti puolestaan peliyhtiö Remedy, joka raportoi vahvan tuloksen jo ennen tärkeän Control-pelin lanseerauksen näkymistä luvuissa sekä hyvää kasvua ja kannattavuutta raportoinut Digia.

Rahaston salkussa ei tapahtunut merkittäviä muutoksia elokuun aikana. Kasvatimme omistusta muun muassa Vincitin, Leaddeskin ja Fellow Financen osakkeissa, joiden kurssilaskun näemme liioiteltuna pitkänajan kasvupotentiaaliin. Uutena osakkeena salkkuun ostimme Scanfilia, joka tarjoaa yhdistelmän kasvua ja kassavirtaa kohtuullisella arvostuksella. Rahastossamme oli kuun lopussa 23 sijoitusta, joista viisi suurinta olivat QT Group, Detection Technology, Nixu, Digia ja Leaddesk.

Kesän aikana tapahtunut Yhdysvaltain ja Kiinan välisten suhteiden heikkeneminen kiihtyi elokuussa vielä entisestään, kun Kiinan asettamat lisätullit kirvoittivat Trumpin hallinnon nostamaan tulleja välittömänä vastatoimena. Heikkenevä talouskuva, kauppasodan uhka ja poliittiset kriisipesäkkeet vähentävät sijoitusmarkkinoiden houkuttelevuutta. Näiden myötä laskeva korkotaso, jota keskuspankit kiihdyttävät, sekä finanssipoliittiset elvytystoimet pitävät kuitenkin riskillisten omaisuuslajien kuten osakkeiden tuottonäkymät houkuttelevina. Elokuussa osakkeet painuivat alkukuusta kauppasodan kiihtyessä, mutta kääntyivät myöhemmin nousuun jääden lopulta lähes lähtötasolleen. Lyhyen aikavälin epävarmuudesta huolimatta pyrimme hyödyntämään mahdolliset ostonpaikat niissä yhtiöissä, joiden pitkänaikavälin kasvumahdollisuudet näemme houkuttelevana. Haemme rahastoon pääosin listattuja alle 200 miljoonan euron markkina-arvon yhtiöitä, joilla on edellytykset kasvaa pitkällä aikavälillä niin liiketoiminnaltaan kuin arvoltaan selvästi nykyistä suuremmiksi.

Antti Karessuo
s
alkunhoitaja

OP-Suomi Mikroyhtiöt on erikoissijoitusrahasto joka sijoittaa varansa pääosin Suomen osakemarkkinoille listattuihin, markkina-arvoltaan alle 500 miljoonan euron yrityksiin. Rahasto voi sijoittaa myös listaamattomiin osakkeisiin, joiden osuus voi olla maksimissaan 20 prosenttia rahaston arvosta.

Rahasto voi sijoittaa enintään 25 prosenttia varoistaan eurooppalaisiin yhtiöihin.

Tyypillisesti rahaston varat sijoitetaan hajautetusti eri yhtiöiden osakkeisiin, joiden markkina-arvo on sijoitushetkellä alle 200 miljoonaa euroa.

Rahaston sijoitukset toteutetaan pääasiassa suorien osakesijoitusten avulla, mutta sijoituksia voidaan tehdä myös listaamattomiin yhtiöihin sijoittaviin rahastoihin, sekä kohdeyhtiöiden velkakirjoihin korvatakseen osakesijoituksia.

Listaamattomien sijoitusten määrä riippuu Rahaston koosta ja likviditeetistä. Tavoitepaino listaamattomille sijoituksille on 10–15 %.

Tyypillisesti Rahasto sijoittaa varansa 30–50 yhtiön osakkeeseen, mutta määrä voi vaihdella salkunhoitajan näkemyksestä riippuen.

Rahasto voi käyttää sijoitustoiminnassaan johdannaisinstrumentteja suojautuakseen markkinoiden muutoksilta, korvatakseen suoria sijoituksia sekä edistääkseen muutoin tehokasta salkunhoitoa.

Lisätiedot Perustiedot, tuotto- ja tunnusluvut

Perustiedot

Salkunhoitaja
Antti Karessuo, Teemu Salonen
Vertailuindeksi
OMX Helsinki Small Cap
Perustamispäivä
02.05.2018
ISIN
FI4000315353
Osuussarja
Kasvuosuus
Rahaston koko
18 Meur
Osuuden arvo (20.09.)
103,12 EUR
Kuukausikatsaus
Lataa
Säännöt
Lataa
Avaintietoesite
Lataa

Kumulatiivinen tuotto (19.09)

1kk 3kk 6kk 1 v 3 v p.a. 5 v p.a.
OP-Suomi Mikroyhtiöt A +3,57 % +0,59 % +8,81 % +3,11 % - -
Vertailuindeksi +3,57 % +5,51 % +9,55 % +7,85 % - -

Vuosittainen tuotto

2014 2015 2016 2017 2018 Vuoden alusta
OP-Suomi Mikroyhtiöt A - - - - -16,26 % +23,14 %
Vertailuindeksi - - - - -13,37 % +24,50 %

Tunnuslukuja

Volatiliteetti 12 kk vola 12kk Sharpe 12 kk
OP-Suomi Mikroyhtiöt A 13,72 % 0,25
Vertailuindeksi - -

Omistaja-asiakkaan edut

  • Omistaja-asiakkaana ostat, myyt ja vaihdat lähes kaikkia rahastojamme ilman kuluja.
  • OP-sijoituskumppani on palvelukokonaisuus omistaja-asiakkaalle, jolle on kertynyt sijoitusvarallisuutta. Saat oman yhteyshenkilön sekä kattavaa ja ajantasaista markkinatietoa sijoituspäätöstesi tueksi.
  • Omistaja-asiakkaat pääsevät automaattisesti osakekaupankäynnin hinnaston toiselle hintaportaalle, jossa välityspalkkion suuruus on 0,18 % (vähintään 8 €), kun ensimmäisen palkkioportaan välityspalkkio on 0,2 % (vähintään 8 €).

OP-bonukset

Omistaja-asiakkaalle kertyy säästöjen ja sijoitusten lisäksi OP-bonuksia myös

  • lainoista
  • tileillä olevat varoista
  • OP-Visan Credit-ominaisuudella maksetuista ostoksista
  • kodin, perheen ja ajoneuvojen vakuutusmaksuista.

OP-bonuksia käytetään pankin palvelumaksuihin ja vakuutusmaksuihin.

Rahastoja hallinnoi OP-Rahastoyhtiö Oy.