Ortodoksikirkon kupoleita taivasta vasten.

OP-Venäjä

Venäjältä löytyvät maailman suurimmat maakaasuvarat, toiseksi suurimmat hiilivarat ja kahdeksanneksi suurimmat öljyvarat. Raaka-aineiden kysynnän muutokset ovatkin ensisijaisen tärkeitä Venäjän taloudelle. Tuottopotentiaalia löytyy silti myös muualtakin. OP-Venäjän sijoituskohteissa painotetaan voimakkaasti kotimaisen kulutuksen kasvusta hyötyviä osakkeita, joiden näkymiä alati laajeneva ja vaurastuva keskiluokka vauhdittaa.

  • Rahasto tarjoaa mahdollisuuden osallistua yhdellä sijoituksella laajasti Venäjän osakemarkkinoille.

OP-Venäjä

Palkkiot verkossa

MERKINTÄPALKKIO VUOSITTAINEN HALLINNOINTIPALKKIO LUNASTUSPALKKIO
0,75 % 2,50 % 0,75 %

Jatkuvista säästösopimuksista ei peritä merkintäpalkkiota. Rahasto-osuudet kerryttävät OP-bonuksia henkilöasiakkaille, jotka ovat osuuspankin omistaja-asiakkaita.

Raaka-aineiden tiukka sidos politiikkaan Venäjällä lisää niihin sijoituskohteina liittyvää poliittista riskiä. Sijoittajan kannalta onkin järkevää tarkastella Venäjän markkinoita myös muista lähtökohdista. Keskiluokan kasvu ja vaurastuminen antaa vauhtia kotimarkkinavetoisille sijoituskohteille, kuten rahoitus- ja vähittäiskaupan alalla toimiville yrityksille. OP-Venäjä tarjoaa mahdollisuuden osallistua yhdellä sijoituksella laajasti Venäjän markkinoiden kasvuun. Sijoituksia voidaan tehdä myös sellaisiin muun maalaisiin yhtiöihin, joille salkunhoitajan arvion mukaan Venäjä on keskeinen markkina-alue. Lisäksi korkeintaan neljännes rahaston arvosta voidaan sijoittaa muiden aikaisemmin Neuvostoliittoon kuuluneiden maiden osakemarkkinoille.

Kehittyville markkinoille sijoittavat rahastot palvelevat sijoittajia, jotka tavoittelevat korkeaa tuottoa voimakkaasti kasvavilta kehittyviltä markkinoilta. OP-Venäjä soveltuu pitkäjänteiselle ja riskiä sietävälle sijoittajalle, joka luottaa Venäjän talouskasvua tukevaan raaka-aineiden hintojen nousuun pitkällä välillä. Sijoittajan on tärkeää huomioida, että rahaston tuottokehitys voi vaihdella huomattavasti markkinatilanteiden mukaan, ja sen riskitaso on lähtökohtaisesti korkeampi kuin kehittyneille markkinoille sijoittavalla rahastolla. Rahastoa suositellaan ensisijaisesti sijoittajalle, joka aikoo lunastaa osuutensa rahastosta aikaisintaan yhdeksän vuoden kuluttua.

OP-Venäjän joulukuun tuotto +6,5%

OP-Venäjä tuotti joulukuussa +6,5 prosenttia ja vertailuindeksi  +6,1 prosenttia. Tuottoa paransi eniten ylipainot Tatneftin etuoikeutetussa osakkeessa ja Detsky Mirissä sekä alipaino Gazpromissa. Tuottoa rasitti suhteessa vertailuindeksiin alipainot Surgutneftegasissä ja Inter RAOssa sekä ylipaino Halyk Savings Bankissä.

Rahastossa oli joulukuun lopussa 37 yhtiön osakkeita, joista painoiltaan viisi suurinta olivat Lukoil, Sberbank, Novatek, Tatneft ja Norilsk Nickel. Suurimmat ylipainot kuun vaihteessa olivat Gazprom Neft, Detsky Mir ja Halyk Savings Bank. Suurimmat alipainot olivat Gazprom, Magnit ja Inter RAO. Ostin joulukuussa mm. Qiwin ja Novatekin osakkeita ja myin mm. Aeroflotin ja LSR Groupin osakkeita. 

Sijoitusmarkkinat jatkoivat joulukuussa koko vuoden läpi kestänyttä positiivisuutta kauppasovun ja Iso-Britannian vaalien toimiessa polttoaineena. Yhdysvaltain ja Kiinan saavuttama ensimmäisen vaiheen kauppasopimus riitti innostamaan markkinat uusiin ennätyksiin, vaikka sopimusta oli odotettu jo varsin pitkään. Sopimuksen yksityiskohdista ei vieläkään ole tarkkaa kuvaa, mutta uusien ja osin voimassaolevien tariffien purkaminen on osoitus halusta välttää lisäeskalaatiot. Toinen markkinoiden positiivisuutta ruokkinut tapahtuma oli Iso-Britannian parlamenttivaalit, joissa konservatiivit ottivat selvän vaalivoiton varmistaen brexitin etenemisen ja epävarmuuden poistumisen siltä osin.

Venäjän markkinoita tukevia tekijöitä ovat mm. maltilliset arvostustasot ja korkea osinkotuotto. Vahvasta osakekurssien kehityksestä huolimatta osinkotuotto on lähellä kaikkien aikojen huippuja, ja samaan aikaan Venäjän valtion lainojen korkotaso laskenut ennätyksellisen alas. Suurimmat riskit liittyvät öljyn ja muiden Venäjälle tärkeiden raaka-aineiden hintojen kehitykseen. Osakevalinnoissa suosimme edelleen korkeaa ja kasvavaa osinkoa tarjoavia yhtiöitä. 

Jouni Nissinen
s
alkunhoitaja

OP-Venäjän sijoitukset toteutetaan pääasiassa suorina osakesijoituksina hajauttaen varat eri yhtiöiden osakkeisiin. Tyypillisesti rahasto sijoittaa varansa noin 30–50 yhtiön osakkeeseen, mutta määrä voi vaihdella salkunhoitajan näkemyksestä riippuen. Myös johdannaisinstrumentteja voidaan käyttää markkinoiden muutoksilta suojautumiseen, suorien sijoitusten korvaamiseen sekä muutoin tehokkaan salkunhoidon edistämiseen.

OP-Venäjän sijoituspäätöksissä korostuvat painotukset eri toimialojen välillä ja salkunhoidon näkemys yksittäisistä yhtiöistä. Rahasto pyrkii saavuttamaan MSCI Russia 10-40 TR Net -vertailuindeksiään paremman tuoton pitkällä aikavälillä ja voi ottaa korkeaa aktiiviriskiä. Rahaston salkunhoitajana toimiva OP Varainhoito tekee rahastoa koskevat sijoituspäätökset kulloisenkin markkinanäkemyksen perusteella ja voi poiketa merkittävästi vertailuindeksin koostumuksesta ja riskitasosta.

Rahasto noudattaa OP Varainhoidon Vastuullisen sijoittamisen periaatteita. Vastuullisuusasioiden huomioiminen sijoitusanalyysissa ja -päätöksenteossa tuo lisäinformaatiota perinteisen taloudellisen ja markkinadatan lisäksi. Olennaiset vastuullisuusasiat voivat vaikuttaa pitkällä aikavälillä sijoituskohteiden taloudelliseen menestykseen ja siten tuottoon.   

Poissulkeminen: Rahasto poissulkee aktiivisista suorista sijoituksistaan kiistanalaisten aseiden valmistajia, lämpöhiiltä tuottavia kaivosyhtiöitä, lämpöhiiltä käyttäviä sähköyhtiöitä, sekä kansainvälisiä normeja rikkoneita yhtiöitä, joihin vaikuttaminen on ollut tuloksetonta. Poissulkulista on julkinen.

Yhtiökokoukset: OP:n rahastot osallistuvat kotimaisiin ja ulkomaisiin yhtiökokouksiin vastuullisuusnäkökulmia huomioivan OP-rahastoyhtiön omistajaohjauksen periaatteiden mukaisesti.

Kansainväliset normirikkomukset: Kansainväliset normit, kuten YK:n Global Compact, määrittelevät minimitason vastuulliselle liiketoiminnalle. OP Varainhoito vaikuttaa aktiivisissa suoria sijoituksia tekevissä OP-rahastoissa yhtiöihin, joiden nähdään rikkoneen kansainvälisiä normeja. Tavoitteena on, että normeja rikkoneet yhtiöt muuttavat toimintaansa ja alkavat noudattaa kansainvälisiä normeja toiminnassaan. Käytämme Sustainalytics-yhtiötä palveluntarjoajana tunnistamaan kansainväliset normirikkomukset. 

OP Varainhoito vaikuttaa tiettyihin yhtiöihin myös eri vastuullisuusteemoissa, kuten ilmastonmuutoskysymyksessä.

OP:n rahastojen ajankohtaisista vastuullisuusaiheista ja käytännön omistajavaikuttamisesta löytyy lisätietoja kaksi kertaa vuodessa julkaistavassa vastuullisen sijoittamisen katsauksessa. Tuorein vastuullisen sijoittamisen katsaus löytyy vastuullisen sijoittamisen sivulta.

Rahaston vastuullisuusanalyysin voi lukea Lisätietoja-haitarista. 

Lisätiedot Perustiedot, tuotto- ja tunnusluvut

Perustiedot

Salkunhoitaja
Jouni Nissinen
Vertailuindeksi
MSCI Russia 10-40 Net TR EUR
Perustamispäivä
16.02.2004
ISIN
FI0008807094
Osuussarja
Kasvuosuus
Rahaston koko
240 Meur
Osuuden arvo (27.01.)
356,44 EUR
Kuukausikatsaus
Lataa
Säännöt
Lataa
Avaintietoesite
Lataa
Vastuullisuusraportti
Lataa

Kumulatiivinen tuotto (24.01)

1kk 3kk 6kk 1 v 3 v p.a. 5 v p.a.
OP-Venäjä A +6,01 % +14,63 % +17,93 % +37,62 % +15,54 % +20,99 %
Vertailuindeksi +5,77 % +14,02 % +19,68 % +38,99 % +12,86 % +17,70 %

Vuosittainen tuotto

2015 2016 2017 2018 2019 Vuoden alusta
OP-Venäjä A +21,19 % +61,47 % -0,75 % +0,34 % +45,05 % +2,82 %
Vertailuindeksi +19,36 % +58,19 % -11,56 % +4,08 % +45,51 % +2,84 %

Tunnuslukuja

Volatiliteetti 12 kk vola 12kk Sharpe 12 kk
OP-Venäjä A 12,86 % 2,96
Vertailuindeksi - -

 

Rahastoja hallinnoi OP-Rahastoyhtiö Oy.