OP-Vuokratuotto II B

Asuntorahasto, jonka avulla pääset helposti asuntosijoittajaksi
1

Helppoa asuntosijoittamista

Asuntorahaston kautta pääset asuntosijoittajaksi ilman omistusasunnon tuomaa vaivaa ja suurta alkupääomaa.

2

Vakaa vuokratuotto asuntorahastosta

Vuokra-asunnot tarjoavat vakaata vuokratuottoa ja ovat näin vähemmän alttiita markkinoiden heilahtelulle.

3

Korkeampi potentiaalinen vuokratuotto ja hajautushyöty

Asuntojen ja toimitilojen vuokraus ja rakennuttaminen tarjoavat pelkkää asuntosijoittamista korkeamman tuottopotentiaalin.

Asuntorahastot ovat helppo tapa sijoittaa asuntoihin ja kiinteistöihin


OP-Vuokratuotto on erikoissijoitusrahasto, jonka avulla hajautat sijoituksiasi asuntoihin, kiinteistöihin ja niiden rakentamiseen. Rahaston sijoitukset keskittyvät kasvukeskuksiin ja houkutteleviin alueisiin.

OP-Vuokratuottoon sijoittamalla saat asuntosijoittamisen hyödyt ilman asunnon sekä vuokrasuhteen hoidosta aiheutuvaa vaivaa.

Asuntorahastot tavoittelevat tasaista ja vakaata tuottoa. OP-Vuokratuotto pyrkii saamaan tuottoa ensisijaisesti omistamiensa asuntojen vuokratuloista. Lisäksi rahasto voi hankkia omistukseensa liikekiinteistöjä ja saada lisätuottoja niitä vuokraamalla.

Vuokratuotto, joka ei vaadi kokemusta asuntosijoittamisesta

 • Ei vaadi aiempaa kokemusta asuntosijoittamisesta.
 • Mahdollistaa vakaan osakemarkkinoista riippumattoman tuoton.

Evästevalintasi eivät toistaiseksi vaikuta YouTuben evästekäytäntöihin. Kun käynnistät videon, YouTube voi asettaa omia evästeitä ja kerätä tietoa käyttäjistä.

OP-Vuokratuotto on maltillisen sijoittajan asuntorahasto

OP-Vuokratuotto sopii pitkäjänteiselle sijoittajalle, joka tavoittelee vakaata ja tasaista tuottoa sijoituksiltaan. Asuntorahaston sijoitukset keskittyvät asunto- ja kiinteistömarkkinoille. Tästä syystä tuoton tavoitteluun ja arvoon vaikuttavat merkittävästi asunto- ja kiinteistömarkkinoiden yleinen arvonkehitys ja vuokratuottojen kehitys.

Rahasto maksaa vuosittain tuotto-osuutta 75 % realisoituneesta nettotuloksesta osuudenomistajille. Vuosittain maksetut tuotot ovat olleet 1,23 e (2014), 1,22 e (2015), 1,53 e (2016), 2,09 e (2017), 2,56 e (2018), 3,50 e (2019), 3,03 e (2020).

Asuntoon sijoittaminen on yleensä pitkäaikainen sijoitus, joten asuntorahastoonkin kannattaa sitoutua pidemmäksi aikaa. OP-Vuokratuotto soveltuu sijoittajalle, joka aikoo lunastaa osuutensa aikaisintaan neljän vuoden kuluttua. Rahasto on erinomainen vaihtoehto, kun haaveilee asuntosijoittamisesta, mutta ei ole valmis laittamaan suurta alkupääomaa sijoitusasunnon hankintaan.

MERKINTÄPALKKIO VUOSITTAINEN HALLINNOINTIPALKKIO LUNASTUSPALKKIO
2,00 % 1,20 % 1,00 %

Mikäli sijoitusaika on alle 4 vuotta, peritään lunastuksen yhteydessä 3 prosentin palkkio ja alle 2 vuoden sijoituksista peritään 5 prosentin palkkio. Merkintä- ja lunastuspalkkiot hyvitetään rahastolle. Rahaston arvo lasketaan neljä kertaa vuodessa. OP-Vuokratuotto II b-sarjan minimimerkintäsumma on 1 000 000 euroa ja siitä ei kerry OP-bonuksia.

Salkunhoitajan katsaus Q1 2022

Edelleen suurista tartuntamääristä huolimatta, koronauutisointi väistyi alkuvuodesta hieman taka-alalle ja uutisten pääaiheeksi niin Suomessa kuin muualla maailmassa nousi helmikuun lopulla Venäjän hyökkäys Ukrainaan.
Huolestuttavasta maailmantilanteesta huolimatta kiinteistömarkkinassa ei ensimmäisellä kvartaalilla näkynyt panikointia vaan käynnissä olleet yksittäiset ja salkkutransaktiot ovat edenneet normaalisti, eikä vetäytymisiä laajemmassa mittakaavassa ole ollut havaittavissa. Suurin toistaiseksi nähtävillä ollut vaikutus on rakennusliikkeiden varovaisuus uusien hankkeiden aloituksissa ja etenkin niiden hinnoittelussa rakennuskustannusten nousun seurauksena ja tulevaisuuden kustannuskehityksen arvioimisen ja rakennusmateriaalien saatavuuden ennustamisen vaikeuduttua.

OP-Vuokratuotolle valmistui maaliskuun lopulla 36 asunnon kohde Asunto Oy Tampereen Näyttämö aivan Tampereen keskustaan. Lisäksi OP-Vuokrakodille valmistui kohteet Turun ja Kuopion keskustoihin, yhteensä 131 asuntoa.
OP Vuokrakoti on kesällä 2020 perustettu kommandiittiyhtiö, josta OP-Vuokratuotto omistaa 60 prosentin osuuden.

Rahastolla on omistuksessaan 5.860 valmista asuntoa. Toimitiloja salkussa on 25 kohdetta, joissa vuokrattavaa pinta-alaa on noin 163.000 m2. Rakenteilla suoraan OP-Vuokratuoton omistukseen on kaksi asuinrakennushanketta, joihin vuoden 2022 aikana valmistuu 136 asuntoa. Lisäksi OP Vuokrakoti Ky:llä on 251 valmista asuntoa ja rakenteilla on neljä asuinrakennushanketta, 361 asuntoa, jotka myös kaikki valmistuvat vuoden 2022 aikana. OP-Vuokratuoton asuntojen vuokrausaste oli vuoden ensimmäisen kvartaalin päättyessä noin 95,8 prosenttia ja toimitilojen vuokrausaste noin 91 prosenttia.

OP-Vuokratuoton kiinteistökannan arvo on noin 1,77 miljardia euroa. Lisäksi sijoituksia muissa rahastoissa on noin 70 miljoonaa euroa. Rahaston lainoitusaste on noin 21 prosenttia kiinteistökannan arvosta.
Rahaston kiinteistökannasta on valmiissa asuntokannassa 75 %, toimitiloissa 23 % ja suoraan omistetuissa rakennushankkeissa 2 %.

Ensimmäisen kvartaalin lopulla sijoittajille maksettiin tuotto-osuuksina ennätysmäärä, lähes 46.000.000 euroa eli 3,89 euroa/osuus (B-osuus 2,91 % ja B II-osuus 2,86 %). Maksetut tuotto-osuudet laskevat vastaavalla määrällä osuuden arvoa. Rahaston B-osuuden arvo laski ensimmäisellä kvartaalilla 1,91 % (Q4/21 133,69 – Q1/22 131,14) ja rahaston II B-osuuden arvo laski 1,73 % (Q4/21 136,07 – Q1/22 133,71). Maksettu tuotto-osuus huomioiden sijoittajan tuotto ensimmäiseltä kvartaalilta oli noin prosentin verran positiivinen.
Rahaston arvo vuoden 2022 ensimmäisen kvartaalin lopussa on noin 1545 M€ ja osuudenomistajia rahastossa on noin 42.000.

Antero Tenhunen
salkunhoitaja

OP-Vuokratuotto on erikoissijoitusrahasto, joka sijoittaa varansa pääasiassa asuntoihin, toimitiloihin ja asuntojen rakentamiseen Suomessa.

Rahaston sijoitukset tehdään pääasiassa suoraan vuokraasuntoihin, jotka muodostavat tyypillisesti noin puolet rahaston sijoitussalkusta. Lisäksi rahasto sijoittaa enintään viidenneksen bruttovaroistaan asuntojen rakennuttamiseen. Nämä sijoitukset toteutetaan joko suoraan OP-Vuokratuoton oman rakennuttamisen kautta tai välillisesti sijoittamalla asuntojen rakentamista ja vuokraamista harjoittavan kommandiittiyhtiön osuuksiin. Lisäksi rahasto sijoittaa toimitiloihin, kuten liiketiloihin ja toimistoihin.

Rahaston tuottoon ja arvoon vaikuttavat merkittävästi Suomen kiinteistömarkkinoiden yleinen arvon ja vuokratuottojen kehitys. Rahaston sijoitukset keskitetään tyypillisesti kasvukeskuksiin ja muille salkunhoidon houkuttelevimpina pitämille alueille. Rahaston lukuun voidaan ottaa sijoitustoimintaa ja omaisuuden hoitamista varten luottoa määrän, joka vastaa enintään puolta (1/2) rahaston kokonaisvaroista. Erityisestä syystä rahastolle voidaan ottaa lisäksi väliaikaisesti luottoa enintään kolmasosan (1/3) rahaston varoista. Rahasto voi pantata omaisuuttaan luottojensa vakuudeksi. Rahaston varoista maksetaan kaikki kiinteistöjen hoidosta, omistamisesta ja kaupankäynnistä sekä kiinteistökaupassa käytettävistä asiantuntijapalveluista aiheutuvista kustannuksista, joilla voi olla olennaista vaikutusta rahaston tuottoon.

Rahasto edistää ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia tukemalla kestävää kaupungistumista täydennysrakentamisen muodossa ja suosimalla energiatehokkaita ratkaisuja. Energiatehokkuuden minimivaatimus on C. Kartoitamme aina uusiutuvan energian potentiaalin ja toteutamme, jos kriteerit täyttyvät. Sijoituskohteiden valinnassa painotetaan sijainteja, jotka mahdollistavat palveluiden saavuttamisen kävellen, pyöräillen ja julkisilla liikennevälineillä. Rahasto mahdollistaa uusien terveiden kotien rakentamisen sekä laadukkaan vaihtoehdon omistusasumiselle. Valvomalla rakennuttamista varmistamme rakentamisen laadun ja kiinteistöjen pitkäikäisyyden sekä turvallisuuden käyttäjille.

Rahasto raportoi seuraavista asioista vuosittain: rakennettavien kohteiden keskimääräinen energialuokka; uusiutuvan energian hyödyntäminen kohteissa; sijoituskohteisiin toteutettavien asuntojen lukumäärä; saavutettavuus sekä ympäristösertifikaattien kriteeristöjen täyttyminen julkisen liikenteen osalta.

Lisätiedot Perustiedot, tuotto- ja tunnusluvut

Perustiedot

Salkunhoitaja
OP Kiinteistösijoitus Oy
Vertailuindeksi
Ei vertailuindeksiä
Perustamispäivä
28.06.2019
ISIN
FI4000387485
Osuussarja
Institutionaalinen tuotto-osuus
Rahaston koko
1545 Meur
Osuuden arvo (31.03.)
133,71 EUR
Kuukausikatsaus
Lataa
Säännöt
Lataa
Avaintietoesite
Lataa

Kumulatiivinen tuotto (31.03)

1kk 3kk 6kk 1 v 3 v p.a. 5 v p.a.
OP-Vuokratuotto B - +1,12 % +2,18 % +5,99 % - -
Vertailuindeksi - - - - - -

Vuosittainen tuotto

2017 2018 2019 2020 2021 Vuoden alusta
OP-Vuokratuotto B - - +2,58 % +2,84 % +5,94 % +1,16 %
Vertailuindeksi - - - - - -

Tunnuslukuja

Volatiliteetti 12 kk vola 12kk Sharpe 12 kk Duraatio
OP-Vuokratuotto B 1,51 % 4,10 -
Vertailuindeksi - - -

Omistaja-asiakkaan edut 1.1.2021 alkaen

 • Arvo-osuustili ja säilytys 0 €: Koti- ja ulkomaisten osakkeiden ja ETF:ien säilytys ilman kuukausimaksuja. 
 • Rahastojen ostot ja myynnit 0 €: Osta, myy ja vaihda lähes kaikkia rahastoja ilman kuluja sekä kerrytä rahastosäästämisestä OP-bonuksia.*
 • Edut osakekaupankäynnistä:
  • 1 %:n välityspalkkiokatto Suomen ja Ruotsin osakkeista sekä arvopapereista – osakkeista, warranteista ja ETF:stä.
  • Välityspalkkio 0,05-0,17 % eli mitä enemmän kauppaa käyt, sitä alhaisemmat kaupankäyntikustannukset. Edellä mainitut edut voimassa OP-mobiilissa, OP-yritysmobiilissa ja op.fi-palvelussa.
 • Osakeanalyysi 0 €: maksuton osake- ja markkina-analyysi. 
 • Vakuutussäästämisen edut: Vakuutuksen avaaminen, sijoituskohteiden vaihto ja varojen siirto on kulutonta. Sijoitussidonnaiset vakuutussäästöt kerryttävät OP-bonuksia.

*OP-bonuksia ei kerry R2 Crystal -rahastosta ja rahastojen instituutiosarjoista.

OP-bonukset

Omistaja-asiakkaalle kertyy säästöjen ja sijoitusten lisäksi OP-bonuksia myös

 • lainoista
 • tileillä olevat varoista
 • kodin, perheen ja ajoneuvojen vakuutusmaksuista

OP-bonuksia kerryttävät 1.11.2020 alkaen:

 • asuntolainat, vakuudelliset pankkilainat, opintolainat
 • säästämisen ja sijoittamisen tilit
 • rahastot ja sijoitussidonnaiset vakuutukset
 • vahinkovakuutuksen laskut

Muutoksen myötä 1.11.2020 OP-bonuksia ei kerry:

 • Käyttötilin talletuksista
 • vakuudettomista kulutusluotoista (Jousto-, Täsmä-, Kerta- ja Tililuotto)
 • OP:n osamaksurahoituksesta
 • OP-Visa credit-ominaisuudella maksetuista ostoksista, OP-Visa ja OP Duo -korttien korollisen luoton saldosta.

OP-bonuksia käytetään pankin palvelumaksuihin ja vakuutusmaksuihin.

OP-rahastoja hallinnoi OP-Rahastoyhtiö Oy, jonka asiamiehenä osuuspankki toimii.