OP-Eurooppa Nousevat Tähdet

OP-Eurooppa Nousevat Tähdet on uusi eurooppalaisiin osakkeisiin sijoittava rahastomme. Rahasto tarjoaa aiempaa edullisemman tavan sijoittaa pienten ja keskisuurten yritysten kasvupotentiaaliin entistä laajemmin hajautettuna.

• Euroopassa on tuhansia pieniä pörssiyhtiöitä, joiden joukossa piilee lukuisia tulevaisuuden markkinajohtajia ja suuryhtiöitä.

• Rahasto tarjoaa mahdollisuuden päästä mukaan pienten ja keskisuurten yritysten kehitykseen koko Euroopassa.

Euroopassa on tuhansia pieniä pörssiyhtiöitä, joiden joukossa piilee lukuisia tulevaisuuden markkinajohtajia ja suuryhtiöitä. Pienyhtiöiden kasvupotentiaali on suuryhtiöitä parempi, ja akateemisissa tutkimuksissa niiden onkin havaittu johtaneen usein korkeampiin osaketuottoihin. Pieniä pörssiyhtiöitä seurataan vähemmän kuin suuria, joten monet nousevat tähdet jäävät ammattisijoittajilta huomaamatta ennen kuin ne ovat kasvaneet suuriksi. Siinä vaiheessa paras tuottopotentiaali voi olla jo toteutunut.

Rahasto tarjoaa mahdollisuuden päästä mukaan pienten ja keskisuurten yritysten kehitykseen koko Euroopassa. Tämän yrityssegmentin hyvä pitkän aikavälin tuottopotentiaali tarjoaa pitkäjänteiselle sijoittajalle kiinnostavan lisän sijoitussalkkuun. Esimerkiksi teknologiajohtajuus, innovatiivisuus tai toimialan nopea kasvu tarjoavat mahdollisuuden merkittävään arvonnousuun lyhyessäkin ajassa. Korkeaan tuottopotentiaaliin liittyy myös suurempi arvonvaihtelu. Pienten ja keskisuurten yhtiöiden osakkeiden arvonkehitys voikin poiketa merkittävästi osakemarkkinoiden yleisestä arvonkehityksestä.

OP-Eurooppa Nousevat Tähdet -rahaston toukokuun tuotto -2,0 %

OP Eurooppa Nousevat Tähdet tuotti kuun aikana -2.0 prosenttia vertailuindeksin tuottaessa -2.1 prosenttia. Rahaston tuottoa painoi muun muassa teollisuussektorin sekä IT-sektorin yhtiöiden heikko kurssikehitys. Positiivisella puolella korostuivat energiasektorin yhtiöt. Suhteelliseen tuottokehitykseen positiivisesti vaikutti ylipaino arvo-osakkeissa.

Toukokuussa osakemarkkinat olivat aluksi selvässä laskussa, mutta kuun lopulla kurssit palautuivat hieman. Kiinan työmarkkinat ovat heikentyneet nopeasti ja joidenkin arvioiden mukaan tilanne on yhtä vakava kuin finanssikriisin aikaan. Huhtikuun tärkeät talousluvut viestittävät samaa. Yhdysvalloissa Fedin toukokuun kokous jätti rahapolitiikan avoimeksi. Powell viestittää selvästi puheissaan tekevänsä kaiken tarvittavan, jotta inflaatio saadaan kontrolliin. Rahapolitiikka on kiristynyt jo jonkin aikaa aina seuraavassa kokouksessa. Korkoa nostettiin 0,5 prosenttia ja kahdessa seuraavassa kokouksessa samanlainen nosto on mahdollinen. Toukokuun teollisuuden PMI-indeksit puoltavat talouskasvun edelleen jatkuvan kaikkialla muualla paitsi Kiinassa.

Joonas Hämäläinen
salkunhoitaja

OP-Eurooppa Nousevat Tähdet on osakerahasto, joka sijoittaa varansa pääosin Euroopan osakemarkkinoille markkina-arvoltaan pienten ja keskisuurten yhtiöiden osakkeisiin. Osakesidonnaisten sijoitusten osuus Rahaston arvosta voi vaihdella välillä 75 - 105 %.

Rahastossa on lähtökohtaisesti 100-150 osaketta, mutta määrä voi vaihdella markkinatilanteen ja salkunhoitajien näkemyksen mukaan.

Rahaston sijoitukset tehdään pääasiassa suorien osakesijoitusten kautta.

Rahasto voi sijoittaa varojaan vakioituihin ja vakioimattomiin johdannaissopimuksiin suojautuakseen markkinoiden muutoksilta, korvatakseen suoria sijoituksia sekä edistääkseen muutoin tehokasta salkunhoitoa. Rahaston salkunhoito tekee rahastoa koskevat sijoituspäätökset kulloisenkin markkinanäkemyksen perusteella. Rahaston sijoituspäätöksissä korostuu erityisesti
salkunhoidon näkemys yksittäisistä yhtiöistä.

Rahaston vertailuindeksi on MSCI Europe SMID Cap indeksi. Rahasto pyrkii aktiivisella sijoittamisella saavuttamaan vertailuindeksiään paremman tuoton pitkällä aikavälillä. Rahasto ottaa pääsääntöisesti huomattavaa aktiiviriskiä ja voi poiketa merkittävästi vertailuindeksin koostumuksesta, painotuksista ja riskitasosta.

Rahasto noudattaa OP Varainhoidon Vastuullisen sijoittamisen periaatteita. Vastuullisuusasioiden huomioiminen sijoitusanalyysissa ja -päätöksenteossa tuo lisäinformaatiota perinteisen taloudellisen ja markkinadatan lisäksi. Olennaiset vastuullisuusasiat voivat vaikuttaa pitkällä aikavälillä sijoituskohteiden taloudelliseen menestykseen ja siten tuottoon.   

Poissulkeminen: Rahasto poissulkee aktiivisista suorista sijoituksistaan kiistanalaisten aseiden valmistajia, lämpöhiiltä tuottavia kaivosyhtiöitä, lämpöhiiltä käyttäviä sähköyhtiöitä, sekä kansainvälisiä normeja rikkoneita yhtiöitä, joihin vaikuttaminen on ollut tuloksetonta. Poissulkulista on julkinen.

Yhtiökokoukset: OP:n rahastot osallistuvat kotimaisiin ja ulkomaisiin yhtiökokouksiin vastuullisuusnäkökulmia huomioivan OP-rahastoyhtiön omistajaohjauksen periaatteiden mukaisesti.

Kansainväliset normirikkomukset: Kansainväliset normit, kuten YK:n Global Compact, määrittelevät minimitason vastuulliselle liiketoiminnalle. OP Varainhoito vaikuttaa aktiivisissa suoria sijoituksia tekevissä OP-rahastoissa yhtiöihin, joiden nähdään rikkoneen kansainvälisiä normeja. Tavoitteena on, että normeja rikkoneet yhtiöt muuttavat toimintaansa ja alkavat noudattaa kansainvälisiä normeja toiminnassaan. Käytämme Sustainalytics-yhtiötä palveluntarjoajana tunnistamaan kansainväliset normirikkomukset. 

OP Varainhoito vaikuttaa tiettyihin yhtiöihin myös eri vastuullisuusteemoissa, kuten ilmastonmuutoskysymyksessä.

OP:n rahastojen ajankohtaisista vastuullisuusaiheista ja käytännön omistajavaikuttamisesta löytyy lisätietoja kaksi kertaa vuodessa julkaistavassa vastuullisen sijoittamisen katsauksessa. Tuorein vastuullisen sijoittamisen katsaus löytyy vastuullisen sijoittamisen sivulta.

Rahaston vastuullisuusanalyysin voi lukea rahaston kuukausikatsauksesta.

Lisätiedot Perustiedot, tuotto- ja tunnusluvut

Perustiedot

Salkunhoitaja
Joonas Hämäläinen, Juha Asikainen
Vertailuindeksi
MSCI Europe SMID Cap
Perustamispäivä
05.11.2015
ISIN
FI4000171251
Vuosittainen hallinnointipalkkio
1,80%
Osuussarja
Kasvuosuus
Rahaston koko
192 Meur
Osuuden arvo (01.07.)
106,33 EUR
Kuukausikatsaus
Lataa
Säännöt
Lataa
Avaintiedot
Lataa

Kumulatiivinen tuotto

1kk 3kk 6kk 1 v 3 v p.a. 5 v p.a.
OP-Eurooppa Nousevat T?hdet A −12,02 % −15,71 % −23,36 % −19,00 % +0,87 % +0,09 %
Vertailuindeksi −11,43 % −14,78 % −22,39 % −17,04 % +3,89 % +3,68 %

Vuosittainen tuotto

2017 2018 2019 2020 2021 Vuoden alusta
OP-Eurooppa Nousevat T?hdet A +15,18 % −18,28 % +26,87 % −2,74 % +24,01 % −23,35 %
Vertailuindeksi +16,38 % −14,30 % +30,60 % +4,40 % +22,55 % −22,28 %

Tunnuslukuja

Volatiliteetti 12 kk vola 12kk Sharpe 12 kk Duraatio
OP-Eurooppa Nousevat T?hdet A 19,55 % -0,96 -
Vertailuindeksi 19,74 % -0,85 -