OP-Eurooppa Nousevat Tähdet

OP-Eurooppa Nousevat Tähdet on uusi eurooppalaisiin osakkeisiin sijoittava rahastomme. Rahasto tarjoaa aiempaa edullisemman tavan sijoittaa pienten ja keskisuurten yritysten kasvupotentiaaliin entistä laajemmin hajautettuna.

• Euroopassa on tuhansia pieniä pörssiyhtiöitä, joiden joukossa piilee lukuisia tulevaisuuden markkinajohtajia ja suuryhtiöitä.

• Rahasto tarjoaa mahdollisuuden päästä mukaan pienten ja keskisuurten yritysten kehitykseen koko Euroopassa.

Euroopassa on tuhansia pieniä pörssiyhtiöitä, joiden joukossa piilee lukuisia tulevaisuuden markkinajohtajia ja suuryhtiöitä. Pienyhtiöiden kasvupotentiaali on suuryhtiöitä parempi, ja akateemisissa tutkimuksissa niiden onkin havaittu johtaneen usein korkeampiin osaketuottoihin. Pieniä pörssiyhtiöitä seurataan vähemmän kuin suuria, joten monet nousevat tähdet jäävät ammattisijoittajilta huomaamatta ennen kuin ne ovat kasvaneet suuriksi. Siinä vaiheessa paras tuottopotentiaali voi olla jo toteutunut.

Rahasto tarjoaa mahdollisuuden päästä mukaan pienten ja keskisuurten yritysten kehitykseen koko Euroopassa. Tämän yrityssegmentin hyvä pitkän aikavälin tuottopotentiaali tarjoaa pitkäjänteiselle sijoittajalle kiinnostavan lisän sijoitussalkkuun. Esimerkiksi teknologiajohtajuus, innovatiivisuus tai toimialan nopea kasvu tarjoavat mahdollisuuden merkittävään arvonnousuun lyhyessäkin ajassa. Korkeaan tuottopotentiaaliin liittyy myös suurempi arvonvaihtelu. Pienten ja keskisuurten yhtiöiden osakkeiden arvonkehitys voikin poiketa merkittävästi osakemarkkinoiden yleisestä arvonkehityksestä.

OP-Eurooppa Nousevat tähdet -rahaston lokakuun tuotto 8,0 %

OP-Eurooppa Nousevat tähdet -rahaston lokakuun tuotto oli 8,0 % rahaston vertailuindeksin tuottaessa 7,0 %. Lokakuussa Euroopan yleisindeksi tuotti 6,2 %, eli pienet ja keskisuuret yhtiöt tuottivat yleismarkkinaa paremmin. Rahaston suhteelliseen tuottoon positiivisesti vaikutti muun muassa alipaino kiinteistöissä ja vertailuindeksiä parempi tuotto teollisuudessa. Vastaavasti suhteelliseen tuottoon negatiivisesti vaikutti ylipaino informaatioteknologiassa ja vertailuindeksiä huonompi tuotto julkishyödykkeissä.

Rahaston suurimmat sektoripainot olivat teollisuudessa ja rahoitusalalla.

Lokakuu alkoi edelliskuun tapaan mollivoittoisissa tunnelmissa, mutta kuun puolessavälissä tunnelmat muuttuivat nopeasti ja osakemarkkinat nousivat voimakkaasti etenkin Amerikassa ja Euroopassa. Markkina oli hyvin ylimyydyssä tilassa ennen tätä, joten lyhyelle nousurallille oli teknisessä mielessä hyvät perusteet. Osakurssit toipuivat lokakuussa ylimyydyiltä tasoilta ja sijoittajien tunnelmat vaihtuivat paniikista orastavaan ahneuteen. Edes varsin heikosti sujunut yritysten tuloskausi tai yhä sitkeästi korkealla pysyneet inflaatioluvut eivät saaneet laitettua kapuloita nousurallin rattaisiin. Poikkeuksena oli kuitenkin Kiina, jossa markkinoiden alakulo jatkui, kun puoluekokouksen anti ja Xin yksinvaltius ei miellyttänyt markkinoita.

Tero Halme
salkunhoitaja

OP-Eurooppa Nousevat Tähdet on osakerahasto, joka sijoittaa varansa pääosin Euroopan osakemarkkinoille markkina-arvoltaan pienten ja keskisuurten yhtiöiden osakkeisiin. Osakesidonnaisten sijoitusten osuus Rahaston arvosta voi vaihdella välillä 75 - 105 %.

Rahastossa on lähtökohtaisesti 100-150 osaketta, mutta määrä voi vaihdella markkinatilanteen ja salkunhoitajien näkemyksen mukaan.

Rahaston sijoitukset tehdään pääasiassa suorien osakesijoitusten kautta.

Rahasto voi sijoittaa varojaan vakioituihin ja vakioimattomiin johdannaissopimuksiin suojautuakseen markkinoiden muutoksilta, korvatakseen suoria sijoituksia sekä edistääkseen muutoin tehokasta salkunhoitoa. Rahaston salkunhoito tekee rahastoa koskevat sijoituspäätökset kulloisenkin markkinanäkemyksen perusteella. Rahaston sijoituspäätöksissä korostuu erityisesti
salkunhoidon näkemys yksittäisistä yhtiöistä.

Rahaston vertailuindeksi on MSCI Europe SMID Cap indeksi. Rahasto pyrkii aktiivisella sijoittamisella saavuttamaan vertailuindeksiään paremman tuoton pitkällä aikavälillä. Rahasto ottaa pääsääntöisesti huomattavaa aktiiviriskiä ja voi poiketa merkittävästi vertailuindeksin koostumuksesta, painotuksista ja riskitasosta.

Rahasto noudattaa OP Varainhoidon Vastuullisen sijoittamisen periaatteita. Vastuullisuusasioiden huomioiminen sijoitusanalyysissa ja -päätöksenteossa tuo lisäinformaatiota perinteisen taloudellisen ja markkinadatan lisäksi. Olennaiset vastuullisuusasiat voivat vaikuttaa pitkällä aikavälillä sijoituskohteiden taloudelliseen menestykseen ja siten tuottoon.   

Poissulkeminen: Rahasto poissulkee aktiivisista suorista sijoituksistaan kiistanalaisten aseiden valmistajia, lämpöhiiltä tuottavia kaivosyhtiöitä, lämpöhiiltä käyttäviä sähköyhtiöitä, sekä kansainvälisiä normeja rikkoneita yhtiöitä, joihin vaikuttaminen on ollut tuloksetonta. Poissulkulista on julkinen.

Yhtiökokoukset: OP:n rahastot osallistuvat kotimaisiin ja ulkomaisiin yhtiökokouksiin vastuullisuusnäkökulmia huomioivan OP-rahastoyhtiön omistajaohjauksen periaatteiden mukaisesti.

Kansainväliset normirikkomukset: Kansainväliset normit, kuten YK:n Global Compact, määrittelevät minimitason vastuulliselle liiketoiminnalle. OP Varainhoito vaikuttaa aktiivisissa suoria sijoituksia tekevissä OP-rahastoissa yhtiöihin, joiden nähdään rikkoneen kansainvälisiä normeja. Tavoitteena on, että normeja rikkoneet yhtiöt muuttavat toimintaansa ja alkavat noudattaa kansainvälisiä normeja toiminnassaan. Käytämme Sustainalytics-yhtiötä palveluntarjoajana tunnistamaan kansainväliset normirikkomukset. 

OP Varainhoito vaikuttaa tiettyihin yhtiöihin myös eri vastuullisuusteemoissa, kuten ilmastonmuutoskysymyksessä.

OP:n rahastojen ajankohtaisista vastuullisuusaiheista ja käytännön omistajavaikuttamisesta löytyy lisätietoja kaksi kertaa vuodessa julkaistavassa vastuullisen sijoittamisen katsauksessa. Tuorein vastuullisen sijoittamisen katsaus löytyy vastuullisen sijoittamisen sivulta.

Rahaston vastuullisuusanalyysin voi lukea rahaston kuukausikatsauksesta.

Lisätiedot Perustiedot, tuotto- ja tunnusluvut

Perustiedot

Salkunhoitaja
Joonas Hämäläinen, Juha Asikainen
Vertailuindeksi
MSCI Europe SMID Cap
Perustamispäivä
05.11.2015
ISIN
FI4000171251
Vuosittainen hallinnointipalkkio
1,80%
Osuussarja
Kasvuosuus
Rahaston koko
183 Meur
Osuuden arvo (30.11.)
112,48 EUR
Kuukausikatsaus
Lataa
Avaintiedot
Lataa
Säännöt
Lataa

Kumulatiivinen tuotto

1kk 3kk 6kk 1 v 3 v p.a. 5 v p.a.
OP-Eurooppa Nousevat T?hdet A +6,59 % +3,14 % −6,31 % −15,90 % +0,21 % +0,82 %
Vertailuindeksi +6,19 % +1,43 % −6,62 % −15,96 % +2,38 % +3,68 %

Vuosittainen tuotto

2017 2018 2019 2020 2021 Vuoden alusta
OP-Eurooppa Nousevat T?hdet A +15,18 % −18,28 % +26,87 % −2,74 % +24,01 % −18,92 %
Vertailuindeksi +16,38 % −14,30 % +30,60 % +4,40 % +22,55 % −18,58 %

Tunnuslukuja

Volatiliteetti 12 kk vola 12kk Sharpe 12 kk Duraatio
OP-Eurooppa Nousevat T?hdet A 22,18 % -0,81 -
Vertailuindeksi 22,38 % -0,80 -