OP-Henki Maltti

OP-Henki Maltti -sijoitussalkku sijoittaa varansa korkorahastoihin, jotka sijoittavat rahamarkkinoille, EMU-valtionlainoihin ja eri luottoluokituksen omaaviin yrityslainoihin. Sijoitukset toteutetaan pääosin OP-korkorahastojen avulla, mutta sijoitussalkku voi hyödyntää myös muita korkorahastoja sekä suoria korkosijoituksia. Sijoitussalkun ydinsijoituksena on alhaisen riskitason OP-Korkosalkku -sijoitusrahasto, johon on sijoitettuna enintään 60% sijoitussalkun varoista. Lisäksi OP-Henki Maltti -sijoitussalkussa säädellään aktiivisesti rahamarkkina-, yrityslaina- ja valtionlainarahastojen painotuksia markkinanäkemyksen perusteella.
Lisätiedot Perustiedot, tuotto- ja tunnusluvut

Perustiedot

Salkunhoitaja
OP Varainhoito Oy
Perustamispäivä
31.08.2009
ISIN / Tunnus
XZ0000000034
Vuosittainen hallinnointipalkkio
0,3% p.a.
Osuuden arvo (30.06.)
107,17 EUR
Kuukausikatsaus
Lataa
Avaintiedot
Lataa

Kumulatiivinen tuotto

1kk 3kk 6kk 1 v 3 v p.a. 5 v p.a.
OP-Henki Maltti −1,99 % −3,22 % −6,47 % −6,65 % −1,88 % −1,13 %

Vuosittainen tuotto

2017 2018 2019 2020 2021 Vuoden alusta
OP-Henki Maltti +0,96 % −2,92 % +2,74 % +0,86 % −0,15 % −6,47 %

Tunnuslukuja

Volatiliteetti 12 kk vola 12kk Sharpe 12 kk
OP-Henki Maltti 1,48 % -4,36