OP-Kehittyvä Aasia

Isojen imussa kasvukierteeseen

Aasian jättien Kiinan ja Intian imussa kasvavat voimakkaasti myös alueen pienemmät taloudet. OP-Kehittyvä Aasia on Suomen ensimmäinen Aasian kehittyville markkinoille keskittyvä rahasto. Se tarjoaa houkuttelevaa tuottopotentiaalia pitkäjänteiselle sijoittajalle.

Länsimaisen kasvun takellellessa Aasia porskuttaa maailmantalouden uutena veturina. Talouskasvu mantereen kehittyvillä markkinoilla on voimakasta eikä niiden horisontissa näy talouskasvua oleellisesti hidastavia tekijöitä.

OP-Kehittyvä Aasia on erikoissijoitusrahasto, joka tarjoaa sijoittajalle korkeaa pitkän tähtäimen tuottopotentiaalia Kiinan ja Intian voimakkaasta talouskasvusta hyötyviltä alueen muilta markkinoilta. Rahasto sijoittaa kehittyviin Aasian maihin, joissa bruttokansantuotteen kasvu, väestörakenteen kehitys ja alhainen velkaantuneisuus mahdollistavat kestävän talouskasvun ja yrityksille hyvät edellytykset tuloksentekoon. Rahaston sijoituskohteita ovat esimerkiksi Malesian, Indonesian, Kiinan, Thaimaan, Intian, Vietnamin, Bangladeshin ja Sri Lankan osakemarkkinat.

OP-Kehittyvään Aasiaan sijoittavan on syytä tiedostaa kehittyviin markkinoihin liittyvät erityispiirteet ja riskit. Rahaston arvo voikin vaihdella huomattavasti markkinatilanteiden mukaan ja sen riskitaso on lähtökohtaisesti korkeampi kuin kehittyneille markkinoille sijoittavalla rahastolla. Lisäksi läsnä on valuuttakurssiriski, kuten aina euroalueen ulkopuolisilla osakemarkkinoilla liikuttaessa.

Voimakkaasti kasvaville kehittyville markkinoille sijoittavat osakerahastot palvelevat korkeaa tuottoa hakevaa sijoittajaa. OP-Kehittyvä Aasia -rahastoon sijoittava luottaa Aasian nousun jatkuvan ja on valmis sietämään erinomaisen tuottopotentiaalin kääntöpuolena niin korkeaa riskiä kuin voimakkaita ajoittaisia arvon vaihteluitakin. Rahastoa suositellaan ensisijaisesti sijoittajalle, joka aikoo lunastaa osuutensa rahastosta aikaisintaan yhdeksän vuoden kuluttua.

Salkku tuotti indeksiä heikommin neljänneksen aikana, jota luonnehti huomattava epävarmuus, joka aiheutui koko joukosta paljolti Kiina-keskeisiä tekijöitä sekä koronaviruksen Delta-muunnoksen leviämisestä ASEAN-alueella. Toimialan tasolla valikoitujen rahoituslaitosten ja viestintäpalveluiden osakkeet kasvattivat arvoa, kun taas materiaali- ja terveydenhuoltoyritykset heikensivät tuottoa. Suosituimmat franchise-yritykset vaikuttivat keskeisen myönteisesti tuottokehitykseen, kun taas sääntelyyn liittyvät huolet painoivat valikoituja omistuksia Kiinassa.

Sääntelyyn liittyvät huolet painoivat valikoituja omistuksia. Kuaishou Technologyn suosio pysyi edelleen alhaisena, kun sosiaalisen median yritykset ja peliyritykset joutuivat tiukemman tarkkailun alaiseksi käyttäjätietojen keräämisen ja käytön osalta. Skshu Paints ja KE Holdings kärsivät riskejä karttavasta ilmapiiristä kiinteistötoimialalla ja siihen liittyvillä toimialoilla. Terveydenhuoltoalalla Hansoh Pharmaceutical Groupin ja Peijia Medicalin positiot laskivat ajanjaksolla. Olen analysoinut sääntelyriskit Kiinan markkinoilla ja uskon, että joidenkin yritysten arvo tulee säilymään pitkällä aikavälillä; näin ollen olen pitänyt nämä positiot lisääntyneestä sääntelystä huolimatta.

CTOS Digital hyötyi odotusten mukaisesta tuloksesta toisella neljänneksellä sekä lainojen odotettua nopeammasta takaisinmaksusta ja verovarausten mahdollisesta tuloutuksesta. Viestintäpalveluissa omistukset Converge Information & Communications Technology Solutionsissa ja SEA Ltd:ssä osoittautuivat palkitseviksi niiden hyvien kasvunäkymien ansiosta. Rahoitusalan omistukset Bank Central Asiassa ja HDFC Bankissa kasvoivat Indonesian ja Intian vahvojen pääomamarkkinoiden siivittämänä.

OP-Kehittyvä Aasia on osakerahasto, joka sijoittaa varansa pääosin Aasian kehittyville osakemarkkinoille. Keskeisiä sijoitusmarkkinoita ovat Kiina, Intia, Indonesia, Malesia, Thaimaa, Filippiinit, Pakistan ja Vietnam. Rahaston sijoitukset toteutetaan pääasiassa suorien osakesijoitusten avulla. Rahasto voi käyttää sijoitustoiminnassaan johdannaisinstrumentteja suojautuakseen markkinoiden muutoksilta, korvatakseen suoria sijoituksia sekä edistääkseen muutoin tehokasta salkunhoitoa.

Rahaston sijoitusaste voi vaihdella siten, että rahaston arvosta vähintään 50 % ja enintään 110 % sijoitetaan osakemarkkinoille. Tyypillisesti osakepaino liikkuu välillä 90–100 %. Rahaston varat hajautetaan laajasti eri yhtiöiden osakkeisiin. Tyypillisesti rahasto sijoittaa varansa noin 80–120 yhtiön osakkeeseen, mutta määrä
voi vaihdella salkunhoitajan näkemyksestä riippuen.

Rahaston vertailuindeksi on MSCI Emerging Markets Asia (ex Korea, ex Taiwan, limiting India and China 25% in total) Net in EUR. Rahasto pyrkii aktiivisella sijoittamisella saavuttamaan vertailuindeksiään paremman tuoton pitkällä aikavälillä. Rahasto ottaa pääsääntöisesti huomattavaa aktiiviriskiä ja voi poiketa merkittävästi vertailuindeksin koostumuksesta, painotuksista ja riskitasosta.

Rahasto noudattaa OP Varainhoidon Vastuullisen sijoittamisen periaatteita. Vastuullisuusasioiden huomioiminen sijoitusanalyysissa ja -päätöksenteossa tuo lisäinformaatiota perinteisen taloudellisen ja markkinadatan lisäksi. Olennaiset vastuullisuusasiat voivat vaikuttaa pitkällä aikavälillä sijoituskohteiden taloudelliseen menestykseen ja siten tuottoon.   

Poissulkeminen: Rahasto poissulkee aktiivisista suorista sijoituksistaan kiistanalaisten aseiden valmistajia, lämpöhiiltä tuottavia kaivosyhtiöitä, lämpöhiiltä käyttäviä sähköyhtiöitä, sekä kansainvälisiä normeja rikkoneita yhtiöitä, joihin vaikuttaminen on ollut tuloksetonta. Poissulkulista on julkinen.

Yhtiökokoukset: OP:n rahastot osallistuvat kotimaisiin ja ulkomaisiin yhtiökokouksiin vastuullisuusnäkökulmia huomioivan OP-rahastoyhtiön omistajaohjauksen periaatteiden mukaisesti.

Kansainväliset normirikkomukset: Kansainväliset normit, kuten YK:n Global Compact, määrittelevät minimitason vastuulliselle liiketoiminnalle. OP Varainhoito vaikuttaa aktiivisissa suoria sijoituksia tekevissä OP-rahastoissa yhtiöihin, joiden nähdään rikkoneen kansainvälisiä normeja. Tavoitteena on, että normeja rikkoneet yhtiöt muuttavat toimintaansa ja alkavat noudattaa kansainvälisiä normeja toiminnassaan. Käytämme Sustainalytics-yhtiötä palveluntarjoajana tunnistamaan kansainväliset normirikkomukset. 

OP Varainhoito vaikuttaa tiettyihin yhtiöihin myös eri vastuullisuusteemoissa, kuten ilmastonmuutoskysymyksessä.

OP:n rahastojen ajankohtaisista vastuullisuusaiheista ja käytännön omistajavaikuttamisesta löytyy lisätietoja kaksi kertaa vuodessa julkaistavassa vastuullisen sijoittamisen katsauksessa. Tuorein vastuullisen sijoittamisen katsaus löytyy vastuullisen sijoittamisen sivulta.

Rahaston vastuullisuusanalyysin voi lukea rahaston kuukausikatsauksesta.

Lisätiedot Perustiedot, tuotto- ja tunnusluvut

Perustiedot

Salkunhoitaja
Fidelity International
Vertailuindeksi
MSCI Emerging Markets Asia (ex Korea, ex Taiwan, limiting India and China 25% in total) Net in EUR
Perustamispäivä
10.10.2007
ISIN
FI0008812110
Vuosittainen hallinnointipalkkio
2,50%
Osuussarja
Kasvuosuus
Rahaston koko
115 Meur
Osuuden arvo (20.01.)
204,96 EUR
Kuukausikatsaus
Lataa
Säännöt
Lataa
Avaintiedot
Lataa

Kumulatiivinen tuotto

1kk 3kk 6kk 1 v 3 v p.a. 5 v p.a.
OP-Kehittyv? Aasia A +0,00 % −3,51 % +2,93 % −4,48 % +0,62 % +2,95 %
Vertailuindeksi +3,29 % −1,10 % +7,87 % −1,89 % +1,39 % +4,01 %

Vuosittainen tuotto

2017 2018 2019 2020 2021 Vuoden alusta
OP-Kehittyv? Aasia A +18,13 % −7,52 % +11,37 % −3,28 % +0,01 % +0,93 %
Vertailuindeksi +17,14 % −5,87 % +11,36 % −4,62 % +2,46 % +1,08 %

Tunnuslukuja

Volatiliteetti 12 kk vola 12kk Sharpe 12 kk Duraatio
OP-Kehittyv? Aasia A 12,51 % -0,31 -
Vertailuindeksi 11,85 % -0,11 -