OP-Kehittyvä Aasia

OP-Kehittyvä Aasia –sijoitusrahaston keskeisiä sijoitusmarkkinoita ovat Kiina, Intia, Indonesia, Malesia, Thaimaa, Filippiinit, Pakistan ja Vietnam. Rahaston sijoituspäätöksissä korostuvat erityisesti painotukset eri maiden osakemarkkinoiden ja eri toimialojen välillä. Rahaston arvo voikin vaihdella huomattavasti markkinatilanteiden mukaan ja sen riskitaso on lähtökohtaisesti korkeampi kuin kehittyneille markkinoille sijoittavalla rahastolla. Rahaston salkunhoitajana toimii Fidelity International Limited. 

OP-Kehittyvä Aasia on erikoissijoitusrahaston sijoituskohteita ovat esimerkiksi Malesian, Indonesian, Kiinan, Thaimaan, Intian, Vietnamin, Bangladeshin ja Sri Lankan osakemarkkinat.

OP-Kehittyvään Aasiaan sijoittavan on syytä tiedostaa kehittyviin markkinoihin liittyvät erityispiirteet ja riskit. Rahaston arvo voikin vaihdella huomattavasti markkinatilanteiden mukaan ja sen riskitaso on lähtökohtaisesti korkeampi kuin kehittyneille markkinoille sijoittavalla rahastolla. Lisäksi läsnä on valuuttakurssiriski, kuten aina euroalueen ulkopuolisilla osakemarkkinoilla liikuttaessa. Rahastoa suositellaan ensisijaisesti sijoittajalle, joka aikoo lunastaa osuutensa rahastosta aikaisintaan yhdeksän vuoden kuluttua.

OP-Kehittyvä Aasia -rahaston vuoden 2022 tuotto +0,3 %

OP-Kehittyvä Aasia -rahaston arvo laski viime vuonna +0,3%. Tuotto oli aavistuksen vertailuindeksiä heikompaa rahaston vertailuindeksin laskiessa +1,26%. Vuoden ensimmäisinä kuukausina rahaston menestys oli hieman vertailuindeksiä heikompaa. Ukrainan sota seurauksena voimakkaasti noussut energian hinta loi epävakautta myös OP-Kehittyvä Aasian kohdemarkkinoille. Sektoritasolla alituottoa salkkuun toivat materials- ja communication services -sektorin osakkeet. Kiinteistösektorin osakkeet puolestaan kontribuoivat positiivisesti rahaston kokonaistuottoon. Myös markkinoilla koettu tyylirotaatio kasvu-osakkeista arvo-osakkeisiin vaikutti negatiivisesti tuottokehitykseen. Vuoden toisella neljänneksellä rahaston tuotto oli vertailuindeksiä selvästi parempaa. Hyvän relatiivisen kehityksen taustalla oli onnistuneet osakevalinnat erityisesti indonesialaisissa ja kiinalaisissa osakkeissa. Vuoden loppua kohden mentäessä rahaston salkku ja vertailuindeksi kehittyivät lähes käsi kädessä.

Sektoritasolla rahastossa ylipainotettiin terveydenhuoltosektorin ja media-sektorin osakkeita sekä vähittäiskaupan osakkeita. Alipainossa puolestaan olivat telekommunikaatio-sektori ja autosektorin osakkeet. Maantieteellisesti tarkasteltuna ylipainoa salkussa oli erityisesti kiinalaisissa osakkeissa, voimakkaimpien alipainojen ollessa Malesiassa ja Thaimaassa.

Rahasto ei ole käyttänyt sijoitustoiminnassaan toiminnassaan johdannaisia alkuvuoden aikana.

Ukrainan sota, voimakkaasti kohonneet energian hinnat ja korkea inflaatio pitävät markkinoita toistaiseksi otteessaan. Näiden tekijöiden ohella myös Kiinan keskushallinnon regulaatiotoimet ovat painaneet suurten kiinalaisten yhtiöiden markkina-arvoja kuluvan vuoden aikana. Viime aikoina pahimmat regulaatiohuolet ovat kuitenkin markkinoilla helpottaneet. Myös Kiinan luopuminen nolla-koronapolitiikasta tuki markkinoita loppuvuonna selvästi. Maltillistuneet arvostustasot luovat myös osaltaan tilaa kurssinousulle epävarmuuksien hellittäessä.

OP-Kehittyvä Aasia on osakerahasto, joka sijoittaa varansa pääosin Aasian kehittyville osakemarkkinoille. Keskeisiä sijoitusmarkkinoita ovat Kiina, Intia, Indonesia, Malesia, Thaimaa, Filippiinit, Pakistan ja Vietnam. Rahaston sijoitukset toteutetaan pääasiassa suorien osakesijoitusten avulla. Rahasto voi käyttää sijoitustoiminnassaan johdannaisinstrumentteja suojautuakseen markkinoiden muutoksilta, korvatakseen suoria sijoituksia sekä edistääkseen muutoin tehokasta salkunhoitoa.

Rahaston sijoitusaste voi vaihdella siten, että rahaston arvosta vähintään 50 % ja enintään 105 % sijoitetaan osakemarkkinoille. Tyypillisesti osakepaino liikkuu välillä 90–100 %. Rahaston varat hajautetaan laajasti eri yhtiöiden osakkeisiin. Tyypillisesti rahasto sijoittaa varansa noin 80–120 yhtiön osakkeeseen, mutta määrä
voi vaihdella salkunhoitajan näkemyksestä riippuen.

Rahaston vertailuindeksi on MSCI Emerging Markets Asia (ex Korea, ex Taiwan, limiting India and China 25% in total) Net in EUR. Rahasto pyrkii aktiivisella sijoittamisella saavuttamaan vertailuindeksiään paremman tuoton pitkällä aikavälillä. Rahasto ottaa pääsääntöisesti huomattavaa aktiiviriskiä ja voi poiketa merkittävästi vertailuindeksin koostumuksesta, painotuksista ja riskitasosta.

Rahasto edistää ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia käyttäen tämän varmistamiseksi ympäristöä, yhteiskuntaa ja hyvää hallintotapaa (ESG) koskevaa analyysimenetelmää ja sulkien pois tiettyjä sijoituskohteita.

Poissulkeminen: Rahasto poissulkee aktiivisista suorista sijoituksistaan kiistanalaisten aseiden valmistajia, lämpöhiiltä tuottavia kaivosyhtiöitä, lämpöhiiltä käyttäviä sähköyhtiöitä, tupakkayhtiöitä sekä kansainvälisiä normeja rikkoneita yhtiöitä, joihin vaikuttaminen on ollut tuloksetonta.  Poissulkulista on julkinen. Yleisten poissulkusääntöjen lisäksi rahasto ei sijoita epätavanomaisen öljyn tai maakaasun tuotantoa päätoimisesti harjoittaviin yhtiöihin.

ESG-tiedon hyödyntäminen sijoituskohteiden analyysissa: ESG-tekijöitä huomioidaan osana sijoitusprosessia käyttämällä sekä ulkopuolisen ESG-palveluntarjoajan dataa, että sisäisesti kehitettyä OP Varainhoidon omaa ESG-työkalua. ESG-tekijöiden huomiointi osana sijoitusprosessia tarkoittaa esim. sitä, että ympäristöön, yhteiskuntaan ja hallintotapaan liittyviä riskejä ja mahdollisuuksia tehdään näkyviksi kultakin osa-alueelta valittujen eri mittareiden avulla.

Kansainväliset normirikkomukset: Rahasto läpivalaistaan säännöllisesti kansainvälisten normien rikkomusten osalta, ja mikäli rikkomus havaitaan, aloitetaan vaikuttamisprosessi kohdeyhtiön kanssa. Tavoitteena on, että normeja rikkoneet yhtiöt muuttavat toimintaansa ja alkavat noudattaa kansainvälisiä normeja toiminnassaan. Mikäli vaikuttaminen ei tuota tulosta, yhtiö voidaan poistaa rahastosalkusta ja lisätä poissulkulistalle.

Kestävien sijoitusten vähimmäisosuus: Rahasto allokoi alla kuvatun vähimmäismäärän mukaisesti sijoituksia kohdeyhtiöihin, joilla on liiketoimintaa, joka edistää yhtä tai useampaa YK:n Kestävän Kehityksen Tavoitetta (SDG), aiheuttamatta haittaa muille kestävyystekijöille tai tavoitteille. Kestävän sijoituksen määrittely tehdään OP Varainhoidon analyysimallilla, joka hyödyntää ulkopuolisen palveluntarjoajan SDG-, sekä kestävyystietoa.

Yhtiökokoukset: Rahasto äänestää yhtiökokouksissa palveluntarjoajan välityksellä vastuullisuusnäkökulmia huomioivan OP-Rahastoyhtiön omistajaohjauksen periaatteiden mukaisesti.

Toimintaperiaatteet hyvien hallintotapojen arvioimiseksi: Kohdeyhtiön hallintotavan analysointi on tärkeä osa sijoitusprosessia. Pidämme hyvän hallintotavan noudattamista tärkeänä peruspilarina yhtiön taloudelliselle menestykselle toimialasta riippumatta. Hallintotapaa arvioitaessa kiinnitetään huomioita esimerkiksi kohdeyhtiön hallintorakenteiden asianmukaisuuteen, kohdeyhtiön toimiin suhteessa henkilöstöönsä sekä kohdeyhtiön käytäntöihin palkitsemisen ja verotuksen suhteen. Hyvän hallintotavan arvioinnissa käytämme ulkoisen palveluntarjoajan analyysia, sekä omaa laadullista analyysia silloin kun ulkopuolista tietoa ei ole saatavilla. Läpivalaisemme rahastot säännöllisesti hyvän hallintotavan kriteereillä, joille on asetettu minimirajat.

Lisätiedot Perustiedot, tuotto- ja tunnusluvut

Perustiedot

Salkunhoitaja
FIL (LUXEMBOURG) S.A.
Vertailuindeksi
MSCI Emerging Markets Asia (ex Korea, ex Taiwan, limiting India and China 25% in total) Net in EUR
Perustamispäivä
10.10.2007
ISIN
FI0008812110
Vuosittainen hallinnointipalkkio
2,50%
Osuussarja
Kasvuosuus
Rahaston koko
99 Meur
Osuuden arvo (21.09.)
198,94 EUR
Kuukausikatsaus
Lataa
Avaintiedot
Lataa
Säännöt
Lataa

Kumulatiivinen tuotto

1kk 3kk 6kk 1 v 3 v p.a. 5 v p.a.
OP-Kehittyv? Aasia A +0,50 % +0,46 % −0,15 % −5,05 % +3,23 % +1,09 %
Vertailuindeksi +0,96 % +0,92 % −0,32 % −6,78 % +3,93 % +0,92 %

Vuosittainen tuotto

2018 2019 2020 2021 2022 Vuoden alusta
OP-Kehittyv? Aasia A −7,52 % +11,37 % −3,28 % +0,01 % +0,30 % −2,33 %
Vertailuindeksi −5,87 % +11,36 % −4,62 % +2,46 % +1,26 % −3,71 %

Tunnuslukuja

Volatiliteetti 12 kk vola 12kk Sharpe 12 kk Duraatio
OP-Kehittyv? Aasia A 11,91 % - -
Vertailuindeksi 12,78 % - -