Maapallo

OP-Maailma II A

Tasaista tuottoa laajalla otannalla

Hajauttaminen viisainta, mitä salkulleen voi tehdä. OP-Maailman kautta laaja hajautus onnistuu helposti ja kustannustehokkaasti. Rahasto sijoittaa sekä kehittyneille että kehittyville osakemarkkinoille ympäri maailmaa. Globaali hajautus pienentää yksittäisiin markkina-alueisiin liittyvää riskiä.

  • Sijoituskohteina osakemarkkinat ympäri maailmaa. Suurimpina markkina-alueina Pohjois-Amerikka ja Eurooppa. 
  • Rahaston sijoitukset toteutetaan pääosin toisten rahastojen avulla kattavan hajautuksen saavuttamiseksi.

OP-Maailman varat hajautetaan laajasti Amerikan, Aasian ja Euroopan osakemarkkinoille. Rahasto on aktiivisesti hoidettu osakerahasto eli sen salkunhoitaja tutkii ja seuraa puolestasi eri maantieteellisten alueiden ja toimialojen markkinakehitystä ja toteuttaa rahaston sijoituspolitiikkaa oman näkemyksensä pohjalta. Osakesijoittaminen ei ole koskaan täysin riskitöntä puuhaa. Yleinen markkinariski on ja pysyy, ja rahaston arvo voi vaihdella huomattavasti markkinatilanteiden mukaan. Laajalla hajautuksella voidaan kuitenkin merkittävästi pienentää yksittäisiin kohdemarkkinoihin, toimialoihin tai osakkeisiin sisältyvää heilahtelua.

Osakemarkkinoiden mittakaavassa tasaisen hyvää riskikorjattua tuottoa tarjoava OP-Maailma sopii salkun kivijalaksi vaivatonta sijoituskohdetta etsivälle osakesijoittajalle. Rahasto soveltuu hyvin myös säästäjälle. Halutessaan salkkua voi täydentää omaa markkinanäkemystä tukevilla erikoistuneemmilla rahastoilla. OP-Maailma -rahastoa suositellaan ensisijaisesti sijoittajalle, joka aikoo lunastaa osuutensa aikaisintaan seitsemän vuoden kuluttua.

Rahaston lokakuun tuotto oli 4,7% ja tuotto vuoden alusta -9,7%

Lokakuu oli edeltäjäänsä pirteämpi kuukausi globaaleilla osakemarkkinoilla. MSCI World -indeksin tuotto euroissa oli yli 6% yhdysvaltalaisten osakkeiden vetämänä, mutta meno oli vahvaa myös Euroopan markkinoilla. Japanilaiset osakkeet jäivät hieman näistä tuottoluvuista jälkeen, mutta tuottivat kuitenkin noin 2% kuukauden aikana. Heikoiten pärjäsivät kehittyvien markkinoiden osakkeet, pääasiassa Kiinan osakemarkkinan heikon kehityksen vuoksi.

Rahaston sijoitukset on hajautettu laajasti sekä maantieteellisesti että eri toimialoille. Kuukauden aikana salkussa toteutettiin useita aktiivisia sijoituspäätöksiä. Amerikkalaisten osakkeiden sisällä lisättiin painotusta arvo-osakkeisiin, pienyhtiöihin sekä teknologia-, päivittäistavara- ja terveydenhuoltosektoreihin. EM-osakkeiden sisällä lisättiin aktiivisuuden astetta luopumalla indeksisijoituksista ja lisäämällä Brasilian ja Intian painoa. Euroopassa puolestaan kasvatettiin pienyhtiöiden määrää.

Markkinoiden fokus on vielä melko vahvasti globaalin inflaation ja rahapolitiikan kehityksessä, mutta enenevissä määrin myös talouden ja yritysten fundamentit alkavat saamaan ansaitsemaansa huomiota. Noin 70% S&P 500 -indeksin yhtiöistä on tähän mennessä raportoinut Q3-tuloksistaan ja pahemmilta pettymyksiltä ollaan vielä vältytty. Huomionarvoista on kuitenkin myynnin ja tulosten kasvun eriytyminen, joka osaltaan kertoo yritysten kasvaneista kustannuspaineista. Yhdysvalloissa optimisti voi havaita jo pieniä viitteitä inflaation hidastumisesta, mutta Euroopassa suunta on edelleen ylöspäin. Tämä asettaa keskuspankit luonnollisesti hankalaan asemaan, sillä yhdessä vaakakupissa painaa hintavakaus ja toisessa talouden hidastuminen. Osakkeiden aiempaa matalamman arvostustason vuoksi pitkän aikavälin tuotto-odotukset ovat kiinnostavalla tasolla, mutta lyhyellä aikavälillä sijoittajan on hyvä edelleen varautua pomppuiseen kyytiin.

Lauri Tynys
salkunhoitaja

OP-Maailma on osakerahasto, joka sijoittaa varansa laajasti koko maailman osakemarkkinoille.

Rahaston sijoitukset toteutetaan pääasiassa sijoittamalla varat toisten sijoitusrahastojen, erikoissijoitusrahastojen ja yhteissijoitusyritysten osuuksiin (Kohderahastot). Rahaston varat voidaan sijoittaa kokonaisuudessaan kohderahastoihin ja yhteen Kohderahastoon voidaan sijoittaa enintään 20 % Rahaston arvosta.

Erikoissijoitusrahastoihin ja muihin kuin sijoitusrahastodirektiivin mukaisiin yhteissijoitusyrityksiin voidaan sijoittaa yhteensä enintään 30 % Rahaston arvosta. Rahasto voi käyttää sijoitustoiminnassaan johdannaisinstrumentteja suojautuakseen markkinoiden muutoksilta, korvatakseen suoria sijoituksia sekä edistääkseen muutoin tehokasta salkunhoitoa.

Rahaston sijoitusaste voi vaihdella siten, että rahaston arvosta vähintään 75 % ja enintään 100 % sijoitetaan osakemarkkinoille. Tyypillisesti osakepaino liikkuu välillä 90–100 %.

Rahaston osakesijoitukset tulevat hajautetuksi laajasti eri yhtiöiden osakkeisiin, koska rahaston sijoitukset toteutetaan pääasiassa rahastoilla.

Rahaston vertailuindeksi on MSCI World EUR. Rahasto pyrkii aktiivisella sijoittamisella saavuttamaan vertailuindeksiään paremman tuoton pitkällä aikavälillä. Rahasto ottaa pääsääntöisesti huomattavaa aktiiviriskiä ja voi poiketa merkittävästi vertailuindeksin koostumuksesta, painotuksista ja riskitasosta.

Lisätiedot Perustiedot, tuotto- ja tunnusluvut

Perustiedot

Salkunhoitaja
Lauri Tynys
Vertailuindeksi
MSCI World EUR
Perustamispäivä
02.06.1997
ISIN
FI0008802442
Vuosittainen hallinnointipalkkio
1,60%
Osuussarja
Institutionaalinen kasvuosuus
Rahaston koko
326 Meur
Osuuden arvo (01.12.)
61,39 EUR
Kuukausikatsaus
Lataa
Avaintiedot
Lataa
Säännöt
Lataa

Kumulatiivinen tuotto

1kk 3kk 6kk 1 v 3 v p.a. 5 v p.a.
OP-Maailma II A +0,54 % −0,47 % −0,49 % −5,66 % +7,45 % +7,23 %
Vertailuindeksi +1,50 % −0,12 % +1,41 % −2,50 % +10,57 % +12,64 %

Vuosittainen tuotto

2017 2018 2019 2020 2021 Vuoden alusta
OP-Maailma II A +6,62 % −10,01 % +27,72 % +5,16 % +27,52 % −8,77 %
Vertailuindeksi +7,51 % −4,11 % +30,02 % +6,33 % +31,07 % −6,59 %

Tunnuslukuja

Volatiliteetti 12 kk vola 12kk Sharpe 12 kk Duraatio
OP-Maailma II A 16,24 % -0,47 -
Vertailuindeksi 18,93 % -0,24 -