Maapallo

OP-Maailma II A

Tasaista tuottoa laajalla otannalla

Hajauttaminen viisainta, mitä salkulleen voi tehdä. OP-Maailman kautta laaja hajautus onnistuu helposti ja kustannustehokkaasti. Rahasto sijoittaa sekä kehittyneille että kehittyville osakemarkkinoille ympäri maailmaa. Globaali hajautus pienentää yksittäisiin markkina-alueisiin liittyvää riskiä.

  • Sijoituskohteina osakemarkkinat ympäri maailmaa. Suurimpina markkina-alueina Pohjois-Amerikka ja Eurooppa. 
  • Rahaston sijoitukset toteutetaan pääosin toisten rahastojen avulla kattavan hajautuksen saavuttamiseksi.

OP-Maailman varat hajautetaan laajasti Amerikan, Aasian ja Euroopan osakemarkkinoille. Rahasto on aktiivisesti hoidettu osakerahasto eli sen salkunhoitaja tutkii ja seuraa puolestasi eri maantieteellisten alueiden ja toimialojen markkinakehitystä ja toteuttaa rahaston sijoituspolitiikkaa oman näkemyksensä pohjalta. Osakesijoittaminen ei ole koskaan täysin riskitöntä puuhaa. Yleinen markkinariski on ja pysyy, ja rahaston arvo voi vaihdella huomattavasti markkinatilanteiden mukaan. Laajalla hajautuksella voidaan kuitenkin merkittävästi pienentää yksittäisiin kohdemarkkinoihin, toimialoihin tai osakkeisiin sisältyvää heilahtelua.

Osakemarkkinoiden mittakaavassa tasaisen hyvää riskikorjattua tuottoa tarjoava OP-Maailma sopii salkun kivijalaksi vaivatonta sijoituskohdetta etsivälle osakesijoittajalle. Rahasto soveltuu hyvin myös säästäjälle. Halutessaan salkkua voi täydentää omaa markkinanäkemystä tukevilla erikoistuneemmilla rahastoilla. OP-Maailma -rahastoa suositellaan ensisijaisesti sijoittajalle, joka aikoo lunastaa osuutensa aikaisintaan seitsemän vuoden kuluttua.

Rahaston tuotto toukokuussa -2.25% ja oli vuoden alusta -8.27%

Osakemarkkinat jatkoivat suurelta osin edelleen laskuaan. joka painoi tuottoja myös toukokuussa. Kaikki markkina-alueet jäivät negatiiviseen tuottoon, Tyynenmeren osakkeet kuitenkin vähiten. Vanhat menestyjät teknologialiitännäiset suuren markkina-arvon omaavat yhdysvaltalaisyrityksen joutuivat nekin nyt taipumaan kurssikehityksensä osalta pienempien yhtiöiden osakkeiden viitoittamaa tietä. Esimerkiksi Applen kurssi laski toukokuussa yli 5%.

Rahaston sijoitukset ovat hyvin hajautetut eri markkina-alueille ja näitten sisällä. Salkussa on myös runkona olevien laajan hajauksen omaavien etf:ien lisäksi teema-etf:iä. Esimerkkeinä pilvipalveluiden parissa operoivien yhtiöiden osakkeisiin sijoittava etf tai omien osakkeiden ostoja suorittavien yhtiöiden osakkeisiin sijoittava. Yhdysvaltalaiset osakkeet ovat edelleen salkun suurin sijoituskohde.

Markkinat hermoilevat lamapelkojen myötä, mutta myös korkotason alati noustessa inflaation kieltäytyessä alenemasta ainakaan vielä. Monet laittavat osakkeiden alamäen lamapelkojen syyksi, mutta syynä on myös korkeasti arvostettujen suuren markkina-arvon omaavien yhtiöiden kurssilasku. Arvostukset ovat nyt korjanneet selvästi kalleimmista tasoistaan, etenkin Yhdysvalloissa. Siten osakemarkkinan houkuttelevuus on kasvanut, mutta saattaa olla, että korkotason nousun tulee pysähtyä ennen kuin markkina saavuttaa paremman tasapainon.

Harri Kojonen
salkunhoitaja

OP-Maailma on osakerahasto, joka sijoittaa varansa laajasti koko maailman osakemarkkinoille.

Rahaston sijoitukset toteutetaan pääasiassa sijoittamalla varat toisten sijoitusrahastojen, erikoissijoitusrahastojen ja yhteissijoitusyritysten osuuksiin (Kohderahastot). Rahaston varat voidaan sijoittaa kokonaisuudessaan kohderahastoihin ja yhteen Kohderahastoon voidaan sijoittaa enintään 20 % Rahaston arvosta.

Erikoissijoitusrahastoihin ja muihin kuin sijoitusrahastodirektiivin mukaisiin yhteissijoitusyrityksiin voidaan sijoittaa yhteensä enintään 30 % Rahaston arvosta. Rahasto voi käyttää sijoitustoiminnassaan johdannaisinstrumentteja suojautuakseen markkinoiden muutoksilta, korvatakseen suoria sijoituksia sekä edistääkseen muutoin tehokasta salkunhoitoa.

Rahaston sijoitusaste voi vaihdella siten, että rahaston arvosta vähintään 75 % ja enintään 100 % sijoitetaan osakemarkkinoille. Tyypillisesti osakepaino liikkuu välillä 90–100 %.

Rahaston osakesijoitukset tulevat hajautetuksi laajasti eri yhtiöiden osakkeisiin, koska rahaston sijoitukset toteutetaan pääasiassa rahastoilla.

Rahaston vertailuindeksi on MSCI World EUR. Rahasto pyrkii aktiivisella sijoittamisella saavuttamaan vertailuindeksiään paremman tuoton pitkällä aikavälillä. Rahasto ottaa pääsääntöisesti huomattavaa aktiiviriskiä ja voi poiketa merkittävästi vertailuindeksin koostumuksesta, painotuksista ja riskitasosta.

Lisätiedot Perustiedot, tuotto- ja tunnusluvut

Perustiedot

Salkunhoitaja
Patrik Moring
Vertailuindeksi
MSCI World EUR
Perustamispäivä
02.06.1997
ISIN
FI0008802442
Vuosittainen hallinnointipalkkio
1,60%
Osuussarja
Institutionaalinen kasvuosuus
Rahaston koko
332 Meur
Osuuden arvo (30.06.)
58,05 EUR
Kuukausikatsaus
Lataa
Säännöt
Lataa
Avaintiedot
Lataa

Kumulatiivinen tuotto

1kk 3kk 6kk 1 v 3 v p.a. 5 v p.a.
OP-Maailma II A −5,67 % −10,21 % −13,03 % −3,45 % +8,89 % +7,02 %
Vertailuindeksi −6,00 % −11,82 % −13,26 % −1,83 % +11,53 % +11,85 %

Vuosittainen tuotto

2017 2018 2019 2020 2021 Vuoden alusta
OP-Maailma II A +6,62 % −10,01 % +27,72 % +5,16 % +27,52 % −13,73 %
Vertailuindeksi +7,51 % −4,11 % +30,02 % +6,33 % +31,07 % −13,53 %

Tunnuslukuja

Volatiliteetti 12 kk vola 12kk Sharpe 12 kk Duraatio
OP-Maailma II A 15,39 % -0,21 -
Vertailuindeksi 16,69 % -0,10 -