OP-Obligaatio Tuotto

Lisätuottoja Euroopan reunoilta

OP-Obligaatio Tuotto on kultainen reunus euroalueen velkakriisin myrskypilvessä. Rahasto sijoittaa euroalueen reunavaltioiden, kuten Espanjan ja Italian liikkeeseen laskemiin lainoihin. Niiden korot ovat nousseet kriisin myötä voimalla. Asetelma tarjoaa sijoittajalle houkuttelevaa tuottopotentiaalia ‒ muita valtionlainoihin sijoittavia OPn rahastoja korkeammalla riskillä.

Euroalueen velkakriisi on heijastunut rajusti talousalueen korkomarkkinoille. Reunavaltioiden, kuten Espanjan ja Italian, korkotasot ovat nousseet voimakkaasti kriisin seurauksena luoden houkuttelevaa tuottopotentiaalia niiden lainoihin. Keskuspankkien ja EU:n voimakkaiden elvytystoimien myötä näkymät näillä markkinoilla ovat kiinnostavat. Jos uskot euroalueen pysyvyyteen ja velkaongelmien hoitamiseen, OP-Obligaatio Tuotto tarjoaa mahdollisuuden hyötyä tästä kehityksestä.

Valtionlainoihin sijoittavat korkorahastot soveltuvat sijoittajalle, joka haluaa hyödyntää korkosijoituksia laskeakseen salkun kokonaisriskiä. OP tarjoaa kolme erilaista valtionlainoihin sijoittavaa korkorahastotuotetta. Valitsemalla niistä OP-Obligaatio Tuotto -rahaston, sijoittaja saa parhaan tuoton ja sietää siksi korkeimman riskin. Rahasto korkoriski vastaa pitkän joukkolainasijoituksen korkoriskiä. Riskejä arvioidessaan sijoittajan on hyvä huomioida, että sijoituskohteina olevien maiden kansantalouden tila ja velkaantuneisuus nostavat maiden luottoriskin Euroopan talousalueen ydinvaltioiden luottoriskiä korkeammaksi. Mahdollinen korkojen ja luottoriskilisien nousu vaikuttaa pääsääntöisesti rahaston ja sen sijoitusten arvoon negatiivisesti. Sijoitusten keskittyminen yksittäisiin maihin taas vaikuttaa markkina-alueriskin tasoon. Rahastoa suositellaan ensisijaisesti sijoittajalle, joka aikoo lunastaa osuutensa aikaisintaan neljän vuoden kuluttua.

OP-Obligaatio Tuoton toukokuun tuotto oli -1,5 %

Euroalueen valtionlainojen korot jatkoivat nousuaan toukokuussa, kun inflaatio ei näyttänyt rauhoittumisen merkkejä ja rahapolitiikan kiristyminen näyttää vääjäämättömältä. EKP:n osto-ohjelmien tarjoama tuki valtionlainamarkkinoille on poistumassa, mikä on saanut myös valtionlainojen väliset tuottoerot leviämään. OP-Obligaatio Tuoton kuukausituotto painui nousevien korkojen ympäristössä -1,5 %:iin.

Rahaston korkoriskipositio on lähellä neutraalia kesäkuuhun lähdettäessä. Yksittäisistä valtioista Itävalta ja Luxemburg ovat ylipainossa. Alipainossa ovat puolestaan Ranska ja pienemmässä mittakaavassa Italia, Espanja sekä Portugali.

Euroalueen valtionlainojen kysyntä-tarjontanäkymät ovat heikon puoleiset, kun EKP:n arvopaperiostojen tuoma tuki on poistumassa markkinalta kesän aikana. Samaan aikaan valtionlainojen tarjonta tulee todennäköisesti olemaan suurta, sillä julkiset menot ovat koholla pandemian ja Venäjän Ukrainassa aloittaman sodan jälkeen. Julkisen sektorin täytyy rahoittaa muun muassa Venäläisen energian korvaamiseen liittyviä investointeja, energian hinnan nousun kompensointia kotitalouksille sekä kasvavia puolustusbudjetteja.

Rahapolitiikan näkymät kiristyivät toukokuussa entisestään. EKP:n ensimmäinen talletuskoron nosto yli kymmeneen vuoteen näyttää todennäköiseltä heinäkuun kokouksessa, ja toukokuun inflaatiolukujen jälkeen jopa 0,5 %:n talletuskoron nosto on mahdollinen. Rahapolitiikka ja valtionlainojen kysyntä-tarjontatekijät puhuvat siis korkojen nousun jatkumisen puolesta. Toisaalta talouden kasvunäkymien heikentyminen ja korkojen kääntyminen laskuun Yhdysvalloissa hillitsevät korkojen nousupainetta.

Lauri Laaksonen
salkunhoitaja

OP-Obligaatio Tuotto on pitkän koron rahasto, joka sijoittaa varansa pääosin sellaisten euroalueeseen kuuluvien valtioiden liikkeeseen laskemiin euromääräisiin korkoinstrumentteihin, joiden luottoluokitus on vähintään BBB- tai vastaava. Näiden sijoitusten osuus Rahaston arvosta voi vaihdella välillä 75–100 %. Rahaston sijoitukset toteutetaan pääasiassa suorien korkosijoitusten avulla. Rahasto voi käyttää sijoitustoiminnassaan johdannaisinstrumentteja suojautuakseen markkinoiden muutoksilta, korvatakseen suoria sijoituksia sekä edistääkseen muutoin tehokasta salkunhoitoa. Salkunhoidossa käytettäviä johdannaissopimuksia voivat olla esimerkiksi koronvaihtosopimukset tai futuurit, joiden kohde-etuutena on valtionlainoja. Rahaston muut kuin euromääräiset sijoitukset suojataan valuuttakurssiriskiltä mahdollisimman täysimääräisesti.

Rahaston korkoherkkyyttä mittaava modifioitu duraatio on tyypillisesti välillä 6–10, joka tarkoittaa rahaston negatiivista arvon muutosta prosentteina, jos korkotaso nousee yhden prosenttiyksikön. Korkotason laskiessa rahaston arvo nousee vastaavasti. Rahaston salkunhoito tekee rahastoa koskevat sijoituspäätökset kulloisenkin markkinanäkemyksen perusteella. Rahaston sijoituspäätöksissä korostuvat erityisesti rahaston korkoriskin ja korkoriskijakauman säätely sekä painotukset eri maiden välillä.

Rahaston vertailuindeksi on Barclays EuroAgg Treasury Total Return Index Value Unhedged EUR. Rahasto pyrkii aktiivisella sijoittamisella saavuttamaan vertailuindeksiään paremman tuoton pitkällä aikavälillä. Rahasto ottaa pääsääntöisesti huomattavaa aktiiviriskiä ja voi poiketa merkittävästi vertailuindeksin koostumuksesta, painotuksista ja riskitasosta.

Rahasto noudattaa OP Varainhoidon Vastuullisen sijoittamisen periaatteita soveltuvin osin.

OP:n rahastojen ajankohtaisista vastuullisuusaiheista löytyy lisätietoja kaksi kertaa vuodessa julkaistavassa vastuullisen sijoittamisen katsauksessa. Tuorein vastuullisen sijoittamisen katsaus löytyy vastuullisen sijoittamisen sivulta.

Lisätiedot Perustiedot, tuotto- ja tunnusluvut

Perustiedot

Salkunhoitaja
Lauri Laaksonen
Vertailuindeksi
Barclays EuroAgg Treasury Total Return Index Value Unhedged EUR
Perustamispäivä
01.12.2010
ISIN
FI4000019088
Vuosittainen hallinnointipalkkio
0,55%
Osuussarja
Kasvuosuus
Rahaston koko
461 Meur
Osuuden arvo (30.06.)
122,03 EUR
Kuukausikatsaus
Lataa
Säännöt
Lataa
Avaintiedot
Lataa

Kumulatiivinen tuotto

1kk 3kk 6kk 1 v 3 v p.a. 5 v p.a.
OP-Obligaatio Tuotto A −4,03 % −7,32 % −12,76 % −13,06 % −3,98 % −1,15 %
Vertailuindeksi −2,54 % −6,68 % −12,25 % −12,69 % −3,47 % −0,60 %

Vuosittainen tuotto

2017 2018 2019 2020 2021 Vuoden alusta
OP-Obligaatio Tuotto A −0,01 % −0,14 % +6,27 % +4,60 % −3,48 % −11,69 %
Vertailuindeksi +0,17 % +0,98 % +6,77 % +4,99 % −3,46 % −12,26 %

Tunnuslukuja

Volatiliteetti 12 kk vola 12kk Sharpe 12 kk Duraatio
OP-Obligaatio Tuotto A 6,33 % -2,03 7,91
Vertailuindeksi 6,62 % -1,89 -