Ortodoksikirkon kupoleita taivasta vasten.

OP-Venäjä KESKEYTETTY

Venäjän keskuspankki on määrännyt keskeyttämään kaikkien ulkomaisten osaketoimeksiantojen toteuttamisen Moskovan pörssissä. Osakekaupan keskeyttäminen koskee myös suomalaisia sijoitusrahastoja, jotka sijoittavat venäläisiin osakkeisiin.

Venäjän keskuspankin asettamien rajoitusten seurauksena OP-Venäjä -sijoitusrahaston merkinnät ja lunastukset on rahaston sääntöjen 9§ nojalla väliaikaisesti keskeytetty kunnes rahastoa koskevat kaupankäynnin rajoitteet on purettu ja kaupankäynti on jälleen mahdollista. Lisäksi OP-Venäjä -sijoitusrahaston arvonlaskenta on rahaston sääntöjen 14§ nojalla toistaiseksi keskeytetty, sillä rahaston sijoituskohteille ei ole saatavilla luotettavia arvoja.

Viimeisin vahvistettu arvo rahastolle on perjantailta 25.2.2022. OP-Venäjä -sijoitusrahaston ostot ja myynnit ovat toistaiseksi keskeytetty myös OP-Henkivakuutuksen vakuutuksissa.

Seuraamme tilanteen kehittymistä tiiviisti ja tiedotamme muutoksista op.fissä.

Raaka-aineiden tiukka sidos politiikkaan Venäjällä lisää niihin sijoituskohteina liittyvää poliittista riskiä. Sijoittajan kannalta onkin järkevää tarkastella Venäjän markkinoita myös muista lähtökohdista. Keskiluokan kasvu ja vaurastuminen antaa vauhtia kotimarkkinavetoisille sijoituskohteille, kuten rahoitus- ja vähittäiskaupan alalla toimiville yrityksille. OP-Venäjä tarjoaa mahdollisuuden osallistua yhdellä sijoituksella laajasti Venäjän markkinoiden kasvuun. Sijoituksia voidaan tehdä myös sellaisiin muun maalaisiin yhtiöihin, joille salkunhoitajan arvion mukaan Venäjä on keskeinen markkina-alue. Lisäksi korkeintaan neljännes rahaston arvosta voidaan sijoittaa muiden aikaisemmin Neuvostoliittoon kuuluneiden maiden osakemarkkinoille.

Kehittyville markkinoille sijoittavat rahastot palvelevat sijoittajia, jotka tavoittelevat korkeaa tuottoa voimakkaasti kasvavilta kehittyviltä markkinoilta. OP-Venäjä soveltuu pitkäjänteiselle ja riskiä sietävälle sijoittajalle, joka luottaa Venäjän talouskasvua tukevaan raaka-aineiden hintojen nousuun pitkällä välillä. Sijoittajan on tärkeää huomioida, että rahaston tuottokehitys voi vaihdella huomattavasti markkinatilanteiden mukaan, ja sen riskitaso on lähtökohtaisesti korkeampi kuin kehittyneille markkinoille sijoittavalla rahastolla. Rahastoa suositellaan ensisijaisesti sijoittajalle, joka aikoo lunastaa osuutensa rahastosta aikaisintaan yhdeksän vuoden kuluttua.

Moskovan pörssi edelleen kiinni ulkomaisille sijoittajille

Koska ulkomaisten osaketoimeksiantojen toteuttaminen Moskovan pörssissä on edelleen keskeytetty, OP-Venäjä -sijoitusrahaston merkinnät ja lunastukset on rahaston sääntöjen 9§:n nojalla väliaikaisesti keskeytetty kunnes rahastoa koskevat kaupankäynnin rajoitteet on purettu ja kaupankäynti on jälleen mahdollista. Lisäksi OP-Venäjä -sijoitusrahaston arvonlaskenta on rahaston sääntöjen 14§ nojalla toistaiseksi keskeytetty, sillä rahaston sijoituskohteille ei ole saatavilla luotettavia arvoja. Viimeisin vahvistettu arvo rahastolle on perjantailta 25.2.2022.

Venäläisten yritysten tulevien kassavirtojen ennustettavuus on tällä hetkellä poikkeuksellisen heikko, jolloin myös luotettavan arvostuskuvan muodostaminen on erittäin haastavaa. Nykyiset osakekurssit eivät välttämättä heijasta todellisuutta, koska ulkomaiset sijoittajat eivät pysty toimimaan Moskovan pörssissä. Tällä hetkellä ei ole tietoa siitä, milloin ulkomaisten sijoittajien kaupankäynnin rajoitukset puretaan.

Venäläisten yhtiöiden lisäksi rahaston salkussa on jonkin verran myös kazakstanilaisia yhtiöitä, joiden liiketoimintojen oletamme sujuvan venäläisiä yhtiöitä paremmin nykyisessä toimintaympäristössä.

Jouni Nissinen
salkunhoitaja

OP-Venäjä on osakerahasto, joka sijoittaa varansa pääosin Venäjän osakemarkkinoille. Rahasto voi sijoittaa varojaan myös sellaisiin muunmaalaisiin yhtiöihin, joille rahastoyhtiön arvion mukaan Venäjä on keskeinen markkina-alue. Lisäksi enintään neljännes Rahaston arvosta voidaan sijoittaa muiden aikaisemmin Neuvostoliittoon kuuluneiden maiden osakemarkkinoille.

Rahaston sijoitukset toteutetaan pääasiassa suorien osakesijoitusten avulla. Rahasto voi käyttää sijoitustoiminnassaan johdannaisinstrumentteja suojautuakseen markkinoiden muutoksilta, korvatakseen suoria sijoituksia sekä edistääkseen muutoin tehokasta salkunhoitoa.

Rahaston varat sijoitetaan hajautetusti eri yhtiöiden osakkeisiin. Tyypillisesti rahasto sijoittaa varansa noin 30–50 yhtiön osakkeeseen, mutta määrä voi vaihdella salkunhoitajan näkemyksestä riippuen.

Rahaston salkunhoitaja tekee rahastoa koskevat sijoituspäätökset kulloisenkin markkinanäkemyksen perusteella. Rahaston sijoituspäätöksissä korostuvat erityisesti painotukset eri toimialojen välillä ja salkunhoidon näkemys yksittäisistä yhtiöistä.

Rahaston vertailuindeksi on MSCI Russia 10-40 TR Net. Rahasto pyrkii aktiivisella sijoittamisella saavuttamaan vertailuindeksiään paremman tuoton pitkällä aikavälillä. Rahasto ottaa pääsääntöisesti huomattavaa aktiiviriskiä ja voi poiketa merkittävästi vertailuindeksin koostumuksesta, painotuksista ja riskitasosta.

Rahasto noudattaa OP Varainhoidon Vastuullisen sijoittamisen periaatteita. Vastuullisuusasioiden huomioiminen sijoitusanalyysissa ja -päätöksenteossa tuo lisäinformaatiota perinteisen taloudellisen ja markkinadatan lisäksi. Olennaiset vastuullisuusasiat voivat vaikuttaa pitkällä aikavälillä sijoituskohteiden taloudelliseen menestykseen ja siten tuottoon.   

Poissulkeminen: Rahasto poissulkee aktiivisista suorista sijoituksistaan kiistanalaisten aseiden valmistajia, lämpöhiiltä tuottavia kaivosyhtiöitä, lämpöhiiltä käyttäviä sähköyhtiöitä, sekä kansainvälisiä normeja rikkoneita yhtiöitä, joihin vaikuttaminen on ollut tuloksetonta. Poissulkulista on julkinen.

Yhtiökokoukset: OP:n rahastot osallistuvat kotimaisiin ja ulkomaisiin yhtiökokouksiin vastuullisuusnäkökulmia huomioivan OP-rahastoyhtiön omistajaohjauksen periaatteiden mukaisesti.

Kansainväliset normirikkomukset: Kansainväliset normit, kuten YK:n Global Compact, määrittelevät minimitason vastuulliselle liiketoiminnalle. OP Varainhoito vaikuttaa aktiivisissa suoria sijoituksia tekevissä OP-rahastoissa yhtiöihin, joiden nähdään rikkoneen kansainvälisiä normeja. Tavoitteena on, että normeja rikkoneet yhtiöt muuttavat toimintaansa ja alkavat noudattaa kansainvälisiä normeja toiminnassaan. Käytämme Sustainalytics-yhtiötä palveluntarjoajana tunnistamaan kansainväliset normirikkomukset. 

OP Varainhoito vaikuttaa tiettyihin yhtiöihin myös eri vastuullisuusteemoissa, kuten ilmastonmuutoskysymyksessä.

OP:n rahastojen ajankohtaisista vastuullisuusaiheista ja käytännön omistajavaikuttamisesta löytyy lisätietoja kaksi kertaa vuodessa julkaistavassa vastuullisen sijoittamisen katsauksessa. Tuorein vastuullisen sijoittamisen katsaus löytyy vastuullisen sijoittamisen sivulta.

Rahaston vastuullisuusanalyysin voi lukea rahaston kuukausikatsauksesta.

Lisätiedot Perustiedot, tuotto- ja tunnusluvut

Perustiedot

Salkunhoitaja
Jouni Nissinen
Vertailuindeksi
MSCI Russia 10-40 Net TR EUR
Perustamispäivä
16.02.2004
ISIN
FI0008807094
Vuosittainen hallinnointipalkkio
2,50%
Rahaston koko
-
Osuuden arvo (25.02.)
248,21 EUR
Kuukausikatsaus
Lataa
Säännöt
Lataa
Avaintiedot
Lataa

Kumulatiivinen tuotto

1kk 3kk 6kk 1 v 3 v p.a. 5 v p.a.
OP-Ven?j? A −21,67 % −37,86 % −35,36 % −20,93 % −2,76 % +0,76 %
Vertailuindeksi −25,29 % −41,39 % −37,99 % −25,17 % −3,84 % −1,23 %

Vuosittainen tuotto

2017 2018 2019 2020 2021 Vuoden alusta
OP-Ven?j? A −0,75 % +0,34 % +45,05 % −11,52 % +25,02 % −35,27 %
Vertailuindeksi −11,56 % +4,08 % +45,51 % −9,73 % +21,74 % −37,95 %

Tunnuslukuja

Volatiliteetti 12 kk vola 12kk Sharpe 12 kk Duraatio
OP-Ven?j? A 51,31 % -0,40 -
Vertailuindeksi 56,90 % -0,44 -