Ortodoksikirkon kupoleita taivasta vasten.

OP-Venäjä

Venäjältä löytyvät maailman suurimmat maakaasuvarat, toiseksi suurimmat hiilivarat ja kahdeksanneksi suurimmat öljyvarat. Raaka-aineiden kysynnän muutokset ovatkin ensisijaisen tärkeitä Venäjän taloudelle. Tuottopotentiaalia löytyy silti myös muualtakin. OP-Venäjän sijoituskohteissa painotetaan voimakkaasti kotimaisen kulutuksen kasvusta hyötyviä osakkeita, joiden näkymiä alati laajeneva ja vaurastuva keskiluokka vauhdittaa.

  • Rahasto tarjoaa mahdollisuuden osallistua yhdellä sijoituksella laajasti Venäjän osakemarkkinoille.

Raaka-aineiden tiukka sidos politiikkaan Venäjällä lisää niihin sijoituskohteina liittyvää poliittista riskiä. Sijoittajan kannalta onkin järkevää tarkastella Venäjän markkinoita myös muista lähtökohdista. Keskiluokan kasvu ja vaurastuminen antaa vauhtia kotimarkkinavetoisille sijoituskohteille, kuten rahoitus- ja vähittäiskaupan alalla toimiville yrityksille. OP-Venäjä tarjoaa mahdollisuuden osallistua yhdellä sijoituksella laajasti Venäjän markkinoiden kasvuun. Sijoituksia voidaan tehdä myös sellaisiin muun maalaisiin yhtiöihin, joille salkunhoitajan arvion mukaan Venäjä on keskeinen markkina-alue. Lisäksi korkeintaan neljännes rahaston arvosta voidaan sijoittaa muiden aikaisemmin Neuvostoliittoon kuuluneiden maiden osakemarkkinoille.

Kehittyville markkinoille sijoittavat rahastot palvelevat sijoittajia, jotka tavoittelevat korkeaa tuottoa voimakkaasti kasvavilta kehittyviltä markkinoilta. OP-Venäjä soveltuu pitkäjänteiselle ja riskiä sietävälle sijoittajalle, joka luottaa Venäjän talouskasvua tukevaan raaka-aineiden hintojen nousuun pitkällä välillä. Sijoittajan on tärkeää huomioida, että rahaston tuottokehitys voi vaihdella huomattavasti markkinatilanteiden mukaan, ja sen riskitaso on lähtökohtaisesti korkeampi kuin kehittyneille markkinoille sijoittavalla rahastolla. Rahastoa suositellaan ensisijaisesti sijoittajalle, joka aikoo lunastaa osuutensa rahastosta aikaisintaan yhdeksän vuoden kuluttua.

OP-Venäjän joulukuun tuotto -2,1%

Venäjän markkinan luisu jatkui joulukuussa geopoliittisten jännitteiden vuoksi. OP-Venäjä -rahaston tuotto oli -2,1% ja rahaston vertailuindeksin tuotto oli -3,9%. Tuottoa paransi suhteessa vertailuindeksiin eniten alipainot Yandexissa ja Ozonissa sekä ylipaino Magnitogorskissa. Tuottoa rasitti eniten ylipainot Detsky Mirissä ja Kaspissa. Vuonna 2021 OP-Venäjän tuotto oli +26,1%, mikä ylitti selvästi vertailuindeksin 22,5% tuoton.

Rahastossa oli joulukuun lopussa 35 yhtiön osakkeita, joista painoiltaan viisi suurinta olivat Gazprom, Sberbank, Tatneft, Lukoil ja Novatek. Suurimmat ylipainot kuun vaihteessa olivat Detsky Mir, Tatneft ja Halyk Bank. Suurimmat alipainot olivat Rosneft, Yandex ja Polyus. Ostin joulukuussa mm. Yandexin ja Polymetalin osakkeita. Myin mm. VK:n, Norilsk Nickelin ja Acronin osakkeita.

Keskuspankkien joulukuun kokouksien päätöksien odotettiin olevan käännös globaalissa rahapolitiikassa. Mitään suurempaa käännöstä ei tapahtunut. Yhdysvalloissa korkoa nostetaan vuonna 2022 mahdollisesti kolme kertaa ja Euroopassa tuskin yhtään kertaa. Korkotaso säilynee siis sekä Yhdysvalloissa että erityisesti Euroopassa historiallisesti alhaisella tasolla ja tuskin tulee tyrehdyttämään talouskasvua. Omikron leviää vauhdilla maailmalla ja tartuntojen huippu on edessä, joten sairastapausten määrä kasvaa. Vakavien sairaalahoitoa vaativien tapausten määrää on vaikea ennakoida, joskaan tehohoitoon joutuvien potilaiden määrä ei toistaiseksi ole kasvanut hälyttävästi. Omikron voi hidastaa kotitalouksien kulutusta lyhyellä aikavälillä. Geopoliittisella rintamalla Venäjän ja Ukrainan välinen tilanne on pysynyt kireänä.

Venäjän osakemarkkinoiden arvostustasot ja ennustetut osinkotuotot ovat edelleen houkuttelevia. Suurimmat riskit liittyvät öljyn, kaasun ja muiden Venäjälle tärkeiden raaka-aineiden hintojen kehitykseen sekä mahdollisiin uusiin talouspakotteisiin. Sykliset arvo-osakkeet muodostavat selvän enemmistön salkun sijoituksista. Osakevalinnoissa suosimme edelleen korkeaa ja kasvavaa osinkoa tarjoavia yhtiöitä.

Jouni Nissinen
salkunhoitaja

OP-Venäjä on osakerahasto, joka sijoittaa varansa pääosin Venäjän osakemarkkinoille. Rahasto voi sijoittaa varojaan myös sellaisiin muunmaalaisiin yhtiöihin, joille rahastoyhtiön arvion mukaan Venäjä on keskeinen markkina-alue. Lisäksi enintään neljännes Rahaston arvosta voidaan sijoittaa muiden aikaisemmin Neuvostoliittoon kuuluneiden maiden osakemarkkinoille.

Rahaston sijoitukset toteutetaan pääasiassa suorien osakesijoitusten avulla. Rahasto voi käyttää sijoitustoiminnassaan johdannaisinstrumentteja suojautuakseen markkinoiden muutoksilta, korvatakseen suoria sijoituksia sekä edistääkseen muutoin tehokasta salkunhoitoa.

Rahaston varat sijoitetaan hajautetusti eri yhtiöiden osakkeisiin. Tyypillisesti rahasto sijoittaa varansa noin 30–50 yhtiön osakkeeseen, mutta määrä voi vaihdella salkunhoitajan näkemyksestä riippuen.

Rahaston salkunhoitaja tekee rahastoa koskevat sijoituspäätökset kulloisenkin markkinanäkemyksen perusteella. Rahaston sijoituspäätöksissä korostuvat erityisesti painotukset eri toimialojen välillä ja salkunhoidon näkemys yksittäisistä yhtiöistä.

Rahaston vertailuindeksi on MSCI Russia 10-40 TR Net. Rahasto pyrkii aktiivisella sijoittamisella saavuttamaan vertailuindeksiään paremman tuoton pitkällä aikavälillä. Rahasto ottaa pääsääntöisesti huomattavaa aktiiviriskiä ja voi poiketa merkittävästi vertailuindeksin koostumuksesta, painotuksista ja riskitasosta.

Rahasto noudattaa OP Varainhoidon Vastuullisen sijoittamisen periaatteita. Vastuullisuusasioiden huomioiminen sijoitusanalyysissa ja -päätöksenteossa tuo lisäinformaatiota perinteisen taloudellisen ja markkinadatan lisäksi. Olennaiset vastuullisuusasiat voivat vaikuttaa pitkällä aikavälillä sijoituskohteiden taloudelliseen menestykseen ja siten tuottoon.   

Poissulkeminen: Rahasto poissulkee aktiivisista suorista sijoituksistaan kiistanalaisten aseiden valmistajia, lämpöhiiltä tuottavia kaivosyhtiöitä, lämpöhiiltä käyttäviä sähköyhtiöitä, sekä kansainvälisiä normeja rikkoneita yhtiöitä, joihin vaikuttaminen on ollut tuloksetonta. Poissulkulista on julkinen.

Yhtiökokoukset: OP:n rahastot osallistuvat kotimaisiin ja ulkomaisiin yhtiökokouksiin vastuullisuusnäkökulmia huomioivan OP-rahastoyhtiön omistajaohjauksen periaatteiden mukaisesti.

Kansainväliset normirikkomukset: Kansainväliset normit, kuten YK:n Global Compact, määrittelevät minimitason vastuulliselle liiketoiminnalle. OP Varainhoito vaikuttaa aktiivisissa suoria sijoituksia tekevissä OP-rahastoissa yhtiöihin, joiden nähdään rikkoneen kansainvälisiä normeja. Tavoitteena on, että normeja rikkoneet yhtiöt muuttavat toimintaansa ja alkavat noudattaa kansainvälisiä normeja toiminnassaan. Käytämme Sustainalytics-yhtiötä palveluntarjoajana tunnistamaan kansainväliset normirikkomukset. 

OP Varainhoito vaikuttaa tiettyihin yhtiöihin myös eri vastuullisuusteemoissa, kuten ilmastonmuutoskysymyksessä.

OP:n rahastojen ajankohtaisista vastuullisuusaiheista ja käytännön omistajavaikuttamisesta löytyy lisätietoja kaksi kertaa vuodessa julkaistavassa vastuullisen sijoittamisen katsauksessa. Tuorein vastuullisen sijoittamisen katsaus löytyy vastuullisen sijoittamisen sivulta.

Rahaston vastuullisuusanalyysin voi lukea rahaston kuukausikatsauksesta.

Lisätiedot Perustiedot, tuotto- ja tunnusluvut

Perustiedot

Salkunhoitaja
Jouni Nissinen
Vertailuindeksi
MSCI Russia 10-40 Net TR EUR
Perustamispäivä
16.02.2004
ISIN
FI0008807094
Vuosittainen hallinnointipalkkio
2,50%
Osuussarja
Kasvuosuus
Rahaston koko
197 Meur
Osuuden arvo (20.01.)
350,41 EUR
Kuukausikatsaus
Lataa
Säännöt
Lataa
Avaintiedot
Lataa

Kumulatiivinen tuotto

1kk 3kk 6kk 1 v 3 v p.a. 5 v p.a.
OP-Ven?j? A −9,60 % −20,70 % −4,73 % +6,51 % +9,16 % +7,68 %
Vertailuindeksi −9,60 % −22,01 % −5,74 % +4,41 % +10,18 % +6,64 %

Vuosittainen tuotto

2017 2018 2019 2020 2021 Vuoden alusta
OP-Ven?j? A −0,75 % +0,34 % +45,05 % −11,52 % +25,02 % −8,62 %
Vertailuindeksi −11,56 % +4,08 % +45,51 % −9,73 % +21,74 % −8,12 %

Tunnuslukuja

Volatiliteetti 12 kk vola 12kk Sharpe 12 kk Duraatio
OP-Ven?j? A 21,12 % 0,33 -
Vertailuindeksi 22,15 % 0,22 -