OP-Yrityslaina

Luottoyritysten riskilisissä on korkopotentiaalia

Kotoisen korkotason madellessa matalalla korkomarkkinoilla toimivien sijoittajien katse on kiinnittynyt hyvän luottoluokituksen yritysten liikkeelle laskemiin joukkovelkakirjalainoihin. Laadukkaat eurooppalaiset yrityslainat tarjoavat kohtuullista tuottopotentiaalia maltillisella riskillä.

  • Sijoituskohteena eurooppalaiset korkean luottoluokituksen yritysten liikkeeseen laskemat joukkovelkakirjalainat.

Vakavaraisten valtioiden korkotasojen pysytellessä historiallisen alhaisilla tasoilla, hyvän luottoluokituksen yritysten velkakirjat ovat kasvattaneet suosiotaan korkomarkkinoilla. Luottokelpoisten yritysten lainojen riskilisät tarjoavat kohtuullista tuottopotentiaalia maltillisella riskitasolla. OP-Yrityslaina -sijoitusrahasto sijoittaa varansa eurooppalaisten korkean luottoluokituksen yritysten liikkeeseen laskemiin euromääräisiin joukkovelkakirjalainoihin.

OP:n joukkovelkakirjalainoihin sijoittavassa rahastotarjonnassa OP-Yrityslaina sijoittuu riskitasoltaan OP-Korkosalkun ja OP-High Yieldin välimaastoon. Koska rahasto sijoittaa varansa pääosin euroalueen yritysten liikkeeseen laskemiin pitkän juoksuajan omaaviin kiinteäkorkoisiin joukkovelkakirjalainoihin, on rahaston korkoriski korkea. Markkina-alueriskiä nostaa riippuvaisuus euroalueen korkojen kehityksestä.

Korkosijoituksia pidetään kelpo keinona laskea salkun kokonaisriskiä. OP-Yrityslaina tarjoaa kohtuullista tuottopotentiaalia maltillista riskiä sietävälle sijoittajalle. Rahastoa suositellaan ensisijaisesti sijoittajalle, joka aikoo lunastaa osuutensa aikaisintaan kahden vuoden kuluttua.

OP-Yrityslainan lokakuun tuotto -0,04 %

Lokakuu osoittautui riskillisille omaisuuslajeille yleisesti ottaen positiiviseksi heikon alkusyksyn jälkeen. Euroopassa energian hinnan laskeminen ja kaasuvarastojen täyttyminen hälvensivät pahimpia uhkakuvia tulevan talven osalta, ja syyskuun lopulla alkanut Iso-Britannian markkinaturbulenssi alkoi rauhoittua. Korkomarkkinoiden liike oli varsin sahaavaa: vuoroin spekulointia siitä, että heikko talouskehitys saa keskuspankit pohtimaan kiihkeän koronnostotahdin rauhoittamista, vuoroin paluuta karuun todellisuuteen inflaatiolukemien toistuvasti ylittäessä odotukset. Osakemarkkinoiden kehitys oli vahvaa (esim. S&P 500 +8,1 %, STOXX Europe 600 +6,4 %), euro IG -yrityslainojen riskilisät tiukentuivat lievästi. Dollarikorot jatkoivat nousuaan, mutta vaikka Euroopassakin lyhyet korot nousivat, pitkä pää alkoi osoittaa tasaantumisen merkkejä (esim. Saksan 10 vuoden korot olivat kuun lopussa likipitäen ennallaan 2,1 % tuntumassa). Rahaston tuotto (-0,04 %) jäi lokakuussa lievästi vertailuindeksin tuotosta (0,10 %), johtuen pääasiassa duraatioylipainosta lyhyemmissä maturiteeteissa.

Salkun sijoitukset koostuvat edelleen pääosin euromääräisistä IG-luokitelluista yrityslainoista, täydennettynä pienellä luottoluokittamattomien ja HY-luokiteltujen lainojen lohkolla. Salkun modifioitu korkoriski (4,0) on lievässä alipainossa suhteessa vertailuindeksiin (4,6). Sektorien osalta ylipainotamme teknologiaa ja perusteollisuutta, alipainotamme kuluttajasektoria ja pankkeja.

Näkyvyys rahapolitiikan ja sitä kautta korkojen kehitykseen on edelleen heikkoa. Keskuspankit joutuvat etenemään sumussa lupailematta liikoja ja korostamalla päätösten riippuvuutta makrodatan kehityksestä. Markkina hinnoittelee Fediltä n. 2 %-yksikön verran koronnostoja tulevina kuukausina ennen ohjauskorkojen kääntymistä laskuun, kun taas EKP:n osalta odotuksissa on vielä n. 1,5 % nostoja tälle ja ensi vuodelle. Hyvin luokiteltujen IG-yrityslainojen yieldit ovat katsauksen kirjoitushetkellä 4,3 % (EUR IG) ja 5,9 % (USD IG), joten puskuria maksuhäiriöille tai riskilisien leventymiselle on viime vuosien tasoja enemmän.

Martti Saarinen
salkunhoitaja

OP-Yrityslaina on pitkän koron rahasto, joka sijoittaa varansa pääosin eurooppalaisten korkean luottoluokituksen omaavien yritysten liikkeeseen laskemiin euromääräisiin joukkovelkakirjoihin. Rahaston varoja voidaan sijoittaa rajoitetusti myös Euroopan ulkopuolisten OECD-valtioiden ja OECD-valtioissa
kotipaikkaansa pitävien yritysten liikkeeseen laskemiin joukkovelkakirjoihin.

Pääosa rahaston varoista sijoitetaan sellaisiin arvopapereihin, joiden liikkeeseenlaskijoiden pitkän aikavälin
luottokelpoisuusluokitus on vähintään Moody’s Baa3 tai S&P BBB-. Luokittelemattomien liikkeeseenlaskijoiden arvopapereihin voidaan sijoittaa enintään 10 % rahaston arvosta.

Rahaston sijoitukset toteutetaan pääasiassa suorien korkosijoitusten avulla. Rahasto voi käyttää sijoitustoiminnassaan johdannaisinstrumentteja suojautuakseen markkinoiden muutoksilta, korvatakseen suoria sijoituksia sekä edistääkseen muutoin tehokasta salkunhoitoa. Rahasto voi sijoittaa varojaan myös luottoriskin siirtoon tarkoitettuihin johdannaissopimuksiin. Keskeisimmin johdannaisia käytetään korko- ja luottoriskien hallintaan.

Rahaston vertailuindeksi on Barclays Euro Aggregate Corporate. Rahasto pyrkii aktiivisella sijoittamisella saavuttamaan vertailuindeksiään paremman tuoton pitkällä aikavälillä. Rahasto ottaa pääsääntöisesti huomattavaa aktiiviriskiä ja voi poiketa merkittävästi vertailuindeksin koostumuksesta, painotuksista ja
riskitasosta.

Rahasto noudattaa OP Varainhoidon Vastuullisen sijoittamisen periaatteita. Vastuullisuusasioiden huomioiminen sijoitusanalyysissä ja -päätöksenteossa tuo lisäinformaatiota perinteisen taloudellisen ja markkinadatan lisäksi. Olennaiset vastuullisuusasiat voivat vaikuttaa pitkällä aikavälillä sijoituskohteiden taloudelliseen menestykseen ja siten tuottoon.   

Poissulkeminen: Rahasto poissulkee aktiivisista suorista sijoituksistaan kiistanalaisten aseiden valmistajia, lämpöhiiltä tuottavia kaivosyhtiöitä, lämpöhiiltä käyttäviä sähköyhtiöitä, sekä kansainvälisiä normeja rikkoneita yhtiöitä, joihin vaikuttaminen on ollut tuloksetonta. Poissulkulista on julkinen.

Kansainväliset normirikkomukset: Kansainväliset normit, kuten YK:n Global Compact, määrittelevät minimitason vastuulliselle liiketoiminnalle. OP Varainhoito vaikuttaa aktiivisissa suoria sijoituksia tekevissä OP-rahastoissa yhtiöihin, joiden nähdään rikkoneen kansainvälisiä normeja. Tavoitteena on, että normeja rikkoneet yhtiöt muuttavat toimintaansa ja alkavat noudattaa kansainvälisiä normeja toiminnassaan. Käytämme Sustainalytics-yhtiötä palveluntarjoajana tunnistamaan kansainväliset normirikkomukset. 

OP Varainhoito vaikuttaa tiettyihin yhtiöihin myös eri vastuullisuusteemoissa, kuten ilmastonmuutoskysymyksessä.

OP:n rahastojen ajankohtaisista vastuullisuusaiheista ja käytännön omistajavaikuttamisesta löytyy lisätietoja kaksi kertaa vuodessa julkaistavassa vastuullisen sijoittamisen katsauksessa. Tuorein vastuullisen sijoittamisen katsaus löytyy vastuullisen sijoittamisen sivulta.    

Rahaston vastuullisuusanalyysin voi lukea rahaston kuukausikatsauksesta.

Lisätiedot Perustiedot, tuotto- ja tunnusluvut

Perustiedot

Salkunhoitaja
Martti Saarinen, Jenni Hämäläinen
Vertailuindeksi
Barclays Euro Aggregate Corporate
Perustamispäivä
01.12.2000
ISIN
FI0008805304
Vuosittainen hallinnointipalkkio
0,63%
Osuussarja
Kasvuosuus
Rahaston koko
1483 Meur
Osuuden arvo (30.11.)
190,41 EUR
Kuukausikatsaus
Lataa
Avaintiedot
Lataa
Säännöt
Lataa

Kumulatiivinen tuotto

1kk 3kk 6kk 1 v 3 v p.a. 5 v p.a.
OP-Yrityslaina A +2,39 % −1,41 % −4,26 % −10,98 % −3,61 % −1,38 %
Vertailuindeksi +2,84 % −1,59 % −4,09 % −11,96 % −3,48 % −1,24 %

Vuosittainen tuotto

2017 2018 2019 2020 2021 Vuoden alusta
OP-Yrityslaina A +2,41 % −1,52 % +5,95 % +1,65 % −1,08 % −10,98 %
Vertailuindeksi +2,41 % −1,25 % +6,24 % +2,77 % −0,97 % −12,09 %

Tunnuslukuja

Volatiliteetti 12 kk vola 12kk Sharpe 12 kk Duraatio
OP-Yrityslaina A 4,89 % -2,65 3,9
Vertailuindeksi 5,80 % -2,40 -