OP-Yrityslaina

Luottoyritysten riskilisissä on korkopotentiaalia

Kotoisen korkotason madellessa matalalla korkomarkkinoilla toimivien sijoittajien katse on kiinnittynyt hyvän luottoluokituksen yritysten liikkeelle laskemiin joukkovelkakirjalainoihin. Laadukkaat eurooppalaiset yrityslainat tarjoavat kohtuullista tuottopotentiaalia maltillisella riskillä.

  • Sijoituskohteena eurooppalaiset korkean luottoluokituksen yritysten liikkeeseen laskemat joukkovelkakirjalainat.

Vakavaraisten valtioiden korkotasojen pysytellessä historiallisen alhaisilla tasoilla, hyvän luottoluokituksen yritysten velkakirjat ovat kasvattaneet suosiotaan korkomarkkinoilla. Luottokelpoisten yritysten lainojen riskilisät tarjoavat kohtuullista tuottopotentiaalia maltillisella riskitasolla. OP-Yrityslaina -sijoitusrahasto sijoittaa varansa eurooppalaisten korkean luottoluokituksen yritysten liikkeeseen laskemiin euromääräisiin joukkovelkakirjalainoihin.

OP:n joukkovelkakirjalainoihin sijoittavassa rahastotarjonnassa OP-Yrityslaina sijoittuu riskitasoltaan OP-Korkosalkun ja OP-High Yieldin välimaastoon. Koska rahasto sijoittaa varansa pääosin euroalueen yritysten liikkeeseen laskemiin pitkän juoksuajan omaaviin kiinteäkorkoisiin joukkovelkakirjalainoihin, on rahaston korkoriski korkea. Markkina-alueriskiä nostaa riippuvaisuus euroalueen korkojen kehityksestä.

Korkosijoituksia pidetään kelpo keinona laskea salkun kokonaisriskiä. OP-Yrityslaina tarjoaa kohtuullista tuottopotentiaalia maltillista riskiä sietävälle sijoittajalle. Rahastoa suositellaan ensisijaisesti sijoittajalle, joka aikoo lunastaa osuutensa aikaisintaan kahden vuoden kuluttua.

OP-Yrityslainan joulukuun tuotto -0,07 %

Riskinottohalukkuus palasi joulukuussa vahvana markkinoille marraskuun lopulla nähdyn, omikronvariantin aiheuttaman myyntiaallon jälkeen. Tauti leviää tuulen nopeudella, mutta ei ole ainakaan vielä räjäyttänyt sairaalapaikkojen tarvetta. Jos oirekuvaltaan lievempi variantti pyyhkäisee väestön yli, immuniteetin hintana on enemmän sairaslomien kasvua ja ohimeneviä häiriöitä yhteiskunnan toiminnoissa, kuin jyrkkää kasvua kuolintapausten määrässä. Osakemarkkinat olivat vahvassa vireessä (esim. S&P 500 +5,1 % ja Euro STOXX 600 +6,8 %), hyvälaatuisten IG-yrityslainojen spreadit tiukkenivat 13 korkopistettä 0,95 %:iin ja heikommin luokitellut HY-yrityslainat peräti 35 korkopistettä 3,19 %:iin. EKP ilmoitti odotetusti lopettavansa pandemiaosto-ohjelman netto-ostot maaliskuussa, mutta APP-ohjelmaa jatketaan ja ensimmäinen koronnosto nähdään euroalueella ehkä vasta 2023. Odotukset koronnostolle kuitenkin aikaistuivat joulukuussa, ja myös pitkät korot kääntyivät ennen joulua nousutrendille (esim. 10 vuoden euro swap -korko nousi +0,17 %-yks. 0,30 %:iin). Uusemissioaktiviteetti sekä jälkimarkkinalikviditeetti olivat joulukuussa matalahkoja.

OP-Yrityslainan joulukuun tuotto (-0,07 %) päihitti lievästi vertailuindeksin tuoton (-0,11 %). Pääosa ylituotosta saavutettiin salkun duraationäkemyksellä. Arvopaperikohtaisten tuottojen keskinäinen dispersio marras-joulukuun liikehdinnästä huolimatta pysynyt edelleen varsin alhaisena, eikä nimivalinnalla ollut joulukuussa suurta vaikutusta rahaston aktiivituottoon. Olemme positioituneet edelleen ylipainottamaan lievästi heikompia luottoluokkia ja euroalueen ulkopuolisten yritysten lainoja ja alipainottamaan duraatiota erityisesti ultrapitkissä koroissa.

Martti Saarinen
salkunhoitaja

OP-Yrityslaina on pitkän koron rahasto, joka sijoittaa varansa pääosin eurooppalaisten korkean luottoluokituksen omaavien yritysten liikkeeseen laskemiin euromääräisiin joukkovelkakirjoihin. Rahaston varoja voidaan sijoittaa rajoitetusti myös Euroopan ulkopuolisten OECD-valtioiden ja OECD-valtioissa
kotipaikkaansa pitävien yritysten liikkeeseen laskemiin joukkovelkakirjoihin.

Pääosa rahaston varoista sijoitetaan sellaisiin arvopapereihin, joiden liikkeeseenlaskijoiden pitkän aikavälin
luottokelpoisuusluokitus on vähintään Moody’s Baa3 tai S&P BBB-. Luokittelemattomien liikkeeseenlaskijoiden arvopapereihin voidaan sijoittaa enintään 10 % rahaston arvosta.

Rahaston sijoitukset toteutetaan pääasiassa suorien korkosijoitusten avulla. Rahasto voi käyttää sijoitustoiminnassaan johdannaisinstrumentteja suojautuakseen markkinoiden muutoksilta, korvatakseen suoria sijoituksia sekä edistääkseen muutoin tehokasta salkunhoitoa. Rahasto voi sijoittaa varojaan myös luottoriskin siirtoon tarkoitettuihin johdannaissopimuksiin. Keskeisimmin johdannaisia käytetään korko- ja luottoriskien hallintaan.

Rahaston vertailuindeksi on Barclays Euro Aggregate Corporate. Rahasto pyrkii aktiivisella sijoittamisella saavuttamaan vertailuindeksiään paremman tuoton pitkällä aikavälillä. Rahasto ottaa pääsääntöisesti huomattavaa aktiiviriskiä ja voi poiketa merkittävästi vertailuindeksin koostumuksesta, painotuksista ja
riskitasosta.

Rahasto noudattaa OP Varainhoidon Vastuullisen sijoittamisen periaatteita. Vastuullisuusasioiden huomioiminen sijoitusanalyysissä ja -päätöksenteossa tuo lisäinformaatiota perinteisen taloudellisen ja markkinadatan lisäksi. Olennaiset vastuullisuusasiat voivat vaikuttaa pitkällä aikavälillä sijoituskohteiden taloudelliseen menestykseen ja siten tuottoon.   

Poissulkeminen: Rahasto poissulkee aktiivisista suorista sijoituksistaan kiistanalaisten aseiden valmistajia, lämpöhiiltä tuottavia kaivosyhtiöitä, lämpöhiiltä käyttäviä sähköyhtiöitä, sekä kansainvälisiä normeja rikkoneita yhtiöitä, joihin vaikuttaminen on ollut tuloksetonta. Poissulkulista on julkinen.

Kansainväliset normirikkomukset: Kansainväliset normit, kuten YK:n Global Compact, määrittelevät minimitason vastuulliselle liiketoiminnalle. OP Varainhoito vaikuttaa aktiivisissa suoria sijoituksia tekevissä OP-rahastoissa yhtiöihin, joiden nähdään rikkoneen kansainvälisiä normeja. Tavoitteena on, että normeja rikkoneet yhtiöt muuttavat toimintaansa ja alkavat noudattaa kansainvälisiä normeja toiminnassaan. Käytämme Sustainalytics-yhtiötä palveluntarjoajana tunnistamaan kansainväliset normirikkomukset. 

OP Varainhoito vaikuttaa tiettyihin yhtiöihin myös eri vastuullisuusteemoissa, kuten ilmastonmuutoskysymyksessä.

OP:n rahastojen ajankohtaisista vastuullisuusaiheista ja käytännön omistajavaikuttamisesta löytyy lisätietoja kaksi kertaa vuodessa julkaistavassa vastuullisen sijoittamisen katsauksessa. Tuorein vastuullisen sijoittamisen katsaus löytyy vastuullisen sijoittamisen sivulta.    

Rahaston vastuullisuusanalyysin voi lukea rahaston kuukausikatsauksesta.

Lisätiedot Perustiedot, tuotto- ja tunnusluvut

Perustiedot

Salkunhoitaja
Martti Saarinen, Jenni Hämäläinen
Vertailuindeksi
Barclays Euro Aggregate Corporate
Perustamispäivä
01.12.2000
ISIN
FI0008805304
Vuosittainen hallinnointipalkkio
0,63%
Osuussarja
Kasvuosuus
Rahaston koko
1461 Meur
Osuuden arvo (20.01.)
212,64 EUR
Kuukausikatsaus
Lataa
Säännöt
Lataa
Avaintiedot
Lataa

Kumulatiivinen tuotto

1kk 3kk 6kk 1 v 3 v p.a. 5 v p.a.
OP-Yrityslaina A −1,21 % −0,84 % −1,93 % −1,75 % +1,80 % +1,38 %
Vertailuindeksi −1,45 % −0,87 % −2,10 % −1,74 % +2,40 % +1,84 %

Vuosittainen tuotto

2017 2018 2019 2020 2021 Vuoden alusta
OP-Yrityslaina A +2,41 % −1,52 % +5,95 % +1,65 % −1,08 % −0,59 %
Vertailuindeksi +2,41 % −1,25 % +6,24 % +2,77 % −0,97 % −0,69 %

Tunnuslukuja

Volatiliteetti 12 kk vola 12kk Sharpe 12 kk Duraatio
OP-Yrityslaina A 1,39 % -0,86 4,25
Vertailuindeksi 1,83 % -0,65 -