Mies tarjoaa leipää

Eläkkeelle siirtymisen tienristeyksessä – Mistä sisältöä uuteen elämänvaiheeseen?

Eläkkeelle siirtyminen on merkittävä elämänmuutos, joka tavalla tai toisella koskettaa ihmisen jokaista elämänaluetta. Muutoksen kourissa ovat muun muassa identiteetti, arjen rakentuminen, talous sekä sosiaalinen piiri.

Tulevaisuus tuntuu melko epäselvältä, kun siirtyminen eläkkeelle tapahtuu ja siksi oli hyvä saada aiheeseen liittyvää keskustelua ja tukea. - Palaute pilottivalmennuksesta

Osuuspankki ja Punainen Risti ovat käynnistäneet yhteistyön eläkkeelle siirtyvien tukemiseksi. Eläkkeelle siirtyville tai äskettäin siirtyneille tarjotaan mahdollisuutta osallistua Punaisen Ristin maksuttomiin Täyttä elämää eläkkeellä –valmennuksiin, joita järjestetään Osuuspankin konttoreissa.

Täyttä elämää eläkkeellä -muutos- ja hyvinvointivalmennuksessa keskitytään eläkkeelle siirtymiseen liittyvien muutosten käsittelemiseen ja itselle tärkeisiin asioihin ja arvoihin.

Valmennuksesta saat

  • tietoa eläkkeelle siirtymisen tuomista muutoksista sekä mahdollisuuden suunnitella tulevaa yhdessä muiden samassa tilanteessa olevien kanssa
  • työkaluja hyvinvoinnin – erityisesti mielen hyvinvoinnin – edistämiseen sekä sosiaalisten verkostojen ja uuden merkityksellisen elämänsisällön löytämiseen
  • OP:n asiantuntijoiden vinkit, miten suunnitella ja turvata talous eläkkeellä.

Valmennus rakentuu paljolti erilaisten harjoitusten ja sitä kautta herätellyn pohdinnan ja keskustelun varaan.

- Omakohtainen pohdiskelu ja asioiden käsittely pienryhmässä luovat kokemuksemme mukaan hyvän pohjan tulevaisuuden suunnitelmille. Muiden samassa tilanteessa olevien kommentit ja kokemukset toimivat antoisana vertaistukena. Valmennuksessamme eläkeläisyyteen ei tarjota yhtä valmista malliratkaisua, vaan kannustetaan jokaista miettimään omaa tilannettaan ja löytämään oman polkunsa”, selvittää Täyttä elämää eläkkeellä -hankkeen projektityöntekijä Merja Joro.

Tarkista omasta osuuspankistasi missä valmennusta seuraavaksi järjestetään.