Mies ja 2 laitetta

Nytt i identifieringen

Mobilnyckeln är det primära identifieringssättet då du sköter ärenden i våra tjänster och vi rekommenderar att du aktiverar den. Den är också utgångsvalet då du loggar in och bekräftar i våra tjänster. Om du ännu vill sköta dina ärenden med nyckeltalslista, ska du välja den som identifieringssätt.

Med Mobilnyckeln sköter du dina ärenden bekvämt utan nyckeltalslista, när och var som helst. Med den loggar du in och bekräftar betalningar och transaktioner i OP-mobilen, OP-företagsmobilen, tjänsten op.fi samt identifierar dig också i andra tjänster såsom MinSkatt och FPA samt då du betalar på nätet. Med den kan du också aktivera Pivo.

Läs mer om den utvidgade användningen av Mobilnyckeln i andra tjänster

Du kan fortfarande identifiera dig också med din nyckeltalslista

Du kan fortfarande välja också nyckeltalslista som identifieringssätt i tjänsten op.fi och andra tjänster. Då loggar du in och bekräftar betalningar och transaktioner med din användarkod, ditt lösenord och din nyckeltalslista samt vid behov med en bekräftelse per textmeddelande.

Då du använder din nyckeltalslista för att sköta ärenden måste du alltså ha en apparat med vilken du kan ta emot textmeddelanden. Det kostar dig inget att ta emot meddelanden. Bankens bekräftelsemeddelanden sänds alltid från numret +358 40 711 8180 och är undertecknade av OP.

Kontrollera ditt nummer för tilläggsbekräftelse

För att du ska kunna använda Mobilnyckeln och ta emot bekräftelsemeddelanden, måste ditt telefonnummer för tilläggsbekräftelse vara uppdaterat. Numret för tilläggsbekräftelse ska vara ett mobiltelefonnummer som du använder och som har anslutits till din användarkod. Kontrollera att ditt nummer för tilläggsbekräftelse är rätt.

Så här kontrollerar du dina uppgifter i tjänsten op.fi:

Privatkunder: Min profil > Mina uppgifter

Företagskunder: Inställningar > Bekräftelse och apparater > Administration av numret för tilläggsbekräftelse

Om det inte finns ett nummer för tilläggsbekräftelse i dina uppgifter, kan du lätt ge det i tjänsten op.fi eller genom att besöka kontoret. Om numret för tilläggsbekräftelse i dina uppgifter är fel, ska du ta kontakt med telefontjänsten eller kontoret.

Om du inte har en apparat som du kan ta emot textmeddelanden med, ska du kontakta din andelsbank för att avtala om det bästa sättet för dig att sköta ärenden.

Nya tjänster för kontoanvändning och betalning

I och med ändringarna i betaltjänstlagen kan du se dina kontouppgifter och göra betalningar också i andra tjänster än de som tillhandahålls av din bank.

Den ändrande lagstiftningen ställer nya krav på identifierings- och bekräftelseverktyg för uppföljning av konto- och kortuppgifter samt initiering av betalningar. Syftet med ändringen är att garantera säkerheten för kunder, kunduppgifter och betalningar. I regel kräver lagstiftningen alltid s.k. stark autentisering då man använder kontoinformationstjänster och betalningstjänster.

Ändringen beror på reglering som förpliktar bankerna. Reformen av betaltjänstlagen, som baserar sig på direktivet PSD2, har som mål att göra skötseln av ärenden tryggare. Enbart nyckeltalslistan räcker inte längre till för att uppfylla kraven i lagen. Reformen av betaltjänstlagen gäller alla banker som är verksamma i Finland.

Funderar du över något som gäller Mobilnyckeln? Vi har sammanställt de vanligaste frågorna om Mobilnyckeln och hur den används.

Med din kod kan du logga in i OP:s tjänster, bekräfta olika tjänsteleverantörers nätbetalningar och underteckna dokument såsom avtal och ansökningar samt identifiera dig i många myndigheters tjänster.