Nainen tietokoneella

Ändringar i identifieringen

Den nya betaltjänstlagen har medfört nya krav på metoderna för identifiering och bekräftelse i OP:s tjänster, både för privat- och företagskunder. Det här syns som förändringar vid inloggningen i tjänster samt bekräftelsen av betalningar och transaktioner.

EU:s betaltjänstdirektiv PSD2 (Payment Services Directive 2) trädde i kraft i sin helhet 14.9.2019. I enlighet med direktivet måste du då du loggar in i tjänster där du kan göra betalningar och granska kontouppgifter göra det med en metod som uppfyller definitionen på stark autentisering. Syftet med lagändringen är att garantera säkerheten för kundens kunduppgifter och betalningar.

Snart använder du Mobilnyckeln för inloggning och bekräftelse också i tjänsten op.fi

Snart kan du också välja Mobilnyckeln som identifieringssätt i tjänsten op.fi. Det blir möjligt att använda den vid sidan av nyckeltalslistan i tjänsten op.fi. Mobilnyckeln kommer att kunna användas också i andra tjänster, till exempel MinSkatt, FPA och för att bekräfta nätbetalningar.

Med Mobilnyckeln, som är en identifieringsmetod, och en apparat i ditt personliga bruk kan du logga in och bekräfta transaktioner med en PIN-kod som du själv har valt. För att använda Mobilnyckeln i våra tjänster behöver du en smarttelefon eller en datorplatta till vilken du gratis kan ladda ner OP:s mobilapp, dvs. OP-mobilen eller OP-företagsmobilen.

Ändringar i inloggningsvyn

Då Mobilnyckeln kan börja användas i tjänsten op.fi, kommer inloggningsvyn där att ändras. I fortsättningen kan du välja om du vill logga in i tjänsten op.fi med nyckeltalslista eller Mobilnyckel. Vi informerar separat om tidtabellen för ändringen.

Läs mer om den utvidgade användningen av Mobilnyckeln

Mobilnyckeln följer alltid med dig och den kan inte kopieras. Den är en trygg identifieringsmetod, som redan nu kan användas för att logga in och bekräfta betalningar och transaktioner i OP-mobilen och OP-företagsmobilen.

Användningen av Mobilnyckeln utvidgas till inköp i nätbutiker

Bekräftelsen av kortbetalningar i nätbutiker ändras stegvis i och med att vi förnyar korten från och med september 2019.

Läs mer om betalningen av inköp i nätbutiker med kort

Se anvisningar om användningen av Mobilnyckeln vid inköp på nätet

Du kan fortfarande använda också din nyckeltalslista

Du kan fortfarande välja också nyckeltalslistan som identifieringssätt i tjänsten op.fi. Då loggar du in och bekräftar betalningar och transaktioner med din användarkod, ditt lösenord och din nyckeltalslista samt vid behov med en bekräftelse per textmeddelande.

Då du använder nyckeltalslista för att sköta ärenden måste du alltså ha en apparat med vilken du kan ta emot textmeddelanden. Det kostar dig inget att ta emot meddelanden. Bankens textmeddelanden för tilläggsbekräftelse sänds alltid från numret +358407118180 och är undertecknade av OP.

Så här loggar du in och bekräftar betalningar och transaktioner i tjänsten op.fi

OP.fi tunnistautuminen OP.fi tunnistautuminen

Så här loggar du in och bekräftar betalningar och transaktioner i OP-mobilen och OP-företagsmobilen

OP.fi tunnistautuminen OP.fi tunnistautuminen

Kontrollera ditt nummer för tilläggsbekräftelse

För att du ska kunna börja använda Mobilnyckeln och ta emot de uppgifter som behövs för identifieringen med ett textmeddelande, måste ditt nummer för tilläggsbekräftelse, dvs. det telefonnummer som är anslutet till din kod, vara uppdaterat. Kontrollera att ditt nummer för tilläggsbekräftelse är rätt.

Så här kontrollerar du uppgifterna i tjänsten op.fi:

  • Privatkunder: Min profil > Mina uppgifter
  • Företagskunder: Inställningar > Bekräftelse och apparater > Administration av numret för tilläggsbekräftelse

Om det inte finns ett nummer för tilläggsbekräftelse i dina uppgifter, kan du lätt ge det i tjänsten op.fi eller genom att besöka kontoret. Om numret för tilläggsbekräftelse i dina uppgifter är fel, ska du ta kontakt med telefontjänsten eller kontoret.

Om du inte har en apparat som du kan ta emot textmeddelanden med, ska du kontakta din andelsbank för att avtala om det bästa sättet för dig att sköta ärenden.

Så här går en tilläggsbekräftelse med textmeddelande till

Observera att nyckeltalslistans tal i textmeddelandet anges utan nollor i början.

 

Håll kvar användarkoden, lösenordet och nyckeltalslistan också i fortsättningen

Oberoende av identifieringssätt behöver du din användarkod, ditt lösenord och din nyckeltalslista också i fortsättningen. Du behöver dem bl.a. då du aktiverar Mobilnyckeln.

Den ändrande lagstiftningen ställer nya krav på identifierings- och bekräftelseverktyg för uppföljning av konto- och kortuppgifter samt initiering av betalningar. Syftet med ändringen är att garantera säkerheten för kunder, kunduppgifter och betalningar. I regel kräver lagstiftningen alltid s.k. stark autentisering då man använder kontoinformationstjänster eller betalningstjänster.

Ändringen beror på regleringen som förpliktar bankerna. Reformen av betaltjänstlagen, som baserar sig på direktivet PSD2, har som mål att göra skötseln av ärenden tryggare. Enbart nyckeltalslistan räcker inte till för att uppfylla kraven i lagen. Reformen av betaltjänstlagen gäller alla banker som är verksamma i Finland.

Läs frågor och svar om Mobilnyckeln och hur den används.
Med din kod kan du logga in i OP:s tjänster, bekräfta olika tjänsteleverantörers nätbetalningar och underteckna dokument såsom avtal och ansökningar samt identifiera dig i många myndigheters nättjänster.