Nainen tietokoneella

Identifieringen ändras – så här påverkar ändringarna dina ärenden i OP:s tjänster

Den nya betaltjänstlagen, som snart träder i kraft, ställer nya krav på metoderna för identifiering och bekräftelse i OP:s tjänster, både för privat- och företagskunder. Det här kommer att synas som förändringar vid inloggningen i tjänster och bekräftelsen av betalningar.

EU:s betaltjänstdirektiv PSD2 (Payment Services Directive 2) träder i kraft stegvis och gäller i sin helhet från och med 14.9.2019. Då du loggar in i tjänster där du kan göra betalningar och granska kontouppgifter måste du i fortsättningen göra det med en metod som uppfyller definitionen på stark autentisering. Syftet med lagändringen är att garantera säkerheten för kundens kunduppgifter och betalningar.

Mobilnyckeln – ett tryggt och enkelt identifieringssätt

Mobilnyckeln är en elektronisk identifieringsmetod i OP-mobilen och OP-företagsmobilen. Den uppfyller redan nu de krav på stark autentisering som lagändringen ställer. När du sköter ärenden via mobila kanaler behöver du i stället för användarkod, lösenord och engångsnyckeltal komma ihåg bara en enda PIN-kod, som du själv har valt och som bara du känner till. Med Mobilnyckeln kan du logga in samt bekräfta betalningar och andra transaktioner i apparna. Med Mobilnyckeln kan du också logga in med fingeravtrycksidentifikation eller ansiktsigenkänning.

Målet är att du i slutet av året ska kunna använda Mobilnyckeln för att identifiera dig och bekräfta betalningar också i tjänsten op.fi. Användningen av Mobilnyckeln kommer senare att utökas också till andra tjänster, t.ex. MinSkatt och FPA, och du kommer också att kunna bekräfta nätbetalningar med den.

Så här identifierar du dig i OP-mobilen och OP-företagsmobilen

OP.fi tunnistautuminen OP.fi tunnistautuminen

Inloggningen och bekräftelsen av betalningar ändras – kontrollera ditt nummer för tilläggsbekräftelse

Också användningen av tjänsterna op.fi och OP Tillgänglig kommer att ändras. Du kan fortfarande använda nyckeltalslistan då du loggar in och bekräftar betalningar, men i fortsättningen bekräftas betalningarna och inloggningen vid behov med ett textmeddelande. Du måste alltså ha en mobiltelefon som du kan ta emot textmeddelanden med. Det kostar dig inget att ta emot meddelanden.

För att du ska kunna ta emot de uppgifter som behövs för identifieringen med ett textmeddelande, måste ditt nummer för tilläggsbekräftelse, dvs. det telefonnummer som är anslutet till din kod, vara uppdaterat. Kontrollera att ditt nummer för tilläggsbekräftelse är rätt.

Så här kontrollerar du uppgifterna i tjänsten op.fi:

  • Privatkunder: Min profil > Mina uppgifter
  • Företagskunder: Inställningar > Bekräftelse och apparater > Administration av numret för tilläggsbekräftelse

Om det inte finns ett nummer för tilläggsbekräftelse i dina uppgifter, kan du lätt ge det tjänsten op.fi eller genom att besöka kontoret. Om numret för tilläggsbekräftelse i dina uppgifter är fel, ska du ta kontakt med telefontjänsten eller kontoret.

Om du inte har en apparat som du kan ta emot textmeddelanden med, ska du kontakta din andelsbank för att avtala om det bästa sättet för dig att sköta ärenden.

Så här loggar du in och identifierar dig i tjänsten op.fi

OP.fi tunnistautuminen OP.fi tunnistautuminen

 

Så här går en tilläggsbekräftelse med textmeddelande till

 

Håll kvar användarkoden, lösenordet och nyckeltalslistan också i fortsättningen

Trots att identifieringen i OP:s tjänster ändras, behöver du din användarkod, ditt lösenord och din nyckeltalslista också i fortsättningen.

Med användarkoden, lösenordet och nyckeltalslistan loggar du in i tjänsten op.fi, OP Tillgänglig samt tredje parters tjänster, t.ex. MinSkatt och FPA, och med den kan du också bekräfta köp på nätet. Du behöver dem också då du aktiverar en ny Mobilnyckel.

Den ändrande lagstiftningen ställer nya krav på  identifierings- och bekräftelseverktyg för uppföljning av konto- och kortuppgifter samt initiering av betalningar. Syftet med ändringen är att garantera säkerheten för kunder, kunduppgifter och betalningar. I regel kräver lagstiftningen alltid s.k. stark autentisering då man använder kontoinformationstjänster eller betalningstjänster. 

Ändringen beror på regleringen som förpliktar bankerna. Reformen av betaltjänstlagen, som baserar sig på direktivet PSD2, har som mål att göra skötseln av ärenden tryggare. I fortsättningen räcker inte enbart nyckeltalslistan till för att uppfylla kraven i lagen. Reformen av betaltjänstlagen gäller alla banker som är verksamma i Finland.

Läs frågor och svar om Mobilnyckeln och hur den används.
Med din kod kan du logga in i OP:s tjänster, bekräfta olika tjänsteleverantörers nätbetalningar och underteckna dokument såsom avtal och ansökningar samt identifiera dig i många myndigheters nättjänster.