Tunnistautuminen

Nytt i identifieringen

Nu är det möjligt att använda Mobilnyckeln förutom i OP-mobilen och tjänsten op.fi också i andra tjänster såsom MinSkatt och FPA samt för att bekräfta nätbetalningar. Med Mobilnyckeln bekräftar du dessutom inköp på nätet med de flesta korten. Med den kan du också aktivera Pivo.

Mobilnyckeln är ett identifieringssätt precis som nyckeltalslistan. Den följer alltid med dig i din telefon eller i din datorplatta och den kan inte kopieras. 

Du kan fortfarande identifiera dig också med din nyckeltalslista

Du kan fortfarande välja också nyckeltalslista som identifieringssätt i tjänsten op.fi och andra tjänster. Då loggar du in och bekräftar betalningar och transaktioner med din användarkod, ditt lösenord och din nyckeltalslista samt vid behov med en bekräftelse per textmeddelande.

Då du använder din nyckeltalslista för att sköta ärenden måste du alltså ha en apparat med vilken du kan ta emot textmeddelanden. Det kostar dig inget att ta emot meddelanden. Bankens bekräftelsemeddelanden sänds alltid från numret +358 40 711 8180 och är undertecknade av OP.

Kontrollera ditt nummer för tilläggsbekräftelse

För att du ska kunna använda Mobilnyckeln och ta emot bekräftelsemeddelanden, måste ditt telefonnummer för tilläggsbekräftelse vara uppdaterat. Numret för tilläggsbekräftelse ska vara ett mobiltelefonnummer som du använder och som har anslutits till din användarkod. Kontrollera att ditt nummer för tilläggsbekräftelse är rätt.

Så här kontrollerar du dina uppgifter i tjänsten op.fi:

Privatkunder: Min profil > Mina uppgifter

Företagskunder: Inställningar > Bekräftelse och apparater > Administration av numret för tilläggsbekräftelse

Om det inte finns ett nummer för tilläggsbekräftelse i dina uppgifter, kan du lätt ge det i tjänsten op.fi eller genom att besöka kontoret. Om numret för tilläggsbekräftelse i dina uppgifter är fel, ska du ta kontakt med telefontjänsten eller kontoret.

Om du inte har en apparat som du kan ta emot textmeddelanden med, ska du kontakta din andelsbank för att avtala om det bästa sättet för dig att sköta ärenden.

Nya tjänster för kontoanvändning och betalning

I och med ändringarna i betaltjänstlagen kan du se dina kontouppgifter och göra betalningar också i andra tjänster än de som tillhandahålls av din bank.

Tilläggsbekräftelse i OP Tillgänglig  

Tilläggsbekräftelsen börjar användas också i OP Tillgänglig från 16.3.2020. Användning av nyckeltalslistan vid inloggning och bekräftelse kräver vid behov en bekräftelse per textmeddelande.  

För identifiering och bekräftelse behöver du en mobiltelefon som kan ta emot textmeddelanden, och numret ska vara anslutet till din kod som ett s.k. tilläggsbekräftelsenummer. 

Den ändrande lagstiftningen ställer nya krav på identifierings- och bekräftelseverktyg för uppföljning av konto- och kortuppgifter samt initiering av betalningar. Syftet med ändringen är att garantera säkerheten för kunder, kunduppgifter och betalningar. I regel kräver lagstiftningen alltid s.k. stark autentisering då man använder kontoinformationstjänster eller betalningstjänster.

Ändringen beror på reglering som förpliktar bankerna. Reformen av betaltjänstlagen, som baserar sig på direktivet PSD2, har som mål att göra skötseln av ärenden tryggare. Enbart nyckeltalslistan räcker inte längre till för att uppfylla kraven i lagen. Reformen av betaltjänstlagen gäller alla banker som är verksamma i Finland.

Funderar du över något som gäller Mobilnyckeln? Vi har sammanställt de vanligaste frågorna om Mobilnyckeln och hur den används.

Med din kod kan du logga in i OP:s tjänster, bekräfta olika tjänsteleverantörers nätbetalningar och underteckna dokument såsom avtal och ansökningar samt identifiera dig i många myndigheters tjänster.