OP-Mastercard - Vanliga frågor

 

Leverans av kortet

  • Ditt kortnummer (16 siffror) samt kortets giltighetstid och tresiffriga säkerhetskod har ändrats.
  • Din fyrsiffriga PIN-kod är samma som för ditt gamla kort. Kortets kreditgräns och säkerhetsgränser ändras inte. 
  • Ditt kort fungerar som förut och du betalar dina inköp tryggt både i Finland och utomlands. 
  • Enklast kontrollerar du uppgifterna och uppdaterar dem i OP-mobilen och i tjänsten op.fi
  1. Skriv din namnteckning på det nya kortet och börja använda det genast. Kortet aktiveras genom att betala med det. Din PIN-kod ändras inte. Likaså hålls kreditgränsen och säkerhetsgränserna för ditt kort oförändrade.
  2. Uppdatera uppgifterna för ditt nya kort i nättjänster och appar som du använder (t.ex. strömningstjänster). Observera att kortnumren, giltighetstiden och de tresiffriga säkerhetskoderna har ändrats. 
  3. Förstör ditt gamla kort när du börjat använda det nya kortet. Klipp itu kortets chipp och magnetremsa.
  4. Kontrollera och uppdatera de nya, ändrade faktureringsuppgifterna när du får fakturan för ditt nya kort.
Du kan beställa PIN-koden avgiftsfritt från OP:s Kortkundtjänst, tfn 010 252 7020.

 

Användning av kortet

Nej, den ändras inte. Om du har glömt PIN-koden för ditt kort, kan du beställa en ny kod avgiftsfritt genom att ringa OP:s kortkundtjänst 010 252 7020.

Kontakta OP:s Kortkundtjänst 010 252 7020.

Också parallellkortshavarna får ett nytt kort.

 

Kortfunktioner

Kortets utseende har förnyats. Ditt kort fungerar som förut och med kortet betalar du dina inköp tryggt både i Finland och utomlands. Du kan fortfarande betala räntefritt med kortet och om du vill kan du betala dina inköp i poster och utnyttja kortets kreditfunktion.

Ditt kort fungerar som förut och med kortet betalar du dina inköp tryggt både i Finland och utomlands.

För Andelsbankens ägarkunder ingår en avgiftsfri Produktskyddsförsäkring i OP-Mastercard-kortet.

Läs mer om Produktskyddet

Ja du kan överföra kredit till ditt konto i tjänsten op.fi eller OP-mobilen om du har OP:s nättjänstkoder.

 

Fakturering

Du får ett nollkontoutdrag över ditt gamla kort och en faktura över ditt nya kort. Det eventuella skuldsaldot och transaktionerna på ditt gamla kort har överförts till ditt nya kort. Betala fakturan för det nya kortet. Du känner igen den nya fakturan på betalningsmottagarens kontonummer och referensnumret. Betalningsmottagarens nya kontonummer är: FI10 5000 0120 3374 71.

Faktureringsuppgifterna har ändrats. Beställ ny e-faktura.
 

Ja, fakturauppgifterna ändras. Vi rekommenderar i första hand att du ingår ett e-fakturaavtal. Det är viktigt att du uppdaterar dina nuvarande återkommande betalningar eller mottagaruppgifter med de nya betalningsuppgifterna (nytt kontonummer och referensnummer).

Din betalning noteras för ditt nya kort. Du behöver inte göra någonting.
Dina betalningar används för amortering av din kortskuld normalt och du behöver inte nödvändigtvis göra någonting. Om du vill att den extra betalningen returneras ska du kontakta kundtjänsten.

Om du har OP:s nättjänstkoder hittar du fakturakopian i Mitt arkiv i tjänsten op.fi.

Om du inte har OP:s nättjänstkoder, kan du be om en fakturakopia  från OP:s Kortkundtjänst, tfn 010 252 7020.

Saldoöverföringen är en sammanfattning av inköpen och transaktionerna på ditt gamla kort. Dessa har överförts till ditt nya kort i en post.
Du kan beställa en ny e-faktura genom att som fakturerare välja OP-Kortbolaget Abp och som fakturagrund Visa/Mastercard-faktura.