Digitaalisuus

Vanliga frågor

 

Leverans av kortet

Du får ett nytt kort 2019–2020. Du får ett textmeddelande när vi har sänt ditt nya kort.

Ditt kortnummer (16 siffror) samt kortets giltighetstid och tresiffriga säkerhetskod har ändrats. Din fyrsiffriga PIN-kod är samma som för ditt gamla kort. Kortets kreditgräns och säkerhetsgränser ändras inte. Enklast kontrollerar du uppgifterna och uppdaterar dem i OP-mobilen och i nättjänsten op.fi.

Börja genast använda ditt kort för betalningar eller för att ta ut eller sätta in pengar i automater. När ditt nya kort fungerar ska du förstöra ditt gamla kort genom att klippa itu magnetranden och chippet. Uppdatera de nya kortuppgifterna i tjänster som du anlitar (t.ex. parkeringsappar samt musik- och filmtjänster).

Du får ditt nya kort hem per post om du inte separat har kommit överens om att det ska sändas till kontoret. Din hemadress är den adress som finns i OP:s system och som vi uppdaterar via befolkningsdatasystemet.

Du informeras om förnyandet av kortet i din nätbank, OP-mobilen och med ett textmeddelande. När kortet har förnyats syns uppgifterna för det nya kortet i nättjänsten op.fi och i OP-mobilen. Du kan kontrollera din kontaktinformation i nättjänsten op.fi i Min profil.

Meddelandet har tyvärr sänts till fel nummer. Du kan ignorera meddelandet.

 

Användning av kortet

Nej, den ändras inte. Om du har glömt PIN-koden för ditt kort, kan du beställa en ny kod på normalt sätt i nättjänsten op.fi

Ring OP:s Kortkundtjänst tfn 0100 0525.

Ring OP:s Kortkundtjänst tfn 0100 0525.

Du kan lugnt bege dig på en veckoslutsresa eller utomlands för ett par veckor medan ditt kort förnyas. Använd ditt nuvarande kort under resan. Om du vet att du kommer att vistas utomlands flera veckor eller månader medan ditt kort förnyas, ska du kontakta OP Kortkundtjänsten på numret 0100 0525.

Också parallellkortet förnyas. Kom ihåg att genast börja använda också det nya parallellkortet. Det gamla parallellkortet spärras då huvudkortet tas i bruk.

 

Kortfunktioner

Vid förnyandet av kort är det inte möjligt att välja färg eller motiv för kortet. Men i op.fi kan du välja önskad färg på kortet i samband med följande årliga kortförnyelse eller beställa ett nytt kort med önskad färg så fort du fått det förnyade kortet. Då tar vi ut en avgift i enlighet med servicetariffen.

Alla OP:s nya kort är vita på framsidan. För frånsidan finns sex färgalternativ. Vi beviljar inte längre kort med motiv. Om du inte tidigare valt kortfärg får du nu ett kort med orange färg på frånsidan. Kort som saknar kontaktlös betalning förnyas med vit färg på frånsidan.

Om du har en Android-telefon kan du ansluta ditt nya kort till betalningsappen Pivo. Då kan du betala inköp vid butikskassan genom att visa upp telefonen. Gränsen för kontaktlös betalning med betalkort är 50 euro, men med Pivo betalar du snabbt och tryggt också inköp som överskrider 50 euro. Dessutom kan du ansluta ditt K-Plussa-kort till Pivos kontaktlösa betalning.

Läs mer om användningen av Pivo

Ja. Du kan använda kortet som förut.

Ja, om du är ägarkund, ingår ett Produktskydd automatiskt i ditt OP-Visa-kort. Läs mer om Produktskyddet på op.fi.

Ditt kort förnyas så att vi kan utveckla och erbjuda dig allt mångsidigare korttjänster också i fortsättningen.

Ja, du kan överföra kredit till ditt konto i op.fi och på OP-mobilen.

 

Fakturering

Det öppna skuldsaldot för ditt gamla kreditkort överförs till ditt nya kreditkort. Betala fakturan för det nya kortet. Du känner igen den nya fakturan på fakturerarens namn: OP-Kortbolaget Abp.

Om du vill betala hela skuldsaldot med en gång ska du betala båda fakturorna. Då försäkrar du dig också om att du har tillräckligt med outnyttjad kredit på det nya kortet.

Ja. Fakturauppgifterna ändras och vi rekommenderar i första hand att du ingår ett e-fakturaavtal. Det är viktigt att du uppdaterar dina nuvarande återkommande betalningar och mottagaruppgifter med de nya betalningsuppgifterna (nytt kontonummer och referensnummer).

Om din betalning syns i transaktionerna för ditt nya kort behöver du inte göra någonting. Om betalningen syns endast bland transaktionsspecifikationerna för ditt gamla kort, kan du om du vill betala också den nya fakturan eller kontakta vår kundtjänst för att förhindra debiteringen av den nya fakturan.

Dina betalningar förkortar din kortskuld normalt och du behöver inte nödvändigtvis göra någonting. Om du vill att den extra betalningen returneras ska du kontakta Kortkundtjänsten tfn 0100 0525.

I den nya tjänsten Mitt arkiv samlas dina kortavtal och om du har beställt din kreditkortsfaktura som e-faktura finns de också i det elektroniska arkivet. Fakturorna sparas i det elektroniska arkivet i 24 mån.

Saldonsiirto tehdään, jotta sinulla ei olisi kahta yhtäaikaista avointa luottoa. Siirto tehdään noin kaksi viikkoa siitä, kun olet ottanut uuden korttisi käyttöön. Saldonsiirto koostuu vanhan luottokorttisi tapahtumista, jotka siirretään yhtenä eränä uudelle OP-Visa-luotollesi.