Ditt nya OP-Mastercard-kort

Vad ska jag göra när jag får mitt nya OP-Mastercard-kort?

 1. Skriv din namnteckning på ditt nya OP-Mastercard-kort och börja genast använda det. Som användning räknas att du betalar med kortet eller att du tar ut eller sätter in pengar i en automat. Din PIN-kod ändras inte. Likaså hålls kreditgränsen och säkerhetsgränserna för ditt kort oförändrade. 
 2. Uppdatera uppgifterna för ditt nya kort i nättjänster och appar som du använder (t.ex. strömningstjänster). Observera att kortnumren, giltighetstiden och de tresiffriga säkerhetskoderna har ändrats.  
 3. Förstör ditt gamla kort när du börjat använda det nya kortet. Klipp itu kortets chipp och magnetremsa. 
 4. Kontrollera och uppdatera de nya, ändrade faktureringsuppgifterna när du får fakturan för ditt nya kort.

Vad ändras?

 • Det sker förändringar i faktureringen. Sätt dig in i ändringarna omsorgsfullt.
 • I uppgifterna för ditt nya kort syns saldot för Mastercard-krediten på ditt tidigare kort som en täckningsreservering. På så sätt ser du säkert den rätta outnyttjade kreditgränsen för ditt nya kort. 
 • Både ditt nya och gamla kort syns under förnyelsen i tjänsten op.fi och OP-mobilen. Du ser uppgifterna för ditt gamla kort normalt, men efter att du fått ditt nya kort kan du inte längre göra ändringar i det gamla kortet.
 • Betalar du inköp i nätbutiker och mobilappar med ditt kort? Med ditt nya kort kan du bekräfta de här betalningarna bekvämt med Mobilnyckeln, om du har OP:s nättjänstkoder.

Vad ändras inte?

 • Din fyrsiffriga PIN-kod ändras inte. Den första kortbetalningen måste godkännas med koden. Efter det kan du betala också kontaktlöst.
 • Kortets kreditgräns hålls oförändrade.
 • På kortets framsida ser du kortnumret som är avsett för credit-användning. Säkerhetskoden i anslutning till det finns på kortets frånsida.
 • Du får det nya kortet hem per post om du inte separat har kommit överens om att det ska sändas till kontoret.

Många skäl att använda ditt OP-Mastercard-kort 

 •  Du får i genomsnitt 35 dagar räntefri betalningstid för dina inköp.

 • Med den kontaktlösa funktionen betalar du snabbt och tryggt inköp på högst 50 euro med kredit.

 • Då du är ägarkund i Andelsbanken ingår en gratis Produktskyddsförsäkring i ditt kort. Försäkringen ersätter om ett föremål som du betalat med kortet går sönder eller blir stulet.*

Läs mer om Produktskydd

Läs mer om funktionerna för ditt kort

* Försäkringen Produktskydd beviljas av Pohjola Försäkring Ab.