Betalningsfri månad

Vid behov kan du hålla en betalningsfri månad per år. Välj vilken månad du inte skall få någon räkning. Den månad du valt är betalningsfri varje år.

> Stäng fönstret