Mobiiliavain op.fi:hin

Vill du använd Mobilnyckeln i tjänsten op.fi? Från och med 28.1 är det möjligt

Från och med 28.1 kan du välja också Mobilnyckeln som identifieringssätt i tjänsten op.fi. Det blir möjligt att använda den vid sidan av nyckeltalslistan i tjänsten op.fi. Mobilnyckeln kommer snart att kunna användas också i andra tjänster, till exempel MinSkatt, FPA och för att bekräfta nätbetalningar.

Mobilnyckeln är ett identifieringssätt precis som nyckeltalslistan. Med Mobilnyckeln kan du med en PIN-kod som du själv har valt logga in och bekräfta transaktioner i en apparat i ditt personliga bruk. För att använda Mobilnyckeln i våra tjänster behöver du en telefon eller en datorplatta till vilken du gratis kan ladda ner OP-mobilen eller OP-företagsmobilen.

Så här loggar du in med Mobilnyckeln i tjänsten op.fi

 

Så här loggar du in i tjänsten op.fi med Mobilnyckeln: 1. Välj Logga in. 2. Välj Mobilnyckeln som identifieringssätt. 3. Skriv din användarkod och välj Fortsätt. 4. Öppna OP-mobilen eller OP-företagsmobilen i din telefon eller datorplatta. 5. Om bekräftelsebegäran inte öppnas automatiskt, välj Bekräfta med Mobilnyckel. 6. Kontrollera uppgifterna i bekräftelsebegäran. 7. Bekräfta genom att skriva din Mobilnyckel-PIN. 8. Inloggningen lyckades. 9. Fortsätt sköta ärenden i tjänsten op.fi. Så här loggar du in i tjänsten op.fi med Mobilnyckeln: 1. Välj Logga in. 2. Välj Mobilnyckeln som identifieringssätt. 3. Skriv din användarkod och välj Fortsätt. 4. Öppna OP-mobilen eller OP-företagsmobilen i din telefon eller datorplatta. 5. Om bekräftelsebegäran inte öppnas automatiskt, välj Bekräfta med Mobilnyckel. 6. Kontrollera uppgifterna i bekräftelsebegäran. 7. Bekräfta genom att skriva din Mobilnyckel-PIN. 8. Inloggningen lyckades. 9. Fortsätt sköta ärenden i tjänsten op.fi.

Så här bekräftar du med Mobilnyckeln i tjänsten op.fi

 

Så här bekräftar du betalningar och transaktioner med Mobilnyckeln: 1. Välj de betalningar du vill bekräfta. 2. Välj Fortsätt för att godkänna. 3. Öppna OP-mobilen eller OP-företagsmobilen i din telefon eller datorplatta. 4. Om bekräftelsebegäran inte öppnas automatiskt, välj Bekräfta med Mobilnyckel. 5. Kontrollera uppgifterna i bekräftelsebegäran. 6. Bekräfta genom att skriva din Mobilnyckel-PIN. 7. Bekräftelsen lyckades. 8. Fortsätt sköta ärenden i tjänsten op.fi. Så här bekräftar du betalningar och transaktioner med Mobilnyckeln: 1. Välj de betalningar du vill bekräfta. 2. Välj Fortsätt för att godkänna. 3. Öppna OP-mobilen eller OP-företagsmobilen i din telefon eller datorplatta. 4. Om bekräftelsebegäran inte öppnas automatiskt, välj Bekräfta med Mobilnyckel. 5. Kontrollera uppgifterna i bekräftelsebegäran. 6. Bekräfta genom att skriva din Mobilnyckel-PIN. 7. Bekräftelsen lyckades. 8. Fortsätt sköta ärenden i tjänsten op.fi.

Mobilnyckeln – följer alltid med dig

Mobilnyckeln följer alltid med dig i din telefon eller i din datorplatta och den kan inte kopieras. Den är en trygg identifieringsmetod, som kan användas för att logga in och bekräfta betalningar och transaktioner i OP-mobilen och OP-företagsmobilen.

Ändringar i inloggningsvyn

Då Mobilnyckeln kan användas i tjänsten op.fi ändras inloggningsvyn. I fortsättningen kan du välja om du vill logga in i tjänsten op.fi med Mobilnyckel eller Nyckeltalslista.

Du kan fortfarande använda också din nyckeltalslista

Också efter ändringen kan du logga in och bekräfta betalningar och transaktioner med nyckeltalslistan genom att välja nyckeltalslista som identifieringssätt. Då loggar du in med en användarkod, ett lösenord och vid behov ett textmeddelande som sänds till ditt nummer för tilläggsbekräftelse. Textmeddelandet innehåller uppgifterna om nyckeltalet som behövs för bekräftelsen. En bekräftelse per textmeddelande krävs inte varje gång. Då den inte krävs loggar du in med din användarkod, ditt lösenord och din nyckeltalslista.

Vad är Mobilnyckeln? Hur skiljer sig Mobilnyckeln från nyckeltalslistan? Läs svaren på vanliga frågor om Mobilnyckeln och hur den används.