Uusi kirjautumisnäkymä

Snart identifierar du dig också i tjänsten op.fi med Mobilnyckeln

Snart kan du välja också Mobilnyckeln som identifieringssätt i tjänsten op.fi. Det blir möjligt att använda den vid sidan av nyckeltalslistan i tjänsten op.fi under början av 2020. Mobilnyckeln kommer att kunna användas också i andra tjänster, till exempel MinSkatt, FPA och för att bekräfta nätbetalningar.

Läs mer om nätbetalningar 


Med Mobilnyckeln, som är en identifieringsmetod, och en apparat i ditt personliga bruk kan du logga in och bekräfta transaktioner med en PIN-kod som du själv har valt. För att använda Mobilnyckeln i våra tjänster behöver du en smarttelefon eller en datorplatta till vilken du gratis kan ladda ner OP:s mobilapp, dvs. OP-mobilen eller OP-företagsmobilen. 


Mobilnyckeln – följer alltid med dig

 
Mobilnyckeln följer alltid med dig och den kan inte kopieras. Den är en trygg identifieringsmetod, som redan nu kan användas för att logga in och bekräfta betalningar och transaktioner i OP-mobilen och OP-företagsmobilen. 

Ändringar i inloggningsvyn

Då Mobilnyckeln kan börja användas i tjänsten op.fi, kommer inloggningsvyn där att ändras. I fortsättningen kan du välja om du vill logga in i tjänsten op.fi med nyckeltalslista eller Mobilnyckel. Vi informerar separat om tidtabellen för ändringen av inloggningsvyn.

Du kan också fortfarande använda din nyckeltalslista

Du kan också fortfarande logga in och bekräfta betalningar och transaktioner med din nyckeltalslista genom att välja nyckeltalslista som identifieringssätt. Då loggar du in med en användarkod, ett lösenord och vid behov ett textmeddelande som sänds till ditt nummer för tilläggsbekräftelse. Textmeddelandet innehåller uppgifterna om nyckeltalet som behövs för bekräftelsen. En bekräftelse per textmeddelande krävs inte varje gång. Då den inte krävs loggar du in med din användarkod, ditt lösenord och din nyckeltalslista.

Läs mer om identifieringen

Läs vanliga frågor om Mobilnyckeln och hur den används.

Läs mer