Avainlukulista verkossa

Vill du använda nyckeltalslistan i tjänsten op.fi?

I fortsättningen kan du välja om du vill logga in i tjänsten op.fi med nyckeltalslista eller Mobilnyckel. Då du väljer nyckeltalslista som identifieringssätt behöver du 

  • din användarkod, 
  • ditt lösenord, 
  • din nyckeltalslista och 
  • en telefon eller datorplatta, med vilken du vid behov kan ta emot bekräftelsemeddelanden.

Då du använder din nyckeltalslista för att sköta ärenden måste du ha en telefon eller datorplatta med vilken du kan ta emot textmeddelanden. Det kostar dig inget att ta emot meddelanden. Vi sänder alltid bekräftelsemeddelandena från numret +358 40 711 8180 och de är undertecknade av OP. Observera att vi inte kräver en bekräftelse per textmeddelande varje gång.

Så här använder du nyckeltalslistan i tjänsten op.fi

 

1. Logga in i tjänsten genom att skriva din användarkod och ditt lösenord och välja Fortsätt. 2. Vid behov* får du ett textmeddelanden som berättar vilket nyckeltal du ska välja. 3. Sök det nyckeltal som på din nyckeltalslista motsvarar numret i meddelandet och skriv in det i tjänsten. 4. Bekräfta betalningar och transaktioner med textmeddelande och nyckeltalslista. *bekräftelse per textmeddelande krävs inte varje gång 1. Logga in i tjänsten genom att skriva din användarkod och ditt lösenord och välja Fortsätt. 2. Vid behov* får du ett textmeddelanden som berättar vilket nyckeltal du ska välja. 3. Sök det nyckeltal som på din nyckeltalslista motsvarar numret i meddelandet och skriv in det i tjänsten. 4. Bekräfta betalningar och transaktioner med textmeddelande och nyckeltalslista. *bekräftelse per textmeddelande krävs inte varje gång

Så här identifierar du dig i OP-mobilen och OP-företagsmobilen

 

1. Logga in i OP-mobilen med Mobilnyckelns PIN-kod, fingeravtrycks- eller ansiktsigenkänning. 2. Bekräfta betalningar och transaktioner med Mobilnyckeln. 3. Håll kvar användarkoden, lösenordet och nyckeltalslistan! Du behöver dem också i fortsättningen. 1. Logga in i OP-mobilen med Mobilnyckelns PIN-kod, fingeravtrycks- eller ansiktsigenkänning. 2. Bekräfta betalningar och transaktioner med Mobilnyckeln. 3. Håll kvar användarkoden, lösenordet och nyckeltalslistan! Du behöver dem också i fortsättningen.