Kuvakollaasi ihmisistä

Små gärningar i vardagen

Också små saker kan bringa stor glädje

Vi på Pohjola Försäkring vill glädja finländarna med många små gärningar. Också du, ditt företag, dina bekanta och partner – vi alla kan bidra till ögonblick av glädje. De små gärningarna förändrar inte världen, men de ger både givaren och mottagaren av hjälpen glädje.

Delta på vilket sätt och med vilket belopp du vill, antingen genom att donera eller uppfordra andra att delta.

I kampanjen Bjud en vän på utfärd åker vi med taxi på en uppiggande utfärd


I kampanjen, som vi ordnar tillsammans med Eläkeliitto, Äldreinstitutet och Centralförbundet för De Gamlas Väl, uppmuntrar vi äldre som behöver sällskap när de går ut att tryggt göra en liten utfärd tillsammans med en frivillig från Eläkeliittos väntjänst. Vi delar ut taxikort till Eläkeliittos frivilligarbetare. Med taxikortet kan den frivilliga åka tillsammans med en äldre vän på en trevlig utfärd till ett ställe som har särskild betydelse eller som ger glädje.

Små utfärder till parken, gravgården, gårdsbesök hos vänner eller släktingar, museibesök eller en kopp kaffe eller en glass ger glädje och piggar upp. De gemensamma upplevelserna stärker delaktigheten och känslan av meningsfullhet.

Vi donerade taxikort för 50 000 euro till kampanjen. Taxikorten bjuder 1 000 äldre och deras vänner på taxiresor.

Vill du eller ditt företag donera luncher via Hope rf?

Längst nere på sidan finns information om vår kampanj Lunch på varje bord och instruktioner för de olika sätten att donera.

Från och med juni månad delar vi via Hope rf ut 9 600 luncher till familjer som behöver hjälp. Man kan använda lunchsedlar nästan överallt i Finland, t.ex. som betalning för lokala restaurangföretagares tjänster.

Platserna där Edenreds lunchsedlar kan användas hittar du på adressen: edenred.fi/kayttopaikkahaku.

Vill du eller ditt företag också donera luncher?

Du kan donera en lunch eller så många som du vill, en gång eller oftare. Med medlen som samlas in skaffar vi fler lunchsedlar som Hope rf får dela ut. En lunchsedel är värd 10,70 euro.

Enklast gör du donationen genom att använda Pivo, OP-mobilen eller app Siirto i din telefon. Donationsmottagarens nummer är 888 50 9306. Alla bankers kunder kan använda appen Pivo avgiftsfritt.

Du kan också göra donationen med uppgifterna nedan:

Betalningsmottagare: Hope Yhdessä ja Yhteisesti ry
Penninginsamlingens kontonummer: FI19 5630 0020 3003 12
Referensnummer: 1002007

Tillståndsinnehavare: Hope - Yhdessä & Yhteisesti ry
Myndighet som utfärdat tillståndet: Polisstyrelsen 13.5.2019
Tillståndets nummer: RA/2019/425

Kontaktinformation: markkinointi@pohjola.fi. Obs. Skicka inte personliga uppgifter per e-post, t.ex. kontonummer eller personbeteckning.