Kuvakollaasi ihmisistä

Små gärningar i vardagen

Också små saker kan bringa stor glädje

Vi på Pohjola Försäkring vill glädja finländarna med många små gärningar. Också du, ditt företag, dina bekanta och partner – vi alla kan bidra till ögonblick av glädje. De små gärningarna förändrar inte världen, men de ger både givaren och mottagaren av hjälpen glädje.

Delta på vilket sätt och med vilket belopp du vill, antingen genom att donera eller uppfordra andra att delta.

Lunch på varje bord i sommar


Från och med juni månad delar vi via Hope rf ut 9 600 luncher till familjer som behöver hjälp. Man kan använda lunchsedlar nästan överallt i Finland, t.ex. som betalning för lokala restaurangföretagares tjänster.

Platserna där Edenreds lunchsedlar kan användas hittar du på adressen: edenred.fi/kayttopaikkahaku.

Vill du eller ditt företag också donera luncher?

Du kan donera en lunch eller så många som du vill, en gång eller oftare. Med medlen som samlas in skaffar vi fler lunchsedlar som Hope rf får dela ut. En lunchsedel är värd 10,70 euro.

Enklast gör du donationen genom att använda Pivo, OP-mobilen eller app Siirto i din telefon. Donationsmottagarens nummer är 888 50 9306. Alla bankers kunder kan använda appen Pivo avgiftsfritt.

Du kan också göra donationen med uppgifterna nedan:

Betalningsmottagare: Hope Yhdessä ja Yhteisesti ry
Penninginsamlingens kontonummer: FI19 5630 0020 3003 12
Referensnummer: 1002007

Andra små vardagsgärningar

 

  • En ryggsäck på varje rygg
    Pohjola Försäkring skänker led-ljus till ryggsäckar som Hope rf och OP Gruppen samlar till skolelever i juli.
  • Vårfesten Kevätjuhlalive
    På grund av förbudet mot sammankomster på våren var det inte möjligt att ordna traditionella vårfester i skolorna. Därför ordnade Barn- och ungdomsstiftelsen, Pohjola Försäkring, K-gruppen och Sanoma världens största vårfest, Kevätjuhlalive, på webben den 29 maj.
  • Sportkvarter
    Balkonggympa ordnades för seniorer på våren, då deras utevistelse begränsades på grund av coronaviruset.
  • Läs mer om evenemangen nedan

Läs också om OP Gruppens stödåtgärder för företag som samlas under temat Vi samarbetar för Finland.

Pohjola Försäkring är den största skadeförsäkraren i Finland. Läs mer om försäkringstjänster för privat- och företagskunder.

Tillståndsinnehavare: Hope - Yhdessä & Yhteisesti ry
Myndighet som utfärdat tillståndet: Polisstyrelsen 13.5.2019
Tillståndets nummer: RA/2019/425

Kontaktinformation: markkinointi@pohjola.fi. Obs. Skicka inte personliga uppgifter per e-post, t.ex. kontonummer eller personbeteckning.