Lapsia Suomi 100 -lippusiima

OP firar det hundraåriga Finland

När det självständiga Finland fyller 100 år tycker vi att är det dags att göra goda gärningar.

kuvaaja Suvi-Tuuli Kankaanpää

Hiiop! 100 år av frivilligarbete

När det självständiga Finland fyller 100 år tycker vi att är det dags att göra goda gärningar. OPs gåva till det hundraåriga Finland är 100 år av frivilligarbete. Jubileumsåret till ära får varje OP-anställd delta i frivilligarbete en dag på arbetstid. Det här står för hälften av målet på 100 årsverken. För att uppnå målet uppmanar OP alla finländare att delta i frivilligverksamhet för hundra år.

Som en del av gåvan öppnade OP en ny träffpunkt för frivilligarbete, Hiiop100.fi. Den är öppen för alla och där är det lätt att hitta ett lämpligt sätt att delta eller att be om hjälp i frivilligverksamhet som man själv ordnar.

 

HundrED – 100 innovationer för inlärningsmiljön

Syftet med storprojektet HundrED – 100 Koulua är att hjälpa Finland hålla sin ställning som ett mönsterland för undervisning också i framtiden. OP är en av huvudsponsorerna för projektet. Som resultat av projektet skapas en databas för innovationer inom undervisningsbranschen, och den här databasen kommer att doneras till alla skolor och lärare i världen. Det är fråga om ett av världens mest omfattande projekt som berör framtiden för undervisningen och skolorna.

Århundradets trafikgärning

OP är en av de huvudsakliga samarbetspartnerna för projektet Århundradets trafikgärning för att hedra det hundraåriga Finland. Målet är att öka toleransen i trafiken. Kring projektet har OP byggt upp det upplevelserika evenemangskonceptet #OPTrafikgärning, som baserar sig på virtuell verklighet och som turnerar i Finland under 2017. Konceptet består av en virtuell verklighetsupplevelse, som är öppen för alla, och där man vill väcka deltagarna till tankar kring det egna trafikbeteendet.

 

Monument över vinterkriget

För att hedra det hundraåriga självständiga Finland understöder OP det nationellt vinterkrigsmonumentet på Kaserntorget i Helsingfors. Monumentet, som reser sig på basis av skulptör Pekka Kauhanens förslag, utförs i samarbete mellan finska staten, Helsingfors stad och Vinterkrigsföreningen. Juridisk aktör för projektet är Vinterkrigsföreningen rf, vars medelinsamling OP har understött.