Suomen lippu saarella

Hiiop100.fi uppmuntrar till frivilligverksamhet

På Hiiop100.fi, som är en förmedlingstjänst för frivilligarbete, hittar du enkelt ett sätt att gå med i frivilligverksamhet. Du kan leta efter lämpliga frivilliguppdrag på webbplatsen enligt tema, plats eller tidpunkt.

Kuva: Suvi-Tuuli Kankaanpää

Via den avgiftsfria träffpunkten, som är öppen för alla, kan arrangörer av frivilligarbete annonsera uppdrag, söka frivilliga och hålla kontakt med dem som har anmält sig till frivilliguppdraget. Målet för webbplatsen är att sänka tröskeln för att delta i frivilligverksamhet.

Hiiop100.fi lanserades som en del av OPs gåva till hundraåriga Finland. OP fortsätter att utveckla förmedlingstjänsten för frivilligarbete, Hiiop100.fi, tillsammans med sina partners också efter jubileumsåret som en del av sitt samhällsansvar. Erfarenheter från frivilligdagar samlas på Hiiop100.fi i avsnittet Berättelser om frivilligarbete.