Aurinkopaneelit

Samhällsansvarsrapportering

OP Gruppen har sedan 2011 rapporterat sitt samhällsansvar i enlighet med de internationella Global Reporting Initiative-riktlinjerna (GRI).