Aurinkopaneelit

Samhällsansvarsrapportering

OP Gruppen har sedan 2011 rapporterat sitt samhällsansvar i enlighet med de internationella Global Reporting Initiative-riktlinjerna (GRI).

Utöver GRI-riktlinjerna beaktar vi den branschspecifika rapporteringsrekommendation som GRI publicerat för finansbranschen. OPs samhällsansvarsrapportering omfattar också uppgifter om de principer för främjande av mänskliga rättigheter, arbetsliv, miljö och bekämpning av korruption som Global Compact-initiativet kräver.

OP Gruppens 2020

OP årsrapport 2019

OP årsrapport 2018

OPs integrerade årsberättelse 2017

OPs integrerade årsberättelse 2016

OPs integrerade årsberättelse 2015

OPs integrerade årsberättelse 2014

OP GRI-information 2014

OPs samhällsansvarsrapport 2013

OPs samhällsansvarsrapport 2012

OPs samhällsansvarsrapport 2011