Nuorten valtakunnallinen taloustaitokilpailu

Bättre ekonomikunskaper för barn och unga

Kunskaper för hantering av den egna ekonomin är viktiga medborgarfärdigheter. Vi främjar ekonomikunskaper för att alla ska ha lika möjligheter att ta hand om sin ekonomi. De kunskaper som man lär sig som ung lägger grunden för vuxenlivet.

Andelsbankerna besöker skolor och läroanstalter

I enlighet med OP Gruppens hållbarhetsprogram stöder vi hanteringen av den egna ekonomin och främjar ekonomikunskaper. Vårt mål är att tillsammans med andelsbankerna och våra partner nå 70 000 barn och unga genom ekonomikunskapsprojekt årligen.

Andelsbankernas besök på skolor och läroanstalter utgör grundvalen i vårt arbete för bättre ekonomikunskaper i hela Finland. Dessutom bjuder andelsbankerna in barn och unga på bankbesök för att de ska få arbetslivskunskaper, ekonomikunskaper och kunskaper om företagande. OP Gruppen arbetar riksomfattande för barns och ungas ekonomikunskaper också tillsammans med samarbetspartner och 2021 nådde vi över 39 000 barn och unga.

I kampanjen Sommarjobb på OP:s bekostnad donerar andelsbankerna sommarjobb till cirka 2 000 unga runtom i Finland. Syftet med kampanjen är att göra det möjligt för 15–17-åriga unga att få sitt första sommarjobb.

Ekonomikunskapsvecka

OP firar i mars Ekonomikunskapsveckan med särskild fokus på barns och ungas hantering av den egna ekonomin. Under en veckas tid lär andelsbanker runtom i Finland ut dagliga penningärenden och praktiska ekonomikunskaper till unga. OP firar en temavecka om ekonomikunskap Global Money Week till ära. Under en veckas tid besöker andelsbanker runtom i Finland skolor och lär ut ekonomikunskaper vid undervisningsstunder med temat OP x Tal om pengar.

Ekonomikunskapstävling för niondeklassare i samarbete med Förbundet för lärarna i historia och samhällslära

Tillsammans med Förbundet för lärarna i historia och samhällslära (FLHS) stärker vi ekonomikunskaperna hos elever i årskurs 9 med den riksomfattande Ekonomikunskapstävlingen och evenemang som anknyter sig till den. I början av april arrangeras än en gång uttagstävlingar till Ekonomikunskapstävlingen i skolor runtom i Finland.

OP stöder Ung Företagsamhet rf:s program Pikkuyrittäjät och tävlingen Våga vara företagsam

I samarbete med Ung Företagsamhet rf är OP med i de regionala semifinalerna och finalen i programmet Våga vara företagsam samt stöder programmet Pikkuyrittäjät. Syftet är att stärka låg- och högstadieelevernas arbetslivskunskaper samt introducera företagandet för dem. I programmet Pikkuyrittäjät är målgruppen framför allt lågstadieelever som grundar sina första företag med stöd av programmet.

OP med i Företagsbyar runtom i Finland

Företagsbyn är en finländsk inlärningshelhet som fått pris som världens bästa utbildningsinnovation. Den erbjuder sjätte- och niondeklassare positiva erfarenheter av arbetslivet, ekonomin och samhället. Företagsbyn är verksam på åtta orter och OP stöder verksamheten på olika håll i Finland.

Ekonomi- och arbetslivsfärdigheter för andra stadiet i samarbete med Ekonomi och ungdom TAT

OP Ekonomi och ungdom TAT:s långvariga partner. Vi medverkar som partner till exempel i fråga om utbildningsinnehåll i Businesskurser som främjar ungas ekonomi-, arbetslivs- och företagarkunskaper. Dessutom stöder OP TAT:s Placeringsskola, en kurshelhet för andra stadiet som behandlar fenomen inom placering och ekonomi.

Vi medverkar i HDL:s Ekonomikunskapsprojekt

I bankernas gemensamma Ekonomikunskapsprojekt, som koordineras av Helsingfors Diakonissanstalt, lär bankanställda ut ekonomikunskaper till marginaliserade unga i workshoppar och individuella möten på olika håll i Finland. Genom projektet, som pågått sedan 2013, besöker OP-anställda ungdomsgrupper och stöder ungas ekonomikunskaper genom individuell träning.

4H

Samarbetet mellan Finlands svenska 4H-förbund, Suomen 4H-liitto och OP har som mål att stötta unga då de ska ut i arbetslivet, öka insikten i ekonomiska kunskaper och stärka de ungas självständiga skötsel av penningärenden.

 

Tala om pengar live och på sociala medier #rahapuhetta #omatalous.