Nuorten valtakunnallinen taloustaitokilpailu

OPxTal om pengar – ekonomikunskaper för barn och ungdomar

Kunskaper för hantering av den egna ekonomin är viktiga medborgarfärdigheter. De kunskaper man lär sig i ungdomen indikerar hurdana ekonomikunskaper man kommer att ha också som vuxen. Unga anser att det inte talas tillräckligt om pengar och att det inte lärs ut tillräckligt mycket om ekonomi, och de önskar få stöd för att sköta sina dagliga penningärenden. Därför stödde OP år 2020 mer än 52 000 barns och ungas ekonomikunskaper.

Andelsbankerna besöker skolor och läroanstalter

Besök på skolor och läroanstalter utgör grundvalen i andelsbankernas arbete för bättre ekonomikunskaper i hela Finland. Dessutom bjuder andelsbankerna in barn och unga på bankbesök för att lära ut arbetslivskunskaper, ekonomikunskaper och kunskaper om företagande, och mötte närmare 32 000 barn och unga på olika håll i Finland under 2020. 

I kampanjen Sommarjobb på OP:s bekostnad donerade andelsbankerna år 2020 sommarjobb till mer än 1 800 unga runtom i Finland.

OP stöder även finländsk utbildning och finländskt kunnande. År 2018 donerade vi totalt 1,3 miljoner euro till yrkeshögskolor. Helheten bestod av donationer från OP:s centralinstitut och andelsbankerna. Donationerna är en fortsättning på OP:s satsningar på att utveckla utbildning. OP har gett betydande donationer också till universitetens medelinsamlingar under tidigare år.

 

Ekonomikunskapsvecka 22–26.3.2021

OP firar i mars 2021 en ekonomikunskapsvecka med särskild fokus på barns och ungas hantering av den egna ekonomin. Under en veckas tid lär andelsbanker runtom i Finland ut dagliga penningärenden och praktiska ekonomikunskaper till unga. OP firar en temavecka om ekonomikunskap Global Money Week till ära. Under en veckas tid besöker andelsbanker runtom i Finland skolor och lär ut ekonomikunskaper vid undervisningsstunder med temat OPxTal om pengar, år 2021 främst via fjärranslutning. OP lanserade också våren 2019 spelet OPxBankvalvet, där de unga får veta hur en anteckning om betalningsstörning påverkar livet.

Ekonomikunskapstävling för niondeklassare i samarbete med Förbundet för lärarna i historia och samhällslära

Tillsammans med Förbundet för lärarna i historia och samhällslära (FLHS) stärker vi ekonomikunskaperna hos elever i årskurs 9 med den riksomfattande Ekonomikunskapstävlingen och evenemang som anknyter sig till den. I början av april arrangeras än en gång uttagstävlingar till Ekonomikunskapstävlingen i skolor runtom i Finland. År 2020 deltog cirka 7 000 elever i uttagningarna.

Parallellt med Ekonomikunskapstävlingen har OP som mål att till niondeklassare lära ut kunskaper för hantering av den egna ekonomin. Vid sidan av tävlingen lär andelsbankerna ut ekonomikunskaper på distans i undervisningsstunden OPxTal om pengar.

 

OP stöder Ung Företagsamhet rf:s program Pikkuyrittäjät och tävlingen Våga vara företagsam

I samarbete med Ung Företagsamhet rf är OP med i de regionala semifinalerna och finalen i programmet Våga vara företagsam samt stöder programmet Pikkuyrittäjät. Syftet är att stärka låg- och högstadieelevernas arbetslivskunskaper samt introducera företagandet för dem. I programmet Pikkuyrittäjät är målgruppen framför allt lågstadieelever som grundar sina första företag med stöd av programmet.

 

OP med i Företagsbyar runtom i Finland

Företagsbyn är en finländsk inlärningshelhet som fått pris som världens bästa utbildningsinnovation. Den erbjuder sjätte- och niondeklassare positiva erfarenheter av arbetslivet, ekonomin och samhället. Företagsbyn är verksam på åtta orter och OP stöder verksamheten på olika håll i Finland.

 

Ekonomi- och arbetslivsfärdigheter för andra stadiet i samarbete med Ekonomi och ungdom TAT

Tillsammans med Ekonomi och ungdom TAT startade OP och Förbundet för finländskt arbete våren 2019 Finlands största arbetslivsturné, “Mitt liv”, som ger synpunkter på arbetslivet för studerandena på andra stadiet och utmanar ungdomar att fundera på sin ekonomi. Evenemanget, som år 2020 ägde rum på nätet, nådde 11 000 unga. Turnén fortsätter även under 2021.

År 2021 medverkar OP Gruppen i att ta fram läromaterial om hantering av den egna ekonomin för TAT:s businesskurs för andra stadiet.

 

Vi medverkar i Helsingfors Diakonissanstalts Ekonomikunskapsprojekt

I bankernas gemensamma Ekonomikunskapsprojekt, som koordineras av Helsingfors Diakonissanstalt, lär bankanställda ut ekonomikunskaper till marginaliserade unga i workshoppar och individuella möten på olika håll i Finland. Genom projektet, som pågått sedan år 2013, besöker OP-anställda ungdomsgrupper och stöder ungas ekonomikunskap genom individuell träning.

 

4H

Samarbetet mellan Finlands svenska 4H-förbund, Suomen 4H-liitto och OP har som mål att stötta unga då de ska ut i arbetslivet, öka insikten i ekonomiska kunskaper och stärka de ungas självständiga skötsel av penningärenden.

 

Undersökningen Tal om pengar utredde finländarnas ekonomikunskaper

OP offentliggjorde år 2019 tillsammans med Garantistiftelsen och Marthaförbundet undersökningen Tal om pengar, som handlar om nuläget för finländarnas ekonomikunskaper. Bekanta dig med undersökningen.

Tala om pengar live och på sociala medier #rahapuhetta #omatalous.