Nuorten valtakunnallinen taloustaitokilpailu

OPxTal om pengar – ekonomikunskaper för barn och ungdomar

Kunskaper för hantering av den egna ekonomin är viktiga medborgarfärdigheter. De kunskaper man lär sig i sin ungdom indikerar hurdana ekonomikunskaper man kommer att ha också som vuxen. Unga anser att det inte talas tillräckligt om pengar och att det inte lärs ut tillräckligt mycket om ekonomi, och de önskar få stöd för att sköta sina dagliga penningärenden. OP stödde därför år 2019 mer än 70 000 barns och ungas ekonomikunskaper.

Andelsbankerna besöker skolor och läroanstalter

Besök på skolor och läroanstalter utgör grundvalen i andelsbankernas arbete för bättre ekonomikunskaper i hela Finland. Dessutom bjuder andelsbankerna in barn och unga på bankbesök för att lära ut arbetslivskunskaper, ekonomikunskaper och kunskaper om företagande. Vid sådana evenemang träffade vi mer än 46 000 barn och unga runtom i Finland år 2019. 

I kampanjen Sommarjobb på OP:s bekostnad donerade andelsbankerna år 2019 sommarjobb till mer än 1 700 unga runtom i Finland.

OP stöder även finländsk utbildning och finländskt kunnande. År 2018 donerade vi till yrkeshögskolor totalt 1,3 miljoner euro. Helheten bestod av donationer från OP:s centralinstitut och andelsbankerna. Donationerna är en fortsättning på OP:s satsningar på att utveckla utbildning. OP har gett betydande donationer också till universitetens medelinsamlingar under tidigare år. Åren 2016–2017 donerade OP Gruppen till olika universitet totalt 6,3 miljoner euro.

Ekonomikunskapsvecka 23–29.3.2020

OP firar år 2020 en ekonomikunskapsvecka med särskild fokus på barns och ungas hantering av den egna ekonomin. Under en veckas tid lär andelsbanker runtom i Finland ut dagliga penningärenden och praktiska ekonomikunskaper till unga. OP firar en temavecka om ekonomikunskap Global Money Week till ära. Under en veckas tid besöker andelsbanker runtom i Finland skolor och lär ut ekonomikunskaper till unga genom spelbaserade metoder vid undervisningsstunder med temat OP x Tal om pengar. OP lanserade också våren 2019 spelet OP x Bankvalvet, där de unga får veta hur en betalningsanmärkning påverkar livet.

Ekonomikunskapstävling för niondeklassare i samarbete med Förbundet för lärarna i historia och samhällslära

Tillsammans med Förbundet för lärarna i historia och samhällslära (FLHS) stärker vi ekonomikunskaperna hos elever i klass nio med den riksomfattande Ekonomikunskapstävlingen och evenemang som anknyter sig till den. I början av april arrangeras än en gång uttagstävlingar till Ekonomikunskapstävlingen i skolor runtom i Finland. I uttagningarna 2019 deltog cirka 25 000 elever från över 390 skolor. Finalen går i Helsingfors i slutet av maj. År 2019 gick segern till Iida Saraniemi från Napapiirin yläaste i Rovaniemi. På andra plats kom Aapo Räikkönen från Kuninkaanhaan koulu i Björneborg och på tredje plats Iiris Jurmu från Tupoksen yhtenäiskoulu i Limingo. Parallellt med Ekonomikunskapstävlingen har OP som mål att till niondeklassare lära ut kunskaper för hantering av den egna ekonomin. Andelsbankerna besöker i samband med tävlingen skolor för att lära ut ekonomikunskaper till unga genom spelbaserade metoder vid undervisningsstunder med temat OP x Tal om pengar.

OP stöder Ung Företagsamhet rf:s program Pikkuyrittäjät och tävlingen Våga vara företagsam

I samarbete med Ung Företagsamhet rf är OP med i finalen Våga vara företagsam samt stöder programmet Pikkuyrittäjät. Syftet är att stärka låg- och högstadieelevernas arbetslivskunskaper samt introducera företagandet för dem. I programmet Pikkuyrittäjät är målgruppen framför allt lågstadieelever som grundar sina första företag med stöd av programmet.

OP med i Företagsbyar runtom i Finland

Företagsbyn är en finländsk inlärningshelhet som fått pris som världens bästa utbildningsinnovation. Den erbjuder sjätte- och niondeklassare positiva erfarenheter av arbetslivet, ekonomin och samhället. Företagsbyn, som redan nått ut till mer än 300 000 barn och unga, har verksamhet på 8 orter runtom i Finland. OP stöder Företagsbyar runtom i Finland.

Turnén “Mun elämä, mun työ” (“Mitt liv, mitt arbete”) Ekonomi och ungdom TAT

Tillsammans med Ekonomi och ungdom TAT startade OP och Förbundet för finländskt arbete våren 2019 Finlands största arbetslivsturné, “Mitt liv, mitt arbete”, som ger synpunkter på arbetslivet för studerandena i yrkesutbildning på andra stadiet och utmanar ungdomar att fundera på sin ekonomi.

Vi letar efter innovationer för undervisning i ekonomikunskap tillsammans med HundrED

OP stöder HundrEDs arbete med Startup High School som fadderprojekt. HundrED och OP sammanställde 2019 tillsammans tio ekonomikunskapsinnovationer för ungas vardag och de offentliggjordes i rapporten Spotlight: Nuorten taloustaidot (ungas ekonomikunskaper). Bekanta dig med rapporten Spotlight.

Ekonomikunskapsprojekt, Diakonissanstalten i Helsingfors

I bankernas gemensamma Ekonomikunskapsprojekt, som koordineras av Helsingfors Diakonissanstalt, lär bankanställda ut ekonomikunskaper till marginaliserade unga i workshoppar och individuella möten på olika håll i Finland. Genom projektet, som pågått sedan år 2013, besöker OP-anställda ungdomsgrupper och stöder ungas ekonomikunskap genom individuell träning.

Undersökningen Tal om pengar utredde finländarnas ekonomikunskaper

OP offentliggjorde år 2019 tillsammans med Garantistiftelsen och Marthaförbundet undersökningen Tal om pengar, som handlar om nuläget för finländarnas ekonomikunskaper. Bekanta dig med undersökningen.

Tala om pengar live och på sociala medier #rahapuhetta #omatalous.

4H

Samarbetet mellan Finlands svenska 4H-förbund, Suomen 4H-liitto och OP har som mål att stötta unga då de ska ut i arbetslivet, öka insikten i ekonomiska kunskaper och stärka de ungas självständiga skötsel av penningärenden.