Kulttuurikohteet

Samarbetspartner

OP Gruppens grunduppgift som ett kooperativt företag är att för sina ägarkunder, sina kunder och sin verksamhetsmiljö främja bestående ekonomisk framgång, säkerhet och välfärd. OP Gruppen är tillsammans med sina samarbetspartner med om att möjliggöra kvalitativa och högklassiga upplevelser samt är med som en partner för trygg idrott.

En partner för trygg idrott

OP Gruppen sponsrar idrott mångsidigt. Fokus finns på välbefinnande, att stödja idrott för barn, säkerhet och expertis. Syftet är att genom de valda objekten påverka i hela Finland.  

Ishockeyförbundet

OP Gruppen är en av Finlands Ishockeyförbunds huvudsamarbetspartner. Samarbetet fokuserar på att utveckla och upprätthålla grenens säkerhet.  

Gymnastikförbundet i Finland (Svoli)

Det centrala målet för OP Gruppens och Gymnastikförbundets samarbete är att öka medvetenheten särskilt bland unga om hur viktigt det är för välmåendet att röra på sig.  

Finlands Innebandyförbund

OP Gruppen är en av Innebandyförbundets huvudsamarbetspartner. Samarbetet fokuserar på att utveckla och upprätthålla grenens säkerhet. I samarbetet understryks också vilken inverkan motion och idrott har på ungas och vuxnas välmående och hälsa. Dessutom ingår också Hippo Säbäkipinä-förskoleskolor i samarbetet som en del av idrottsskolekonceptet Hippo. Målsättningen med idrottsskolan Hippo är att erbjuda barnen en möjlighet att med låg tröskel prova olika idrottsgrenar och uppleva träningens glädje.

Finlands Orienteringsförbund

Genom att stödja orienteringsverksamheten för unga medverkar OP Gruppen till att erbjuda unga sunda och positiva erfarenheter. 

Finlands Golfförbund

Samarbetet med Finlands Golfförbund ingår i OP Gruppens välbefinnandetema. Golf är en ansedd livslång idrotts- och motionsform som har erkända hälsoeffekter. Det är en hobby och en populär motionsform som är gemensam för alla åldrar.  

Finlands Korgbollsförbund

OP Gruppen är en av Finlands Korgbollsförbunds huvudsamarbetspartner. Samarbetet är en del av idrottsskolekonceptet Hippo, vars målsättning är att erbjuda barnen en möjlighet att med låg tröskel prova olika idrottsgrenar och uppleva träningens glädje. Kärnan i samarbetet är korgbollsskolorna Hippo 3x3 för elever i lågstadiet.

Finlands Tennisförbund

OP Gruppen är en av Finlands Tennisförbunds samarbetspartner. Samarbetet är en del av idrottsskolekonceptet Hippo, vars målsättning är att erbjuda barnen en möjlighet att med låg tröskel prova olika idrottsgrenar och uppleva träningens glädje. Samarbetet består av Hippo Street Tennis-turneringar i daghem och lågstadier samt av evenemangen Hippo Street Tennis som är öppna för alla.

Finlands Bobollsförbund

OP Gruppen är en av Finlands Bobollsförbunds huvudsamarbetspartner. Samarbetet är en del av idrottsskolekonceptet Hippo, vars målsättning är att erbjuda barnen en möjlighet att med låg tröskel prova olika idrottsgrenar och uppleva träningens glädje. Kärnan i samarbetet är att förverkliga avgiftsfria Hippo-bobollsskolor.

Finlands Konståkningsförbund

OP Gruppen är en av Finlands Konståkningsförbunds huvudsamarbetspartner. Samarbetet är en del av idrottsskolekonceptet Hippo, vars målsättning är att erbjuda barnen en möjlighet att med låg tröskel prova olika idrottsgrenar och uppleva träningens glädje. Målsättningen med samarbetet är att erbjuda öppna Hippo-skridskoskolor för barn runtom i Finland.

Finlands Idrottsgala

OP Gruppen är Idrottsgalans huvudsamarbetspartner. På Idrottsgalan belönar vi Årets Idrottsförening. Genom samarbetet med Idrottsgalan får vi vara med om att stödja finländsk idrott och välbefinnandet i vår verksamhetsmiljö. Genom att belöna Årets idrottsförening vill vi visa vårt stöd och vår uppskattning till föreningsverksamhet, som garanterar viktiga ramar för hobbyer och motion.

#OP är med i kulturupplevelser 

Målet är att vara med om att möjliggöra unika och minnesvärda upplevelser. 

Amos Rex

Amos Rex är ett konstmuseum där det förflutna, nuläget och framtiden möts. De säregna underjordiska utställningslokalerna som finns i anslutning till det historiska Glaspalatset buktar sig inbjudande som upphöjningar på den öppna platsen ovanför.

Amos Rex erbjuder rumsligt fascinerande, upplevelserika och ofta tekniskt sett experimentella utställningar av både samtida konstnärer och av deras modernistiska föregångare.   

Samarbetet innebär att OP Gruppen erbjuder fritt inträde för alla till museet under nya gratisdagar. Gratisdagarnas tidpunkter informerar vi om separat. Med samarbetet möjliggör vi konstupplevelser för allt fler.

Bekanta dig med Amos Rex

Vi förstärker ungas ekonomikunskaper

Förbundet för lärarna i historia och samhällslära (FLHS)

Tillsammans med Förbundet för lärarna i historia och samhällslära (FLHS) stärker vi ekonomikunskaperna hos elever i årskurs 9 med en riksomfattande Ekonomikunskapstävling och evenemang som anknyter sig till den. 

Ung företagsamhet och ekonomi NYT

Vi stärker ungas ekonomi-, arbetslivs- och företagarfärdigheter i samarbete med Ung företagsamhet och ekonomi NYT rf. Vi är med i bland annat de regionala semifinalerna och finalerna i programmet Våga vara företagsam samt som expert på det pedagogiska innehållet på kursen Business och i Investeringsskolan.

Helsingfors Diakonissanstalt

I bankernas gemensamma Ekonomikunskapsprojekt, som koordineras av Helsingfors Diakonissanstalt, lär bankanställda ut ekonomikunskaper till marginaliserade unga i workshoppar och individuella möten på olika håll i Finland.

4H

Samarbetet mellan Finlands svenska 4H-förbund, Suomen 4H-liitto och OP har som mål att stötta unga då de ska ut i arbetslivet, öka insikten i ekonomiska kunskaper och stärka de ungas självständiga skötsel av penningärenden.