Kulttuurikohteet

Samarbetspartner

OP:s grunduppgift som ett kooperativt företag är att främja sina ägarkunders, sina kunders och sin omvärlds bestående ekonomiska framgång, säkerhet och välfärd.

En samarbetspartner för trygg idrott

OP Gruppen sponsrar idrott mångsidigt, med fokus på välbefinnande, säkerhet och expertis. Syftet är att genom de valda objekten påverka i hela Finland. 

Finlands Olympiska kommitté rf 

OP är huvudpartnern för Finlands Olympiska kommittés föreningsverksamhet och barnmotion. Med samarbetet vill man främja välbefinnandet hos barn och unga samt barnfamiljer i Finland.  

Ishockeyförbundet

OP är en av Finlands Ishockeyförbunds huvudsamarbetspartner. Samarbetet fokuserar på att utveckla och upprätthålla grenens säkerhet.  

Gymnastikförbundet i Finland (Svoli)

Det centrala målet för OP Gruppens och gymnastikförbundets samarbete är att öka medvetenheten särskilt bland unga om hur viktigt det är för välmåendet att röra på sig.  

Finlands Innebandyförbund

OP är en av Innebandyförbundets huvudsamarbetspartner. Samarbetet fokuserar på att utveckla och upprätthålla grenens säkerhet. I samarbetet understryks också vilken inverkan motion har på ungas och vuxnas välmående och hälsa.  

Finlands Orienteringsförbund

På basis av OP Gruppens och Finlands Orienteringsförbunds samarbete har orienteringsföreningarna och andelsbankerna utarbetat regionala Hippo-orienteringsskolor. Genom att stöda de ungas orienteringsverksamhet medverkar OP till att erbjuda unga sunda och positiva erfarenheter.

Finlands Golfförbund

Samarbetet med Finlands Golfförbund ingår i OPs välbefinnandetema. Golf är en ansedd livslång idrotts- och motionsform som har erkända hälsoeffekter. Det är en hobby och en populär motionsform som är gemensam för alla åldrar. 

OP är med i kulturupplevelser

OP Gruppens sponsringssamarbete med betydande inhemska kulturevenemang är långsiktigt. Syftet är att vara med och möjliggöra högklassiga upplevelser.

Kuhmo Kammarmusik

Syftet med samarbetet mellan Kuhmo Kammarmusik och OP är att sänka tröskeln för att njuta av högkultur. Den bärande idén i samarbetet är att lyfta fram OP Gruppens Konststiftelses värdeinstrument och bildkonst.  

Pori Jazz

Som huvudsamarbetspartner för Pori Jazz gör OP det möjligt för festivalen att utvecklas till ett riksomfattande evenemang med ännu större genomslag. I festivalens värderingar ingår bl.a. upplevelser och ansvar. Syftet med samarbetet är att bidra till att inhemska musiker och kulturproduktioner är framgångsrika även i fortsättningen.  

Helsingfors festspel

Helsingfors festspel är en konstfestival som inleder kulturhösten i huvudstadsregionen. Som festivalens huvudsamarbetspartner stärker och utvecklar OP festivalens innehåll och deltar i erbjudandet av unika konstnärliga upplevelser.

Ekonomikunskaper för barn och ungdomar

Förbundet för lärarna i historia och samhällslära (FLHS)

Tillsammans med Förbundet för lärarna i historia och samhällslära (FLHS) stärker vi ekonomikunskaperna hos elever i årskurs 9 med den riksomfattande Ekonomikunskapstävlingen och evenemang som anknyter sig till den.

Ung Företagsamhet rf

I samarbete med Ung Företagsamhet rf är OP med i de regionala semifinalerna och finalen i programmet Våga vara företagsam samt stöder programmet Pikkuyrittäjät.

Ekonomi och ungdom TAT

Ekonomi- och arbetslivsfärdigheter för låg- och högstadieelevernas och för andra stadiet i samarbete med Ekonomi och ungdom TAT.

Helsingfors Diakonissanstalt

I bankernas gemensamma Ekonomikunskapsprojekt, som koordineras av Helsingfors Diakonissanstalt, lär bankanställda ut ekonomikunskaper till marginaliserade unga i workshoppar och individuella möten på olika håll i Finland.

4H

Samarbetet mellan Finlands svenska 4H-förbund, Suomen 4H-liitto och OP har som mål att stötta unga då de ska ut i arbetslivet, öka insikten i ekonomiska kunskaper och stärka de ungas självständiga skötsel av penningärenden.