Luova tauko

Unna dig en Skapande Paus

En Skapande Paus gör det möjligt att stanna upp mitt i vardagen, inför de möjligheter som konsten och kreativiteten erbjuder.

En Skapande Paus är OPs sätt att erbjuda upplevelser

Det har sagts att i musiken är pauserna minst lika viktiga som själva musikverket. Utan pauser vore helheten inte fullständig. Samma gäller allt som skapas och upplevs. Det behövs skapande pauser också när vi vill lära känna varandra.

Konceptet En skapande paus har tagits fram av OP och det syns i vårt sponsorsamarbete. En skapande paus har ett eget verksamhetssätt och ett visuellt uttryck. Målet är att erbjuda våra kunder och samarbetsparter gemensamma upplevelser för alla sinnen.

En Skapande Paus gör det möjligt att stanna upp mitt i vardagen, inför de obegränsade möjligheter som konsten och kreativiteten erbjuder. Konceptet och de därtill hörande åtgärderna tryggar en fortsättning på finländarnas skapande tradition samt ökar de finländska konstnärernas hörbarhet och synlighet.

Vi har arrangerat Skapande Pauser tillsammans med våra samarbetspartner såsom Helsingfors festspel och Musikhuset i Helsingfors samt i otaliga teatrar och konserthus på olika håll i Finland.

Till de Skapande Pauserna hör i ibland att innehavarna av OP Gruppens Konststiftelses värdeinstrument uppträder med inspirerande musikframföranden för festpubliker av olika slag.