Urheilukohteet

En partner för trygg idrott

OP Gruppen sponsrar idrott mångsidigt, med fokus på välbefinnande, säkerhet och expertis. Syftet är att genom de valda objekten påverka i hela Finland.

Finlands Olympiska kommitté rf

OP är huvudpartnern för Finlands Olympiska kommittés föreningsverksamhet och barnmotion. Med samarbetet vill man främja välbefinnandet hos barn och unga samt barnfamiljer i Finland. Samarbetet gör det möjligt för andelsbankerna att lokalt främja barnens och ungdomarnas motion och välbefinnande. Också den traditionsrika Hippo-orienteringsskolan är med. Den ordnas i samarbete med Finlands Orienteringsförbund.

Ishockeyförbundet

OP är en av Finlands Ishockeyförbunds huvudsamarbetspartner. Samarbetet fokuserar på att utveckla och upprätthålla grenens säkerhet. Finlands Ishockeyförbund är en stor finländsk idrottsorganisation med över 60 000 licensspelare och totalt över 190 000 aktiva medlemmar. Merparten av ishockeyutövarna är barn och unga. Därför ställs det höga kvalitetskrav på förbundet. Ishockeyförbundet är en av Finlands största ungdomsorganisationer.

Gymnastikförbundet i Finland (Svoli)

Det centrala målet för OP Gruppens och gymnastikförbundets samarbete är att öka medvetenheten särskilt bland unga om hur viktigt det är för välmåendet att röra på sig. Gymnastikförbundet i Finland är den största organisationen i Finland som får vuxna att röra på sig. Förbundets mål är att främja gymnastiken bland både hobbygymnaster och tävlingsgymnaster och således erbjuda alla en möjlighet till upplevelser. Gymnastikförbundet realiserar målet genom att stöda föreningar och frivilliga.

Finlands Innebandyförbund

OP är en av Innebandyförbundets huvudsamarbetspartner. Samarbetet fokuserar på att utveckla och upprätthålla grenens säkerhet. I samarbetet understryks också vilken inverkan motion har på ungas och vuxnas välmående och hälsa. Innebandy är den populäraste lagsporten bland vuxna i Finland. Grenens popularitet och ställning stärks ytterligare och dess betydelse som föregångare inom motionskulturen ökar.

Finlands Orienteringsförbund

Det finns cirka 45 000 vuxna och 15 000 barn och unga som orienterar regelbundet i Finland. På basis av OP Gruppens och Finlands Orienteringsförbunds samarbete har orienteringsföreningarna och andelsbankerna utarbetat regionala Hippo-orienteringsskolor. Genom att stöda de ungas orienteringsverksamhet medverkar OP till att erbjuda unga sunda och positiva erfarenheter.

Finlands Golfförbund

Samarbetet med Finlands Golfförbund ingår i OPs välbefinnandetema. Golf är en ansedd livslång idrotts- och motionsform som har erkända hälsoeffekter. Det är en hobby och en populär motionsform som är gemensam för alla åldrar. Golf är en gren som i synnerhet upprätthåller konditionen också bland seniorer. Golfförbundet har cirka 140 000 spelare.