Kulttuurikohteet

OP är med i kulturupplevelser

OP Gruppens sponsringssamarbete med betydande inhemska kulturevenemang är långsiktigt. Syftet är att vara med och möjliggöra högklassiga upplevelser.

Kuhmo Kammarmusik

Syftet med samarbetet mellan Kuhmo Kammarmusik och OP är att sänka tröskeln för att njuta av högkultur. Den bärande idén i samarbetet är att lyfta fram OP Gruppens Konststiftelses värdeinstrument och bildkonst. På festivalen spelar flera musiker med Konststiftelsens instrument varje år. Samarbetet omfattar också till exempel en biljettförmån för ägarkunder.

Kuhmo Kammarmusik, som grundades 1970 är Finlands äldsta och största kammarmusikfest. På den här traditionsrika festivalen får vi årligen utöver bekanta kammarmusikklassiker höra också rariteter, nya urpremiärer och annat program.

Tubecon

Tubecon skapar modern gemenskapsanda i gränssnittet mellan en digital och en traditionell värld. Det centrala med YouTube-kulturen är att vara äkta, att bry sig om och att värdesätta andra. Publicering av YouTube-videoklipp skapar samhörighet mellan finska och internationella ungdomar. YouTube är ett av de populäraste medierna bland ungdomarna. Evenemanget når nästan 20 000 deltagare årligen.

Samarbetet består av tre delområden: huvudsamarbetspartnerskap i evenemanget Tubecon i Helsingfors, den riksomfattande Tubeturnén samt en biljettförmån för OPs ägarkunder via Pivo.