Aku Ankka lukemassa

OP är med i Operation Anka –  alla barn som fyller 10 får tidningen Aku Ankka (på finska) som gåva i en månad.

OP är med i Finlands Näringsliv EK:s kampanj Operation Anka, där alla barn som fyller 10 år under 2019 får tidningen Aku Ankka som gåva i januari 2019. Senare på våren får också alla Finlands svenskspråkiga barn som fyller 10 tidningen Kalle Anka som gåva i en månad.

Målet med Operation Anka är att uppmuntra barnen att läsa och att betona betydelsen av läsandet som en del av familjernas vardag. Läskunnigheten tryggar utvecklingen av den kompetens som behövs för fortsatta studier och för arbetslivet, och därmed konkurrensförmågan för finländskt arbete. Kalle Anka är känd för sitt innovativa språkbruk och har redan i åratal inspirerat barn att läsa.

En flytande läskunnighet är grunden för all inlärning och en förutsättning för framgång i samhället. OP Gruppens framgång går hand i hand med det omgivande samhället. Därför är det viktigt för oss att stödja utvecklingen av den nya generationens läskunnighet. OP arbetar kontinuerligt för att främja barns och ungas ekonomikunskaper runt om i Finland. En bra läskunnighet är också grunden för inlärningen av finansiell läskunnighet”, säger OP Gruppens chefdirektör Timo Ritakallio.  

Förutom OP är 12 företag och samfund från olika branscher med i kampanjen. Som beskyddare för kampanjen fungerar fru Jenni Haukio.

I kampanjen deltar OP, kedjan ABC, Supercell, Sanoma, Elisa, Nordea, Veikkaus, Undervisningssektorns Fackorganisation OAJ, Fortum, LokalTapiola, Aktia, Posti och TELA.

Kampanjen får bred synlighet under våren i företagens och samfundens kanaler, bland annat med illustreringar i Kalle Anka-anda där påverkare från olika branscher delar med sig av sina läsupplevelser. Med kampanjen vill man väcka diskussion om finländarnas läskunnighet och familjernas attityder till läsandet samt betydelsen av bra läs- och skrivkunnighet med tanke på fortsatta studier, arbetslivet och livshanteringen.