Muut kohteet

Inspirerande samfund för inlärning

OPs grunduppgift som ett kooperativt företag är att främja sina ägarkunders, sina kunders och sin omvärlds bestående ekonomiska framgång, säkerhet och välfärd.

HundrED

HundrEDs mission är att hjälpa världens skolor att förändras genom att söka inspirerande innovationer och hjälpa till att sprida dem både inom landet och utanför landets gränser. Som resultat av HundrED-projektet skapas en databas för innovationer inom undervisningsbranschen, och den här databasen kan alla skolor och lärare i världen dra nytta av. OP är en av huvudsamarbetspartnerna i det icke vinstsyftande projektet.

OPs fadderprojekt är Startup High School – en av de innovationer som föddes under de första åren av HundrED. Undervisningshelheten omfattar nätkurser om bl.a. verkställandet av idéer, kreativt tänkande samt hur studeranden kan främja sina idéer.

Familjeföretagens förbund

OP har varit förbundets strategiska samarbetspartner sedan 2004. Perheyritysten liitto, förbundet för familjeföretag, har som uppgift att främja verksamhetsförutsättningarna för och ett ansvarsfullt ägande i de finländska familjeföretagen. Särskild fokus riktas på att trygga företagsverksamhetens kontinuitet. OP Gruppen vill stöda förbundet så att det lyckas med sin uppgift.

Samarbetsföretagen utgör en betydande del av förbundets verksamhet som helhet. OP deltar aktivt i förbundens evenemang, bl.a. som expert vid utbildningar och vid nätverksbildning på seminarier.

Pikkuyrittäjät (Ung Företagsamhet rf)

OP är partner i Ung Företagsamhet rf:s program Pikkuyrittäjät, där lågstadieelever grundar sina småföretag. Syftet med kursen är att utveckla barnens kunskaper om arbetslivet och samhället på ett roligt och sporrande sätt. I programmet Pikkuyrittäjät får barnen upplevelser och erfarenheter av att lyckas. Programmet visar att man kan uppnå vad som helst bara man försöker.

OP är med i bl.a. Ung Företagsamhet rf:s Job Shadow-dag, som är avsedd för studerandena på andra stadiet och på högskolenivå. Under dagen har de unga möjlighet att bekanta sig med arbetslivet genom att iaktta OPs företagsledning.