Muut kohteet

Inspirerande samfund för inlärning

OPs grunduppgift som ett kooperativt företag är att främja sina ägarkunders, sina kunders och sin omvärlds bestående ekonomiska framgång, säkerhet och välfärd.

Familjeföretagens förbund

OP har varit förbundets strategiska samarbetspartner sedan 2004. Perheyritysten liitto, förbundet för familjeföretag, har som uppgift att främja verksamhetsförutsättningarna för och ett ansvarsfullt ägande i de finländska familjeföretagen. Särskild fokus riktas på att trygga företagsverksamhetens kontinuitet. OP Gruppen vill stöda förbundet så att det lyckas med sin uppgift.

Samarbetsföretagen utgör en betydande del av förbundets verksamhet som helhet. OP deltar aktivt i förbundens evenemang, bl.a. som expert vid utbildningar och vid nätverksbildning på seminarier.

OP med i Företagsbyar runtom i Finland

Företagsbyn är en finländsk inlärningshelhet som fått pris som världens bästa utbildningsinnovation. Den erbjuder sjätte- och niondeklassare positiva erfarenheter av arbetslivet, ekonomin och samhället. Företagsbyn, som redan nått ut till mer än 300 000 barn och unga, har verksamhet på 8 orter runtom i Finland. OP stöder Företagsbyar runtom i Finland.

Ung Företagsamhet r.f. (UF)

I samarbete med Ung Företagsamhet rf är OP med i finalen Våga vara företagsam samt stöder programmet Pikkuyrittäjät. Syftet är att stärka låg- och högstadieelevernas arbetslivskunskaper samt introducera företagandet för dem. I programmet Pikkuyrittäjät är målgruppen framför allt lågstadieelever som grundar sina första företag med stöd av programmet.

Dina cookie-val inverkar tills vidare inte på hur YouTube använder cookies. När du upprepar videon kan YouTube använda cookies för att samla in uppgifter om användare i eget syfte.