Vill du samarbeta med OP?

Vi vill vara där våra kunder är. Vi vill göra sådant som är betydelsefullt och som representerar bestående värden i vårt samhälle i enlighet med våra sponsringsprinciper. Andelsbankerna ansvarar självständigt för det lokala sponsringssamarbetet. Ta gärna kontakt med andelsbanken i ditt område om du har ett förslag till lokalt samarbete. Du ser andelsbankernas kontaktinformation på bankernas sidor.

Vill du samarbeta med oss?

Just nu söker vi inte aktivt efter nya riksomfattande sponsringsobjekt, utan vi koncentrerar oss på vårt planenliga samarbete med våra nuvarande partner.

Om du är intresserad av ett riksomfattande samarbete med oss kan du lämna in en ansökan med bifogade blankett. Läs först noggrant igenom våra sponsringsprinciper. Vi behandlar ansökningar två gånger om året. Vid behov ber vi om ytterligare information och vi meddelar våra beslut till de samarbetspartner vi godkänt.

Tyvärr kan vi inte svara på förfrågningar per telefon eller e-post.

Tack för det intresse som du visat oss.

OP Gruppens riktlinjer för sponsoring

OP vill vara där också våra kunder är. Vi vill göra sådant som är betydelsefullt och som representerar bestående värden i vårt samhälle.

God sponsring har alla nytta av

Avsikten med sponsorsamarbetet är att publiken för sponsringsobjektet får mervärde. Mervärdet kan utgöras av mångsidigt innehåll, bättre arrangerade evenemang eller sidotjänster till evenemang eller objekt.

Sponsringsobjektet får i första hand finansiellt stöd, men också andra tilläggsresurser.  Objektet kan t.ex. få möjlighet att synas marknadsföringsmässigt och kommunikationsmässigt på ett bredare fält eller så kan objektet diversifiera sin verksamhet.

OP Gruppen mår bra om gruppens kunder mår bra. Samhällsansvaret och ansvaret för de tjänster som samhället erbjuder är en viktig del av kooperationen.  OPs grunduppgift är att främja våra ägarkunders, våra kunders och vår omvärlds bestående ekonomiska framgång och välfärd. Våra viktigaste värden är människonärhet, ansvarskänsla och framgång tillsammans.  Ett lyckat sponsringssamarbete med OP Gruppen där samarbetet utnyttjas i marknadsföring, kommunikation och kundarbete ger mervärde också åt vår affärsrörelse och stöder vårt anseende indirekt eller direkt.

Vad är vi ute efter med samarbetet?

Vid valet av samarbetsparter för sponsringen sätter vi värde på att vi kan utföra något som är av samhällelig betydelse, har regional och riksomfattande influens, är intressanta för målgruppen samt högklassiga och utvecklingsbara.  Det är också väsentligt att våra samarbetsparter verkar ansvarsfullt utgående från bestående värden.

Vi utvecklar sponsringen långsiktigt och avtalen är därför mångåriga. Vi strävar också efter att samarbetet ska pågå året om. Vi är en riksomfattande aktör och därför är också vårt samarbete både riksomfattande och lokalt.

Vad och vem sponsrar vi?

OP sponsrar riksomfattande kultur och samhälleligt intressanta objekt. Andelsbankerna sponsrar genom egna beslut också lokalt intressanta objekt.

OP Gruppen sponsrar inte privatpersoner.  I ett fåtal, utvalda fall samarbetar vi med enskilda evenemang. De här evenemangen ska vara i linje med OP Gruppens övriga sponsringshelheter och de måste vara särskilt intressanta, innehållsmässigt unika samt exceptionellt aktuella.