Haluatko yhteistyökumppaniksi

Vill du samarbeta med OP?

Vi vill vara där våra kunder är. Vi vill göra sådant som är betydelsefullt och som representerar bestående värden i vårt samhälle i enlighet med våra sponsringsriktlinjer.

Vill du samarbeta med oss?

Just nu söker vi inte aktivt efter nya objekt, utan vi koncentrerar oss på vårt planenliga samarbete med våra nuvarande parter. Du kan lämna en sponsringsansökan via blanketten här intill. Vi behandlar ansökningarna två gånger om året. Vid behov ber vi om tilläggsinformation och vi meddelar våra beslut till de samarbetsparter vi godkänt.

Tyvärr kan vi inte svara på förfrågningar per telefon eller e-post.

Tack för det intresse som ni visat oss.