Pohjola Sairaala

Pohjola Sjukhus

Pohjola Sjukhus är ett ortopediskt sjukhus som erbjuder vård och rehabilitering av stöd- och rörelseorgan vid olycksfall och sjukdomar. Vi får dig i skick om du skadas vid olycksfall på arbetet, hemma, på fritiden eller en resa eller då du sportar, eller om du lider av en sjukdom i stöd- och rörelseorganen. I våra tjänster ingår alla specialområden som stöder ortopedi och handkirurgi, såsom exempelvis fysiatri, neurokirurgi och neurologi. Våra kunder får också hjälp med rehabilitering och smärtlindring. Pohjola Sjukhus är ett självständigt sjukhus som ingår i OP Gruppen. Samtliga privat- och företagskunder är välkomna till sjukhuset.

Vård med hela hjärtat.

Till Pohjola Sjukhus verksamhetsprinciper hör att säkerställa att kunden utan dröjsmål får vård och kan återgå till en normal vardag så snabbt som möjligt. Därför mäts i sjukhuset hela tiden särskilt noggrant två saker: längden på vårdkedjan och kundnöjdheten.

Kunden får under ett och samma tak tillgång till förstklassiga läkare och sjukskötare samt behandlingar av yrkeskunniga fysioterapeuter. Pohjola Sjukhus vårdmästare står till kundernas stöd under hela vårdstigen.

Till sjukhuset kan man också komma utan försäkring eller som kund hos någon annat bolag än Pohjola Försäkring: Pohjola Sjukhus samarbetar med de flesta försäkringsbolagen och vårdmästarna hjälper kunderna också i ersättningsärenden.

Också ersättningstjänsterna för de flesta försäkringarna kan vid behov skötas på plats.

Det första Pohjola Sjukhus grundades 2013 i Helsingfors under namnet Omasairaala. Det nya namnet Pohjola Sjukhus tog i bruk i augusti 2016, då Pohjola Sjukhus i Tammerfors öppnade sina dörrar. Under 2017–2018 öppnas Pohjola Sjukhus också i Uleåborg, Kuopio och Åbo.

Hälsotjänsterna produceras av Pohjola Sjukhus Ab.