Työkulttuuri 3.0

Djärv arbetskultur

Får vi presentera: OP:s djärva arbetskultur

Kärnan i OP:s företagskultur är värden – människonärhet, ansvarskänsla och framgång tillsammans. De här värdena har möjliggjort vår kooperativa framgång genom årtionden, och i samma värden finns också vår starkaste hörnsten för vår framtida kultur. De här värdena ändras inte under tidens gång.

Samtidigt anser vi i grund och botten att förändringar är positiva, oundvikliga och entusiasmerande. Förändringar ska man inte enbart tåla, utan de ska få gå i spetsen för allt som görs. Av den här attityden härstammar vår andra, lika starka, hörnsten: djärvhet.

En förnyelse kräver djärvhet av både chefer och anställda. Det kräver mod att leva enligt sina värderingar idag och imorgon.

OP:s attityd bygger på djärvhet

Djärvhet hos OP är mer än ord – det är kärnan i OP Gruppens och vår arbetskulturs karaktär. Vi stampar inte på stället och gör saker på samma sätt som de alltid gjorts. I stället för att förbättra det vi nu har, vill vi skapa något helt nytt.

Då vi bygger upp något som inte ännu finns och då vi går där vi aldrig tidigare gått, behöver vi varje OP-anställd för att visa riktningen och delta i det nya. Det här är inte alltid enkelt, ofta tvärtom, men desto mera givande.

Vi revolutionerar branschen inifrån och utifrån

Vi är en förtrupp för utvecklingen i branschen, och vi hittar på innovationer som revolutionerar finländarnas vardag. Vi är djärva också vid utvecklingen av vår egen organisation. För att driva på innovationerna har vi skapat lösningar som till exempel aktivitetsbaserade lokaler och övergripande arbetsbeskrivningar. Som motvikt till vår djärva livsattityd och för att upprätthålla den satsar vi på välbefinnande i arbetet och på framåtblickande arbetsarrangemang. OP-anställda finns runt om i Finland, men arbetet är inte bundet till en tidpunkt och plats.

En arbetsgemenskap bestående av lyckliga människor

OP:s arbetskultur är också en strategisk framgångsfaktor. Hos oss jobbar lyckliga människor, och lyckliga människor ger upphov till toppteam och verkliga förändringsagenter i arbetslivet. Lycka uppstår av att man får förverkliga sig själv och får bästa möjliga stöd när man gör det. Lycka uppstår också när man blir sedd som en hel människa med föränderliga livssituationer.

Hos oss är vi likvärdiga. Vi respekterar varandras olikhet och ser mångformighet som en rikedom i organisationen. Vi stöder varje arbetstagares behov och egenskaper – vi växer och glänser tillsammans.

Ledarskap utan motstycke

Av ledarskapet hos OP bygger vi en referens över branschgränser. Det innebär en ledningskultur med syftet att lotsa OP Gruppen genom omvälvningen. Det här lyckas bara i en omgivning där det finns förutsättningar till att glänsa i arbetet och nå resultat.

Vi skapar förnyelseanda genom exemplets kraft och bygger upp våra anställdas expertkunnande. Vår filosofi är att det inte är cheferna som leder arbetet, utan OP:s värden. En bra drivkraft som leds genom värden skapar grunden för en överlägsen kundupplevelse.

Betydelsefullt och gemensamt

OP:s arbetskultur gör det möjligt för de anställda att leva ett balanserat gott liv, där var och en som sig själv får vara med om ett betydelsefullt arbete och som kan känna stolthet över den resa som de deltar på. Vi skrattar tillsammans, dricker kaffe tillsammans, kommer ihåg en pappa som blir familjeledig och en kund som firar födelsedag och vi förädlar varandras goda idéer till kreativa genomföranden.

Hör du den redan? Den har sin början i korridorerna på huvudkontoret i Helsingfors och ljuder ända upp till kontoret i Utsjoki. OP:s djärvhet lyder högt och lockar. Kom med!