Urakehitys OPlla

Karriärutveckling hos OP

Karriärutveckling hos OP – utvecklas till den bästa versionen av dig själv

Vi vill erbjuda dig ett meningsfullt arbete som får dig att göra ditt bästa. Du får mångsidiga karriär- och utvecklingsmöjligheter, en uppmuntrande arbetsmiljö och en chef som visar dig att våra värden människonärhet, ansvarskänsla och framgång tillsammans överensstämmer med vardagen.

Du kan planera din karriär, men du måste också aktivt skapa den. Vår färd mot den nya tidens branschövergripande tjänsteföretag erbjuder dig omfattande möjligheter att skapa dig en karriär.

Skapa dig en karriär

Som nyanställd kan du inverka på vilket arbetsfält du väljer att specialisera dig på. Vill du leda? Är du som bäst tillsammans med människor? Kanske du är exceptionellt bra på att identifiera människors tillväxtpotential – eller är du kanske en passionerad utvecklare? Vill du se Finland eller arbeta uttryckligen i din hemtrakt?

Hos OP kan du bygga många karriärer inom gruppen. Vi erbjuder flera möjligheter – din karriär är din egen.

Via utbildning får du möjlighet att växa och avancera

Arbetslivet kräver att vi hela tiden utvecklar vår kompetens och lär oss nytt. För att klara oss som OP Gruppen och individer måste vi fästa uppmärksamhet vid att hela tiden förnya vår kompetens. Var och en av våra anställda har en personlig utvecklingsplan, där riktningen för den kommande utvecklingen fastställs. Den kan innehålla utveckling av kunskaper och färdigheter, såsom nätstudier, utbildning, examina inom branschen, handledd inlärning i arbetet och om du vill också arbetsrotation. Arbetsrotation möjliggör yrkesmässig utveckling och avancemang i den egna karriären. Regelbundna utvecklings- och träningsdiskussioner med din chef säkerställer att planen förverkligas.

Vi har mani på ständig utveckling och på att vara bäst. Vi säljer allt bättre tjänster till allt nöjdare kunder. Och vi trivs med vårt arbete.

 

Bekanta dig med våra lediga arbetsplatser.
Var börjar din karriär och vart leder den? Läs mer om OP:s arbetsfält och de möjligheter som de erbjuder.