Mitä tarjoamme?

Varför OP – vad erbjuder vi dig?

Varför OP – Vad erbjuder vi dig

Vi är en vägvisare för innovationer i en brytningstid i fråga om digitalisering och kunderfarenhet och på väg mot att bli den nya tidens flerbranschföretag. Vi är en mångsidig och förnyande arbetsgivare, och till våra fördelar på arbetsmarknaden hör också ett starkt finländskt varumärke.  Allt detta är möjligt tack vare begåvade och engagerade människor. När man frågar OP-anställda vad som gör att de trivs i sitt arbete, lyfter de alltid fram tre saker: kundinriktning, människonärhet och värden.

OP har över hundra års erfarenhet av hur viktigt det är att de anställda trivs på arbetsplatsen och att kunna erbjuda de intressantaste anställningarna i branschen, och det här kommer vi att satsa på också i fortsättningen. Man söker sig till och stannar hos oss på grund av karriärmöjligheterna, betydelsefullheten och vår samhälleliga kultur.

Unika karriärmöjligheter

Hos OP får du genast börja med krävande arbetsuppgifter och du får mångsidiga utvecklingsmöjligheter för en expert- och chefskarriär. OP är ett andelslag: ditt arbete inverkar direkt på våra kunders ekonomiska framgång och på främjandet av deras trygghet och välfärd. Ur denna gemenskap och möjlighet till samhälleligt inflytande samt toppkunnande och ett innovativt grepp springer beståndsdelarna till ett betydelsefullt arbete och ditt livs karriär. Framför allt erbjuder vi möjligheten att arbeta hos ett av de intressantaste företagen i Finland. Vi förhåller oss passionerat till framtiden, samtidigt som vi bygger den med tillit.

Då du koncentrerar din kompetens till oss belönar vi dig på många sätt.  Vi vill leva med i våra anställdas olika livsskeden på samma sätt som vi lever sida vid sida med våra kunder när deras behov förändras.

OP:s personal växer och är framgångsrik

Grunden för allt vårt arbete är att bygga välstånd för våra kunder och ett bättre Finland. Grundvalen för vår affärsverksamhet är en välmående, kunnig och engagerad personal. Vi har totalt över 12 000 anställda i Finland och Baltikum. Våra anställda har traditionellt varit länge hos oss, vilket vittnar om att de trivs hos oss.

I vår grupp arbetar experter på flera olika branscher, allt från finansexperter, topputvecklare och smidiga mästare på förändringar till sjuksköterskor och läkare. Vi stöder vår personal i deras personliga tillväxt och karriärutveckling som experter.

Vi behövs alla för att kunna utvecklas till världens bästa. Kom med!

 

Läs mer om våra förmåner och våra mångsidiga möjligheter till karriärutveckling.
Läs om OP:s strategi och värden.
Läs om våra lediga tjänster.