Antti Laitala

Då kodande är en livsstil – för Antti är OP Lab en arbetsgemenskap och vänkrets, som han inte vill lämna

"Jag vill koda, det älskar jag och det vill jag göra", säger Antti Laitala som arbetar i OP Lab i Uleåborg om sin passion till arbetet.

OP Lab var för Antti ett verkligt fynd, eftersom han som huvudplanerare i sitt arbete får direkt kontakt med OP:s nya affärsrörelser. OP Lab har kodat bland annat tjänster som Pivo, OP Kassa, OP Kulku och OP Lättföretagare.

Antti beslutade sig våren 2012 för att söka till OP och här har tiden gått som på vingar, för här finns för en ivrig iOS-mobilutvecklare det ena intressanta projektet efter det andra, och med dem har samtidigt den egna kompetensen fördjupats.

"Tiden har gått väldigt snabbt! Jag hade aldrig ha trott att jag skulle jobba så här länge med bankverksamhet”, säger han skrattande.

Produktutvecklingsprojekt fyller Anttis kalender och han arbetar bland annat med kodning och tjänstedesign. Just nu arbetar han aktivt med omvälvningen inom betalningar.

Konsumentfokuserad, användarvänlig produktutveckling och produktägande är en kombination, som får programutvecklare av Anttis typ att inspireras av arbetet. Före OP var han i sin karriär emellertid i en situation som inte var idealisk för ett proffs med en passionerad inställning till sitt arbete.

Ett möte som ändrade på allt

"Jag vill göra en egen produkt, och orkade inte längre ta emot order av andra. På den tiden utvecklade jag många bra saker för skrivbordslådan och som aldrig blev offentliggjorda", säger Antti om sin karriär som underleverantör innan han kom till OP.

Antti är till sin natur gladlynt och blev förälskad i programmering redan i grundskolan, men höll nu på att tappa sin motivation.Men som tur var mötte Antti under en butiksresa sin tidigare, högt uppskattade chef. Han uppmuntrade Antti att vid lämpligt tillfälle söka jobb hos OP.

Det kom ett lämpligt tillfälle, och snart deltog Antti som äldre programplanerare i utvecklingsarbetet för OP-mobilen.

"Det var det första stora nya mobilprojektet, som drevs internt i OP."

Antti tänker ur ett användarvänligt perspektiv och applikationsutveckling passade honom utmärkt som första projektet hos OP. Han fick tillgång till bästa möjliga verktyg han kunde tänka sig och äntligen en egen produkt, som han ägde tillsammans med sina kolleger.

Det första året förlöpte med ett intensivt utvecklingsarbete, men sedan kallades han till ett team som skulle revolutionera sättet att utveckla program i OP.

En ny arbetskultur

Antti var en av de fyra stiftande medlemmarna i den nya skuggenhet som specialiserade sig på programutveckling och vars verksamhet och arbetskultur började växa med fart. Antti berättar att teamet utvecklades till något mer än summan av sina delar och lite senare fick det sitt nuvarande namn – OP Lab.

OP Lab som fokuserar på OP:s nya tjänster har haft bra efterfrågan och enheten började växa. I det här skedet insåg Antti att han var exakt i en sådan miljö, som han alltid hade längtat till.

"Jag har aldrig sett en sådan arbetsgemenskap med trettio personer, där alla är lika engagerade och kollegiala", beskriver han OP Lab.

Arbetsdagarna fylldes av en entusiastisk kultur av att få göra saker tillsammans och fritiden av idrott, rymningsspel och annan trevlig samvaro.

"Arbetsgemenskapen är absolut också min vänkrets."

De anställda på OP Lab engagerar sig verkligen i projekten. Antti berömmer arbetsgemenskapen för dess kollektiva glöd och tjänstvilliga kultur. Han har mycket erfarenhet och vet hur viktig öppenhet och bra informationsgång är för den gemensamma framgången.

"Jag har alltid sagt till kollegerna att de får gärna ställa frågor. Det är mycket viktigt att kulturen förblir öppen och ömsesidig. Om någon arbetsfas låser sig, ska vi våga fråga och be om hjälp för att komma vidare", säger han.

Antti överraskades av de drag som den nya arbetskulturen förde med sig.

Frihet stödjer passionen till arbetet

"All frihet kom litet som en överraskning. Jag får arbeta precis på det sätt som jag önskat mig."

OP Lab har en arbetsanda som i ett start up-företag vilket har gett Antti en meningsfull och energisk arbetskultur. Antti anser att det mest belönande är den flexibla inställningen till arbetet och de små teamen, vilket ger mer intensitet i den egna arbetskulturen.

“Gänget får mycket stor frihet, vilket också medför ansvar och ägarskap. Ingen styr eller dikterar exakt hur jag borde göra mitt arbete", sammanfattar Antti.

Den erfarna planeraren anser att arbetsgemenskapens argumenterande och meritokratiska kultur är rättvis. Intellektuella dialoger utgör en belönande del av kommunikationen i vardagen.

"Jag gillar detta mycket. Människorna är flexibla och färdiga att ifrågasätta sina egna åsikter."

Antti upplever att han fått arbetsro och i viss mån självbestämmanderätt i sitt arbete. Cheferna har förstått hans ståndpunkter och han säger att han blivit hörd också då han inte egentligen har öppnat sin mun.

"Cheferna har alltid förstått min situation och gett mig friheten att bestämma hur arbetet utförs. Jag alltid fått välja mina projekt efter min läggning och kompetens."

Antti uppskattar också att han i stor utsträckning kan arbeta på distans – när arbetet löper bäst. Om han inte hittar inspirationen på förmiddagen, kan han som ivrig badmintonspelare gå med en kompis på ett träningspass, varefter arbetet igen löper. Han har aldrig saknat ett stämpelkort.

"Jag kommer nog aldrig att bli en från-nio-till-fem-kodare", säger han skrattande.

Unika kodningsarbeten

I sitt arbete uppskattar Antti att arbetet är varierande och rikt. Han upplever att han får arbeta med unika projekt och produkter, som alltid är inspirerande med tanke på utvecklingsarbetet.

"Som arbetsplats är mitt jobb utmärkt. I få firmor får du koda sådana här projekt, t.ex. ett betalsystem som baserar sig på biometriken i ansiktet. Kavalkaden av projekt är otrolig!"

Tanken på slutanvändarens upplevelse gör arbetet meningsfullt och styr allt det huvudplaneraren gör. Anttis motivation kan sammanfattas i att han vill planera för vanliga människor och underlätta deras liv.

"Allt arbete, alla besvärliga stunder och all den tid som använts för projektet kulmineras i den stund det offentliggörs, vilket fortfarande väcker skräckblandade känslor. Det känns belönande, om allt går väl och folk använder belåtna den produkt, som du själv passionerat utvecklat", beskriver Antti spänningen de dagar en produkt offentliggörs.

"Lanseringen är alltid ett fint ögonblick."

Antti säger att han i OP Lab fått göra meningsfulla projekt som har fördjupat hans yrkesmässiga kunskap. För närvarande njuter Antti som planerare särskilt av förenklandets filosofi, som han med erfarenhetens visdom har lärt sig att hör till de mest krävande faserna i ett utvecklingsarbete.

"Den största lärdomen för mig själv har varit att jag lärt mig att förstå kunden bättre. Det är ytterst lärorikt och belönande att jag på idéplan som projektägare får göra en produkt som går till slutanvändaren."

OP Lab är ett samfund och en expertmiljö som är yrkesmässigt stimulerande och Antti tror att hans karriär fortsätter här en lång tid framöver.

"Mina kolleger är fantastiska och arbetet verkligt stimulerande. Jag har faktiskt svårt att tänka mig att jag skulle kunna lämna den här platsen."