Uratarina Erika Järvinen

Kundbetjäning och att sporra andra med ett stort hjärta – Erika Järvinens karriärutveckling baserar sig på målmedvetenhet och arbetsglädje

Sedan hon började hos OP har ingenting hindrat den här energiska experten med en fantastisk attityd i hennes karriärutveckling. Under snart åtta år har Järvinen hunnit ta flera kliv på karriärstegen från bankkontoret till telefon- och nättjänsten samt vidare till experttränare vid Centraliserad tjänsteproduktion.

Kundbetjäning och att sporra andra med ett stort hjärta – Erika Järvinens karriärutveckling baserar sig på målmedvetenhet och arbetsglädje

Erika Järvinen, 34, jobbar som experttränare. Det som har sporrat hennes karriärutveckling har varit hennes outtröttliga energi, uppmuntrande och sporrande attityd samt engagemang.

Erika Järvinens karriär i OP började 2010 på Tampereen Osuuspankkis kontor. Då hade Järvinen nyligen berättat för sin vän om sin dröm om en karriär i bankvärlden. Snart tipsade vännen henne om OP:s jobbannons i tidningen Aamulehti. Hon sökte jobbet och fick det.

Sedan hon började hos OP har ingenting hindrat den här energiska experten med en fantastisk attityd i hennes karriärutveckling. Under snart åtta år har Järvinen hunnit ta flera kliv på karriärstegen från bankkontoret till telefon- och nättjänsten samt vidare till experttränare vid Centraliserad tjänsteproduktion.

Under Järvinens karriärstig i OP har hon fått sina starka sidor bekräftade och det är just hennes starka sidor som har tagit henne dit hon nu är.

“Ingenting har jag ändå fått gratis: min pappa lärde mig att jobbet måste göras ytterst noggrant, och det här rättesnöret följer jag fortfarande”, säger Järvinen. Med den här mentaliteten har hon enligt sina egna ord fått förverkliga sig själv på bred front i Kepa.

Kundmötena och ett målinriktat säljarbete uppfostrade en toppexpert som förverkligar sig själv

Erika Järvinens karriärstig i OP började med kundbetjäning vid bankkontorets kassa och infodisk. Snart började hon också betjäna kunder som bokade tid hos henne. På den tiden var hela bankvärlden ny för Järvinen. I sitt jobb lärde hon sig mycket vid kundmötena och ökade sin substanskännedom om arbetsuppgifterna i banken. På sin tid hjälpte också jobbet på kontoret att få en överblick av vardagen i banken.

“Jag har alltid haft bra chefer som har hjälpt mig vidare på min väg mot nya utmaningar då det har varit dags för det”, berättar Järvinen. Hon har fått förståelse och stöd av sina chefer alltid då hon har blivit sugen på ett nytt karriärsteg. Från bankkontoret ville Järvinen övergå till försäkringssidan och hennes önskan uppfylldes.

I sitt nya jobb hjälpte Järvinen kunder som kontaktade försäkringstjänsten via nätet och per telefon. Arbetsmiljön var dynamisk och tidvis också hektisk, men Järvinen märkte genast att en sådan miljö är som gjord för henne. För Järvinen var telefonarbetet uppfostrande från första början. Arbetets målinriktning, säljinriktning och resultatinriktning har visat sig vara viktiga källor av motivation för henne.

Från kundbetjäning till skolning av nya experter

Eftersom Järvinen var snabb att lära sig och ytterst motiverad, lämnade hon snart försäkringskundtjänsten för att bli en så kallad hybrid vars ansvar omfattar kundbetjäning i både bank- och försäkringsärenden. “Då kunde jag utnyttja också den kompetens som jag hade samlat på kontoret. Jag njöt jättemycket av det arbetet”, säger Järvinen.

Järvinen hann jobba i över två år i telefontjänsten. Sedan behövdes hennes omfattande kompetens för skolningen av nya experter. Hon började skola nya kundrådgivare. Järvinen, som är en människonära person som värdesätter kompetens, tyckte om jobbet. Jobbet som utbildare gav henne till exempel goda färdigheter i att uppträda. Dessutom var det mycket viktigt att ge respons som hjälpte nya experter vidare.

Till sin natur är Järvinen lösningsorienterad och ger gärna förbättringsförslag på de verksamhetsmodeller som behöver förbättras. Därför har Järvinen vid sidan av sitt arbete också deltagit i olika projekt och pilotprojekt för att utveckla OP:s verksamhetsmodeller så att de blir kundvänligare och fungerar bättre. Tack vare Järvinens omfattande kompetens från kundgränssnittet och kundbetjäningens vardag har hon bidragit med värdefulla åsikter i OP:s utvecklingsprojekt.

Meningsfullt arbete med attityd och ett stort hjärta

“Om du har rätt attityd, är det här huset fullt av möjligheter för kompetensutveckling”, beskriver Järvinen. Järvinen arbetade också med uppringningar ett tag: då hon kontaktade existerande kunder, kunde hon vidareutveckla sina försäljningskunskaper och sitt mod. Cirkeln slöt sig, så att säga, och hon hade således fått erfarenhet av både inbound och outbound.

“Jag jobbar alltid med hela mitt hjärta så att kunderna får största möjliga mervärde”, säger Järvinen. Hela arbetets krydda är enligt henne kunderna och den bästa möjliga kundbetjäningen.

Hon upplever sitt arbete i Kepa som meningsfullt och värdefullt, inte bara för kunderna men också för sig själv: karriärutvecklingen vid sidan av kompetensutvecklingen förbättrar fortlöpande hennes värde på arbetsmarknaden.

“Mitt största karriärkliv tog jag då jag blev tränare i bankteamet. På så vis kunde jag överföra allt det som jag tidigare hade lärt mig och upplevt längs vägen så att det är till nytta för andra”, berättar Järvinen. I det här uppdraget kände hon att hon lyckades då hon fick andra att lyckas.

Det var naturligt att hon blev tränare i bankteamet och senare experttränare inom hela Kepa: hennes omfattande kompetens och erfarenhet av olika arbetsuppgifter i Kepa kombinerade med en resultatorienterad attityd gör henne idealisk för uppdraget.

I sitt nuvarande arbete som expertutbildare är det motiverande för Järvinen att i stor utsträckning få bidra till andras utveckling. Utöver substanskännedom har Järvinen också gott om övrig kompetens som hon delar med sig till andra. Nyligen höll hon en kurs i hur man skapar en positiv atmosfär på arbetsplatsen. Ett kontor i en annan stad bad henne hålla den. De hade de hört om hennes glada attityd.

För Järvinen är det viktigt att varje dag hjälpa andra framåt genom att dela med sig av sin kompetens samt genom att skapa en genuin, god och motiverande atmosfär. Då lyckas alla.