Jenna Hurme

Från skadehandläggare till designer i robotik – modigt med i förändringens vindar

Förnyelse och kompetens har redan länge varit vanliga samtalsämnen i korridorerna i Vallgård och kontorens kafferum. Vad betyder förnyelse i det dagliga arbetet? Ett intressant exempel kan du läsa här.

Robotik och artificiell intelligens kommer att stjäla allt arbete, tänker de mest skeptiska. Men de kommer också att erbjuda nya möjligheter, också för andra än ingenjörer. Designer i robotik Jenna Hurmes karriär är ett bevis på det.

- Jag är nog också själv lite överraskad över att jag till slut fann mig själv i ett dagsarbete, och dessutom i bank- och försäkringsbranschen. Jag studerade i tiderna inom restaurangbranschen och drömde länge om att öppna en egen bar. Jag jobbade många år inom branschen men förstod småningom att det ändå inte var min grej, minns Jenna.

En vän bodde i England och tipsade mig om att ett internationellt försäkringsbolag sökte experter från Finland för kundbetjäning och bakgrundsfunktioner.

- Jag hade ingen erfarenhet och ingen utbildning inom branschen, så nog var det skrämmande att åka. Klyftan mellan en finsk rockbar och ett engelskt försäkringsbolag var stor, men jag anpassade mig snabbt och märkte att jag trivdes jättebra. Jag lärde mig processerna och kundbetjäning via arbetet och hade också chans att studera företagsekonomi vid sidan av arbetet. Vid sidan av arbetet avlade jag också en chefsexamen, så jag lyckades utveckla min kompetens på ett väldigt brett plan.

Jenna trivdes ute i världen ungefär fyra år tills hon återvände till Finland och började arbeta på bolagets Helsingforskontor.

- Jag hade hunnit jobba i Helsingfors bara några månader då vi fick veta att OP köper vår affärsrörelse i Finland. Det var en fantastisk nyhet för mig, för i Finland var vårt kontor litet, med bara drygt 10 anställda, så mina möjligheter att avancera hade varit begränsade.

Hos OP slogs Jennas funktion ihop med livförsäkringen.

- Jag jobbade hos OP Livförsäkring, först som skadehandläggare, sedan som ersättningsexpert. Som expert hade jag möjlighet att delta i olika intressanta projekt och utveckling av verksamheten, men efter ett par år kände jag åter lusten att lära mig något nytt. Jag hade länge drömt om en lite mer teknisk roll och bestämde mig för att det var dags att pröva mina vingar också på den sidan. Från och med i fjolsomras har jag arbetat som designer i programrobotik på avdelningen Utvecklingsstyrning, berättar Jenna.

En designer gör förundersökningar av robotikprocesser och letar efter områden där robotiken kunde utnyttjas. Dessutom går ungefär hälften av tiden till tekniskt utförande av robotar, dvs. modellering. Vi låter robotar utföra det tråkiga rutinarbetet för att de anställda ska ha mer tid att koncentrera sig på den egentliga kundbetjäningen och det som ger kunden mervärde.

Ansök också om det skulle kännas skrämmande

Enligt Jenna har hennes karriärskutt alltid varit spontana och inte föregåtts av åratals planerande.

- Att ta hoppet mot något nytt har alltid känts i maggropen. Redan bara att lämna in ansökan har gjort mig fundersam: vad ska andra tänka och räcker mina kunskaper? Varenda gång har förändringen ändå varit värd det, och rädslan har bara suttit mellan mina öron.

Jenna tror att man har nytta av olika bakgrunder.

- Vid rekryteringen litade min nuvarande chef som tur på att det går att lära sig de tekniska kunskaper och användningen av de redskap som behövs i rollen vid sidan av arbetet, och så visade det ju sig vara. I vårt team finns många med toppexpertis inom teknik, och jag försöker förstås inte ens konkurrera med dem i tekniska talanger. Å andra sidan för min långvariga affärsrörelsebakgrund med sig en annorlunda synvinkel och kompetens till vårt team. Med rätt inställning och vilja att arbeta för sina mål, klarar man sig också i oväntade situationer. Jag har inte ännu en enda gång fått känslan av att vilja kasta yxan i sjön, även om det har medfört utmaningar att lära sig nytt. Speciellt mina härliga kollegor har hjälpt mig att orka. När det behövs ställer de alltid upp med hjälp och skratterapi, åtminstone om man gillar sjuk humor och dåliga vitsar.

Det är arbetsamt att lära sig något nytt, men det belönar också mångfalt jämfört med rutinarbete.

- Särskilt de tekniska utmaningarna i mitt nuvarande arbete har varit verkligt intressanta, och då man kommer på en lösning på ett problem, känns det alldeles fantastiskt. Vid modelleringen av min första robot undrade jag nog ibland om jag kanske ändå tagit mig vatten över huvudet och om jag månne någonsin skulle lära mig modellering. När man sedan småningom nystar upp problemen, lär sig mer och får nya aha-upplevelser, är det nog väldigt motiverande. I takt med det växer också självförtroendet, anser Jenna.

Jenna uppmuntrar nu alla som är intresserade av nya karriärvindar att fundera på om robotik kunde vara ett område inom vilket den egna kompetensen kunde utvecklas.

- Det här är motiverande utveckling också såtillvida att vi är mycket nära affärsrörelserna och att vi ofta ser resultatet av vårt arbete snabbt och konkret. Programrobotik kan ännu vara ett lite främmande och skrämmande begrepp för många, och det är fint att se hur människor ändå blir entusiastiska när en robot är klar och de ser vilken nytta den för med sig.

- Jag uppmuntrar absolut alla att söka sig till olika utbildningar och att vika in på ett nytt spår, om intresset för att lära sig något nytt finns där. Då man läser en arbetsplatsannons fäster man lätt uppmärksamhet bara vid det som inte stämmer överens med den dåvarande kompetensen, och tröskeln för att söka jobbet kan vara hög. Det lönar sig ändå att skaka den typiska finländska anspråkslösheten av sig för en stund och i stället modigt göra reklam för sina talanger och sin person. Oftast är det attityden som avgör. Om inte min väg från jobbet bakom bardisken till robotikens värld är ett bevis på det, så vet jag nog inte vad som är det, avslutar Jenna.