Jori Alen, analyytikko, kauppatieteiden maisteri, Vaasan yliopisto

Jori Alen - Analytiker

Nyutexaminerade Jori Alen hade en klar plan för vägen från sommarpraktik till fast anställning

Trots att Jori med egna ord tog sig igenom gymnasiet “rätt avspänt” bestämde han sig för att ta ekonomistudierna vid Vasa universitet på allvar. Rätt snabbt efter att ha inlett studierna insåg Jori nämligen att goda vitsord från kurserna skulle vara ett trumfkort i jobbsökningen efter examen. Det skulle löna sig att jobba för vitsorden.

Jori Alen visste att hans studier skulle vara slutförda sommaren 2015 och att han skulle komma att behöva ett jobb. Liksom många av sina studiekamrater hade också Jori en vision om sin karriär. Han siktade på en karriär som finansproffs antingen i banksektorn eller i en expertorganisation. Som den ambitiösa unga man han var sneglade han på företag där det skulle gå att driva sin karriärplan framåt och få mer ansvar i snabb takt.

Jobbsökningsplanen

Det är svårt att bevisa vad man kan om man saknar relevant tidigare arbetserfarenhet. De unga vet hur hård konkurrensen är om bra sommarjobb. Hur ska man skilja sig ur mängden och se till att ens egen ansökan uppmärksammas? Också Jori Alen grubblade över den saken. Efter att ha slutfört sina studier gjorde han upp en jobbsökningsplan.

  • För att få in en fot bestämde han sig för att söka sommarjobb i stället för fast anställning.
  • Han tog reda på om det fanns bekanta som arbetade på de företag dit han tänkte skicka en ansökan. Kanske de kunde hjälpa till i rekryteringsprocessen?
  • Dessutom bestämde sig Jori för att i sin ansökan fästa rekryterarens uppmärksamhet vid sina goda vitsord. Det kunde knappast skada att framhäva sin flit och förmågan att ställa upp mål och nå dem.

Att söka sommarjobb

År 2015 sökte OP sommarjobbare till OP Gruppen genom en allmän rekrytering. Genom en bekant som jobbade på företagsbanken hade Jori fått reda på att sommarjobbare skulle anställas på avdelningen för kreditansvar och analyser. Jori ville inte riskera att stå utan sommarjobb eftersom det då skulle bli ännu svårare att få en fast anställning på hösten.

I en allmän rekrytering av sommarjobbare till en stor organisation kunde man vänta sig en ström av ansökningar. Jori tyckte det var viktigt att se till att hans ansökan skulle hamna hos en chef på en avdelning som intresserade honom. Med hjälp av en bekant tog Jori reda på kontaktuppgifterna till chefen för avdelningen och med sin inställning lyckades han övertyga chefen i telefon. Sommarjobbet som analytikertrainee fick han efter en rekryteringsprocess i två skeden.

Karriärplanen realiseras

Jori är nöjd. Hittills har hans karriärplan blivit verklighet helt enligt visionen.
Under den tre månader långa sommarpraktikperioden fick Jori analysera företagens kreditrisker och göra kreditvärderingar. Han överraskades av hur mycket ansvar OP var beredd att ge sommarjobbarna.

“Delvis var ansvaret i sommarjobbet säkert en personfråga, men jag har på känn att sommarpraktikanterna i snitt får mer ansvar hos oss”, berättar Jori.

Ansvaret gjorde det möjligt att sätta igång en plan för att göra anställningen stadigvarande. Jori bestämde sig för att visa vad han kunde och göra sitt jobb så bra som möjligt. Han hade bara sommaren på sig att övertyga avdelningens chef med sin inställning och potential. Han tvekade inte att visa chefen sitt intresse och tog initiativ till diskussioner om framtiden.

Via moderskapsvikariat till fast anställning

Jori är glad. Nu har han en fast anställning som analytiker på OP. Via ett moderskapsvikariat till en fast anställning har ansvaret blivit mer omfattande och mångsidigt. De företag han analyserar är större och fallen mer utmanande. Möten med kunderna är en väsentlig del av jobbet.

Jori inser arbetets betydelse. Välgjorda analyser av kreditrisken spelar en betydande roll för hanteringen av bankens kreditrisk. En ansvarsfull kreditverksamhet påverkar bankens kundanskaffning och kreditgivning.

När Jori sökte jobb på OP var hans bild av OP starkt knuten till bankverksamheten för privatkunder. Nu vet han hur mångsidig den dagliga affärsverksamheten inom OP är. Till sin överraskning har Jori också fått internationell arbetserfarenhet, något som många unga önskar sig av arbetslivet. Flera av Joris kunder har internationell verksamhet. Genom dem kommer Jori regelbundet i kontakt med internationell affärsverksamhet och marknader utanför Finland.

Vardagsupplevelser påverkar de långsiktiga planerna

Joris karriärplan håller på att bli verklighet enligt förväntningarna. Redan nu har erfarenheterna övertygat honom om att det är värt att eftersträva en lång karriär i banksektorn. Planen har hållit tack vare små vardagliga upplevelser, hans egen aktivitet och en positiv och nyfiken inställning. Det är saker som fört med sig uppskattning och mer ansvar.

Jori anser att det är oerhört viktigt för en ung anställd som samlar erfarenhet att få stöd av sitt team och sin chef. I Joris team finns både erfarna veteraner och yngre experter. Jori rekommenderar alla unga att fråga efter och lyssna till seniorexperternas synpunkter, åsikter och erfarenheter. Jori uppskattar högt sin chef, som tar uppgiften att stödja Joris professionella utveckling på allvar. Jori framhäver ändå den egna aktiviteten. Man ska inte vänta sig att någon annan bäddar för en i arbetslivet.

Till exempel flexibla arbetstider och möjligheten till distansarbete och samarbete med verkliga proffs inom finansbranschen bidrar till att det dagliga arbetet känns meningsfullt.

“Och bolåneförmånen är inte heller illa för ett ungt proffs” konstaterar Jori.